A-bomben: Det er ikke strålingen, der dræber - det er eksplosionen

I dette udaterede billede, som blev udsendt den 16. september i år, afsender Nordkorea mellem- og langdistancemissilet Hwasong-12. Illustration: STR/AFP/NTB SCANPIX

Bombetruslerne fra diktatoren i Nordkorea skræmmer mange, og der bliver skrevet meget om det. Fælles for mange af skriverierne er, at de i høj grad drejer sig om, hvordan man skal beskytte sig mod stråling.

Men er dette egentlig vigtigt? Nej, ikke rigtig. Både forskning og tidligere eksplosioner og uheld med kernekraft viser, at det er helt andre ting, man bør tage dig i agt for.

Virkningene af bomber på omtrent samme størrelse kan variere stærkt. Hvis vi for eksempel ser på Nagasaki-bombningen, er det estimeret, at hele 95 procent døde af forbrændinger, mens mange af de resterende døde som følge af kollapsende bygninger, flyvende glas og andre lignende årsager.

Under to procent af dødsfaldene kan tilskrives ioniserende (radioaktiv) stråling.

I Hiroshima, som er en fladere by, døde omkring 60 procent af brandskader, mens 30 procent døde pga. faldende eller flyvende bygningsdele og andet. Også her lå antallet af strålingsdræbte sandsynligvis på under to procent. Så bare topografien kan gøre en stor forskel.

80 kræfttilfælde på 53 år

Disse tal er naturligt nok omtrentlige, siden kaosset, som opstår efter en sådan bombe, er uoverskueligt. Men disse bombninger er – heldigvis – de eneste tilfælde, hvor effekten af kernefysiske bomber på en uforberedt befolkning kunne granskes nøje, og USA var hurtigt ude med hundredevis af forskere og assistenter til områderne for at kortlægge så meget som overhovedet mulig.

Dette billede er taget tre måneder efter bombningen af den japanske by Hiroshima. Illustration: Hiroshima Peace Memorial Museum/AFP/NTB Scanpix

Indtil 1998 blev en gruppe på 30.000 indbyggere i Hiroshima og Nagasaki overvåget af myndighederne. Fælles for dem var, at de havde været udsat for høje stråledoser under og efter eksplosionerne – mellem 5 og 100 millisievert. Da undersøgelsen var færdig, viste det sig, at gruppen havde haft 4.406 tilfælde af kræft, hvilket var to procent højere end en kontrolgruppe i en naboby. I teorien havde strålingen altså forårsaget ca. 80 ekstra kræfttilfælde i løbet af 53 år.

»I disse to tilfælde er det rigtigt, at dødsfald, som skyldtes ioniserende stråling, var meget lave,« siger forsker Elin Enger ved det norske Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

»Men under andre forhold kan sådan stråling forårsage flere dødsfald, typisk stråling fra nedfald. Det har også noget at gøre med, hvor og hvordan nedfaldet kommer. Og så har vi jo neutronbomber, som er konstrueret netop til at give høj stråling ved relativt lav sprængkraft.«

Få mutationer

Når det gælder misdannelser og ‘mutationer’ på grund af stråling, er situationen stort set den samme. Den mest avancerede livsform, som forskere har formået at mutere med ioniserende stråling, er bananfluer, siden disse kan fremavles i store mængder og har en kort livscyklus. I Tjernobyl er den eneste dokumenterede mutation i fyrretræer, som har dannet nye og specielle underarter.

Dette er noget, som ofte også sker under normale forhold og er en vigtig årsag til mangfoldigheden af livsformer på vores planet.

Men at gøre noget lignende med et kernevåben er som at bygge et korthus ved hjælp af en elektrisk ventilator; processen bliver for kompliceret for værktøjet. Undersøgelser i Hiroshima viste, at kvinder som var gravide op til tredje svangerskabsmåned og modtog høje stråledoser, meget ofte aborterede. Kvinder, som var gravide i fjerde måned eller mere, fødte børn uden skader.

Men der blev registreret 50 tilfælde af en forfærdelig defekt, som kaldes mikrocefali, (som også kan forårsages af zikavirus), og den alvorligere variant anencefali, hvor dele af kraniet mangler, og hjernen ofte er blotlagt. Der var tre gange så mange tilfælde af dette som i en kontrolgruppe i en naboby.

Man kan altså tilsyneladende konkludere, at ioniserende stråling af forskellige slags fra disse bomber (ikke medregnet varmestråling) dræbte omkring 2.000 mennesker, og at det dermed er den værste strålingskatastrofe nogensinde. Men det er værd at bemærke, at det altså ikke er strålingen, man bør være mest bekymret for under en kernefysisk eksplosion, men det samme, som dræber os ved konventionelle bomber: Trykbølger, flyvende genstande, varme, brand.

Vand farligere end stråling

Den 11. marts 2011 ramte en tsunami Japans vestkyst. Det førte til, at nødstrømsanlægget ved kernekraftværket Daiichi blev oversvømmet, og tre reaktorer nedsmeltede delvist eller totalt - noget, som førte til radioaktive udslip, som lokalt var større end ved Tjernobyl-ulykken.

Omkring 19.000 mennesker døde i tsunamien, mens der ikke er påvist et eneste dødsfald grundet stråling fra kernekraftværket (seks arbejdere på værket døde af andre årsager). Forskere har i tiden etter ulykken sammenlignet forekomsten af blandt andet kræft med en tilsvarende by uden radioaktive udslip, og de har ikke kunnet påvise øgede tilfælde af kræft i forhold til kontrolbyen.

Meget af det samme er sket i Tjernobyl. Der døde omkring ti brandmænd af akut strålesyge efter selve eksplosionen, og der blev registreret øgede forekomster af kræft i skjoldbruskkirtlen hos børn, som indtog mælk forurenet af radioaktiv jod. De ukrainske myndigheder – som var optaget af at få størst muligt finansiel støtte – rapporterede alligevel i en periode samtlige dødsfald i Ukraine som værende ‘Tjernobyl-relaterede’.

Den fjerde reaktor i Tjernobyl er blevet pakket ind i en såkaldt sarkofag i håb om, at det skal hindre yderligere radioaktiv stråling. Illustration: Pressfoto/NTB Scanpix

Men realiteterne er helt anderledes. I 2005 udgav The Chernobyl Forum en rapport, som konkluderede, at der ikke var nogen påviselig øgning af svulstkræft eller leukæmi i de grupper, som fik de højeste doser ioniserende (radioaktiv) stråling. Der er faktisk grund til at tro, at frygt for stråling og reducering af livskvaliteten ved tvangsflytning resulterede i flere tidlige dødsfald end selve ulykken.

Det sker der under eksplosionen

Hvilken effekt en atombombe har, varierer meget. Som FFI påpeger, har vi også såkaldte ‘neutronbomber’, som næsten udelukkende dræber mennesker ved hjælp af intens neutronstråling og kun gør lidt skade på bygninger og materiel. Halveringstiden for frie neutroner er også meget lav (ca. 15 minutter), og dermed vil det være sikkert at gå ind i området efter kort tid. Men her er et slags ‘gennemsnitligt scenario’, som viser, hvad der kan ske under en eksplosion:

Ønsker man at bombe en by sønder og sammen, er det mest effektivt at detonere bomben et godt stykke over jorden. Afhængig af størrelsen på byen og bomben kan dette dreje sig om fra 500 meters højde til oppe i stratosfæren (i ca. 15.000 meters højde). En stratosfærisk eksplosion vil forårsage mindre fysiske ødelæggelser på jordniveau, men den vil være i stand til at slå rigtig meget elektronisk udstyr ud med en elektromagnetisk puls (EMP), således at fjenden bliver praktisk talt blind og døv og på andre måder hjælpeløs.

Kommunikation bliver ødelagt, strømforsyningen forsvinder, og chips i dataudstyr bliver brændt i stykker. Og hvis din bil er under 20 år gammel, vil den næppe kunne startes. Dermed bliver det let at invadere et territorium.

»Vi ved ikke præcist, hvordan hvordan en kraftig EMP vil påvirke samfundet i dag,« siger Enger fra FFI.

I dag er de elektroniske komponenter mindre og dermed lettere at beskytte. Der bruges også mere plast, som i modsætning til metal ikke tager imod EMP. Men at meget kan blive slået ud er helt klart.

Lysglimtet

Denne elektromagnetiske puls kommer sammen med et enormt lysglimt, som vil kunne gøre folk blinde. Neutronstråling og gammastråling kommer med lysets hastighed. Lige bagefter (med fem procent af lysets hastighed) kommer kraftige alfa-partikler, som er meget skadelige, men som er relativt enkle at beskytte sig mod. Temperaturen i ildkuglen, som opstår, kommer op i flere tital millioner grader, og varmestrålingen kan få både sten og metal til at fordampe – og naturligvis mennesker.

Denne varmestråling er den dødeligste effekt af eksplosionen og resulterer, i at mennesker fordamper, forkuller eller får større eller mindre brandskader. Praktisk talt alle, som er så nær eksplosionen, at de også rammes af dødelig stråling, vil dø af forbrændinger, længe før strålingen kan dræbe dem.

Stilhed før stormen

Afhængig af, hvor langt væk eksplosionen er, bliver der nu en kort pause, før chokbølgen kommer i form af en væg af fortættet luft. Den river i bygninger, træer og det meste, som kommer i vejen for den, og sender fragmenter af sted med dødelig fart. Chokbølgen følges op af stærk vind, som kan fragte endnu flere genstande meget langt.

Lige efter denne kraftige vind opstår der dræbende ildstorme, som fortærer alt, der kan brænde. Branden suger også oxygenen ud af luften, så man lige så godt kan blive kvalt som brændt. Dette er – i mange tilfælde – den effekt, som dræber flest mennesker.

I tiden efter Anden Verdenskrig gennemførte flere lande atomprøvesprængninger. Billedet viser en af de over 130 prøvesprængninger, Frankrig gennemførte i Mururoa i Stillehavet. Illustration: AFP/NTB Scanpix

Når paddehatteskyen begynder at hæve sig, varsler det den tredje virkelig farlige effekt af bomben: returstormen. På undersiden af den glovarme og stigende paddehattesky suges der store mængder luft ind, og dette er med til at hindre, at ildstormene breder sig længere væk. Men på den anden side kan det også have en anden effekt: en storm, som bevæger sig i modsat retning af den forrige, og som kan være kraftigere end den første.

Med sig kan stormen blæse mange af de løse materialer, som nogle sekunder (eller flere minutter) tidligere blev blæst den anden vej. Nu er det også muligt, at stormen kan føre partikler med gammastråling med sig, som samlet set er den farligste ioniserende stråling fra et atomvåben. Sådanne partikler kan også falde ned fra selve paddehatteskyen.

Hjælp eller flygt

Hvis man ikke har alvorlige skader nu, er der gode chancer for, at man vil overleve. Men det forudsætter, at man ikke indtager forurenet mad eller vand eller fysisk nedfald fra bomben. Alligevel er det værd at bemærke, at japanerne, som blev ofre for verdens første atomvåben, ikke havde nogen anelse om, hvad der havde ramt dem. De gik direkte ind i de forurenede områder på jagt efter ejendele, slægtninge, mad og vand. Og selv da lå strålingsdødfaldene altså på under to procent.

Etter ca. 24 timer, eller så snart det er praktisk muligt, kan det nå være en god idé at komme væk, hvis ikke man er en del af redningsarbejdet. Og her gælder det om at flygte mod vinden og dermed væk fra nedfaldet fra bomben.

I 1982 havde den amerikanske dokumentarfilm ‘The Atomic Cafe’ premiere, og den fik en vis succes. Dokumentaren var en samling af filmklip fra det amerikanske forsvar, nyhedskanaler og USA’s regering fra 40’erne, 50’erne og 60’erne og kan nok bedst beskrives som sort humor. Uden at det blev sagt direkte gjorde filmen grin med datidens holdninger til atomvåben, og folk gik leende, gysende og hovedrystende ud af biograferne.

En af informationsfilmene, som der blev gjort mest nar af, var ‘Duck and cover’, hvor en tegnefilm med en skilpadde lærte børn (og voksne), at de skulle dukke sig og dække sig med et eller andet under et atomangreb. Dette blev fulgt op med film af en øvelse i et klasseværelse, hvor eleverne hurtigt krøb ned under pultene, så snart alarmen gik.

Mange tænkte sikkert, om folk dengang virkelig var så dumme, at de troede, at en skolepult ville redde dem under et atomangreb.

Eller var de egentlig så dumme?

Konkrete råd på Guam

Assisterende direktør Per Brekke fra det norske Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er ikke så sikker på det:

»Der var tale om enkle og velfungerende tiltag, de var lette at huske, og er absolut bedre end ikke at foretage sig noget,« mener han.

»Jeg var for nylig på besøg i Israel, og der udvikler de nu skolebord, som kan tåle, at bygninger falder sammen, og som eleverne kan beskytte sig under ved f.eks. jordskælv og lignende. Så ideen bruges stadigvæk.«

DSB har nu fået til opgave af Justis- og beredskapsministeriet at videreudvikle det norske totalforsvar.

»Det med skolebordene er ikke en dum idé, hvis der er tale om en eller to bomber. Men hvis Sovjetunionen og USA havde sendt hele sit arsenal mod hinanden, ville det kun være et middel til at overleve en dag eller to længere,« mener Enger fra FFI.

Myndighederne på den lille USA-kontrollerede ø Guam har udgivet en brochure, der fortæller, hvordan indbyggerne bør forholde sig, hvis Kim Jong-un gør det, han har truet med: at sende et missil med en atombombe mod øen. Illustration: Guam

Den lille stillehavsø Guam, som er et territorium under USA, er blevet udpeget som et mål af Kim Jong-un. For nylig publicerede myndigherne en brochure med omfattende råd om, hvordan befolkningen bør forholde sig før, under og efter et angreb. De anbefaler blandt andet, at man har et nødlager af forsyninger, en nødplan og en liste over betonbygninger i nærheden, hvor man kan finde beskyttelse. Hvis der kommer varsel om et angreb, skal beboerne snarest muligt søge ly under betonkonstruktioner eller under jorden, hvis det er muligt. Og de bør holde sig der, også selv om man er adskilt fra din familie, i mindst 24 timer.

Af andre gode råd fra brochuren: Hvis du bliver overrasket udendørs, må du ikke se på ildkuglen, for den kan gøre dig blind. Søg dækning bag hvad som helst, som kan give dig beskyttelse. Læg dig fladt på jorden og tildæk hovedet. Søg dækning så hurtigt, du kan, selv om du er mange kilometer væk fra eksplosionen. Afhængig af afstanden kan det tage op til 30 sekunder, før chokbølgen rammer dig.

Tre hovedfaktorer for beskyttelse bliver nævnt: afstand, beskyttelse og tid. Det bliver også beskrevet i detaljer, hvordan man kan gøre dig selv ren i tilfælde af radioaktivt nedfald.

Store dele af brochuren pointerer, at man skal forholde dig roligt og ikke for eksempel ringe til skolen for at spørge efter sine børn, men lytte efter information og følge instrukser. At dødstallene ikke blev større i Hiroshima og Nagasaki, skyldtes for en stor del, at japanerne netop var disciplinerede og ikke opholdt sig meget i byer, som allerede var i fuldstændig kaos. Men alligevel dræbte radioaktiv stråling og nedfaldet fra bomberne altså ikke mere end én til to procent af ofrene.

Dette tal vil sandsynligvis ændre sig, hvis man er mere forberedt på et angreb. Men alligevel er det at bekymre sig om radioaktiv stråling og senskader lidt som at bekymre sig om blyindholdet i den kugle, som rammer dig. Først og fremmest forårsager atomvåben et frygteligt og grusomt brag med de resultater, det nu giver, i form af brande, trykbølger og vinde.

Denne artikel har før været publiceret på tu.no.

Emner : Atomkraft
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Dagens skræmmekampagne blev leveret af USA, Rusland og Nordkorea.

På det lidt mere seriøse niveau, så er det interessant at dødeligheden ikke er højere pga. selve strålingen. Spørgsmålet er så om det er godt eller skidt? En af grundende til at NATO og USSR ikke røg i totterne på hinanden var vel bla. frygten for de konsekvenser strålingen ville forårsage.

Med denne "nyhed", kan det så tænkes at der risikeres et skred i holdningen til brug af kernevåben, nu hvor strålingen ikke længere er at betragte som det værste..?

 • 12
 • 4

I min tid som ABC-gruppeføre (NBC) i forsvaret var hovedopgaven at beregne udbredelsen af det neutroninducerede område og nedfaldsområdet, da man ikke ville bevæge sig ind i disse områder og dermed undgå radioaktiv stråling af kamptropperne. Vi var alle udstyret med dosimetre. Ud over de øjeblikkelige skader forventede man også, at en bombe, som eksploderede i lav højde ville medføre så meget radioaktivt nedfald, at området vil være ubeboelig i mange år. Har man nogen erfaringer fra dette? Man kunne formode, at Nordkorea enten ikke har den fornødne teknologi til at kontrollere højden af sprængningen eller simpelthen er ligeglade med om de gør områder i USA ubeboelig i mage år.

 • 4
 • 0

Læste engang at man havde overvejet nukleare sprængninger til byggeprojekter som fx. Panamakanalen, men at det er blevet afvist på grund af strålingsfaren. Måske er ideen ikke så dum alligevel.

 • 3
 • 7

Kan journalisten virkelig ikke gennemskue at her er tale om et meget tyndbenet stykke propaganda?

Hvilken politisk interesse skulle Nordkorea have i at smide en atombombe i hovedet på et andet land?

Den journalistiske antagelse må her være, at den Nordkoreanske ledelse inderst inde brænder efter selv at blive ristet i en atomar eksplosion. Men hvilke indicier har vi for, at de har sådanne længsler? Ingen, vel?

Det er temmeligt ynkeligt at journalisten køber den præmis.

 • 7
 • 23

A-bomber burde have været afviklet lissom mængden af tilsvarende teknikker, der gør krig og ødelæggelse for nemt at udføre. Fristelsen til at bruge de voldsomste krigsvåben i drømmen om totalt at udslette "fjenden" kan blive alt for stor, når fingeren på knappen tror at blodbadet er næsten uden omkostninger for Eget Skind & Omegn.

Bombens dødelige følger af stråling har altid været overspillet, men dens mere almindelige ødelæggelser er så omfattende i størrelse, at det er alt rigeligt til at lægge hele verden øde. Truslen bliver alligevel regnet for så normal, at heller ikke danske regeringer stemmer for dens afskaffelse - og undskyldt med at ingen ville være dumme nok til faktisk at affyre skidtet...

Nordkoreas bombe er umiddelbart overflødig, da landets almindelige militær kan dræbe hundredetusinder i Syd uden at dette ville kunne bremses. Men inden dets nye nukleare trusler blev der alligevel rumlet om, at selv det var en OK pris for at fjerne styret. Og så kom bomben, der kan sikre Nordkoreas umulige ledelse et tiår mere...

 • 3
 • 5

A våben er uanvendelige således som verden er skruet sammen idag, som Tom Paamand også udtrykker det. Jeg kan kun sige, at siden jeg blev født 6 dage efter invasionen i Nordmandiet, har der uafbrudt været krige, et eller andet sted her på kloden, hvor også atombevæbnede stater har været involveret, uden at dette våben har været brugt. Den græske borgerkrig. Krigene i mellemøsten. Borgerkrigen i Kina. Krigen i indokina. Skilsmisse krigen der blev til Indien og øst/vest Pakistan som så igen blev til Pakistan og Bangladesh. Koreakrigen. Nedkæmpningen af af det Ungarske folkestyre. Vietnamkrigen. Angola krigen, Afghanistankrigene. Falklandskrigen. Iraq/ iran krigen , Iraq krigen, Libyenkrigen og de stadigt vedvarende krige i de muslimske områder i mellemøsten og afrika

 • 5
 • 8

@Jon Loldrup: Jeg tror det er en grundlæggende fejl at tro på rationalitet.

@Tom Paamand: Nordkorea's trussel er en terrortrussel (dvs. beregnet på at fremkalde massefrygt - uanset rationalitet). Mulige mål er absolut modtagelig for den type trusler. Af den grund er situationen farlig på samme måde som Golf-krigen, hvor tilsvarende trusler (som blev underbygget af falske efterretninger) var nok til at starte ne konventionel krig.

 • 13
 • 0

Meget af indholdet i artiklen er i modstrid med andre kilder, men alle ved jo at A og B bomber først og fremmest er fysisk destruktive i den akutte fase, men at udsættelse for forhøjede niveauer af ioniseret stråling giver sen-effekter.

Det er jo nok også derfor, at sundhedsmyndighederne har forbudt en kiropraktor i Nordjylland at benytte sit avancerede udstyr, der hjælper syge mennesker, fordi de udsættes for en smule stråling, som sikkert svarer til hvad tandlægen giver rutinemæssigt. Hvis ioniserende stråling er så ufarlig, som ing.dk skriver, så er det jo overkill? Hvad er myndighederne så bange for?

 • 2
 • 15

Hvis vi nu antager at de der døde, henholdvis 95 % og 90 % (60+30), ikke døde pga. forbrændinger og flyvende genstande, men at vi var i stand til at beskytte alle under jorden. Hvor mange af dem ville der så dø pga strålingen bagefter?

Det var det ene spørgsmål, det andet spørgsmål.

De oplyste dødstal fra Rusland og Japan, kan vi stole på disse tal, eller har regeringen i de to lande dækket over dødsfald og tilskrevet disse dødstal andre årsager?

 • 4
 • 3

De oplyste dødstal fra Rusland og Japan, kan vi stole på disse tal

Sovjet underdrev voldsomt problemet. Mens modige frivillige døde i forsøget på at stoppe Tjernobyls nedsmeltning, blev der ikke evakueret i rimelig grad. Helt modsat senere i tilfældet Ukraine, hvor regeringerne tilskrev Tjernobyl alt for mange dødsfald - som det også bliver nævnt i artiklen.

Det er en velkendt metode som enhver fattig regering nok ville læne sig op ad, når sådanne opskruninger direkte kan medføre mange flere tilskudskroner. Det samme skete fx under AIDS-epidemien hvor u-lande, når de ikke kunne få nok midler til at bekæmpe sult, rapporterede om AIDS og fik lidt nødvendige penge ad den vej. Men jeg tror ikke Japan har undervurderet deres nylige problem. Snarere tværtimod, og der var ret god folkelig kontrol med målingerne gennem private geigertællere.

 • 2
 • 1

Uden at finde henvisning skriver jeg: I Hiroshima døde 60 000 af strålesyge inden årets udgang. De døde af organsvigt og ikke af kræft. Det var udover de 200 000 der døde næsten øjeblikkeligt af trykbølgen og af brandsår. Det er trods alt flere end 2 %, der nævnes i artiklen. Samtidigt vil jeg benytte lejligheden til at gentage at det er vildt overdrevet at fremhæve cancer som et resultat af stråling. For mere se http://wp.me/p1RKWc-Ty Naturligvis kan stråling være farlig, men i den almindelige debat er denne fare vildt overdrevet.

I artiklen nævnes 100 mSv, der er langt under det vi kan tåle. Som enkeltbelastning vil 500 mSv ikke give andet end svage symptomer på strålesyge. 1000 mSv/år – jævnt fordelt over året vil ikke skade. Efter atombombeangrebene erfarede man at 1000 mSv som engangsdosis vil bevirke tre års kortere livslængde - gennemsnitligt. Tilsvarende så man at, ved en dosis på 3000 mSv døde omtrent halvdelen af de bestrålede.

I modsætning til al forventning har der ikke været et øget antal genetisk betingede skader på børn der var født af forældre, der havde været udsat for endog kraftig stråling.

 • 3
 • 3

Vi hører gang på gang at de nordkoreanske raketter kan flyve så-og-så langt, og at de ofte overflyver Japanske territorium. Men har vi nogen viden om træfsikkerhed? De kan muligvis nå Guam, men kan de også ramme skiven?

 • 2
 • 0

Ud over de øjeblikkelige skader forventede man også, at en bombe, som eksploderede i lav højde ville medføre så meget radioaktivt nedfald, at området vil være ubeboelig i mange år. Har man nogen erfaringer fra dette?

Allerede efter "Trinitytesten" i 1945, som foregik i et 30 m højt tårn, oplevede man nedfald uden for testområdet. Ved "Operation Crossroads" de første prøvesprængninger ved Bikini, detonerede man en bombe under vandet, det efterfølgende nedfald var så omfattende at den sidste sprængning blev aflyst, og de fleste test skibe blev sænket, i stedet for at blive hugget op. Bikini atollen er fortsat ikke beboelig, men forskellige "turister" besøger den lejlighedsvis.

Man kunne formode, at Nordkorea enten ikke har den fornødne teknologi til at kontrollere højden af sprængningen

Hvis man kan fremstille en atombombe, kan man også fremstille en simpel detonator der udløser i en given barometrisk højde. Udløsning i luften er formentlig den "sikreste" metode, hvis bomben rammer jorden er der risiko for at den bliver skadet, og ender som en "beskidt" bombe, uden en egentlig atomar eksplosion.

 • 1
 • 0

Det er rigtigt at neutronstrålingen kan inducere radioaktivitet i et område. Dette og så meget afhænger af det evindelige spørgsmål: Hvor meget? Der skal ikke meget til før det kan ”måles” eller ”konstateres”. Og ofte skal der ikke mere til før vi får de sædvanlige rædselsberetninger. Folk bliver tvangs-evakuerede i Japan ved 20 mS/år og der er mange mennesker, der har levet for generationer – uden skader - i områder med en kraftigere stråling.

 • 5
 • 1

Og ofte skal der ikke mere til før vi får de sædvanlige rædselsberetninger. Folk bliver tvangs-evakuerede i Japan ved 20 mS/år og der er mange mennesker, der har levet for generationer – uden skader - i områder med en kraftigere stråling.

En norsk journalist blev "evakueret" fra Tokyo under Fukushima nedsmeltningen, hjem til Oslo, hvor baggrundsstrålingen er højere. Fjeld indeholder ofte små mængder uran fra naturens side, og man kan måle meget små mængder stråling.

 • 8
 • 0

Jeg har hygget mig som CBRN officer (chemical, biological, radiological and nuclear) i en del år, herunder haft ansvaret for beregning på en LAVAC. Det har nu aldrig været holdningen, at våben, selv hvor ildkuglen berørete jordoverfladen, ville give signifikante radioaktive forureninger i årevis. I nærheden af nulpunktet ville der være en kraftig forurening, men med henfald efter 7-10 reglen, hvor du ganger tiden med 7 og deler intensiteten med ti. Det vil sige, at du efter 1 time måler 1.000 cGy/h, så vil du efter 7 timer måle 100 cGy/h, efter 49 - 10 cGy/h osv. Men igen, så bliver det svært, hvis du når over en totaldosis på 150 cGy. Derefter vil du få symptomer på strålesyge.

Befinder man sig i en kælder, så reduceres intensiteten f.eks. med en faktor 10. Undgår man at indtage vand og føde, der er forurenet, beskytter hud og åndedrætsorganer, så har man gjort det så godt, man kan.

https://emilms.fema.gov/IS3/FEMA_IS/is03/R...

 • 8
 • 0

...dem som er døde af varmen og de nedfaldende bygninger er allerede blevet udsat for en stråling som ville dræbe dem på få timer.

Nej.

De tre dræbende effekter: varmestråling, chokbølge og ioniserende stråling har forskellige skaleringslove.

Chokbølgen afsætter energi i den volumen den ekspanderer i. Det betyder energien i chokfronten er proportional med r^0.33 (tredie rod af radius).

Varmestrålingen gennemtrænger atmosfæren mere eller mindre uhindret. Fluxen er derfor omvendt proportional med arealet af kugleskallen ved en give radius, så effekten er her proportional med r^0.41 (anden rod af radius)

Ioniserende stråling afsætter energi i det volumen den ekspanderer i, samtidigt er fluxen af den resterende energi ved en given afstand omvendt proportionel med arealet af kugleskallen ved afstanden, effekten er her proportional med ~ r^0.2 (femte rod af radius).

Hvis du er tæt nok på til at dø af ioniserende stråling, er der god sandsynlighed for at du dør af de andre effekter inden. En undtagelse er kampvogne, der yder god beskyttelse mod varmestråling og ekplosionseffekter. Under den kolde krig, udviklede begge sider bomber, der maksimerer ioniserende stråling (neutronbomber), netop til at slå tanks ud med.

 • 3
 • 0

En undtagelse er kampvogne, der yder god beskyttelse

Dette stod osse i et foredrag på Forsvarsakademiet i 1953 om at koncentriske angreb kunne presse de fjendtlige styrker sammen, og gøre dem til et atommål for vore egne taktiske atomvåben affyret på og mod dansk jord. I 60erne trænede danske kampfly på samme vis i at kunne støtte danske tropper gennem lokale angreb med a-våben. Siden har kampvognene vist tabt deres mulige forspring under sådanne angreb.

Heldigvis bliver atomvåben anset som så uciviliserede, at kun uvidende galninge truer med taktisk brug i nutiden.

 • 4
 • 1

Sovjet underdrev voldsomt problemet. Mens modige frivillige døde i forsøget på at stoppe Tjernobyls nedsmeltning, blev der ikke evakueret i rimelig grad. Helt modsat senere i tilfældet Ukraine, hvor regeringerne tilskrev Tjernobyl alt for mange dødsfald - som det også bliver nævnt i artiklen.

Rapporten fra The Chernobyl Forum bruger mange kilder og dem der har lavet den må anses fra troværdige. Basalt set var der 4 signifikante grupper af døde:

 • Folk der bekæmpede ulykken i de først 24 timer (mange døde af akut strålesyge)
 • Folk der bekæmpede ulykken senere på tæt afstand (færre døde af strålesyge, meget få akut)
 • Folk der deltog i oprydningen (få døde, ingen akut)
 • Folk (børn) der døde af kræft i skjoldbruskkirtlen (kunne være reddet vha. jodpiller)

Herudover var alle andre effekter under 2% af den naturlige forekomst af givne sygdomme (fx kræftformer).

(ovenstående er frit fra hukommelsen)

 • 2
 • 1

Sovjet underdrev voldsomt problemet. Mens modige frivillige døde i forsøget på at stoppe Tjernobyls nedsmeltning, blev der ikke evakueret i rimelig grad

Danmarks Radio meddelte at: På satellitbilleder kunne man se 1000 døde på gaderne og døde dyr på markerne. Et hurtigt kik i fx Politikens Lægebog kunne have fortalt at selv om man får dødelig dosis af radioaktivitet, så varer det nogen tid inden man får symptomer. Her var det tilsyneladende os der overdrev. Det var ikke ”modige frivillige” men uvidende brandfolk, der gjorde det de havde fået besked på.

Selv om Danmarks Radio ikke havde behov for at dementere, må man konstatere følgende: Ved selve ulykken var der kun 5 der døde. Senere døde 26 flere, mest rednings-arbejdere, af brandsår og stråling. Der var 9 andre, der døde af kræft i skjoldbruskkirtlen.

Tjernobyls nedsmeltning var et resultat af et forsøg, der var uansvarligt. Der var tale om en uansvarlig design, der aldrig har været overvejet udenfor det gamle Sovjet. Store dele af den omfattende evakuering var strengt taget uansvarlige / overflødige. Som det ses af den Danske debat har mediernes behandling også været uansvarlig.

Hvis det ikke er nok, så læs på http://wp.me/p1RKWc-KH

 • 4
 • 4

Det var ikke ”modige frivillige” men uvidende brandfolk, der gjorde det de havde fået besked på.

Den påstand får du svært ved at finde kilder på. Det modsatte er derimod nemt - for brandfolk med et atomkraftværk i baghaven har altså hørt om de mulige problemer. Så jo - ulykken blev bekæmpet af tusinder af frivillige. De blev ikke beskyttet af meget mere end dosimetre og stopure, men gik ind alligevel. Politikens Lægebog? Alle andre kilder beskriver at radioaktive skader kan give symptomer inden for få timer.

Dit link er fuldt af koldkrigsmyter om produktion af plutonium på Chernobyl samt andre løse rygter, så det kan ikke just anbefales. Det er dog korrekt, at Tjernobyl havde en kendt reaktortype med diverse grimme sikkerhedsfejl i designet. Værket blev i øvrigt primært bygget til at drive en gigantisk militær antenne til raketvarsling.

 • 1
 • 1

WHO estimates up to 9000 excess cancer deaths due to Chernobyl.

Hvis man regner grundigt og bruger den gamle Linier No Treshold hypotese, ja så kan man naturligvis ESTIMERE næsten hvad man vil. Se mere på http://wp.me/p1RKWc-1jG Men hvis vi venter tilstrækkeligt længe vil vi være døde alle sammen. For øvrigt viser det sig at der er meget lille sammenhæng mellem cancer og stråling. Også her må en gammel myte aflives. Hvis du vil kan du se mere på http://wp.me/p1RKWc-Ty

 • 3
 • 6

Hoverparten af de japanske ofre døde af forbrændinger. Da de japanske huse dengang primært var af typen "pap og pinde" bygninger, kunne en A-bombe i stor højde sætte ild til hele byen på én gang, og menneskene befinde sig i et kæmpe bål.

Jeg forestiller mig, at hvis de to bomber var kastet over Berlin og en anden tysk storby med deres murede huse med tegltag, så ville folk nok dø ---af grin.

 • 1
 • 11

Jeg forestiller mig, at hvis de to bomber var kastet over Berlin og en anden tysk storby med deres murede huse med tegltag, så ville folk nok dø ---af grin.

Der var mange bygninger i Hiroshima og Nagasaki der ikke var af organisk materiale, kig selv på billederne.

Talrige film fra USAs atomvåbentests ligger på YouTube, herunder adskellige hvor man forsøger at kvantificere den destruktive effekt.

Endelig: "Ofte er det bedre at holde mund og blive mistænkt for at være idiot, end at åbne munden og fjerne enhver tvivl."

 • 12
 • 2

Dit link er fuldt af koldkrigsmyter om produktion af plutonium på Chernobyl

Det er nu ikke en myte.

"Dual-Use" var doktrin i USSR, virksomheder skulle kunne omstilles til krigstjeneste nemmest og hurtigst muligt. Fra traktorer til kampvogne, fra kjoler til uniformer og fra elektricitet til plutonium.

Denne "dual-use" doktrin var den primære årsag til at USSR overhovedet byggede Chernobyl og andre værker som grafitmodererede reaktorer: De kunne hurtigt ændres til at producere plutonium.

I praksis har Chernobyl (og de fleste af de andre "civile" reaktorer" aldrig produceret plutonium og at det er svært at forestille sig hvorledes de skulle kunne nå det i en krigssituation, inden de allerede tilgængelige atomvåben havde afsluttet krigen (og menneskeheden).

 • 10
 • 1

Dette stod osse i et foredrag på Forsvarsakademiet i 1953 om at koncentriske angreb kunne presse de fjendtlige styrker sammen, og gøre dem til et atommål for vore egne taktiske atomvåben affyret på og mod dansk jord.

Det var denne taktik neutronbomben sigtede imod: Selve neutronbomben er stort set så lille en atombombe som man kan bygge (ellers slipper neutronerne ikke ud) men til gengæld gør den stålkonstruktioner til radioaktive dødsfælder vi neutronindfangning.

 • 6
 • 1

Ud over de øjeblikkelige skader forventede man også, at en bombe, som eksploderede i lav højde ville medføre så meget radioaktivt nedfald, at området vil være ubeboelig i mange år. Har man nogen erfaringer fra dette?

Heldigvis ikke.

Det nærmeste man kommer det er de forskellige områder der har været brugt til atmosfæriske atombombe tests, men bortset fra Stillehavsøerne var det alle ubeboelige områder til at begynde med.

I denne forbindelse skal man også skelne imellem "ubeboelig" og "uopdyrkelig".

Man kunne formode, at Nordkorea enten ikke har den fornødne teknologi til at kontrollere højden af sprængningen eller simpelthen er ligeglade med om de gør områder i USA ubeboelig i mage år.

At undervurdere NK's teknologiske formåen tjener ikke noget formål.

Den primære årsag til at NK kan optimere "burst height" for optimal destruktion er at de ikke har planer om at invadere USA bagefter.

 • 9
 • 0

WHO estimates up to 9000 excess cancer deaths due to Chernobyl

- nok en del i overkanten(?):

The scientific consensus on the effects of the disaster has been developed by the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). In peer-reviewed publications UNSCEAR has identified 49 immediate deaths from trauma, acute radiation poisoning, a helicopter crash and cases of thyroid cancer from an original group of about 6,000 cases of thyroid cancers in the affected area [1] A United Nations study estimates the final total of premature deaths associated with the disaster will be around 4000[2], mostly from an estimated 3% increase in cancers, which are already common causes of death in the region...

https://en.wikipedia.org/wiki/Deaths_due_t...

 • 1
 • 3

Det trækker en linje til den amerikanske by på indlandsisen. Der er megen diskussion om noget radioaktivt affald derfra, men set i relation til Grønlands størrelse og radioaktivitets farlighed er det vel egentlig i småtingsafdelingen. Det er nok farligere at flytte til det nordlige Bornholm end at tage ind på indlandsisen. Det er let at skræmme folk med det de ikke kan se og mærke. Radioaktivitet, partikler og CO2.

 • 6
 • 6

Øh, et 4 GW kraftværk til at drive en (radar)antenne,

Tjah, russiske kilder fortæller at Chernobyl på den tid var en såkaldt "hemmelig by" med en kvadratisk militær Дуга radar, der var 150 meter høj og knap en kilometer lang. Den brugte enorm energi på at kunne kikke et stykke rundt om jordens krumning og var kendt som spætten, da den genererede radiosignaler med en intens hakken.

Radaren brugte en betydelig del af Chernobyls produktion, som derfor primært var bygget af militær nødvendighed. Denne radar med det sigende navn Chernobyl-2 spillede for øvrigt hovedrollen i at verden fortsat består, da den dokumenterede at nogle russiske satellitter havde fejlvarslet et missilangreb.

WHO estimates up to 9000 excess cancer deaths due to Chernobyl - nok en del i overkanten(?):

Det må du diskutere med WHO, som jeg omhyggeligt linkede til.

 • 7
 • 0

Et par spørgsmål, Henning Kamp.

[citat]..."Ofte er det bedre at holde mund og blive mistænkt for at være idiot, end at åbne munden og fjerne enhver tvivl."[citat]

1: Hvorfor er "de kloge" i forbindelse med Nordkorea - balladen - på det seneste begyndt at anvende begrebet "Termonukleare" om atombomberne - eller skulle jeg sige "blitzpærerne".

2: Man kan ikke "vælte" bygninger med stråling, dertil kræves at der afbremses masse (impuls). Kraft = d(mv)/dt. Har du glemt det?

 • 0
 • 7

1: Hvorfor er "de kloge" i forbindelse med Nordkorea - balladen - på det seneste begyndt at anvende begrebet "Termonukleare" om atombomberne [...]

Fordi det nu en gang er den populærvidenskabelige nomenklatur for to og tre-trins atombomber af den type Nordkorea arbejder på.

Man kan ikke "vælte" bygninger med stråling

De kan man faktisk godt, men det er ikke en relevant effekt ved atombomber.

Hvis stråling er intens nok fordampes eller plasma-i-ficers det yderste lag af bygningen og newtons 3 lov skubber derefter tilbage på resten af bygningen.

Det er faktisk præcis sådan det sekundære trin i en brintbombe komprimeres, men her har du også hele strålingsoutput fra den primære klemt sammen på få centimeter, så intensiteten er enorm.

Dysons bog om Projekt Orion har en rigtig god forklaring på nogle af de sjovere detaljer om denne effekt.

 • 9
 • 0

Den primære årsag til at NK kan optimere "burst height" for optimal destruktion er at de ikke har planer om at invadere USA bagefter.

Nu har NK brugt en del energi på at lave en bombe, der kan lave et større drøn. Man må derfor forvente at den optimale burst height er der hvor selve eksplosionen laver størst skade.

Hvis man vil maksimere fallout, er der andre (og nemmere) måder at gøre det på.

Denne diskussion minder mig om den her gamle propaganda film fra det amerikanske militær: https://www.youtube.com/watch?v=Aqhu9o9Ovak

Her siger de at bomben var sat til at sprænge i en højde, der minimerede fallout.

Hvor elskværdigt af dem!

Fra andre kilder ved vi at bomben var sat til at sprænge i den højde, der maksimerede ødelæggelserne på jorden.

 • 2
 • 0

[quote]...Ildstormen i Tokyo bevirkede mere skade end de to atombomber tilsammen...[quote]

[quote]... ... men krævede flere hundrede bombefly, mens Hiroshima og Nagasaki kun krævede et bombefly hver...[quote]

Det her er nok den endelige "fidus" ved atombomben - energibesparelser/personalebesparelser osv.

Jeg synes ikke argumentationen er relevant i nærværende sammenhæng.

 • 0
 • 1

Altså: 1: Strålingen rammer bygningen, og "går i stå". 2: Den opvarmer overfladen på den stillestående mur. 3: Hvorfra kommer impulsen, der skal afbremses ? S.U.

Overfladen af muren fordamper. Det fordampede materiale udvider sig, men muren forhindrer udvidelse i retning mod muren. Udvidelsens hovedretning er derfor væk fra muren. Det fordampede materiale tilføres derfor en impuls. Muren tilføres derfor en lige så stor impuls med modsat retning. (Newtons lov om impulsbevarelse). Hvis impulsen er tilstrækkelig stor vælter muren.

 • 4
 • 0

[quote]...Uden at jeg i øvrigt kender svaret, er det ret let at regne ud, når man læser PHK's forklaring: Pludselig densitetsændring.....[quote]

I og med, at strålingen kun er til stede i ultrakort tid, er der vel grænser for, hvor meget "mur" der kan plastificeres pga. murens termiske inerti, inden "bølgen" har passeret.

Der er efter min mening ikke tid nok til at generere signifikant "aktion/reaktion" af betydning.

 • 0
 • 6

I og med, at strålingen kun er til stede i ultrakort tid, er der vel grænser for, hvor meget "mur" der kan plastificeres pga. murens termiske inerti, inden "bølgen" har passeret.

Diskussionen drejede sig om, hvorvidt der findes en fysisk mekanisme, der kan omdanne stråling til en kraft.

Nu vender du så rundt og vil gøre det til en diskussion om, om strålingen i en bestemt situation kan generere tilstrækkelig kraft til at forårsage en bestemt virkning.

Det tolker jeg som en erkendelse af, at denne fysiske mekanisme faktisk findes.

 • 10
 • 0

Der er efter min mening ikke tid nok til at generere signifikant "aktion/reaktion" af betydning.

Det var det jeg mente da jeg skrev "men det er ikke en relevant effekt ved atombomber": Hvis din mur er tæt nok på en atombombe til at rammes af den nødvendig strålingsintensitet, er effekten inderligt ligegyldig i forhold til de andre effekter.

Det bør dog tilføjes at både i Japan og i efterfølgende tests, så man tilfælde hvor malet træ var knækket mens umalet træ i samme situation overlevede. Det skyldes at maling typisk er meget bedre til at absorbere stråling og fordamper meget lettere end det ubeskyttede træ.

Tellers & Ulams gennembrud på brintbomben var at indse at det er en relevant effekt 10-20cm fra en atombombe og at effekten varer længe nok til at sammenpresse et rør af uran omkring lette grundstoffer der kan fusioneres på den måde.

 • 6
 • 0

[quote]...Tellers & Ulams gennembrud på brintbomben var at indse at det er en relevant effekt 10-20cm fra en atombombe [quote]...

10-20cm??? Jamen - så er vi da enige - eller hvad?

Tillad mig at filosofere lidt. Som jeg husker fokuserede atomtestene ret hurtigt på atmosfæren eller under jorden. Hvorfor mon??

1: Atmosfæren: Her kunne man "vælte" elektroniske kredsløb, og lamme elektronisk infrastruktur. 2: Under jorden. Her er brugsværdien efter min mening "tyndt" beskrevet.

 • 0
 • 4

[quote]...Det er ikke strålingen, der dræber - det er eksplosionen...[quote]

Forfatteren af indlægget melder ud , at strålingen ikke er relevant med derimod "eksplosionen". Dette her lugter af Impuls, men jeg har netop i mit oprindelige indlæg sat spørgsmål ved om der "var nok af den".

Som Poul Kamp har beskrevet i sine indlæg, kan strålingen kun kan smelte malingen på et plankeværk, mens et plankeværk uden maling bliver stående.

Jeg vil tillade mig at drage følgende konrlusion: Atombomber duer ikke til krigsformål i dag.

Efter min mening bør atombomber overføres til miljømyndighederne i alle verdens lande, som så kan forbyde dem på grund af den radioaktive forurening, de genererer.

 • 1
 • 11

Deres primære formål er at verdens supermagter ikke går i åben krig med hinanden, og det er en funktion de har løftet siden 1945. At tro på deres afskaffelse er en utopi i klasse med ideen om at kommunisme vil virke. Hvem skal tage dem fra USA, Kina og Rusland?

 • 2
 • 1

Deres primære formål er at verdens supermagter ikke går i åben krig med hinanden, og det er en funktion de har løftet siden 1945. At tro på deres afskaffelse er en utopi i klasse med ideen om at kommunisme vil virke. Hvem skal tage dem fra USA, Kina og Rusland?

ad: Hvem skal tage dem fra USA, Kina og Rusland?

Et verdensomspændende latterbrøl, for indtil videre er der ingen dokumentation af, hvad eksplosionen egentlig er, udover massiv propaganda.

 • 0
 • 11

Efter min mening bør atombomber overføres til miljømyndighederne i alle verdens lande, som så kan forbyde dem på grund af den radioaktive forurening, de genererer.

Det skal nok gå godt, når man tænker på den danske håndtering af normaffald, der ikke er væsentligt mere radioaktivt end en skovlfuld jord. Hvis du vil grave et hul og putte det ned i, så får du atter en stor omgang normaffald via den opgravede jord. Det kan blive en evighedsmaskine.

 • 1
 • 6

Deres primære formål er at verdens supermagter ikke går i åben krig med hinanden, og det er en funktion de har løftet siden 1945. At tro på deres afskaffelse er en utopi i klasse med ideen om at kommunisme vil virke. Hvem skal tage dem fra USA, Kina og Rusland?

Har de overhovedet atomvåben - eller er de rustet op? Det er mange år siden, at de blev fremstillet, og det meste teknologi, vil for længst være gået i stykker. Måske er sandheden, at alle ved de andre har dem, og alle ved, at deres egne måske ikke dur. Bortset fra Nordkorea, for deres er sprit nye.

 • 0
 • 6
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten