Aarhus Kommune vil forbyde sprøjtning - nu vil landbruget trække kommunen i retten

Aarhus Byråd vil i aften overgive en sag til Teknisk Udvalg om hvorvidt 13 landmænd i området omkring Beder, Mårslet og Malling skal have forbud mod at bruge sprøjtemidler.

Sker det, bliver Aarhus den kommune i Danmark, der går længst ad lovens vej for at beskytte grundvandet.

Hos Landbrug & Fødevarer bliver beslutningen mødt med bekymring. Til Aarhus Stiftstidende oplyser godsejer og næstformand i landbrugsorganisationen Lars Hvidtfeldt, at man agter at hive Aarhus Kommune i retten, hvis byrådet vedtager indsatsplanen mod sprøjtegiftene.

Læs også: Danmark vil sælge vandteknologi som pakkeløsninger

»Og det tror jeg faktisk, at kommunen gør. Men så må de jo tage konsekvenserne,« supplerer Jens Gammelgaard til Aarhus Stiftstidende, formand for Odder-Skanderborg Landboforening, der har de berørte Beder-landmænd som medlemmer.

Hverken Jens Gammelgaard eller Lars Hvidtfeldt mener, at grundvandet i Beder-området er udsat for en nævneværdig trussel fra sprøjtemidler. Man frygter, at jorden bliver usælgelig, og er utilfreds med den kompensation, som landmændene er stillet i udsigt.

»Hvis kommunen absolut vil det her, kunne den give en ordentlig erstatning. Man giver 50.000 kr. pr. hektar. Det er håndører. Desuden bliver ejendommen mindre værd,« siger Jens Gammelgaard.
Samtidig er de bekymrede for, hvilke konsekvenser en eventuel indskærpelse kan få for lignede tiltag i andre kommuner.

»De overvejer lignende træk i Egedal og Skanderborg kommuner,« siger Lars Hvidtfeldt. Til Aarhus Stiftstidende omtaler han kommunens forslag som 'en hippie-indsatsplan, der ikke har hold i virkeligheden'.

S-politiker: Vandforsyning i Aarhus under pres

I forvejen udnytter Aarhus Kommunes 25 vandværker drikkevandsressourcerne fuldt ud. Af samme grund er kommunen ekstra opmærksom på konsekvensen af en forurenet drikkevandsboring i for eksempel Beder.

I aften bringer Aarhus Byråd formentlig emnet på bordet og vedtager siden indsatsplanen, der udsteder forbud mod at bruge pesticider oven på sårbare grundvandsområder. Ifølge Miljøloven kan et byråd pålægge lodsejere foranstaltninger for at sikre drikkevandsinteresser, så snart en indsatsplan for et område er vedtaget.

Læs også: Ny landbrugsplan: Danske fjorde får 40 pct. mere kvælstof end de kan tåle

»Vi kan se, at drikkevandet i kommunen forurenes af både gamle forbudte og nyere godkendte sprøjtegifte. Det sker, fordi vores drikkevandsområder er sårbare, og derfor skal vi passe på drikkevandet. Vi er nødt til at tage hensyn til en ressource, som vores efterkommere også skal bruge,« udtalte teknisk rådmand Kristian Würtz (S) i går til Jyllands-Posten.

Indsatsplanen i Aarhus blev oprindeligt vedtaget i 2013 med en fem års frist til vandværkerne om frivillige aftaler med landmændene i de berørte områder. I 2015 skulle vandværkerne som et delmål have aftaler klar for 50 procent af området udlagt til beskyttelse. I alt vurderes det sårbare område at udgøre omkring 600 hektar jord.

Indtil videre har kun ganske få og mindre landbrug sagt ja til en sådan aftale. Derfor vurderer byrådet, at målsætningen kun kan nås ved at udstede et påbud til de 13 landbrug samt 33 øvrige ejendomme.

Landbrug og Fødevarer forventer omvendt, at kommunen fremlægger dokumentation for grundvandsforgiftningen, der kan retfærdiggøre forbuddet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

At kalde en erstatning på 50 t.kr. pr. hektar for "håndøre", finder jeg noget søgt. Finanstilsynet vurdering af agerjord er så vidt jeg ved ca 160 t.kr. pr. hektar. Således er erstatningen på næsten en tredjedel af jord værdien! Så vidt jeg ved kan jorden stadig bruges til landbrug, om ikke andet så økologisk eller man kan slå helt om og dyrke energi afgrøder eller beplante området med skov.

Endelig synes jeg at artiklen manglet at redegøre for hvor mange hektar der vil blive ramt af forbud mod sprøjtegifte?

 • 32
 • 5

Hvad ved bønder om agurkesalat? og hvad ved finanstilsynet om jordpriser? Ager jord kan være alt mellem 100.000 til 300.000 kr pr. ha værd i handel. Hvis Århus kommune virkelig mener noget med at beskytte grundvandet så kan de jo bare købe jorden til markedspris og leje jorden ud med de restriktioner de vil have på hvad og hvordan jorden må bruges. Når de sætter restriktioner på jorden så kan det nemt påvirke en ejendoms drift og ikke kun på jorden men også på evt. dyrehold og de krav der er til arealer i den forbindelse og om ejendommen kan leve op til til tilladelser de har for driften.

Det er en utrolig dårlig ide politikerne har med at indskrænke private jordes brug uden at ville betale for det. Vi har set randzoner uden påviselig effekt men med kram om vedligehold og offentlig adgang, nu vil Århus pålægge private restriktioner men de vil ikke betale eller komme med siker dokumentation for at hvis ikke de indøfre disse restriktioner så bliver drikkevandet forurenet.

Hvis det offentlige vil pålægge private jordejere begrænsinger og udgifter så må de betale hvad det koster eller simpelt købe jorden, ekspropriation kan de jo også men det er jo en vej at tvinge ejeren til at sælge til under markedspris.

 • 13
 • 30

Hej Martin

Vi ville også meget gerne have antallet af hektarer. Vi har her til formiddag ikke haft tid eller mulighed for det og valgte at bringe historien som en ren citathistorie. Det er aktualiteten, der her får lov at bestemme: Aarhus byråd skal i aften diskutere det. Men vi vil gerne følge op med alle de tal, der måtte være, såfremt sagen iøvrigt udvikler sig.

mvh Henrik Heide Webredaktør

 • 20
 • 0

Det hedder at prioritere. Aarhus kommune finder at rent drikkevand til alle borgere i kommunen vejer tungere end hensynet til de landmænd, der måtte høre hjemme der. Hvis de landmænd vil fortsætte med at drive landbrug så tæt på en større by, samt nær drikkevandsboringer, må de acceptere nogle begrænsninger på deres opførsel.

Det er da vel ganske rimeligt.

 • 33
 • 7

Hvis det offentlige vil pålægge private jordejere begrænsinger og udgifter så må de betale hvad det koster eller simpelt købe jorden,

Det må være helt i overensstemmeles med almindelig liberal tankegang, at man må benytte sin private ejendom til lige hvad man ønsker, så længe det ikke skader andre. Eksempelvis kan det ikke være ok for egen vindings skyld at dyrke jorden på en måde, der skader fælles drikkevandsforsyning. Det er jo ikke sådan at jorden ikke må dyrkes. Det skal bare ske på en måde der ikke skader værdier for andre.

Men jeg ved godt at vi har en stærkt tradition for, at det inden for visse forretningsområder er ok, at pålægge fællesskabet udgifter foresaget af egen erhversdrift. Måske det var på tide at gøre op med det.

 • 38
 • 6

alle landbrug bør tjekkes for forurening i deres jord og grundvand. er der forurening luk disse landbrug. landmænd er kemikere som ikke tænker længere end deres egen tegnebog. skide være med andre og næste generation

 • 17
 • 12

Kunne man forestille sig, at landmændene ville bruge den påstand, at en sådan ekspropriering forringer deres jord gevaldigt? Lidt lige som dit hus bliver en del mindre værd, hvis der skal køre en ny ved igennem din baghave...

 • 6
 • 13

..... Kunne man jo forestille sig at myndigheder i fremtiden frit kan ekspropriere eksempelvis privat landbrugsjord til parker og rekreative områder - uden kompensation. Det vil jo blot kræve, at det er i almenvældets interesser. Det er tankevækkende og foruroligende at lokale politikere kan ødelægge fremtiden for lokale landmænd, uden omkostninger.

 • 10
 • 27

..... Kunne man jo forestille sig at myndigheder i fremtiden frit kan ekspropriere eksempelvis privat landbrugsjord til parker og rekreative områder - uden kompensation. Det vil jo blot kræve, at det er i almenvældets interesser. Det er tankevækkende og foruroligende at lokale politikere kan ødelægge fremtiden for lokale landmænd, uden omkostninger.

 • 9
 • 16

Det er tankevækkende og foruroligende at lokale politikere kan ødelægge fremtiden for lokale landmænd, uden omkostninger ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, skulle været skrevet anderledes ............................................... Det er tankevækkende og foruroligende at lokale landmænd kan ødelægge fremtiden for lokale borgere, uden omkostninger ..for landmanden landbruget bør opkræves 1000,kr pr hektar om året for at rydde op efter deres miljø svineri .

 • 17
 • 12

..... Kunne man jo forestille sig at myndigheder i fremtiden frit kan ekspropriere eksempelvis privat landbrugsjord til parker og rekreative områder - uden kompensation. Det vil jo blot kræve, at det er i almenvældets interesser. Det er tankevækkende og foruroligende at lokale politikere kan ødelægge fremtiden for lokale landmænd, uden omkostninger.

100 % enig - hvis landmanden holder sig inden for loven og kun anvender lovlige sprøjtemidler i tilladte doser, så bør det offentlige bare betale ved kasse 1 hvis de vil begrænse hans brug af hans egen jord. Hvis man mener at landmanden forurener med sine sprøjtemidler og det skal begrænses, så må loven laves om, så sprøjtemidlerne bliver forbudt - det andet er simpelthen inddragelse af privat ejendom uden korrekt erstatning.

 • 14
 • 7

@Jesper pedsen

Finanstilsynets viden om værdien af agerjord er skam ganske stor, da de til dels er med til at styre den. Hvilken belåning landmanden kan få på jorden, afhænger i høj grad af finanstilsynets vurdering af jorden, så det er desværre de færreste landmænd der kan financieren opkøb af jord til udbudspriser væsentligt over finanstilsynets vurdering!

Det er dog korrekt at agerjord sælger op til 300 t.kr. pr. hektar, dette er dog primært på Lolland-Falster, hvor finanstilsynets vurdering af agerjord er ca. 250 t.kr pr. hektar.

 • 8
 • 0

Kunne man forestille sig at man istedet for at forbyde sprøjtemidler generelt, forbyder at anvende et spørjtemiddel på de jordtyper som det formår at finde vej ned i grundvandet igennem? Sprøjtemidler opføre sig trods alt meget forskelligt alt efter jordbundsforholdene, så selvom middel X bliver fint omsat i lerholdigt jord, så render det lige igennem sandjord.

Så vil man ende med et kort over DK for hver eneste sprøjtemiddel hvor man så kan se om man må sprøjte med middlet på ens matrikkel. Da vi allerede har ret udførlige kort over jordbundsforholdene i DK må det kunne lade sig gøre at opsætte et sådan kortkartotek. Så bliver indskrænker man ikke landbruget mere end hvad der kan argumenteres for ud fra grundvandet, og man ofre samtidigt ikke vandet i nogle mindre områder (så som beder).

Så kunne det enddog være at man kunne få stoppet sprøjtning af flise og grusarealer...

 • 8
 • 1

Man kan godt hør at der ret mange her inde der ikke har ret meget viden om dansk landbrug. Nogen af jer kommer altid med de samme slagord "dansk landbrug er miljøsvineri, luk det..." og så videre. med henvisninger til medier som Wikipedia og aviser der undlader facts for at artikler bliver mere sensationel.

Min påstand er at dansk landbrug er globalt set noget af det mest miljøvenlige der findes. det gør jeg på baggrund af de landbrug jeg har set i bl.a. Tyskland, Polen, Frankrig og England de tænker ikke længere end deres egen generation. Helt galt er lande som Kina, de prøver sig bare frem hvad sprøjtemidler angår.

Vi har mange ildsjæle i dansk landbrug der udvikler ny dyrkningsmetoder der miljømæssigt og økonomisk bedre.

kom bare med thumbs-down fordi jeg er for dansk Lanbrug, som ikke er perfekt, men hundrede gange bedre en resten af verden.

Rasmus

 • 16
 • 8

Kort referat: De andre er onde og lyver Dansk landbrug er bedst Miljøforbedringer er på vej

Det minder om de gode gamle dage med Per A. Hansen. Suk!

Jeg kan ikke lige se hvor han påstår at de andre lyver og er onde. Ekstremt kortsigtede, ja, men at kalde det ond er nok at strække definitionen lidt.

Mht. at dansk landbrug er noget af det bedste (ikke det bedste, der er en markant forskel) kan jeg kun slutte mig til ud fra hvad jeg selv har set i mit gøren. Det jeg ligeledes har lagt mærke til er at det i mange tilfælde netop er pga. ildsjælene at vi gør ting bedre end mange andre steder, og at vi bliver ved med at ville gøre det endnu bedre. Problemet kommer når indsjælene drukner i bureaukrati, så får de for få ideer og har for travlt med papirer.

 • 10
 • 4

Hvis kommunen vil bestemme over jorden, så må den købe den til almindelig markedspris. Bonden får det han bør have, og kommunen har fuld råderet, og ved mindst mulig bureaukrati og administration.

Men kommunen vil jeg helst slippe for at betale markedsprisen, så derfor tvinger man ved lov. En lov der i øvrigt er konkurrenceforvridende, da bønder i andre kommuner gerne må sprøjte indenfor de regler, der i øvrigt er bestemt af folketinget og EU.

 • 7
 • 10

Jeg kan ikke lige se hvor han påstår at de andre lyver og er onde.

>Nogen af jer kommer altid med de samme slagord "dansk landbrug er miljøsvineri, luk det..." og så videre. med henvisninger til medier som Wikipedia og aviser der undlader facts for at artikler bliver mere sensationel.>

Undskyld Kristen jeg glemte: Vi bliver uretmæssigt forfulgt!

I øvrigt lyder det kedeligt at bureaukrati bremser ildsjæle, især hvis det er de indsjæle der lever og ånder for den bæredygtige fødevareproduktion forbrugerne efterspørger.

 • 4
 • 9

Nogen af jer kommer altid med de samme slagord "dansk landbrug er miljøsvineri, luk det..." og så videre. med henvisninger til medier som Wikipedia og aviser der undlader facts for at artikler bliver mere sensationel.>

Det er vel ikke at sige at de andre lyver og er onde? Hvis du lige tager sætningen før med, så er det vel nærmere en uddybelse af hvorfor han mener at mange ikke har ret meget viden omkring landbrug?

Undskyld Kristen jeg glemte: Vi bliver uretmæssigt forfulgt!

Du har fuldstændig ret, af og til så er landbruget uretmæssigt forfulgt.

 • 3
 • 2

Men det synes ikke at bekymre Landbrug og FØDEVARER.... Det er måske ikke så mærkeligt, nu er det jo primært en profit drevet organisation for få, men pengestærke individer og selskaber. Der er ikke så mange penge i rent drikkevand.! De klapper nok lidt i hænderne over Randers byråd.....

 • 4
 • 4

Jeg har aldrig sagt eller ment at der er nogen herinde der lyver eller er onde. Jeg har det indtryk at hvis man får sine informationer fra nyhedskilder man føler sig bekræftet af, frem for oplyst, får man ikke det hele billede af sagen. og haster til konklusioner

som journalister plejer at sige: Man skal jo ikke researche en historie ihjel. hvis du fik det hele at vide bliver artiklen for lang og ingen gider at læse den, og det sælger jo ikke.

 • 5
 • 2

Du mener at de landmænd som driver deres bedrift efter lovgivningen, og har købt bedriften og dermed belånt den i tiltro til at de kan drive en virksomhed? De skal nu uden kompensation have fjernet grundlaget for deres virksomhed?

 • 3
 • 9

I sin paragraf 24 fastslår Miljøbeskyttelsesloven, at en kommune kan give påbud eller nedlægge forbud »for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand«.

Miljøloven siger også, at når der er vedtaget en indsatsplan for et område, så kan byrådet pålægge lodsejere rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger for at sikre drikkevandsinteresser.

Først skal man dog forsøge at opnå en aftale på rimelige vilkår.

http://m.stiften.dk/aarhus/kampen-om-grund...

 • 7
 • 0

50.000 kroner pr hektar er ikke kompensation? Hvor meget forestiller du dig da at de skulle have? De er jo ikke som om de ikke længere kan drive landbrug der.

 • 10
 • 3

A: Den sprøjtemiddel forurening, som de berørte landmand måtte forårsage, rammer alle drikkevands brugere, specielt børn og fostre under udvikling B: Ansvarlige/bekymrede forældre kan ikke - som ved f.eks. bly forurening - installere drikkevands filtre for at beskytte næste generation mod skader. C: Sprøjtemidlerne er ikke livsnødvendige for rentabel produktion (vi kan jo købe økologiske varer med højere fødevare kvalitet, blot en anelse dyrere)

Så syntes jeg at en kompensation på, 50.000 kr per hektar jord, med en langtidsværdi på 300.000 kr/hektar ikke lyder ringe. Om 20 år er den sprøjtemiddel frie jord måske mere værd.

My 2 cents!

 • 5
 • 4

Ja glæd jer til det. Alt bliver lovligt Pø om Pø. i alt fald når det offentlige gør det.

Til sidst ender vi med fascisme. Pø om Pø

Nå ja, gør det noget, vi vænner os vel til det. Pø om Pø

 • 2
 • 9

er der tale om sprøjtemidler, som Miljøstyrelsen har tilladt fordi de ikke siver ned i grundvandet, og som Århus kommune nu vil have forbudt fordi de gør det.

Hvis Århus kommune vinder, skal det så gælde for hele landet?

 • 3
 • 0

Jeg henviser til at man både læser Politikken/JP/informationen (almene aviser generelt) landbrugets medier såsom Landbrugsavisen, ingeniørens medier såsom ingeniøren og DR. for at få et nuanceret billede.

Man kan jo heller ikke danne sig et billede af (eller endnu værre, dømme personer) efter hvad man kun har læst i EB eller BT.

Rasmus

 • 1
 • 2

@ Lars F Jensen

Husk nu at der er tale om erhvervsdrivende, som får deres eksistensgrundlag fjernet, eller i bedste fald kraftigt forringet. Hvis man eksproprier eksempelvis en erhvervsbygning, og det ikke er muligt at genskabe den samme virksomhed igen, er erstatningen jo også udregnet efter forventet indtjening.

 • 2
 • 5

Måske har det ikke den ønskede effekt jvnf: 'Ifølge Miljøstyrelsens nyeste tal blev der solgt sprøjtemidler med 4.200 tons aktivstof i 2013. Det er en smule mere end tre år før, og det meste bliver solgt til landmænd, mens kun 44 tons blev solgt til haveejere'. http://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/f...

Til andre kommentatorer her på sitet, så virker det ikke altid at gøre noget ulovligt og det har altid et efterslæb: http://www.dr.dk/nyheder/indland/forbudt-s...

At en landmand vælger at sprøjte sine produkter for at optimere produktionen (eller glæde banken) kan jeg, til dels, beskytte mig imod ved ikke at købe hans produkt. Men det er altså urimeligt hvis man ikke kan anvende sit postevand, fordi en producent i nabolaget har optimeret sin profit.

Mht. viden/orientering, læs 'Only one chance' Oxford university Press, for at se hvad der kom ud af Bly og Kviksølv forurening. Samme forfatter: 'Kemi på hjernen - går ud over enhver forstand'

Næ, flyt bevisbyrden og bed sprøjtemiddelproducenten og landmanden dokumentere at f.eks. en nerve gift aldrig, aldrig ender i grundvandet, så bliver omkostningerne placeret rette sted. I stedet for at 'vi alle' skal betale for senere at detektere at noget er skadeligt og derefter gøre det ulovligt.

 • 6
 • 1

Hvis man nærlæser bilaget, som byrådet har besluttet ud fra: http://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/2/2/2/22... ses det at forureningen består af både gamle forbudte midler og nyere lovlige midler, sidstnævnte midler nogle gange i så store koncentrationer at de overstiger grænseværdier!

Det voldsomme indhold af forbudte midler bekræfter det 'efterslæb' jeg nævner i forrige post!

Areal forhold gør altså grundvandet 'sartere' og derfor må man reducere nedsivningen f.eks. ved helt at forbyde sprøjtning og tilbyde økonomisk kompensation. Godt gået Århus!!

 • 5
 • 1

Husk nu at der er tale om erhvervsdrivende, som får deres eksistensgrundlag fjernet, eller i bedste fald kraftigt forringet.

Der er intet helligt ved erhvervsdrivende. De må indregne en usikkerhed omkring fremtiden i - her - jordprisen. Det er vel 50 år siden, man etablerede mange af de boringer og de berørte har haft 50 år til at indrette sig på evt. begrænsninger i deres giftspredning og overgødning.

Landbruget er enormt støttet i dette land. Der gives alligevel her omkring 30% i kompensation for at jorden i praksis overgår til at skulle behandles som jord til økologisk drift - med en pt. grundlæggende bedre driftsøkonomi.

Det er sgu et flot beløb at få.

Jeg har set lidt på et par at de tilsyneladende større arealer. De er jo kun legetøjsstore. Der er da ikke fuldtidslandmænd, der kan leve af 10 eller 13 ha ? Der er noget der slet ikke passer her.

Lars :)

 • 5
 • 3

Du mener at en landmand, som evt. har købt sin bedrift i 2010 har haft mulighed for at indstille sig på dette?

Det er jo vigtigt at bemærke at det er lovlige sprøjtemidler som Århus Kommune nu vil forbyde. Samtidig er det værd at bemærke, at ud af de mange boringer som Århus vand har lukket de senere år, er det mellem 2,8 og 4% hvor det kan bevises, at der er landbrug indblandet.

 • 3
 • 5

Hver gang forhindret af kemiindustriens ekstremt effektive lobbyarbejde i EU. (Bevisbyrden bør dog alene ligge hos kemiindustrien. Landmanden har ikke en jordisk chance

Det er da ikke nogen undskyldning at man er en effektiv forbryder, man er fortsat en forbryder - nåh-nej Lobbyist for gift og dårligdom.

Landmanden kan da bare overgå til økologisk drift, hvis ikke hans organisation kan vurdere sagerne for ham.

Lige dette område ved Beder/Malling er et ret gammelt indvindingsområde, hvor landmændene har vidst i 50 år, at grundvandet skulle beskyttes. De har også vidst at der er en god del sand i området.

Enhver voksen virksomhedsleder må naturligvis regne med, at det kan blive nødvendigt at beskytte mere, som tiden går, og viden om forureningen bliver mere tilgængelig.

Men som jeg skrev tidligere, ser det ud til at være landbrugsteknisk set helt legetøjssmå arealer, der er tale om.

Lars :)

 • 2
 • 2

Det er da ikke nogen undskyldning at man er en effektiv forbryder, man er fortsat en forbryder - nåh-nej Lobbyist for gift og dårligdom.

Landmanden kan da bare overgå til økologisk drift, hvis ikke hans organisation kan vurdere sagerne for ham.

Landmanden er kunden i det her tilfælde. Han køber et godkendt sprøjtemiddel, hvorfor han ikke burde skulle bevise at det er ok at anvende det som det er godkendt til. Man kan så snakke om at godkendelserne er for generelle og/eller om der bliver godkendt for meget.

Hvis du køber en mængde benzin af mig, og det er godkendt til alle benzin-biler, så vil du vel heller ikke forvente at du skal bevise at det er i orden at hælde det i din specifikke bil? (ikke bare typen, men den bil du specifikt ejer)

 • 2
 • 3

Hvis du køber en mængde benzin af mig, og det er godkendt til alle benzin-biler, så vil du.....

Lige denne sag drejer sig jo om, at der ikke skal godkendes til alle områder.

Men landmænd er ikke forbrugere, der altid anses for maksimalt uvidende.

Landmænd er virksomheder, der må indregne omkostninger til at afklare problemerne ved deres produktion og sikre sig den nødvendige viden og kunnen til at kunne svare på sådanne relevante spørgsmål som fx "Hvor bliver giften af?", "Hvad med drikkevandet".

Og man skal ikke godtgøre, at man ikke kan lige se nogen fare. Man skal godtgøre, at der slet ikke kan være nogen fare og garantere med hele sin økonomiske fremtid, at det forholder sig sådan.

Igen landbrug i netop dette område ligner hobbyvirksomhed eller bortforpagtning af jord.

Lars :)

 • 1
 • 3

Landmænd er virksomheder, der må indregne omkostninger til at afklare problemerne ved deres produktion og sikre sig den nødvendige viden og kunnen til at kunne svare på sådanne relevante spørgsmål som fx "Hvor bliver giften af?", "Hvad med drikkevandet".

Nej!. Landbrug, og andre virksomheder, kan alene forventes, at overholde gældende lovgivning. Der følger udførlige anvisninger med hvert eneste bekæmpelsesmiddel. Så længe enhver virksomhed/landmand overholder disse, for de til enhver tid lovlige midler, kan virksomhedens ejer intet klandres for. - Du sammenblander æbler og pærer her, Lars.

 • 2
 • 3

Skal Århus kommune så i virkeligheden anlægge sag mod Miljøstyrelsen, for det er jo den instans, der har vurderet og givet tilladelse til at bruge midlerne?

 • 1
 • 3

Det er faktisk en rigtig god pointe: Miljøstyrelsen skriver direkte, at der ikke er risiko ved at bruge de godkendte sprøjtegifte. Det er altså udelukkende Århus Vand som konkluderer, at de skal forbydes...

 • 2
 • 4

Så længe enhver virksomhed/landmand overholder disse, for de til enhver tid lovlige midler, kan virksomhedens ejer intet klandres for.

Man kan altid klandres for at gøre noget, men ved eller burde vide er forkert - uanset miljøstyrelsens tekster. Kan man 'spjældes' for det? Nok ikke, men helt til straffeloven skal nu ikke være den grænse vi bruger i livet

Det er jo netop for at undgå at 'dårligt tænkende' og uvidende landmænd ikke skal komme galt på den, at man forbyder sprøjte og gødning, samt giver erstatning til hver lodsejer. Der er jo ikke nogen, der både kan modtage 50kkr/ha og så påstå at de ikke kender til forbuddet. Og så er den enkelt meget tættere på 'spjældet'.

Man er fa'me nærmest for flinke i dette land.

Lars :)

PS! I mine øjne er det en meget skærpende omstændighed, at man lobbyer eller støtter andres lobbyarbejde med at sige 'ikke farligt'.

 • 2
 • 3

Selv tak :-)

Jeg er nu ingen helgen (f.eks. bruger jeg en motorplæneklipper), men jeg blev bare så træt af igen at høre et af disse "...hvis de må, så vil jeg også have lov"-argumenter. Kun den yngste af mine drenge mener stadig at det er en valid argumentationsform, den store har for længst forstået at forskellige forudsætninger betyder forskellige vilkår.

Personligt så jeg gerne et totalforbud imod brug af sprøjtemidler i private haver; jeg krummer træer hver gang jeg kommer i byggemarkedet. Skulle der undtagelsesvist være brug for ikke-mekanisk bekæmpelse, så kunne det passende ske i professionelt regi af enten anlægsgartnere eller på lige fod med kommunal skadedyrsbekæmpelse.

Og derfor mener jeg ikke at den ene synd (privates brug af sprøjtemidler) kan brugs til at undskylde den anden. Og da slet ikke, når der som her er tale om særligt følsomme og stærkt begrænsede områder.

Man kan altid klandres for at gøre noget, men ved eller burde vide er forkert - uanset miljøstyrelsens tekster.

Helt klart. Og der påhviler et særligt ansvar på professionelle aktører, og på aktører, hvis handlinger har betydelig virkning. Jeg vil på ingen måde lægge samme ansvar på en fritidslandmand med et lille frimærke, som jeg vil på de nærmeste industrielle bedrifter, som er opstået den seneste menneskealder eller to.

Og så bliver man altså nødt til at vælge side: hvis ens holdning er, at "vi handlede kun efter reglerne, og vidste ikke bedre", så må man finde sig i ekstra kontrol og detailstyring. Hvis man i stedet vil respekteres som værende professionel aktør, så bliver man nødt til vedkende sig det særlige ansvar der påhviler en. Man kan ikke skifte imellem de to efter forgodtbefindende (og respekt og tillid er ikke noget man kan forlange; det er noget, man skal gøre sig fortjent til - derfor skal man ikke regne med, at kontrol og detailstyring forsvinder i samme øjeblik man selv synes at man opfører sig professionelt).

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten