90 procent af verdens mest potente drivhusgas-udledning er uden regulering

22. maj kl. 11:058
90 procent af verdens mest potente drivhusgas-udledning er uden regulering
Køernes udledninger er blandt de største kilder til emissioner af metangas. Illustration: Bigstock.
Verdens lande har ikke ordentligt styr på kilderne til metanudslip, og derfor risikerer tiltag at ramme forkert.

Verdens lande er langt fra lykkedes med at indføre tiltag, som begrænser udledningen af den potente drivhusgas metan, viser den første gennemgang af verdens landes officielle politikker mod at begrænse udledningen af metangas. 

Undersøgelsen er lavet af Queen Mary University of London på den baggrund, at verden skal reducere metanudslip med omkring 45 procent frem mod 2030, hvis målene i Parisaftalen skal nås. 

»Konklusionen er meget overraskende, særligt fordi vi ved præcis, hvad vi skal gøre for at komme tættere på den bane, som er forenelig med nulemissionsmålene,« siger hovedforfatteren bag studiet, Maria Olczak, til Time

Undersøgelsen viser imidlertid, at der er lang vej igen, da kun 13 procent af de globale metanudledninger på nuværende tidspunkt bliver reguleret. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ydermere formår mange af reguleringerne ikke at ramme udslippene ordentligt, da de ifølge studiet »i vid udstrækning beregnes ved hjælp af potentielt ikke-repræsentative skøn frem for direkte målinger.«

Bøvser og gylle

Metanudledninger fordeler sig på tre områder: Affald, fossil industri og landbrug. 

I den fossile industri er det særligt fra indvinding af olie og gas samt miner, og fra affaldssektoren stammer metanudledningerne mestendels fra deponier, hvor gasserne dannes under nedbrydning af en række stoffer. 

I landbrugssektoren finder forskerne bag studiet, at estimeringer af udledninger ofte baserer sig på emissioner fra animalsk affald (gødning). 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men det er faktisk en mindre kilde til metan sammenlignet med det, der kaldes enterisk gæring, hvilket basalt set er køernes bøvser. 

»Emissioner fra enterisk gæring [er] sjældent omfattet af politikker, selvom de udgør den største kilde til metanemissioner i landbruget,« skriver forskerne i studiet. 

I april vedtog Folketinget en ny lov, som stillede større krav til netop udledninger af metangas fra landbruget. 

I loven blev der blandt andet indført et endnu ikke bestemt krav til, hvordan metanudledningen fra køer skulle reduceres. Ifølge Miljøministeriet skal de ske ved enten et »generelt krav om om fodersammensætningen,« eller ved at indføre et krav om brug af øget fedt i foderet i 2025, hvilket ifølge ministeriet vil medføre en reduktion på 0,16 millioner tons CO2e i 2030. 

8 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
8
24. maj kl. 15:19

Ja, det er en forunderlig verden vi lever i, nu mener forskere og politikere, at de kan diktere naturens dyr. det kan de naturligvis ikke. Været i Uganda og Kenya: landbruget har brug for deres kvæg, dertil 10.000 gnuer for at opretholde livet, samt bøflerne I Sydafrika med hjorte og bøfler, der er nødvendige for befolkningen At tro vi ved bedre, er 'blændværk'

7
23. maj kl. 00:04

Jeg har lavet en opfrisker:https://en.wikipedia.org/wiki/MethanogenMethanogens play a vital ecological role in anaerobic environments of removing excess hydrogen and fermentation products that have been produced by other forms of anaerobic respiration. Methanogens typically thrive in environments in which all electron acceptors other than CO2 (such as oxygen, nitrate, ferric iron (Fe(III)), and sulfate) have been depleted

Bio-decomposition in the anaerobic digester involves a four-staged cooperative action performed by different microorganisms.[36] The first stage is the hydrolysis of insoluble polymerized organic matter by anaerobes such as Streptococcus and Enterobacterium.[37] In the second stage, acidogens break down dissolved organic pollutants in wastewater to fatty acids. In the third stage, acetogens convert fatty acids to acetates. In the final stage, methanogens metabolize acetates to gaseous methane. The byproduct methane leaves the aqueous layer ... ...https://en.wikipedia.org/wiki/CelluloseCellulose is an organic compound with the formula (C6 H10 O5)n, a polysaccharide consisting of a linear chain of several hundred to many thousands of ß(1?4) linked D-glucose units.[3][4] Cellulose is an important structural component of the primary cell wall of green plants, many forms of algae and the oomycetes. [] Cellulose is the most abundant organic polymer on Earth.[6] The cellulose content of cotton fiber is 90%, that of wood is 40–50%, and that of dried hemp is approximately 57%.[7][8][9]

Cellulolysis is the process of breaking down cellulose into smaller polysaccharides called cellodextrins or completely into glucose units; this is a hydrolysis reaction.

Some ruminants like cows and sheep contain certain symbiotic anaerobic bacteria (such as Cellulomonas and Ruminococcus spp.) in the flora of the rumen, and these bacteria produce enzymes called cellulases that hydrolyze cellulose. The breakdown products are then used by the bacteria for proliferation.[36] The bacterial mass is later digested by the ruminant in its digestive system (stomach and small intestine)

Det er lidt påfaldende at metanogenesen ikke nævnes her, men læs de to øverste linjer igen.

6
22. maj kl. 23:58

Når artiklen påpeger køernes bøvsen som potentiel metanudslip - er det lidt underligt at vise køerne fra bagenden. Hvis køerne er vist fra den ende hvor de bøvser vil den være knap så vildlede og populistisk. Jeg kan ikke anfægte studiets validitet - det lyder bare som noget gammel kendt problematik. Nu når det handler om køer, som jo forsyner os med mælkeprodukter, handler det vel om at få ændret menneskers kostvaner !!

3
22. maj kl. 14:34

Hvis man vender det hele 200 gon grader den ene vej med rotation på 180° vil der komme, både bevis og dokumentation på fejl i artiklens beregninger samt indhold. Ved denne rotation vil der komme et Danmarks kort frem, der viser og beviser kan fosfor og nitrat udledning, er størst ved by og sommerhus område. Ved Landzone vi kun vil kunne finde 3 bestemte kemiske stoffer, der er med til at bevise artiklens validitet. Men straks, der udføres laboratorium test på alle vandprøver, i både by og sommerhus zone, samt ved alle havnebad, for minimum 150.000, - kr. pr. prøve, vil der dukker mere end 62 forskellige negative resultater op, herved vi lander på langt over 65 forskellige kemiske betegnelser, som er med til at påvirke havmiljøet meget negativt til flere års iltsvind.

Bliver denne viden, med de mere end 65 forskellige kemiske betegnelser, af vandprøver, overført til det enkelte rensningsanlæg hvad enden det er privat, kommunalt eller statsligt, vil der komme en ligning der opstiller en manglende viden på det reelle udledning. Resultat med en smule fusk og trylleri, reddes i land via Biofos A/S og anlæg fra både Læsø og Tønder Kommune.

  • Herved vil der komme udlednings tal der overskygger artiklens substans og validitet.
  • Herved vil der komme resultater der vil ødelægge den ultimativeste mest negativ klima udtagelse om givende regering uanset hvilken farve statsministeren og regeringen måtte have.
  • Herved vil co2 optagelse projekter mv. blive gjort til micro micro projekter i forhold til realiteten.
4
22. maj kl. 20:50

Ved denne rotation vil der komme et Danmarks kort frem, der viser og beviser kan fosfor og nitrat udledning, er størst ved by og sommerhus område

sikkert! Men hvilken forbindelse har dét til køers metanudslip??

2
22. maj kl. 12:20

Endnu en "Veganerartikkel" Stop med at bruge klimaet til at argumentere for egne interesser. De indiske køer udgør en forsvindende lille kilde til metanudslip. Fosil og biogas er store forurenere ligeledes naturlige kilder. Er der nogle der har overvejet at oversvømmelse af lavbundsområder også er en kilde til metanudslip (sumpgas).

1
22. maj kl. 12:08

Det er som om, man rigtigt gerne vil have det til at se ud som om metangas alene kommer fra mennesker og deres produktion.

Metangas kommer for en stor dels vedkomne fra vild natur og braklægning. Bakterier, svampe, gærceller og vilde dyr bidrager til dette metangasudslip. Det foregår hele tiden. Planter optager carbon og det bliver alt sammen frigivet igen som CO2 CH4 o.l. kulstofforbindelser.

Mange vil gerne bruge andres penge på at købe religiøse afladsbreve, der intet fornuftigt kommer ud af. Det er et blændværk. Det er blevet en besættelse.

5
22. maj kl. 21:51

Det er som om, man rigtigt gerne vil have det til at se ud som om metangas alene kommer fra mennesker og deres produktion.

Det er let at skræmme med metanudledning, for man har meget dårligt styr på kilderne, og forskerne er ivrige efter hele tiden at finde nye kilder. Sommetider er koblingen til menneskelig adfærd dog noget søgt. Der er ikke den samme opmærksomhed omkring opsugningen og nedbrydningen i naturen.

Det væsentlige er, at en konstant årlig udledning ikke giver anledning til en stigning af indholdet i atmosfæren, fordi metan nedbrydes så hurtigt.

Den årlige målte stigning er ca. 10ppb ud af et indhold på små 2000ppb (parts pr billion, 10^9).

Alene nedbrydningen i atmosfæren fjerner omkring 200ppb/år. Så stigningen vi måler er differensen mellem nogle ret store tal.