Absurd brandskat på el gør livet surt for effektive varmepumper

Flere og større vindmøller i Danmark og mere biomasse på de danske kraftværker gør el til en stadig mere miljøvenlig energikilde. Alligevel bliver netop el straffet hårdere end alle andre energiformer, når de nye energiafgifter træder i kraft fra næste år.

Men i forhold til CO2-udslippet bliver el beskattet hårdere end olie og naturgas, og derfor vil en afgiftsstigning på samtlige energiformer på i praksis 15 procent kunne mærkes mest markant på elafgiften.

»Det er et totalt paradoks, at regeringen hæver afgiften på el. Det står fuldstændig i modstrid med den linje, som alle - inklusiv regeringen - er enig om, at vi skal bruge mere el til opvarmning gennem brug af varmepumper og på længere sigt bruge el i transportsektoren til elbiler,« siger afdelingschef i Dansk Energi, Lars Hansen.

Elselskabernes organisation står ikke alene med sin kritik. Også De Økonomiske Vismænd, Dansk Industri, en ekspert fra rådgivningsfirmaet Grontmij Carl Bro og Vindmølleindustrien har advaret om, at den stigende elafgift vil bremse brugen af varmepumper til opvarmning.

Intet sket trods løfter fra Venstre

I forbindelse med skattereformen i det tidlige forår sidste år erkendte Venstres energiordfører, Lars Christian Lilleholt, at skattereformen havde en uheldig indvirkning på varmepumperne. Han lovede derfor, at han ville forsøge at fjerne barriererne for varmepumper.

Politikerne har holdt fast i, at det skal være attraktivt at bruge varmepumper eller store dyppekogere til at producere fjernvarme med vindmøllestrøm. Det blev besluttet efter skattereformen, hvor den såkaldte elpatronlov bevarer de lave afgifter til denne strømproduktion.

Men for private husstande er der intet gjort for at fremme udbredelsen af varmepumper, selvom en rapport bestilt af Skatteministeriet og udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU påpeger, at elafgiften bør sænkes for at fremme varmepumper yderligere.

»Der er intet sket siden skattereformen. Vi har forgæves forsøgt at få det her på dagordenen gennem skriverier til Folketingets energipolitiske udvalg, men der er intet sket,« siger Lars Hansen.

Højere elpris giver ikke færre drivhusgasser

En virkelig irriterende sten i skoen hos blandt andre Dansk Energi, Dansk Industri og Vindmølleindustrien er, at målt på udledningen af CO2 bliver el stadig voldsommere beskattet i takt med, at flere vindmøller skyder op.

Beregninger fra Copenhagen Economics viser, at afgiften per ton CO2 fra fyringsolie er 820 kroner, mens afgiften per udledt tons CO2 til opvarmning med el er over dobbelt så høj, 1742 kroner. Med skattereformen vil den danske elafgift svare til en pris på 2.000 kroner per ton CO2. Dermed er afgiften 20 gange så høj som prisen på et ton CO2 i EU´s kvotesystem.

Hele ideen med skattereformen er at flytte beskatning fra arbejdsindkomst til især forbrug af energi. Udregninger viser, at bruttoenergiforbruget vil falde med reformen. Men Skatteminister Kristian Jensen (V) erkendte allerede sidste år, at et fald i danskerne elforbrug overhovedet ikke fjerner drivhusgasser, da CO2-udledningen er styret af det europæiske kvotemarked.

Emner : El
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Så længe beskatningen af el ikke ligger på den energikilde, elektriciteten produceres af, kommer det aldrig til at blive gavnligt for miljøet - kun for statskassen :-(

(men det er vel også det primære formål med det)

mvh Flemming

 • 0
 • 0

Elafgiften og andre energiafgifter og diverse andre konsumafgifter har intet at gøre med fornuft, men alene for på en eller anden febrilsk måde at skrabe penge i klejnekassen. Så længe regeringen ikke tør se nærmere på 0 skattepolitiken, der virkede udmærket da vi ukritisk købte ind på stadig stigende lønninger, kan Statens indkomstpolitik ikke være fornuftig.

Venlig hilsen Jørgen

 • 0
 • 0

Så skal jeg da ikke have jordvarmepumpe i mit kommende hus. Jeg skal istedet have fastbrændselskedel med tilskud fra oliefyret.

Jeg har massere af træ, men ville kun bruge det til sporadisk hygge i brændeovnen og så jordvarmen som den primære. Nu bliver det istedet brændefyr med tilsætning fra oliefyret når man ikke gider fylde brændekedlen.

 • 0
 • 0

Hvis vi antog at vi var selvforsynende med el, altså fra de kilder vi bruger til at producere el, så kunne man måske godt tale om at prisen på el var tosset.

Set i lyset af at vi er selvforsynende med olie og naturgas, er det indlysende simpelt at det er dem vi kan beskatte lidt mindre da vi henter dem op fra vores egen undergrund.

Kullet der bruges til at lave el skal vi købe i udlandet, og derfor er det nødvendigt at stramme skatten på det som man producerer med kullet. Det er i hvert fald det som jeg får ud af at se politikernes valg.

Om jeg så er enig i den beslutning og deres baggrunde er en anden snak.

 • 0
 • 0

Kullet der bruges til at lave el skal vi købe i udlandet, og derfor er det nødvendigt at stramme skatten på det som man producerer med kullet. Det er i hvert fald det som jeg får ud af at se politikernes valg.

Ja - det ville give mening, HVIS skatten var på kullene - - - - så jeg slap for en "miljø"afgift på el produceret på vind/vand/kk

 • 0
 • 0

Skat og afgifter anvendes lidt forskelligt, skatter er blot indkrævning, afgifter skulle gerne ændre adfærd.

Problemet er bare blevet, at man blot kræver ind, og der er masser af eksempler.

Høje elpriser har en effekt, idet forbruget sænkes. At man så samtidig sender virksomhederne ud af landet er jo bare en meget uheldig og let forudseelig hændelse. Men hele debatten omkring vindkraft og øvrig elproduktion viser jo flere paradokser. Eksempelvis opkræver man PSO afgift for strøm, der efterfølgende sælges med store tab.

Varmepumper er fantastiske, ja hvis de er den rigtige model, dvs i et system med god lagerkapacitet, altså fjernvarmesystemer eller private meget store lagerbeholdere. Men det udløser jo samtidig en kæmpe investering, hvem skal betale, skal vindindustrien osv.

Men der er kun en mulig vej, nemlig beskatning ved kilden, dvs afgifter på det man ikke vil have, her primært fossilt brændsel.

Problemet er jo bare, at man centralt ikke vil vælge den løsning. Den grønne tænketank og skatteministeren har klart tilkendegivet, at man ikke kan gøre det af hensyn til grænsehandelen. Kun at gøre det nationalt vil svække vores egen konkurrenceevne, hvilket skattereformen nu viser, flere virksomheder vil lukke i DK eller flytte produktionen ud af landet.

Men meget af miseren skyldes jo også det misbrug af ordet grønt. Alt kaldes grønt og legitimeres derved til beskatning, lad mig nævne flere eksempler:

Beskatning af el er her oplagt

Partikelfilterbeskatning med uvirksomme filtre, investeringsbehov for bilejerne ikke under 3 mia, oplyst som grønt men efterfølgende erkendt som ren skat.

Gulpladebilerne og veteranbilerne skulle betragtes som særlig sorte, kraftig ejerbeskatning pålagt. Gulpladebilerne trukket tilbage efter pres fra LA, der var intet grønt i forslaget, idet køretøjerne typisk ikke kørte meget. Forslaget i strid med øget beskatning af forbrug frem for ejerskab.

Roadpricing kaldes grønne kørselsafgifter selvom systemet er tænkt som trængselsregulerende. Pris 30-40 mia, årlig adm. 1 mia, ingen miljøeffekt. Sidste forslag er fra S, der foreslår 35 øre pr. km uanset hvad. Dvs at nu skal elbiler beskattes først på kørte km, derefter på strømmen, da elbilen i forvejen er dyrere end tilsvarende fossildrevne biler lyser vanviddet til himlen. Ole Hækkerup(S) og Lars Chr. Lillholt(V) var dog ærlige at udtale, det drejer sig om at få penge i kassen.

Procesvarme, her refunderes afgifter på fossile brændsler, hvorved ny teknologi nærmest er chanceløs.

Trods gentagne udmeldinger fra regeringens side, nedsættelse af klimakommission mhp udfasning af fossile brændsler, er der stadigvæk tilslutningspligt til naturgasnettet over det meste af landet, intet overblik. Der arbejdes godt nok med nogle varmeplaner i kommunerne nu, men man kunne dog starte med at stoppe tvangstilslutningen til fossilt.

Og sådan kunne både jeg og sikkert mange andre fortsætte i flere dage.

Konklusionen er bare, læg beskatning på de fossile brændsler direkte, så retter markedet sig efter det og opnår de mest optimale løsning.

Dette punkt burde være det eneste på klimatopmødet.

Man kan da stadigvæk få indtægter på en slags bruttobeskatning af energi for at dæmpe forbruget, men de nuværende "grønne" beskatningsformer har spillet fallit.

 • 0
 • 0

Ja - det ville give mening, HVIS skatten var på kullene - - - - så jeg slap for en "miljø"afgift på el produceret på vind/vand/kk

...så skulle du have set afgiften hvis vi slet ikke havde vindmøllerne. I mit tænkte scenarie, i hvert fald :-)

Vandkraft har vi meget lidt af og Risø lukkede deres reaktor for nogle mdr. siden så KK har vi heller ikke mere af.

Det vi importerer er vi ikke selvforsynende af, ikke sandt?

 • 0
 • 0

Jeg havde en gang en revisor, der indledte vores bekendtskab med at kundgøre:

Du skal ikke lede efter hverken rimelighed eller mening med skatter og afgifter, det findes ikke.

Revisorer ved, om nogen, at det er meget længe siden, nogen forsøgte at bilde os ind, at skatter er til for retfærdighedens skyld.

Det skal naturligvis ikke forhindre nogen i at gøre vrøvl. Jo mere vrøvl - jo bedre.

De adfærdsregulerende skatter er og bliver en krænkelse af befolkningens frihedsrettigheder. Så meget mere som, at den adfærd, de tilsigter, sjældent er særligt ideel, men i reglen bare tilsigter en meget ensidig adfærd, der ender med at forhindre folk i at opføre sig fornuftigt, eller også har den bare til formål at sende flere penge i statskassen.

 • 0
 • 0

Måske var det en ide at give alle de groteske eksempler til nogle dem der kommer fra udlandet og skal lave klimaforhandlinger i Danmark. Det bliver ynkeligt at høre bortforklaringerne på alle de beslutninger der går imod Co2 nedsættelse fordi de ikke kan forenes med skattepolitikken. Det er f.eks grotesk at danske virksomheder er bedre tjent med at smide spildvarme ud så det ikke bliver beskattet som gratis varme.

 • 0
 • 0

Har næstem samme ide som dig. Regner med at lave fastbrændsel, hvor der på fremløb (efter akkutank og fremløbsshunt) kommer en varmepumpe med varmeveksler (med tiden, når jeg ikke gider rode så meget i træ). Denne vil så hæve (supplere) fremløbet når fyrret ikke kører.

Men ja det, kan også laves med olie.

//Simon

 • 0
 • 0

Jeg havde en gang en revisor, der indledte vores bekendtskab med at kundgøre:

Du skal ikke lede efter hverken rimelighed eller mening med skatter og afgifter, det findes ikke.

Revisorer ved, om nogen, at det er meget længe siden, nogen forsøgte at bilde os ind, at skatter er til for retfærdighedens skyld.

Det skal naturligvis ikke forhindre nogen i at gøre vrøvl. Jo mere vrøvl - jo bedre.

De adfærdsregulerende skatter er og bliver en krænkelse af befolkningens frihedsrettigheder. Så meget mere som, at den adfærd, de tilsigter, sjældent er særligt ideel, men i reglen bare tilsigter en meget ensidig adfærd, der ender med at forhindre folk i at opføre sig fornuftigt, eller også har den bare til formål at sende flere penge i statskassen.

Ja, ikke mindst set i lyset af at man de sidste 10-15 aar har satset haardt paa at fjerne el til opvarming i alle dets former....nu er det saa ifoelge politkerne bedst hvis man bruger el til opramning via varmepumper. Blot kan man ikke finde ud af at tilpasse afgifterne til dette formaal....og saadan kan man blive ved i een uendelighed. Det kan godt vaere adfaerdsregulerende afgifter i princippet virker, men problemet er at det kun er i "princippet" pga manglende og ufuldstaendig viden samt manglede evne at se ind i fremtiden! Hvis nu bare ellens pris afspejlded den faktiske pris saa kunne folk selv finde ud af at beslutte! Men det ville jo vaere skraekkeligt - ingen politiker vil jo afgive sin mangt til at bestemme hvad der er bedst for folket!

Mage til fjollet cirkus skal man lede laenge efter

 • Jesper
 • 0
 • 0

==

Set i lyset af at vi er selvforsynende med olie og naturgas, er det indlysende simpelt at det er dem vi kan beskatte lidt mindre da vi henter dem op fra vores egen undergrund.

Ja, hvis:

1: vi er ligeglade med miljøet 2: vi har uendeligt store ressourcer 3. det var umuligt at sælge olie og kul på verdensmarkedet

 • 0
 • 0

De fleste har allerede skrevet, at beskatningen bør lægges på kul (og evt. olie, gas), og ikke på de CO2-fri kilder. Så vil strømmen måske blive lidt dyrere, men kan så fritages for CO2-10-øren. - Og da regeringen jo har helt styr på, hvordan vi "frigør os for kullene" (!!!), så vil strømmen langsomt blive billigere og kan billigøre varmepumper, elbiler, eltog og andre gode ting. Så 100% opbakning til Lars Hansen, Dansk Energi for hans kritiske bemærkninger. - Grotesk. PS. Hvor meget hæves elafgiften, og er det endeligt vedtaget?

 • 0
 • 0

Ja, hvis:

1: vi er ligeglade med miljøet 2: vi har uendeligt store ressourcer 3. det var umuligt at sælge olie og kul på verdensmarkedet

2 og 3 er ikke strengt nødvendige. Der er større indtægter i statskassen hvis olien futtes af herhjemme (grundet afgifterne) og det er ikke nødvendigt med uendelige resurser når vi taler om politiske beslutninger der alligevel kun skal kunne flyde i højst 4 år ad gangen :-)

 • 0
 • 0

Holger Skjerning:

PS. Hvor meget hæves elafgiften, og er det endeligt vedtaget?

Fra http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1827299&v...

Visse energi- og miljøafgifter forhøjes.

Pr. 1. januar 2010 forhøjes visse energi- og miljøafgifter. For husholdningerne drejer det sig bl.a. om:

* Energiafgifterne på brændsel forhøjes med 15 pct. Fjernvarme må ligeledes forventes at stige, men størrelsen af stigningen afhænger af, hvordan fjernvarmen er produceret. 
* Afgiften på el forhøjes med 5 pct. Det betyder, at afgiften på 1 kWh el i 2010 forhøjes med 3,1 øre før moms og ca. 3,9 øre med moms i 2010. 
* Afgiften på el til elvarme forhøjes ligeledes med 5 pct. I 2010 svarer det til en forhøjelse på 2,6 øre/kWh før moms og ca. 3,3 øre/kWh med moms. 
* Derudover ændres en række andre afgiftsregler vedrørende energiproduktion, der kan have afsmittende effekt på prisen på f.eks. el og fjernvarme. 
 • 0
 • 0

De fleste har allerede skrevet, at beskatningen bør lægges på kul (og evt. olie, gas), og ikke på de CO2-fri kilder.

Enig i at skatten bør lægges her. Med det er kun en del af problemet. Der hersker ren planøkonomi på elmarkedet! Med en variabel elpris, også på afgiftssiden, vil man for alvor kunne implementere overskudsstrøm til gavn for vor økonomi. Den vinkel burde også have været med i artiklen! Ellers er det jo ikke ligefrem nogen nyhed her på ing.dk. Der går ikke en uge, uden at det har været oppe at vende i diverse tråde, men når det står i en artikel, finder det jo somme tider vej til dagspressen, der ofte refererer fra "Ingeniøren"

Energiafgifterne på brændsel forhøjes med 15 pct. Fjernvarme må ligeledes forventes at stige, men størrelsen af stigningen afhænger af, hvordan fjernvarmen er produceret.

Nu skriver du, at det gælder for husholdningerne. Kommer der så også 15% på kullene til kraftværkerne + de 5% elafgift? Og hvad med industrien? Kan de energitunge industrier, som f. eks. jernstøberier, trække afgiften fra, så vi ikke kommer til at eksportere arbejdspladser til mere forurendende lande?

 • 0
 • 0

Spørgsmålet til venstre i vox-pop'en er dårligt formuleret.

Spørgsmålet er nu: Bør afgiften på el til opvarmning sættes ned?

Og skulle have været: Bør afgiften til el til VARMEPUMPER sættes ned.

Det kan jo let styres med en intelligent elmåler, som næsten alle her på ing.dk stemte for i sidste uge.

Jeg har svaret nej på det originale spørgsmål. Vi skal vel ikke gøre det billigt at "kortslutte" et par ledere i et elpanel?

 • 0
 • 0

Vi skal vel ikke gøre det billigt at "kortslutte" et par ledere i et elpanel?

For at få varme? Lige meget hvordan man vender og drejer det vil el varme med eller uden varmepumpe være mere effektiv udnyttelse end alle andre former for opvarmning for ikke at sige mere miljøvenlig når nu vores el forsyning bliver mere og mere CO2 neutral(ja faktisk ville det give en langt bedre udnyttelse af vindmøllestrømmen da vi somregel skal bruge mere varme jo mere det blæser), så jo self skal det være billigere at "kortslutte" et par ledere i et elpanel.

 • 0
 • 0

[quote] Ja, hvis:

1: vi er ligeglade med miljøet 2: vi har uendeligt store ressourcer 3. det var umuligt at sælge olie og kul på verdensmarkedet

2 og 3 er ikke strengt nødvendige. Der er større indtægter i statskassen hvis olien futtes af herhjemme (grundet afgifterne) og det er ikke nødvendigt med uendelige resurser når vi taler om politiske beslutninger der alligevel kun skal kunne flyde i højst 4 år ad gangen :-)[/quote]

Hvis vi producerer vores energi selv OG eksporterer kulbrinterne indtil de slipper op, så er jeg overbevist om at samfundsøkonomien kommer til at hænge bedre sammen.

På trods af krise, stærkt faldende eksport osv, så fortsætter Danmark med at have overskud på betalingsbalancen, hvilket er en meget vigtig "sidste bastion" for dansk økonomi. Hvis vi i kraft af ikke selv at bruge det øger eksporten af olie og gas, så forlænger vi den situation lidt længere...

 • 0
 • 0

Formålet med de nuværende skatter og afgifter er at bekoste et offentligt slaraffenland.

Og det er ikke ubetinget en dårlig ting, med tanke på vore mange ingeniørkollegaer i det offentlige samt alle de der har mulighed for en "bid af kagen" i en kommission eller undersøgelse.

Den politiske ubeslutsomhed smører rigtig mange ingeniør tegnebøger.

Rationalet for os andre er, at Danmark ikke har nogen miljø- eller energipolitik - Vi har en skatte og afgiftspolitik!

Et hvert forslag til ændringer, skal stilles som en omlægning OG en stigning i statens indtægter, for at have en chance.

 • 0
 • 0

Emner med energi-politik og adfærdsregulering trækker mange debattører.

Til Lars Jensen, Lilly B. Tang, Thomas Vest og Jesper Vauvert og andre med en holdning / mening i forbindelse med energipolitik vil jeg for den gode ordens skyld henlede opmærksomheden på følgende :

Det er komplet SPILD af ENERGI at deltage i denne debat - ligesom i alle de øvrige dabatter om samfundsforhold, - FORDI det er en kendsgerning, at de ansatte embedsmænd og kvinder løbende sætter dagsordenen og bygger videre på den fasttømrede tro på, at al offentlig styring er bedst for (?- hvem) SAMFUNDET.

I forbindelse med den i disse dage meget omtalte "Berlinmurens fald" skal man nærmest være tunghør eller til med blind, dersom det ikke påvirker at høre og se, hvorledes det totalitære styre i DDR som i alle andre "lignende regimer" styrede(-styrer) propagandaen og satte løgnene i system.

Det tilsvarende sker i Danmark.

Stort set på samtlige områder indenfor områder, hvor der indføres stadig mere kontrol og offentlig styring og beslutning. Og det er næsten i ethvert forhold for befolkningen. Det er alene et spørgsmål om den udartethed, hvormed det totalitære regime breder sin magt.

Husk at DDR står for Tysk DEMOKRATISK Republik.

Med mit kendskab til de totalitære regiemer i den "gamle østblok" forekommer det mig stadig tydeligere, at Danmark bevæger sig i den retning, der i sin tid betød, at "Østblokken" gik i opløsning.

Desværre er mine iagttagelser IKKE blot et udtryk for en gammel sur mands opgivende fatalisme.

Som Jesper Vauvert konstaterer :..."fjollet cirkus."

Ja men Jesper... det er fordi der er mange interesser i den "cirkusbranche". Og der er absolut ingen sikkerhed for, at disse kræfter interesserer sig det mindste for, hvad der er godt for den danske befolkning.

Nærmest tvært imod.

Og Thomas Vesth : Når de egentlige magthavere skal narre befolkningen og manipulere med os.... så kender de midlerne. "Grønt" er jo bare et enkelt eksempel på den systematiske manipulation, der løbende foregår.

Se på ejendomsskatterne og på afgifterne på bilerne. Og det bliver værre dag for dag.

Det hele har udartet sig til en stor farce, hvor skåltaler og uvederhæftighed skal sløre, hvad der foregår.

Lilly B. Tang har jo talt med en klog revisor. MEN Lilly : Jeg er ikke enig med dig i, at der skal gøres vrøvl. Og slet ikke "mere vrøvl".

Af den enkle grund, at det er KOMPLET spild af energi.

Og dersom du oplever et tilfælde, hvor "gøren vrøvl" tilsyneladende synes at have en virkning -- så kan det oftest konstatere, at andre kommer til at betale for den tilsyneladende imødekommenhed, systemet udviser.

Se bare på Dansk Landbrug. Her er man om nogen specialister i at "gøre vrøvl". Det er oven i købet sat i system med styring fra Axelborg for at få den største virkning... Og SÅ virker det. MEN hvem betaler så for, at der altid indrømmes særfordele overfor Dansk Landbrug ???

Jeg talte med en revisor. Han fortalte mig, at SKAT nærmest aldrig tog en landmands regnskaber op til revision -- FORDI det ville afstedkomme så meget "gøren vrøvl" at SKAT på forhånd afstod fra en revision.. Og det forstod man naturligvis at udnytte.

Jeg er af den opfattelse, at der IKKE skal gøres "vrøvl". Ved at gøre vrøvl hjælper man jo det syge system til at gøre det hele mere "spiseligt".

Det er meget bedre at lade det voksende totalitære system udarte sig så meget, at det til sidst bryder sammen.

SÅ er der en mulighed for at gennemføre en "bæredygtig" fornyelse. Disse anskuelser gælder også i vort sundhedssystem og inden for politi, retsvæsen og uddannelsessystemet m. fl. Beklagelig vis. Men jeg tror ikke, at der er nogen anden vej.

Til sidst vil der stå en lille dreng og sige " jamen han har jo ikke nogen bukser på..." Og det er nødvendigt at komme derhen før noget kan blive fornuftigt -- og ikke bare et cirkus med "brød og skuespil til folket"

Til Lars Jensen - og andre - så gør dig/ jer selv den tjeneste at læse, hvad der blev skrevet under dette emne som referat fra en chef - konsulent i SKAT vedrørende SPILDVARME : ---" man kan beskatte spildvarme op til 99 % fordi udgangspunktet er, at energien er gratis - og så vil dert stadig være attraktivt at benytte."

Jeg opfordrer til, at der virkelig nærlæses på dette citat.

Det er svært at forstå hvorledes det kan blive andet end et totalitært "cirkus", når skiftende ministre benytter folk med denne holdning til at udforme og administrere de adfærdsregulerende regler.

Derfor har vi for længst bevæget os bort fra demokratiet og over i det totalitære felt.

DERFOR er argumenter og "gøren vrøvl" den helt store "energi - spilder". For det har absolut INGEN betydning.

"Gøren vrøvl" er i bedste fald helt virkningsløst. MEN der er også en alvorlig risiko for, at det LEGITIMERER den TOTALITÆRE styreform med et slør af "folkelighed". Og dette fremmer derved de tatalitære kræfters inspiration til yderligere manipulation.

Jeg er ked af det... men det er et faktum.

Bedst at lade styret i fred -- og så passe egen baggård.

Med venlig hilsen' Otto Dittmann

 • 0
 • 0

Rationalet for os andre er, at Danmark ikke har nogen miljø- eller energipolitik - Vi har en skatte og afgiftspolitik!

Uomtvisteligt korrekt!

 • Men derfor behøver afgiftspolitikken vel ikke at være decideret tåbelig?

Som nu, hvor Skat med lodder og trisser forsøger at etablere en situation, hvor al energiPRODUKTION i markedets hellige navn SkAL foregå i et "ideelt, afgiftsfrit miljø". Afgift er noget man lægger på PRODUKTERNE - de er jo til forbrug, og forbrug forvrider ingenting(!?).

Det er ren ideologi, skadevirkningerne er enorme - og jeg tror faktisk ikke folketingets medlemmer har begreb om hvad det er der foregår.

Det har skatteministeren & tilhørende embedsværk til gengæld. De kører suverænt med klatten, og de har ikke tvivl i sind; for dem står alt i neoliberalismens klare lys.

For mig minder det mere om en solformørkelse...

 • 0
 • 0

Sikke mange ord - og desværre kun lidt overdrevet! Må jeg dog i al beskedenhed nævne nogle ting, der "kommet ind i varmen" hos planlæggere på flere niveauer: 1. Vi er nogle få, der har kæmpet bravt for at forklare varmepumpers potentielle og reelle mulighed for energibesparelser. - (Både alene og som erstatning for den dårligste fjernvarme). Det er delvis accepteret i diverse styrelser og indgår nu i fine "rapporter"! 2. Vi er ca. lige så få, der i en årrække har skrevet snesevis af artikler om elbilers mulighed for energi- og klimafordele. Plus naturligvis hybridbiler. Elbilernes potentiale er accepteret, men det med hybridbilerne er ikke helt sevet ind! - Jeg gætter på om to år? 3. REOs rapport om, hvor stor en del af vindenergien, der bliver solgt pga el-overløb (se den på www.reo.dk (under Aktuelt). Resultatet er nu accepteret en række journalister, samt af Energinet og af ca. to politikere. 4. Personligt har jeg i et års tid agiteret for at begrebet "intelligente elmålere" er uinteressant. Vi skal kalde dem "AKTIVE elmålere", når de både kan måle og styre i de små hjem. Lur mig: de skifter navn om 1-2 år. 5. Og kernekraften...... - blot det, at en håndfuld velargumenterende fortalere (og et par andre) faktisk har hævet forståelses-niveauet ganske betydeligt på kun ca. 33 år! - Dog især de sidste fem. Det er altså ikke helt spildt at kæfte op, men virkningsgraden er uhyggelig lav, indrømmet!

 • 0
 • 0
 1. REOs rapport om, hvor stor en del af vindenergien, der bliver solgt pga el-overløb (se den på www.reo.dk (under Aktuelt). Resultatet er nu accepteret en række journalister, samt af Energinet og af ca. to politikere.

Har du links til disse "accepter"?

 • 0
 • 0

Nu skriver du, at det gælder for husholdningerne. Kommer der så også 15% på kullene til kraftværkerne de 5% elafgift? Og hvad med industrien? Kan de energitunge industrier, som f. eks. jernstøberier, trække afgiften fra, så vi ikke kommer til at eksportere arbejdspladser til mere forurendende lande?

Det er bare om at klikke ind på SKAT.dk så skal du se sager.

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813939

Afgiften på stenkul stiger ~300kr/ton fra 2009 til 2011.

 • 0
 • 0

Under skatteforhandlinger fremkom store problemer for energitunge virksomheder, bla. Portland.

Og de store energitunge virksomheder kan fritages i nogen grad, men sagsbehandlingen var på ingen måde afsluttet ej heller fra 5 år gamle sager.

Problemet ramte særlig virksomheder med et betydeligt energiforbrug, der dog ikke var omfattet af den rigtig energitunge gruppe. Disse har selvfølgelig protesteret højlydt, hvorefter man fik lidt overgangstid før betalingen skal falde. Man kan vel sige at disse virksomheder får lidt mere tid til at flytte til udlandet.

Men dette ryster ikke "ansvarlige" politikere, man tror stadig vi kan leve af at klippe hinanden.

 • 0
 • 0

@Christian,

Og skulle have været: Bør afgiften til el til VARMEPUMPER sættes ned.

Det kan jo let styres med en intelligent elmåler, som næsten alle her på ing.dk stemte for i sidste uge.

Svaret til det første spørgsmål kunne være "Ja". Der er så mange forskellige afgifter/skatter/moms på el, at de, der har elvarme, får el til 5 øre mindre/kWh p.g.a. vistnok en dobbeltbeskatning. Man kunne så give varmepumperne samme vilkår?

De intelligente elmålere er en fin ide, jeg hælder dog til den anskuelse, at de først og fremmest bliver brugt til at sikre elselskaberne/elnet en større fortjeneste - ikke brugerne. Jeg tror forbrugerne skal være glade, hvis besparelserne kan dække udgifterne til leje af målerne.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

hold da op - tilbagebetalingstiden for mine solceller er lige blevet afkortet med et par år... Hvis de bliver ved på den måde kan jeg snart leve af at sælge opladte batterier ved vejen. Men oliefyret kan vist lige holde lidt længere.

 • 0
 • 0

@Per A. Hansen

De intelligente elmålere er en fin ide, jeg hælder dog til den anskuelse, at de først og fremmest bliver brugt til at sikre elselskaberne/elnet en større fortjeneste - ikke brugerne. Jeg tror forbrugerne skal være glade, hvis besparelserne kan dække udgifterne til leje af målerne.

Måske, men... Med den megen vindenergi som både vi og vore naboer planlægger bliver der uregelmæssig masser af billig strøm på markedet. Der er plads til en stor lagertank i min kælder, og en 7,5 Kw. dypkoger med automatik koster under 5.000 kr. Jeg programmerer måleren til at opvarme vandet når prisen er billig. Med de mange turbiner bliver der masser af billig strøm, "grid" eller ej. Karlo Brondbjerg

 • 0
 • 0

Heldigvis udvikler varmepumperne sig lige så hurtigt som elafgifterne, så de har stadig en fremtid. Det sidste skud på stammen er varmepumper, der kan køle vand (af al slags) ned til sloss-ice. Det giver mulighed for af hente både den varme, der er i vandet og den varme der frigives i face-skiftet. Naturen, jordvarmen vil så trænge ind i vandet bagefter og det må da kaldes VE. En varmepumpe er IKKE en energibesparende ting, den er en maskine, der ved brug af lidt el, kan indsamle energi fra naturen. Mængden af energi, der bruges til opvarmning er den samme, den kommer "bare" et andet sted fra. Men det kan sænke forbruget af fossilt brændsel og er det ikke det vi ønsker?

vh Mogens Bülow, SDE

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten