9.000 ton finsk atomskrot begraves i Olkiluoto

Finland tog kort før nytår et stort skridt mod etableringen af det, der kan blive verdens første geologiske slutdepot til højaktivt atomaffald.

Det skete, da firmaet Posiva, der er ansvarlig for at konstruere det finske depot, afleverede sin officielle ansøgning til de finske myndigheder.

»Ansøgningen bygger på mere end 30 års forskning og udvikling. Data indsamlet over årtier har bekræftet vores syn på sikkerheden ved geologisk slutdeponering,« siger Reijo Sundell, administrerende direktør for Posiva, i en pressemeddelelse.

Ansøgningen, der blev indsendt 28. december, dækker over etablering af to sammenhængende faciliteter. Det er dels et anlæg til indkapsling af brændslet i kobbercylindre, dels et underjordisk slutdepot på 190 hektarer, der etableres 400-450 meter under jordoverfladen og udbygges i etaper, i takt med at brændslet overføres fra atomkraftværkernes midlertidige depoter til Olkiluoto.

Samme deponeringsmetode som i Sverige

Planen er derefter at placere kobberneholderne i udgravede hulrum, der fores med bentonit. Det kan enten ske oprejst eller horisontalt. Hver skakt fyldes med bentonit og hver gang bliver til sidst fyldt op og forseglet med ler og cement. Til sidst skal depotet også rumme rester fra indkapslingsanlægget.

Finnerne kalder deres metode KBS-3. Men den er identisk med den tilgang, der anvendes i Sverige, hvor Svensk Kärnbränslehantering (SKB) indsendte sin ansøgning i marts 2011. Også andre lande har planer om at etablere slutdepoter til det højaktive brændsel fra energiproduktionen, men det er Sverige og Finland, der generelt set er længst fremme med analyserne.

Svenskerne har forsket i teknologierne og undergrundens egnethed som depot i flere år i Äspölaboratoriet ved Oskarshamn, mens finnerne har bygget deres test- og forskningscenter kaldet Onkalo i Olkiluoto.

Tanken med depotet er, at brændslet skal ses som affald. Posiva skriver selv, at det vil være muligt at finde brændslet frem igen, hvis man engang ønsker det, og hvis teknologien på et tidspunkt gør det muligt at anvende resten af energien i brændslet.

Flere finske atomreaktorer på vej

Olkiluoto i det sydvestlige Finland blev i 2001 valgt som sidste hvilested for de 9.000 ton højaktivt brugt brændsel fra de fire reaktorer, der er i drift i dag. De ejes af elselskaberne TVO og Fortum, som også ejer Posiva.

Derudover vil der komme affald fra tre yderligere reaktorer, sådan som planerne er i dag. TVO er ved at opføre en tredje reaktor i Olkiluoto og har fået tilladelse til at bygge en fjerde reaktor på området. Et tredje selskab kaldet Fennovoima har fået tilladelse til at bygge en reaktor i det nordlige Finland kaldet Hanhikivi 1.

De finske nukleare myndigheder, Stuk, vil nu analysere ansøgningen fra Posiva. Det sker blandt andet med hjælp af uafhængige internationale eksperter fra 2013 til 2015.

Dokumentation

Læs meddelelse fra Posiva
Se animation over anlægget

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

@Magnus,

Byggeriet er pågået i snart 10 år. (http://en.wikipedia.org/wiki/O...tory) Melder historien noget om, hvorfor man først indgiver en formel ansøgning nu?

  • jeg kender ikke den eksakte grund, men man har haft flere muligheder som er efterprøvet. Man valgte så en løsning, som vel er en kopi af den svenske løsning. Et andet bud kunne være, at det hele ikke haster så meget, for brugt brændsel må ikke slutdeponeres før aktiviteten er faldet til et niveau, hvor temperaturen er så lav, at det ikke kan forårsage kemiske ændringer af den undergrund, hvor det placeres.
  • 0
  • 0

Af de 9.000 t brugt brændsel kan 97% genanvendes. Det eneste der ikke kan genanvendes, er de 3 % fissile produkter. Men da 87% af de fissile produkter stabiliseres indenfor en periode af 10 år, så er der reelt kun 0,39% tilbage at det brugte brændsel der skal deponeres, eller 35,1 t. Da Finland har 5.262.930 indbyggere(2011 tal), så svarer det til 6,67 g pr indbygger. Ikke ret meget.

  • 0
  • 0

Det er godt at de endelig kommer i gang!

Hvis bare at andre energikilder og industrier levede op til disse høje affaldsstandarder ... !

Her tænker jeg specielt på tungmetaller og andre giftige stoffer som er giftige i al evighed (ingen halveringstid) og som vi uden den store bekymring lukker ud i luften eller ned i jorden via lossepladser, vejbelægning m.m.

Mvh Steen

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten