Aalborg Kommune foreslår hurtigbus som letbane-afløser

Aalborg Letbane er forsvundet fra finansloven. På et møde i Aalborg Byråd i dag blev alle partier til gengæld enige om at gå videre med en såkaldt BRT-busløsning (Bus Rapid Transit) ad samme rute som det oprindeligt planlagte letbane-tracé. Pengene, der er afsat i kommunekassen til Aalborg Letbane, skal reserveres til formålet.

»Partierne havde en god drøftelse af situationen og var enige om, at der var brug for forhandling for at løse problemerne med den kollektive trafik mellem Vest- og Midtbyen og universitetet, som er udsat for et hårdt pres med mange passagerer og med udsigt til yderligere pres, når det nye universitetshospital står klar og som konsekvens af de mange nye byggerier, der er på vej op langs den rute, som letbanen skulle have haft,« fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Direktøren for Aalborg Letbane, Christian Roslev, sættes i spidsen for projektet. Den eksisterende VVM-redegørelse for Aalborg Letbane blev ved samme lejlighed vurderet egnet til BRT-busløsningen, men skal finjusteres med yderligere en VVM-screening for at få de planlægningsmæssige forhold på plads.

BRT-busser findes i mange andre europæiske byer, bl.a. København. De er tiltænkt hurtige pendlermål, kører i eget spor og har som regel en større kapacitet end almindelige busser. Aalborg Kommune har endnu 250 mio. kroner i kassen til det nye projekt, efter at regeringen smækkede kassen i. Skal det nye hurtigbus-puslespil gå op, mangler der dog supplerende midler. Midler, som byrådet håber statskassen kan hjælpe med trods mistro til skinne-projektet.

»Aalborg vokser rigtig meget, og hvis vi ikke får styrket den kollektive trafik, får vi alvorlige trængselsproblemer og forsinkelser til gene for mange borgere og virksomheder. Jeg håber meget, at staten vil medvirke til at medfinansiere en sådan BRT-busløsning«, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Trafikforsker: Skudt over målet

I Nordjyske Stifttidende er trafikforsker Anker Lohmann-Hansen dog i dag ude med en kritik af projektet, som ifølge ham hele tiden har været skudt over målet. Uanset om det har handlet om letbane eller hurtigbus med eget tracé.

»Jeg synes stadigvæk, at Aalborg har rakt efter stjernerne i forhold til den problematik, som rent faktisk eksisterer, og som er et kapacitetsproblem i nogle ganske få timer om dagen på en ganske bestemt strækning. I den øvrige kollektive trafik er der ingen kapacitetsproblemer og ingen strukturelle problemer,« siger Anker Lohmann-Hansen og peger på, at kommunen endnu ikke har lavet en realistisk trafikprognose. I stedet foreslår Anker Lohmann-Hansen en kapacitetsstærk busløsning mellem universitetsområdet og centrum.

»Aalborg kører jo ikke med ledbusser, og det gør man stort set alle andre steder, hvor der er kapacitetsproblemer, og det burde man også gøre i Aalborg,« fremhæver han over for Nordjyske Stifttidende.

I byrådet ser det dog ud til, at man er klar til at slå et slag for den nye og neddroslede trafikløsning.

»Vi vil gå til vores regering nu og kæmpe indædt for BRT-busløsningen. Aalborg fortjener stærke og effektive løsninger, når det handler om at transportere sig på tværs af vores by. Vi er i arbejdstøjet,« siger rådmand Tina French Nielsen (V) i en pressemeddelelse fra kommunen.