Aalborg-professor: Vi kommer ikke uden om brændselsceller i elbiler

Elbiler er klart mere effektive og dermed miljøvenlige end biler med brintbrændselsceller, hvis begge benytter grøn strøm som ressource.

»Men når rækkevidden af elbilen skal op, så er brændselscellen hensigtsmæssig som hjælper til batteribilen, og derfor mener jeg ikke, man skal se brændselscelledrevne biler og elbiler som hinandens konkurrenter. Tværtimod er der fin synergi mellem teknologierne.«

Sådan siger Søren Knudsen Kær, professor og programleder på Aalborg Universitets brændselscelle-forskning i en kommentar til sommerens hede debat på ing.dk om miljøfordelen ved elbiler kontra kombinerede el- og brintbiler som dem, Københavns Kommune overvejer at købe.

Søren Knudsen Kær fungerede som en slags uvildig dommer i tal-slagsmålet mellem elbilkomiteen og brintprojektets H2 Logic.

»Elbilerne vil være selvskrevne til bykørsel og som anden bil i familien, mens det vil være nødvendigt med hybridmodellerne, når rækkevidden skal være længere end et par hundrede kilometer,« siger han og tilføjer, at der i dag findes flere forskellige køreklare batteri/brændselscellemodeller, udviklet af de store bilfabrikanter som Honda, GM og Daimler Chrysler.

For eksempel kan man i Californien nu lease en fiks og færdig Honda FCX el/brændselscellebil for 600 dollars om måneden.

Når brintbilen taber miljøkampen er det fordi, produktion af brint via elektrolyse (spaltning af vand til ilt og brint ved hjælp af strøm) indebærer et energitab på 35-40 procent med dagens teknologi, ligesom der er tab i den elproducerende brændselscelle.

Metanol sparer tanken

Søren Knudsen Kær vil gerne advare imod, at man automatisk forbinder brændselsceller med brint og dermed med en dyr infrastruktur til distribution af brint.

I stedet for brint kan brændselscellen køre på methanol, som via en reformer omdannes til brint i selve bilen. Aalborg Universitet og udviklingsvirksomheden Serenergy kører - i samarbejde med andre parter - i øjeblikket forsøg med at lade en personbil køre på metanol i en højtemperaturbrændselscelle. Brændselscellens driftstemperatur er 160 grader, hvilket gør den termiske integration med reformerprocessen meget effektiv.

»Metanol kan du have i en almindelig brændstoftank, og så sparer man tryktank i bilerne og anlæg af dyr infrastruktur,« siger han.

Bilindustrien er dog ifølge flere kilder endnu ikke så begejstret for et ekstra følsomt komponent i deres biler, så indtil videre er brint det foretrukne brændstof.

Metanol af vindmøllestrøm

Også når det kommer til ressourcer er bilindustrien ifølge Mikael Sloth fra H2 Logic gladest for brint, fordi den på længere sigt kan produceres af overskydende vindmøllestrøm og dermed fungere som lager for denne, mens bæredygtig produktion af metanol typisk vil ske fra biomasseressourcer, som der i forvejen er stort pres på.

Ifølge Søren Knudsen Kær er der dog teknologi under udvikling blandt andet på Risø DTU, hvor man ved hjælp af en såkaldt solid oxid elektrolysecelle kan producere metanol fra et strømoverskud. Der er dog også energitab ved denne proces:

»Min pointe er, at der er mange muligheder i spil, og at det er alt for tidligt at binde sig til at satse ensidigt på én teknologi. Etablering af en udbredt brintinfrastruktur nu er umiddelbart for tidligt, da det om få år kan vise sig ikke at være den bedste løsning,« siger han og tilføjer, at afprøvninger af brintsystemer i begrænsede områder er fornuftigt.