Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

58.000 gange over grænseværdi: Frøfirma stævnes for at forurene Slagelse-åer med insektgift

PLUS.
Tude Å, hvortil det forurenede spildevand er blevet udledt. Illustration: Slagelse Kommune

Maribo Hilleshög, et datterselskab af Danmarks største leverandør af frø, DLF, bliver stævnet af rensevirksomheden Flux Water for at have afleveret spildevand forurenet med insektgiften neonikotinoider uden at deklarere indholdet.

Stævningen kommer, efter at Flux Water siden udgangen af juni har måttet lukke og minutiøst rense sit modtageanlæg, som ligger ved Slagelse Renseanlæg.

Lukningen fulgte, efter at renseanlægget og kommunen i sommer som led i et EU-projekt opdagede, at vandet var forurenet med store mængder af neonikotinoider i en af årets mest spektakulære miljøsager.

Læs også: 755 gange over grænseværdien: Forbudt insektgift ledt ud i sjællandsk å

Overskred grænseværdi med faktor 58.000

Koncentrationerne af neonikotinoider i det vand, som Flux Water ledte videre til Slagelse Renseanlæg, lå op til 58.000 gange over den vejledende grænseværdi. Den er også kendt som PNEC (predicted no environmental concentration), altså den koncentration, hvor et stof ikke forvolder skade på miljøet.

Fra rensningsanlægget var det neonikotinoid-holdige spildevand ledt videre ud i først Jernbjerg Å og dernæst den større Tude Å. De højeste koncentrationer, som blev målt, var 755 gange over den vejledende grænseværdi.

Flux Water har hele tiden hævdet at være uskyldig. Virksomheden er godkendt til at fjerne blandt andet olierester og farvestoffer fra spildevand, men bestemt ikke insektgift.

Salgsdirektør Lars Kastholm har fra første dag hævdet at have 100 procent sporbarhed og derfor også at kunne udpege synderen.

Med det samme sendte han derfor analyser af de mistænkte prøver at spildevandet, som virksomheden selv opbevarer, til Tyskland. Resultatet forelå omkring 1. august.

Læs også: Analyse: To spørgsmål presser sig på efter en af årets værste forureninger

Men først i forbindelse med stævningen sætter Flux Water navn på de firmaer, som har leveret spildevandet med insektgift. Ud over Maribo Hilleshög, som har bejdset frø med neonikotinoider, gælder det Stena Recycling, som frøfirmaet hyrede til at bortskaffe spildevandet.

Flux Water kendte ikke til bejdsefirmaet

Stena Recycling var kunden hos Flux Water, der først fandt frem til, at vandet sandsynligvis stammer fra frøbejdsningen på Lolland, da det fandt Maribo Hilleshög nævnt på et par specifikke leverancer.

Læs også: Minister giver roe-avlere ét år mere: Så er det slut med dispensation til bidræber-pesticid

»Vi vidste ikke, at spildevandet kom derfra,« siger Lars Kastholm i dag.

Flux Waters anlæg er stadig lukket, og Slagelse Kommune har endnu ikke godkendt, at det kan genåbne. Det fremgår af stævningen, at selskabet gentagne gange har spulet anlægget igennem med varmt vand, fordi den mest sikre metode til at fjerne insektgiften, kogende vand, vil ødelægge udstyret. Har gennemspulingerne været utilstrækkelige til at fjerne ethvert spor af insektgiften, så må anlægget muligvis erklæres totalskadet.

Derfor kan det nuværende krav på 9,4 millioner kroner, som Flux Water med stævningen rejser mod Stena Recycling og Maribo Hilleshög, muligvis stige yderligere.

Forretningen hænger i en tynd tråd

Flux Waters forretning hænger allerede i en tynd tråd, efter at Slagelse Forsyning, som ejer renseanlægget, har opsagt lejemålet ved udgangen af maj 2021. Dermed er der kun kort tid til at forsøge at dække tabene.

»Vi har ikke andet valg end at prøve at drive en forretning. Vi har et procesanlæg, der skal afskrives hver dag,« siger Lars Kastholm.

Ifølge stævningen har Flux Water flere gange henvendt sig til Stena Recycling for at finde en løsning, men ikke modtaget fyldestgørende svar.

Niras: Flux Water havde ikke en chance

Blandt andet derfor hyrede Flux Water selv rådgiverfirmaet Niras til at gennemgå sagen. Niras lægger i sin rapport vægt på, at spildevandet ikke var deklareret korrekt. Dermed havde Flux Water ingen mulighed for at vide, at det indeholdt neonikotinoider.

»Niras vurderer på baggrund af de udleverede dokumenter, at Flux Water ikke på det grundlag kunne have været vidende om, at spildevandet fra Stena havde indhold af neonikotinoider, og at Flux Water ikke har fået oplysninger om, at spildevandet fra Maribo Hilleshög hhv. Stena indeholder neonikotinoider, som Flux Water ikke må behandle,« lyder det.

Niras skriver blandt andet, at Flux Water modtog i alt 162.034 kg spildevand med insektgift fra Stena. Rådgiverne beregner ud fra Slagelse Rensningsanlægs målinger det samlede indhold af de tre neonikotinoider til at være 60 gram imidacloprid, 68 gram chlothianidin og 306 gram thiamethoxam.

Det virker måske ikke som meget, men Niras understreger, at der kan være sket skader på dyrelivet i åerne neden for rensningsanlægget, og at det kunne være gået endnu være, hvis der var sket et uheld under transporten af affaldet.

Usandsynligt, at frøfirma ikke vidste noget om giftrester

EU har ellers forbudt neonikotinoider på friland, fordi de er under udvidet mistanke for at skade bier. Danmark har dog flere år dispenseret fra forbuddet, så blandt andet de danske roeavlere kunne så bejdsede frø til at holde skadedyr nede.

Læs også: Miljøstyrelsens dispensation til bidræber-pesticider manglede klar faglig opbakning

Niras fremhæver desuden, at vandet indeholdt rester af et farvestof, fordi det er enklere for landmændene at så farvede frø.

»Det er usandsynligt, at Maribo Hilleshög er uvidende om, at spildevandet med blå farve også indeholder neonikotinoider, fordi de to stoffer formentlig blandes i løbet af bejdseprocessen,« konkluderer rådgiverfirmaet.

Affaldet blev ikke deklareret

Niras har søgt aktindsigt hos Lollands Kommune og kan gennem den se, at Maribo Hilleshög aldrig har deklareret sit spildevand korrekt. En tilsvarende aktindsigt hos Assens Kommune, hvor Stena Recycling har hjemme, viser, at heller ikke affaldsfirmaet har deklareret affaldet korrekt.

»Stena Recycling er på alle mulige måder en af de store aktører på det danske affaldsmarked, og Stena Recycling bør have styr på risici ved at aflevere et affaldsprodukt med utilstrækkelig oplysninger,« vurderer Niras.

Stena Recycling selv vil ikke kommentere sagen. Ifølge marketingschef og pressetalsmand Jimmi Olsen har firmaet ikke modtaget stævningen.

Maribo Hilleshög meddeler gennem DLF's kommunikationsafdeling, at selskabet har overdraget sagen til sine advokater og ikke ønsker at udtale sig.

Læs også: Kommune overvejer at politianmelde insektgift-udledning fra renseanlæg

Slagelse Kommune sendte 31. juli forureningssagen til Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi. Lars Kastholm oplyser, at politiet som led i efterforskningen har besøgt Flux Water og taget prøver med. Efterforskningen er endnu ikke afsluttet.