Advokat foreslog mundkurv på By og Byg i arenasagen

Hverken bygherrerådgiveren Jørgen Wessberg A/S eller limtræsproducenten Lilleheden ønsker fuld åbenhed om opklaringen af tagkollapset i Siemens Arena. Det afslører e-mail, som Ingeniøren er kommet i besiddelse af. Dermed er det usikkert, om offentligheden får hele sandheden om ansvaret for byggeskandalen.

Syns- og skønserklæringen ender formentlig med alene at beskrive de tekniske årsager til kollapset, mens alle spørgsmål om ansvarsfordeling og byggekontrol gemmes til en senere voldgiftssag.

Forslaget om en reduceret rapport fra de to syns- og skønsmænd er den foreløbige kulmination på flere ugers diskussion mellem parternes talsmand, advokat Ole Borch, og Erhvervs- og Boligstyrelsens direktør Anders Kretzschmar.

Korrespondabce afslører uenighed

Ingeniøren har fået aktindsigt i deres korrespondance, der afslører stærkt delte holdninger mellem de involverede firmaer i spørgsmålet om åbenhed.

Den viser blandt andet, at Jørgen Wessberg A/S og Lilleheden har modsat sig, at hele syns- og skønserklæringen bliver offentliggjort - og at den forsker fra By og Byg, der er tilknyttet opklaringen som offentlighedens repræsentant, frit kan fremlægge sine egne konklusioner. I en e-mail til Erhvervs- og Boligstyrelsen skriver Lillehedens advokat Peter Sjøgreen således 28. januar:

»Det skal dog sikres, at rapporten, og de oplysninger som Jørgen Nielsen måtte få, ikke bliver undergivet aktindsigt, førend alle involverede parter har samtykket heri - det tilsvarende skal gælde for en evt. redegørelse/vurdering, som Jørgen Nielsen måtte udarbejde.«

Videre skriver advokaten:

»Årsagen til ovennævnte bemærkninger er, at vi ønsker, at sagen skal afklares i det forum, parterne har aftalt, og som bekendt er dette ikke et offentligt forum.«

Forslaget fra Lillehedens advokat er i modstrid med blandt andre bygherren, Ballerup Superarena Fonden, og entreprenøren Hoffmann, der begge tilslutter sig fuld åbenhed om kollapset, viser korrespondancen.

Vil ikke risikere en forsinkelse

Som et kompromis foreslog Erhvervs- og Boligstyrelsen 7. februar, at rapporten blev delt i to, hvor den ene del om de tekniske årsager skulle offentliggøres, mens spørgsmål om ansvarsfordeling og eventuelt svigtende kontrol skulle placeres i en anden del, som firmaerne bag arenabyggeriet herefter kunne overveje at lægge hele eller dele frem af.

Forslaget kommer på trods af, at stadig flere oplysninger tyder på, at netop en uklar ansvarsfordeling og manglende kontrol undervejs i byggeriet kan vise sig at være en af hovedårsagerne til, at to store limtræsspær styrtede ned over cykelbanen 3. januar.

Men i denne uge har advokat Ole Borch imidlertid afvist forslaget om en delt rapport:

»Selvom sagen har stor offentlig fokus, må den formelle fremgangsmåde følge retstraditionen i Danmark. Skulle man følge Byggestyrelsens tanke, ville det forudsætte, at de fem parter, voldgiftsinstituttet og skønsmændene sammen først skulle drøfte og definere indholdet i hver af de to dele. Det ville i sig selv indebære en forsinkelse af skønserklæringen, som ingen kunne være tjent med,« siger Ole Borch, der understreger, at fonden, som han er kurator for, bestemt ikke ønsker at skjule sandheden.

Anders Kretzschmar medgiver, at det endnu ikke er afgjort præcist, hvor mange oplysninger der gives videre til By og Bygs mand i sagen, forskningschef Jørgen Nielsen.

»Men det ligger fast, at der kommer en rapport, som beskriver årsagerne, og som Jørgen Nielsen kan læse og drage sine konklusioner ud fra,« siger han.

Syns- og skønsmændene ventes at afslutte de tekniske undersøgelser i løbet af denne uge, mens en rapport tidligst ventes i løbet af to-tre uger. Allerede i sidste uge kunne Ingeniøren dog afsløre den tekniske hovedårsag til kollapset.