90.000 danskere lider kraftigt under støjen fra danske motorveje

Motorring 3 i København, her med relativt få biler, er en af de motorveje, som naboerne bor tæt på. (Foto EPO/Wikipedia) Illustration: Wikipedia / EPO

De cirka 90.000 danskere, der bor i nærheden af motorvejene, er langt mere generede af støjen end hidtil antaget, viser en ny undersøgelse fra Vejdirektoratet.

Ifølge undersøgelsen føler over dobbelt så mange af motorvejsnaboerne sig generede eller ligefrem stærkt generede af støjen sammenlignet med, hvad internationale undersøgelser har vist.

Miljøministeriet anslår, at op mod 500 danskere årligt dør af bl.a. hjerte-kar-sygdomme, diabetes og stress fremkaldte af vejstøj. Det er ikke muligt ud fra undersøgelsen at fastslå, om flere end hidtil antaget også bliver syge af at bo op til en motorvej.

Læs også: Vejstøj dræber fortsat hundredvis om året

Undersøgelsen bygger på 7.000 interviews med danskere, som er plaget af trafikstøj, der ligger over den vejledende grænseværdi på 58 dB.

Internationale undersøgelser viser, at omkring 8 procent føler sig stærkt generede af støjen ved det niveau. Det passer også godt med de danskere, der bor langs med byvejene.

Der skal kun halvt så meget motorvejsstøj til at føle sig generet

Men langs motorvejene føler næsten tre gange så mange, ca. 22 procent, sig stærkt generede, viser undersøgelsen. Også ved højere støjniveauer er generne endnu større end antaget for naboer til netop motorveje, mens beboerne på byveje lever bedre med støjen.

Det kan også omskrives til, at naboer til motorveje føler sig generet af et støjniveau, der er 6-13 dB lavere end tidligere antaget. Hvis lyden ændrer sig 8-10 dB, opfatter vi det normalt som enten en halvering eller fordobling af støjen. Med andre ord skal der kun halvt så meget motorvejsstøj til at genere naboerne, som tidligere undersøgelser er gået ud fra.

Læs også: Rapport: Nu får danskerne endnu mere vejstøj ind i stuerne

Ingeniør Jakob Fryd fra Vejdirektoratet, som har gennemført undersøgelsen, har flere forklaringer på forskellene mellem at bo langs en motorvej og på en byvej, der er lige så plaget af trafikstøj.

Den første og væsentligste er, at der langs motorvejene ligger enfamiliehuse, mens byboerne bor i lejligheder. Støjen udendørs bliver oplevet langt værre end støjen inden døre, og villaejernes haver er generelt ikke skærmet mod støjen. I det omfang beboerne i lejligheder har adgang til udendørs arealer, er der er derimod ofte tale om skærmede gårde.

En jævn og enerverende støj

Dertil kommer, at jo yngre man er, desto bedre accepterer man trafikstøj - og beboerne i byernes lejligheder er gennemsnitligt yngre end naboerne til motorvejene.

Læs også: Ingen mirakelkure mod vej-larm i 700.000 boliger

Desuden har Jakob Fryd et par bud, der ikke er forskningsmæssigt belæg for, men som han ikke desto mindre godt tør nævne.

»En forklaring kan være tilhørsforhold til vejen. Motorvejen er mere et fremmedelement i forhold til, hvis du bor i byen og selv bruger den vej, du bor på,« siger han.

»Desuden er byveje mere varierede i lydbilledet end motorvejenes konstante støj. Men vi har ikke kunnet påvise betydningen af det i de data, vi har,« tilføjer ingeniøren.

Selvom det ikke er bevist, at støjen fra motorvejene rent faktisk er mere sundhedsskadelig end støjen fra byveje, eller om det kun opleves sådan, så vil Jakob Fryd godt drage en enkelt lære af undersøgelsen.

»Vi skal sige til kommunerne, at de skal være påpasselige med at tillade, at der bliver bygget nye boliger langs motorvejene,« fastslår han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ved en hurtig gennemgang af gængse dæk støjer de ml. 67 og 73dB. Og ved en søgning på artikler om dækstøj kan man læse at Continental kan sænke dækstøjen med 9 dB ved at fore dækket ind mod fælgen. Trafikstyrelsen stiller krav om mærkning for dækstøj. Så et godt initiativ måtte være at stille større krav til dækstøj. Det er eksempelvis ærgerligt at glæde sig over den tyste Tesla for herefter at opleve at de brede dæk larmer helt vildt.

 • 5
 • 1

Dækstøj er , som jeg ser det , en blanding af hastighed, dækmønster, gummitype, dæktryk på vejbanen og vejbelægningen i sig selv. Hvis Continental kan dæmpe dækstøj med 9dB ved at "fore dækket ind mod fælgen",så ønsker jeg dem held og lykke med det

 • 3
 • 1

Til trods for den omfattende viden, der er mht. vejstøj, så ignoreres dette fx af kommunerne langs Helsingør-motorvejen. Her plastres ethvert ledigt areal til med parcel- og rækkehuse. Kommunerne blære sig med, at de er grønne bosætningskommuner, men vejstøj indgår ikke i deres planlægning af nye boligområder. Men folk er tilsyneladende ligeglade, bare de kommer til at bo på et "fint" postnummer. Da de fleste jo selv er bilister, så synes de nok ikke at motorvejsstøj er særlig slemt. Børnene bliver nok ikke spurgt.

Foruden vejstøjen, så er der også problemer med partikel- og dækstøv - og ved vestenvinde og fugtigt vejr, kan det være ret slemt. Jeg bor ca. 800 m øst for Helsingør-motorvejen, og kan således tydeligt se forskel på de vestvendte vinduer (der udsættes for svineriet fra motorvejen), og så vinduerne på husets østside - de første svines mere end dobbelt så hurtigt som de sidstnævnte.

Meget af det svineri, der kommer fra motorvejen kunne modvirkes ved at beplante arealerne langs vejen, men her vil både kommunerne og Vejdirektoratet sige, at det ikke er nødvendigt og/eller, at det er der ikke råd til. At folk så kreperer pga. svineriet og forureningen, det er der ingen, der tager sig af.

 • 5
 • 2

Er der noget der har en idé om hvor meget det ville koste at overdække 1 km motorvej i bynære omgivelser? Tænker i retning af en eller anden form for halvgennemsigtigt plastmateriale der kunne tage toppen af støjen. Hvis jeg kigger på et kort, ser det i Aalborg ud til at være måske 8-10 km af motorvejsstrækningerne der generer flest. Det er selvfølgelig pænt mange kvm. - hvis vejen er 30 m bred, er det 30x1000 = 3 ha. der skal tildækkes + ventilationsløsning.

 • 1
 • 1

Nu har jeg hørt fra mange medier at larmen fra motorveje er et problem som vi godt kunne tænke os at gøre noget ved. Det jeg kan se der er gjort flere steder, er at man opstiller store "vægge" som skulle reducere støj fra motortrafikken. Disse vægge koster penge at sætte op og de koster også penge at vedligeholde. Så det er udelukket udgifter vi har med at gøre. Min ide til en mulig løsning ville være følgende: Idag er vi meget glade for løsninger der kan være med til at gavne miljøet. Dertil tænker jeg at man kunne opsætte solceller på disse vægge og dermed ville disse vægge ikke blot være udgifter, men over længere tid ville disse vægge kunne tilbagebetale sig selv? Derudover så kunne man også sætte en væg op imellem autoværnene også beklædt med solceller. Dette ville yderligere forhindre at folk bliver blændet af større køretøjer i de modkørende vejbaner. Dette ville selvfølgelig koste en del mere at lave, men igen, over længere tid ville dette muligvis kunne gavne miljøet. Løsningen ville fjerne støj fra motorvejen, producere energi og samtidig gøre trafikken om natten mere venlig.

Mvh Jakob :)

 • 2
 • 0

@Nobel - Jo, det er jo også det jeg skriver. Og...? Men man skulle ikke tro, at kommunerne ved det eftersom de anlægger boliger øst for Helsingør-motorvejen, og i umiddelbar nærhed af denne. Hvor problematisk en sådan placering er, turde være ret indlysende.

 • 2
 • 1

Læser du slet ikke hvad jeg skriver? Åbenbart ikke. De vestvendte vinduer - der vender over mod motorvejen - er markant mere beskidte, end de østvendte vinduer, der vender væk fra motorvejen. Skal det specificere yderligere?

 • 0
 • 5

@ Arne Lund

Har du bemærket at vi bor i et land hvor vestenvinden er dominerende.....og at det også regner en del...og at våde vinduer er støvmagneter?

For mit vedkommende er mine vestvinduer også betydeligt mere snavsede end de østlige( jeg pudser vinduer!) og jeg bor ikke ved siden af en motorvej , men midt i et større villakvarter

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten