Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Aalborg-forskere opdager fejl i klimamodeller: Temperatur styrer ikke planters respiration

PLUS.
Biolog Andreas Havbro Faber er hovedforfatter på et nyt studie fra Aalborg Universitet, der påviser, at planters respiration er styret af en døgnrytme, og ikke af temperatur, som man hidtil har antaget. Illustration: Institut for Kemi & Biovidenskab, Aalborg Universitet

I et nyt forskningsprojekt har forskere opdaget, at planters respiration ikke er nær så afhængige af temperatur, som først antaget.

Respiration fra planter udleder årligt ca. 30 gigaton CO2 til atmosfæren på en global skala. Det er omtrent tre gange så meget, som den samlede udledning fra fossildrevne køretøjer. At forstå udledningen af CO2 fra planters respiration er derfor afgørende i forhold til at kunne forudsige fremtidige klimascenarier.

Et forskerhold fra Aalborg Universitet har med et nyt forsøg påvist, at planters respiration varierer efter tidspunktet på dagen uafhængigt af temperatur, som man ellers tidligere har antaget var den variabel, der fik planters respiration til at variere gennem dagen.

»I eksisterende klimamodeller og andre studier henover de sidste 30 år, har man antaget, at respiration varierer henover dagen, hovedsageligt på grund af temperaturvariationer,« fortæller Andreas Havbro Faber, der er en af hovedforfatterne på artiklen, der er blevet publiceret i tidsskriftet New Phytologist efter at være blevet peer-reviewed.

Forskerne bag forsøget har undersøgt tre forskellige slags planter. Urter, stedsegrønne træer og løvfældende træer. Forsøget er blevet lavet både i Danmark og Australien. De undersøgte planters bladrespiration ved en konstant temperatur på en døgnbasis med et overraskende resultat.

»Vi har vist, at bladrespiration varierer meget hen over en dag. Og det kan ikke bare forklares af temperatur.«

Hidtil har man i klimamodeller nemlig antaget, at det har været temperaturen, der er den udslagsgivende faktor for variationen i respiration. Andreas Havbro Faber fortæller, at man i de fleste tilfælde har brugt en eksponentiel funktion i klimamodeller. Så når temperaturen stiger med ti grader, antages en fordobling af bladrespirationen.

Et transportabelt gasudvekslingssystem, kan måle hvor meget CO2, som planter optager/udskiller i felten. Maskinen fungerer ved, at et blad kan indsættes i en cuvette hvori lys, temperatur, luftfugtighed og CO2 kan holdes konstant. Maskinen måler hvor meget CO2 et blad optager/udskiller under de forhold, man har valgt at eksponere bladet for. Resultatet er, at man kan beregne en rate af CO2 optag/udskillelse pr cm2 blad areal Illustration: New South Wales, Hawkesbury, Western Sydney University, Hawkesbury Forest Experiment

»Vi har målt respirationen med en konstant temperatur på en dagsbasis. Og havde respirationen været afhængig af temperaturen, så ville vores forsøg have vist en konstant respiration. Men respirationen varierede faktisk med cirka 38 procent,« siger Andreas Havbro Faber.

Forkaster ikke alle eksisterende klimamodeller

Selvom artiklen påviser, at grundlaget for en lang række klimamodeller er forkert, så mener Andreas Havbro Faber ikke, at alle nuværende modeller skal smides ud.

»En af konklusionerne fra vores peer-review var, at vi i stedet for at fokusere på klimamodeller, skal fokusere på, at vi har bevist, at planter respirerer som funktion af tidspunkt på dagen, og ikke bare som funktion af temperatur,« siger han og fortsætter.

»Klimamodeller er ikke nødvendigvis dårlige til at forudse planterespiration, men pointen er, at selve de antagelser, de er baseret på, ikke afspejler det fulde billede. For eksempel ved vi nu, at når vi måler bladrespirationen ved forskellige temperaturer i løbet af en dag, så er noget af den variation, som vi normalt ville antage var temperaturdrevet, faktisk et resultat af tid på dagen. Det næste trin er at undersøge de biologiske og miljømæssige faktorer, som medfører denne variation.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

For mig er det ikke ny viden, fordi jeg har læst om noget ligende på tyske fora allerede for et par år siden.

 • 3
 • 4

Mig bekendt er det lige omvendt - planter optager CO2 - CO2 + H2O + lys + øvrige næringsstoffer = plante - også kaldet fotosyntese. Og det er da vildt overraskende at den proces er afhængig af mængden af dagslys? Men fint at det nu er underbygget af videnskabelige fakta. (Ironi kan forekomme)

 • 8
 • 22

Planten ånder. Kort sagt "udåndes" en del af den co2 der "indåndes". Det er variationer i denne proces de har undersøgt. Kort sagt sandsynliggør studiet, at observationer af koncentrationer af co2 i atmosfæren er mere afhængige af det aktuelle lysindfald på et givent observationstidspunkt end man hidtil har antaget.

 • 21
 • 0

For 50 år siden fik jeg at vide, at planter primært var afhængige af lys når den rette temperatur var til stede. Hvilken temperatur var afhængig af plantens art.

 • 2
 • 7

At planters respiration varierer er jo velkendt, jeg har altid troet at den primære faktor i variationen var lyset. Men med de nye spændende resultater er løsningen på klimaproblemerne joret enkel.

*Respiration fra planter udleder årligt ca. 30 gigaton CO2 til atmosfæren på en global skala. Det er omtrent tre gange så meget, som den samlede udledning fra fossildrevne køretøjer. *

Fæld alle de skide panter skove m.m. så kan vi sagens fortsætte afbrænding af fossil kul, olie og gas. Det forudsætter altså et ovenstående er korrekt, jeg tvivler stærkt.

 • 3
 • 16

Der må være noget galt med datoen for det må være en artikel fra første april.

Planter dør ved CO2 mangel og plantens temperatur i blade på en ikke syg plante er så vidt jeg husker en smule lavere end omgivelserne, hvorimod ved sygdom er den højere. Hvis man vil lave nye forsøg så kunne de prøve at holde temperaturen konstant og variere lysets frekvens. Det vil sandsynligvis give højere respiration ved blåt lys end ved rødt lys i samme mængde. I alle tilfælde vil planten vokse bedre ved blåt end rødt og her kunne det være interessant at se om der findes planter, som foretrækker den ene farve lys frem for den anden. Regnskovsplanter kontra kornplanter?

 • 3
 • 7

Lidt om respiration og fotosyntese: Planter laver kun fotosyntese om dagen når der er lys - men de respirerer hele døgnet, både om dagen i lys og om natten i mørke. Vi taler her om den mitochondrielle respiration, som med undtagelse af nogle få detaljer svarer til dyrs mitochondrielle respiration. Det er faktisk interessant at planters respiration set over en lang række forskellige plantetyper med forskellig økologi ser ud til at afhænge mere af en døgnrytme end af temperaturen. Rygmarvsreaktionen ville jo nok være at forvente en temperaturafhængighed med en Q10 på omkring 2. Q10: den faktor en fysisk/kemisk/biokemisk proces øges med ved en temperaturstigning på 10 grader.

 • 18
 • 0

Michael Deichmann: Det er jo netop rigtigt. Så allerede der måtte jeg stå af.

De har målt den ene side af ligningen (måske), og uha da da, planter udleder CO2. Den anden side er, at planter vokser og øger deres indhold af kulstof, hvor kommer det mon fra.

Det lyder til at det afhænger af lyset mere end temperaturen, så jeg vil gerne se det som funktion af lyset. Ellers forstår jeg ikke at der skulle være en døgnrytme.

Det næste er vel at de undersøger hvor meget vand planter binder i det kulhydrat de laver, og det kan påvirke klimamodellernes vandcyklus.

 • 8
 • 15

Der er da lavet forskning i lysfarve og plantevækst. Men i regi af dyrkning, ikke klimaforskning. Navnlig væksthusdyrkning. Min svingerinde har f.eks. som post doc på Aarhus universitet undersøgt tomater i forbindelse med overgangen til LED belysning i væksthuse. Hvordan er energien bedst givet ud i forhold til gartnerens afkast.

Men jeg kan ikke se hvad det har med klima eller ovenstående artikel at gøre.

 • 7
 • 3

Morsomt. Men måske mest tragikomisk med så ringe viden om biologi over en bred kam, ikke bare herinde, men i hele samfundet.

Forskningen er, som SLN er inde på, interessant. Vi er vant til at når det bliver koldt, så sænkes hastigheden af kemiske og biokemiske processer. Krybdyrs respiration sænkes f.eks. så meget ved kulde, at mange arter kan klare sig igennem en hel vinter uden at tage føde til sig.

Når så planters respiration så først undersøges på denne måde nu, så siger det måske lidt om hvor counterintuitivt eller overraskende studiets resultat er. Der er sørme meget vi ikke ved endnu. Heldigvis da.

 • 22
 • 0

...der kommer en AGW benægter og skriver noget tåbeligt.

Den helt simple forklaring til indvirkningen på klimamodellerne:

Forventningen har været: Varmere klima -> Øget respiration hos planter -> større tilvækst -> mere bundet carbon -> "hjælp" til at holde temperaturen fra at stige "for meget".

Realiteten: Varmere klima -> Samme respiration -> ingen større binding af carbon -> mindre bidrag til at holde temperaturen stabil (end hidtil forventet).

Det er dårligt nyt for klimaet det her. Men nu er det bare ét studie. Og det er ikke kvantificeret hvor stor indvirkning det har. Helt sikkert for tidligt at justere modellerne. Men det er da bestemt værd at undersøge nærmere.

 • 14
 • 5

Det interessante klimamæssigt er jo ikke respirationen alene, men CO2 optaget via fotosyntese minus respirationen. Og den kender vi, for den svarer til plantens tilvækst af tørstof. Og der er også et vist kendskab til dens afhængighed af lys, temperatur, CO2 og tilgængelighed af vand og næringsstoffer, og andre faktorer. At respirationens døgnrytme så er styret anderledes end hidtil antaget, ændrer jo ikke noget på det kendte slutresultat, og derfor næppe heller klimamodellerne.

 • 0
 • 0

Hvordan kan planter finde ud af hvad klokken er? Det gør de netop ved at se på farven af lyset, så hvis man ser på tomater i Led belysning får man større udbytte. Hvorimod de røde frekvenser medfører træthed hvilket er samme funktion hos mennesker. PC og Smartphone skærme.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten