AF dårlig til at hjælpe ældre akademikere

Akademikere over 50, som mister jobbet, føler ikke, de kan bruge Arbejdsformidlingen, AF, til noget. I bedste fald har de et skuldertræk til overs for AF's indsats – i værste fald føler de sig kontrolleret og mistænkeliggjort.

Det viser undersøgelsen "Best Practice i vejledning og jobsøgning for akademikere over 50 år", som Lützen Management har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Konsulent Dorte Cohr Lützen, som står bag undersøgelsen, peger på, at deltagerne ikke mener, at AF er indrettet på folk med en længerevarende uddannelse:

»Først og fremmest føler de ikke, at AF kan hjælpe dem, når de henvender sig, men mange er også vrede over AF's "tone". De føler, at der bliver talt ned til dem, og at der er for meget kontrol og bureaukrati,« siger Dorte Cohr Lützen.

Eller som et anonymt IAK-medlem udtrykker det i undersøgelsen :

"AF er dybt godnat – de kan kun finde ud af LO-folk. En arbejdsløs akademiker kan de ikke stille noget op med."

Deltagerne i undersøgelsen er medlem af fire akademiske a-kasser: Ingeniørernes, Magistrenes, Akademikernes og Kommunikation & Sprog. Holdningen til a-kassernes indsats er mere positiv, selv om de fleste blot opfatter a-kassen som "dem, der passer på deres dagpenge".

Fælles for deltagerne i undersøgelsen er, at de kom i job igen. Skal det lykkes for flere, viser undersøgelsen, at der skal mere individuel rådgivning til, og at den skal sættes i værk, så snart de bliver ledige. Det er dog ikke udformning af cv'er og ansøgninger de ældre akademikere har brug for, men hjælp til at komme i direkte kontakt med nye potentielle arbejdsgivere.

Ifølge Dorte Cohr Lützen skal der sættes ind med konsulentbistand fra begyndelsen af forløbet. Undersøgelsen viser nemlig, at de ledige akademikere over 50 har meget svært ved at kom til samtale med en almindelig jobansøgning. Derfor er de nødt til at få uforpligtende aftaler i stand med virksomheder. Det viser sig nemlig, at direkte møder med virksomhederne meget ofte fører til job.

»Men det er hårdt arbejde at få aftalerne i stand, så der kunne f.eks. AF's konsulenter hjælpe den enkelte med at åbne dørene til de relevante virksomheder,« siger Dorte Cohr Lützen.

AF's opgaver bliver til nytår flyttet til de nye kommuner, og i den forbindelse håber formand for Ingeniørernes A-kasse (IAK) Ole Marqweis, at IAK kan komme til at spille en mere aktiv rolle med at hjælpe ledige akademikere i job:

»Vi håber, at nogle af de nye kommuner vil bruge os til at varetage akademikerkontakten, fordi det er et område, vi har god forstand på,« siger Ole Marqweis.

Fokus: Seniorer føler sig sorteret fra 2]4-5