Advokatundersøgelse frikender Banedanmark-direktør for embedsmisbrug
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Advokatundersøgelse frikender Banedanmark-direktør for embedsmisbrug

Kammeradvokaten frikender helt og aldeles Banedanmarks afgående direktør, Jesper Hansen, for embedsmisbrug.

Det sker i en redegørelse i sagen om entreprenøren Ravn Bane, som Banedanmark ville udelukke fra opgaver. En produktionsdirektør er sigtet af Københavns Politi i sagen.

Læs også: Banedanmark-direktør sigtet for embedsmisbrug

Produktionsdirektøren udsendte 31. januar 2014 en e-mail, hvori han i strid med reglerne forbød medarbejdere i Banedanmark at benytte Ravn Bane. Ejer Jesper Ravn mente dog, at ordren kom helt fra Jesper Hansen i toppen af banevirksomheden. Han politianmeldte derfor den administrerende direktør i januar.

Læs også: Nu er også Banedanmarks direktør politianmeldt

Det førte til, at transportminister Hans Chr. Schmidt (V) indledte en disciplinærundersøgelse mod Jesper Hansen.

Læs også: Ministerium indleder disciplinærundersøgelse af Banedanmark-direktør

I praksis er undersøgelsen udført af kammeradvokaten, som har indkaldt og afhørt 12 vidner for at finde ud af, hvad der er op og ned.

Ikke helt klart, hvad direktøren egentlig sagde

Meget af tiden er gået med at hitte rundt i, hvad der blev sagt på et direktionsmøde 31. januar 2014, altså samme dag som produktionsdirektøren sendte sin mail med forbuddet mod at benytte Ravn Bane. Det er ikke lykkedes helt, men advokaterne når dog frem til, at der har været en ordveksling om den pågældende entreprenør på mødet.

'På baggrund af de afgivne forklaringer kan det endvidere lægges til grund, at Jesper Hansen fremkom med en udtalelse i den anledning. Selv om det ikke er helt nagelfast, om udtalelsen blev formuleret som et spørgsmål eller en konstatering, kan det under alle omstændigheder udledes af de afgivne forklaringer, at Jesper Hansen var følelsesladet og udtalte noget i stil med »kan vi ikke holde op med at bruge ham« eller »ham bruger vi ikke«,' skriver de.

Derimod er der ifølge kammeradvokaten 'ikke belæg for at konkludere, at Jesper Hansen skulle have brugt ordet forbud'. Det skete først i mailen, som produktionsdirektøren efterfølgende sendte.

'Det kan med stor grad af sikkerhed konkluderes, at ingen af de tilstedeværende på det tværgående direktionsgruppemøde opfattede Jesper Hansen udtalelse som en ordre, en beslutning eller i det hele taget noget, der skulle ageres på,' tilføjer kammeradvokaten. Det gjaldt heller ikke produktionsdirektøren.

En finke af panden på et lukket møde er ingen tjenesteforseelse

Den sidste tilføjelse er afgørende. For det er klart ulovlig for en offentlig virksomhed at udelukke entreprenører.

Læs også: Banedanmark erkender fejl i behandling af entreprenør

En bemærkning fra direktøren om, at 'ham bruger vi ikke' vil således være i strid med reglerne, hvis der var tale om en ordre. Men sådan opfattede direktørerne i laget under Jesper Hansen altså ikke ordene.

'Der må i den forbindelse bevismæssigt særligt lægges vægt på, at det også gælder produktionsdirektøren, som til trods for, at han blev inspireret af Jesper Hansens udtalelse, har påtaget sig det fulde ansvar for e-mailens udsendelse,' skriver kammeradvokaten.

Det er også formildende, at Jesper Hansens ord faldt på et lukket og internt direktionsgruppemøde. Kammeradvokatens begrundelse lyder således:

'De udtalelser, som fremkommer i den forbindelse, er således alene rettet mod denne lukkede kreds, hvilket naturligt giver et større spillerum for udtalelser, som i en anden sammenhæng ville være upassende og måske oven i købet at betragte som tjenesteforseelser.'

'Et kortvarigt udslag af manglende selvkontrol under et sådant møde, som gav sig udslag i en følelsesladet bemærkning, udgør således ikke i sig selv en tjenesteforseelse, når det samtidig må konstateres, at det ikke har været hensigten at føre udtalelsen ud i livet.'

'Sammenfattende er det således forhørsledernes konklusion, at Jesper Hansens rolle i forbindelse med Michael Borres udsendelse af e-mailen af 31. januar 2014 ikke kan danne grundlag for kritik og dermed heller ikke kan kategoriseres som en tjenesteforseelse.'

Ravn Bane er, siden sagen begyndte at rulle i medierne, gået konkurs. Jesper Ravn har afvist Transportministeriets tilbud om et forlig i sagen og fører i stedet en erstatningssag mod staten.

Læs også: Baneentreprenør: Vi bliver stadig holdt nede

Jesper Hansen fratræder sin stilling, når hans kontrakt udløber på torsdag, den 31. marts.

Læs også: Tre direktører forlader Banedanmark

"de tilstedeværende på det tværgående direktionsgruppemøde" - De tilstedeværende er chefens underordnede.

  • 4
  • 4

Mon ikke der menes: På det tidspunkt de underordnede direktører er blevet udspurgt, har det været klart for de fleste, at det der foregik ikke var "helt efter bogen" og at syndebukken var udpeget, så hvorfor ribbe mere op i den sag?
Det mest ærgerlige er vel mere, at ingen af de adspurgte tilsyneladende har svaret (eller kan huske at nogen har sagt det), at en udelukkelse af en entreprenør ville være ulovligt...

  • 0
  • 0