Aarhus Bugt tættere på ny vindmøllepark

Aarhus Bugt er kommet et pænt skridt nærmere en ny vindmøllepark med den forhåndstilkendegivelse, som Energistyrelsen har givet selskabet Havvind Århus Bugt (HÅB) på den såkaldte VVM-tilladelse (vurdering af virkninger på miljøet).

Energistyrelsen vurderer, at selskabet kan få lov til at opføre 20 kystnære havvindmøller, der hver må måle op til 150 meter, og har pålagt de 20 møller et afstandskrav på fire kilometer fra kysterne på Samsø og Tunø.

Det er en nedjustering af den anmodning, som HÅB havde givet til Energistyrelsen. Oprindelig ønskede HÅB møller med højder på 200 meter samt en afstand til kysterne på 3,3 kilometer, men ikke desto mindre er tilbagemeldingerne positive, da HÅB nu har konkrete retningslinjer at holde sig til i den videre planlægning af vindmølleparken.

Med havvindmølleparken kan interesserede producenter af vindmøller byde ind og blandt andet bruge parken som forsøgsstation til at teste eksempelvis fundamenter, opstillingsmetoder og ledningsnettet.
Energistyrelsens udmelding åbner op for, at interesserede vindmølleproducenter nu har håndgribelige mål at forholde sig til, hvis de vil byde ind på projektet.

»Det bliver utroligt spændende inden for de næste par måneder at finde ud af, hvilke projekter aktørerne inden for vindmølleindustrien ønsker at fremme, og om vi kan komme frem til en aftale, hvor vi kan få nogle forsøgsmøller op at stå. Vi har fire firmaer, der har udvist interesse i vores lokalitet med henblik på at få afprøvet noget,« siger formanden for Havvind Århus Bugt, Søren Egge Rasmussen, til Ingeniøren.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Den nuværende regering med de grønne ambitioner tilbyder ikke vedvarende afrengningsordninger til såkaldt kystnære havvindmøller. Der skelnes skarpt mellem kystnære og hav baserede vindmøller. DONG fik en af´regningsordning til Anholt parken som forgylder DONG.

I Århus bugten tilbydes noget nær det halve af Anholt parkens tilskud. Kystnære møller defineres ifølge regeringen som landbaserede og afregnes derfor som landmøller, på trods af signifikant dyrere etablering- og drftsomkostninger.

Rationalet bag denne strategi er svær at få øje på. Når møller skal placeres minimum 4 km fra land, ligner det en hav placering - eller hvad?

 • 0
 • 0

Det er da gode nyheder. Svjv er der stadig åbent for køb af andele. Jeg har hørt priser på 7000,- (engangsbeløb for 1000kwh/år i ?år) Billigt ifht solceller... Tjek selv om mine oplysninger holder.

 • 0
 • 0

Aarhus bugten er utroligt smuk med kig ud til Samsø, det er trist hvis vi skal have en vindmøllepark til at forstyrre oplevelsen af naturen. Til sidst kan man jo slet ikke opholde sig noget sted uden at skulle se vindmøller stå og snurre.

 • 0
 • 0

Aarhus bugten er utroligt smuk med kig ud til Samsø, det er trist hvis vi skal have en vindmøllepark til at forstyrre oplevelsen af naturen.

For en sjælden gangs skyld erklærer jeg mig enig med Peter Hansen. Jeg har hele tiden været skeptisk mht disse projekter, og min skepsis er kun blevet styrket af den rapport Adrian linker til.

Jeg er ikke enig i Energinets konklusion. Billederne viser at Århus Bugt ganske enkelt er for lille til så store møller, og udbyttet af kun 20 møller er alt for lille ift til et så voldsomt indgreb i bugten.

Min holdning er klar: Jeg mener at mindst 50%, gerne 60-65%, af landets elforbrug skal dækkes af vindkraft - men jeg betaler altså hellere 5 øre ekstra i PSO, for at opstille møllerne 20 km ude i Nordsøen, frem for at ødelægge udsigten over vore smukke indre farvande.

 • også selvom jeg ikke selv bor i nærheden af Århus Bugt.

En enkelt park med 100 møller af denne størrelse, kan levere 3 TWh/år ude i Nordsøen, og kan således erstatte samtlige foreslåede kystnære møller i de indre farvande, og produktionsprofilen vil i tilgift blive betydeligt bedre, og billigere at integrere.

Der er heldigvis solid opbakning til et elsystem baseret på VE, fortrinsvis vindkraft, i Danmark - men politikerne skal passe meget på ikke at sætte denne opbakning over styr!

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten