Abeforsøg risikerer at havne i Kina

Aber til forsøg med lægemidler går en mørk tid i møde på asiatiske forsøgslaboratorier, hvis et flertal i Europa-Parlamentet får sin vilje igennem.

Medlemmerne har netop underskrevet en erklæring, der opfordrer Europa-Kommissionen til at forbyde anvendelsen af menneskeaber og andre aber, der er indfanget i naturen, som forsøgsdyr. Årligt udføres 12.000 forsøg med aber i Europa.

Men kan forsøgene ikke udføres i EU, vil lægemiddelvirksomhederne få dem udført i Asien, hvor leveforholdene for forsøgsdyr generelt er langt værre.

Medikoindustrien anfører nemlig, at abeforsøg er nødvendige for at kunne teste bestemte proteinbaserede lægemidler, fordi kun aber har de samme lægemiddelreceptorer som mennesker.

Det er lægemidler, der f.eks. bruges til behandling af skizofreni, cancer og diabetes.

Professor Axel Kornerup Hansen fra Center for Anvendt Forsøgsdyrsforskning på Københavns Universitet og medlem af Rådet for Dyreforsøg frygter perspektiverne i, at flere vil flytte forsøg med aber til Kina.

»Kineserne føler ikke noget for dyrenes velfærd. Det er noget, de i bedste fald tager sig af, hvis man kommer og fortæller dem det,« siger han.

Axel Kornerup Hansen er også medlem af ECLAM, en organisation for forskning i laboratoriedyr under EU-Kommissionen. Han baserer også sin udtalelse på personlige erfaringer fra Panuminstituttets forsøgsstald, hvor han i sin tid købte aber fra Kina.

»Vi holdt op med at handle med kineserne, fordi vi ikke kunne acceptere den dårlige stand, dyrene var i.«

Medicinalvirksomheden Lundbeck bekræfter, at det er vanskeligt at finde ordnede forhold for forsøgsaber i Asien.

»Når vi har ledt efter forsøgslaboratorier i Asien, er vi stødt på steder, der var fuldstændig uacceptable, fordi dyrevelfærden var for dårlig. Det oplever vi ikke i Europa,« siger forskningsdirektør Peter Hønggaard Andersen, Lundbeck.

Både EU-parlamentarikerne Dan Jørgensen (S) og Niels Busk (V) har skrevet under på erklæringen.

»Jeg kan ikke tro, at ordentlige virksomheder vil flytte abeforsøg til egne af verden, hvor dyrevelfærden ikke er i orden. Truslen om, at kan vi ikke fortsætte, som vi altid har gjort, går alt i stå, hører jeg hver uge,« siger Niels Busk.