Aarsleff skal opføre nyt naturhistorisk museum i København

Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter og Bygningsstyrelsen.

Statens Naturhistoriske Museum skal samles i et nyt bygningskompleks, der skal opføres og delvist nedgraves i Botanisk Have i København. Hovedentreprisen på det 950 mio. kroner dyre og primært fondsfinansierede byggeri er gået til Per Aarsleff A/S. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Bygningsstyrelsen.

Opgaven blev tilbudt efter udbud med forhandling med de tre prækvalificerede bydere.

»Formålet med udbud med forhandling var at give entreprenører såvel som bygherre muligheden for at afklare misforståelser, fjerne usikkerheder og minimere risikoelementer i projekterne. Ligeledes fik tilbudsgiverne en mulighed for at forbedre deres tilbud inden afgivelse af sidste og bedste tilbud. Samtidig kunne optimeringspotentialer, bygbarhed og tekniske løsninger blive drøftet. Tilbudsgiver fik ligeledes lejlighed til at pege på eventuelle forhold i udbudsmaterialet, som de fandt uhensigtsmæssige,« står der i pressemeddelelsen.

Højrisikoprojekt

Museet har været undervejs siden 2004. Men der har været en del bump på vejen. Blandt andet undrede Københavns Kommune sig højlydt over, at regeringen valgte at vedtage en anlægslov for museet, som fjerner en del klagemuligheder.

Læs også: Folketinget frygter forsinkelser: Fjerner adgang til at klage over underjordisk museumsbyggeri

»Det er endvidere ministeriets vurdering, at projektet vedrørende etableringen af Statens Naturhistoriske Museum er et projekt, der rummer betydelige risici, henset til projektets unikke karakter, herunder museets volumen, beliggenhed og kompleksitet,« lød svaret i høringsnotatet fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Trods kommunens protester blev anlægsloven vedtaget i foråret.

Siden er Bygningsstyrelsen, der var bygherre på projektet, faldet i unåde, og projektet er ligesom den skandaleramte Niels Bohr Bygningen, Nyt Sund på Aalborg Universitet og Nyt Sund på Syddansk Universitet i Odense blevet lagt over til Vejdirektoratet. Af pressemeddelelsen fremgår det, at Vejdirektoratet per 1. januar 2018 indtræder i bygherrerollen.

Museet forventes at stå færdigt i 2021.

OPDATERET 15/12 kl. 11.25: I den oprindelige udgave af artiklen stod der, at Bygningsstyrelsen var blevet lagt ind under Vejdirektoratet. Det er ikke korrekt. Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen (LA) valgte 1. november at 'foretage en midlertidig overflytning af anlægsprojekter og udlån af relevante medarbejdere fra Bygningsstyrelsen til Vejdirektoratet. Overflytningen betyder, at ansvaret for projekternes gennemførelse overgår til Vejdirektoratets ledelse. Vejdirektoratets ansvar vil udelukkende være gennemførelse af projekterne. Den efterfølgende drift varetages af Bygningsstyrelsen.' Ingeniøren beklager fejlen.