Ændret statikerordning stadig en sovepude

Systemet med anerkendte statikere, der efterser og godkender bygningsberegninger, er en sovepude. En sovepude som forhindrer den nødvendige dialog mellem byggeriets aktører og kontrollanter, mener professor ved DTU Erik Reitzel.

»Derfor bør byggebranchen og myndighederne opgive den blinde tiltro til statikerordningen,« siger Erik Reitzel, professor i konstruktionsdesign ved DTU, som en reaktion på den revision af Bygningsreglementet, som Ingeniøren i sidste uge kunne beskrive.

I dag er den anerkendte statiker ofte selv direkte involveret i byggeprojektet. Men i løbet af foråret træder nye regler i kraft, så en uafhængig anerkendt statiker altid skal gennemgå beregningerne på byggeprojekter i høj konsekvensklasse (i dag kaldes det høj sikkerhedsklasse).

Men revisionen er ikke garanti for, at fejl som dem i Ballerup opdages i tide, mener DTU-professoren. Han frygter, at byggemyndighederne stadig bare vil sætte byggesagen ind på hylden uden at tjekke forudsætninger og beregninger.

»Byggeriet får altså ikke noget positivt modspil, og det vil ikke blive rettet op med den nye ordning,« siger han, der hellere så franske tilstande.

»Jeg har selv erfaring fra Frankrig, hvor et «bureau de contrôle» - et uafhængigt firma - følger processen hele vejen. De går ind og fører positivt tilsyn og kontrol med alle byggeriets faser. Kontrolbureauet holder også øje med, at der ikke slækkes på kvaliteten, hvis der pludselig laves konstruktionsændringer undervejs,« forklarer Erik Reitzel.

I Ballerup blev tagkonstruktionen ændret fra trækbånd af stål til limtræ i løbet af få dage, helt uden at fremlægge teknisk dokumentation.