Æggeskaller opsuger CO2 fra brintproduktion

Gem dine æggeskaller fra morgenægget. Forskere fra Ohio State University med professor L.S. Fan i spidsen har opfundet en metode, som udnytter kalken fra æggeskaller til at opsuge den CO2, der udledes, når de via forgasning af fossile brændstoffer producerer brint.

Processen hedder på engelsk water-gas-shift-reaction og danner ved forgasning af for eksempel kul kulilte (CO), der reagerer med vand og transformeres til kuldioxid (CO2) og brint (H).

Brinten vil amerikanerne bruge i brændselsceller i deres mange biler, men først skal der findes en metode, der kan producere store mængder billig brint, og som ikke belaster miljøet med udledning af drivhusgasser.

Det er her, at æggeskallerne kommer ind i billedet. De består hovedsageligt af kalk (CaCO3), der er et af naturens mest absorberende materialer. Amerikanerne vil opvarme den til brændt kalk (CaO), og bagefter bruge den brændte kalk til at filtrere CO2'en væk fra brintproduktionen.

Forskerne har ifølge Ohia State University gennemført de første succesfulde forsøg med metoden, men der skal mere til at overbevise programleder, ph.d. Allan Schrøder Pedersen, der leder Risøs forskning i brintteknologi.

Problemet er, at der frigives CO2 til atmosfæren, når æggeskallerne opvarmes til brændt kalk.

»Denne proces vil formentlig udlede meget mere CO2, end den brændte kalk kan absorbere fra brintproduktionen,« forklarer han.

»Det lyder umiddelbart ikke som en specielt smart ide,« konkluderer den danske brintekspert.

Med en samlet amerikansk produktion af 91 milliarder æg i 2006, hvilket svarer til omkring 455.000 tons æggeskaller, ser amerikanerne ellers store muligheder.

Forskerne har desuden fundet en metode, hvor de kunne udvinde den værdifulde collagen, der udgør omkring 10 procent af den hinde, der sidder på indersiden af et æg.

Collagen er et uopløseligt protein i bindevæv, sener, hud og ben hos pattedyr, fugle og fisk og koster omkring 5.500 kroner per gram.

Collagen kan blandt andet bruges i fødevareproduktion og lægemidler, ligesom det kan hjælpe brandofre med at danne ny hud.