Advarsel mod tyske ruder

Organisationen Glasindustrien vil søge fogedforbud mod en odenseansk termorudeforhandler, der importerer tyske ruder og fejlagtigt angiver, at de er omfattet af Glasindustriens GS-mærkning og den deraf følgende femårsgaranti. Det er et brud på markedsføringsloven og groft misvisende over for forbrugerne, mener Glasindustrien.

Ruder under garantiordningen er i afstandsprofilet mærket med GS og seks cifre, der viser medlemsnummer, produktionsmåned og -år.