Aarhus Universitet: Naturen i Danmark har ikke fået det bedre i de seneste seks år

Illustration: Naturstyrelsen

Naturen og truede dyrearter er i krise. Og det er ikke blevet bedre siden 2013, hvor Danmark sidste gang rapporterede til EU om, hvordan det går med blandt andet skove, heder, søer, moser og mere end 80 EU-habitatarter herunder insekter, pattedyr og fisk mv.

I et netop offentliggjort notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet fremgår det, at 95 pct. af naturtyperne og 57 pct. af arterne er i ‘ugunstig bevaringsstatus’.

Generelt har arterne en bedre bevaringsstatus end naturtyperne, som særligt for skovenes vedkommende er stærkt ugunstig. Det står i notatet, der giver et kort overblik over rapporteringen, som Miljøstyrelsen sendte til EU-kommissionen i august.

Det tilføjes, at der i flere tilfælde er tilbagegang for både naturtyper og arter, men i de fleste tilfælde er det endnu for tidligt at angive en udviklingstendens.

DCE har i 2019 anvendt de samme metoder som ved seneste rapportering i 2013, men opdaterede retningslinjer fra EU og et forbedret datagrundlag har i flere tilfælde gjort direkte sammenligning vanskelig.

Læs også: Regeringsaftale sætter mål for klima og miljø

Miljøministeren vil følge anbefalinger

EU-landene rapporterer hvert sjette år til EU-kommissionen om status for en række beskyttede naturtyper og arter. Det sker når landene sender data for statusvurderinger af, i Danmarks tilfælde, 60 naturtyper og 84 arter.

Den nye miljøminister Lea Wermelin (S) meldte i forbindelse med den seneste rapportering ud i en pressemeddelelse fra den 30. august, at regeringen vil følge anbefalingerne fra Aarhus Universitet, som rapporteringen er udført i samarbejde med, for at give naturen og miljøet et markant løft med blandt andet større sammenhængende naturarealer og mere urørt skov.

»Den nedslående sandhed er, at naturen og de truede arter herhjemme ikke har fået det bedre siden 2013, hvor Danmark sidst gav en status til EU. Det understreger, at vi står i en naturkrise, som vi er nødt til at handle på,« sagde miljøministeren i en pressemeddelelse.