Åer og søer bliver mere brune - og det er helt naturligt

Søerne og floderne i afsides egne i Nordeuropa og Nordamerika har skiftet farve de seneste 20 år: De er blevet mere brune, i takt med at indholdet af opløst kulstof i vandet er øget.

En international forskergruppe kan nu berette, at det skyldes en tilbagevenden til mere naturlige forhold, efter mængden af syreholdig regn er mindsket. Årsagen er formentlig, at svovludledningerne fra kraftværker er blevet bremset.

Store mængder af kulstof findes i depoter af organisk materialer i jorden nær tørveområder, der omgiver mange af de afsidesliggende vandløb og søer i blandt andet Skandinavien, Storbritannien og Nordamerika. En større og større del af dette materiale er blevet opløst i vandet i de senere år.

Det har været frygtet, at dette fænomen skulle have en sammenhæng med klimaforandringer, udledning af kvælstof eller ændringer i udnyttelsen af landområder.

Hvis det var tilfældet, kunne forandringerne fortsætte i samme eller øget tempo og have betydelige konsekvenser for blandt andet det globale kulstofkredsløb.

Heldigvis ser det nu ud til, at det ikke er forklaringen.

Analyser af målinger af opløst kulstof i 522 søer og vandløb i perioden fra 1990 til 2004 viser meget klart, at koncentrationen af opløst kulstof er steget, i samme takt som det atmosfæriske nedfald af svovl er mindsket - og uafhængig af alle klimafaktorer. Det betyder, at farveforandringen af vandet snart vil stoppe.

En af forskergruppens medlemmer, Christopher Evans fra det britiske Centre for Ecology and Hydrology, påpeger dog, at forklaringen om, at vandet blot vender tilbage til sin naturlige farve kan være af ringe trøst for vandmyndighederne, som står tilbage med den vanskelige og dyre opgave at fjerne farven fra drikkevandet.

Det står heller ikke endnu klart, hvordan en større mængde af opløst kulstof i vandet vil påvirke vandets indhold af aluminium og kviksølv. Det vides dog, at der er sammenhæng for miljøvejene for disse stoffer, så der er grund til at være på vagt.

Emner : Drikkevand