53.000 solcelle-ejere med ’forkert’ måler må selv betale for at få den skiftet

23. april 2019 kl. 05:0666
53.000 solcelle-ejere med ’forkert’ måler må selv betale for at få den skiftet
Illustration: Smileus / Bigstock.
Selvom en ny bekendtgørelse nu indirekte slår fast, at godt halvdelen af alle solcelle-ejeres elmålere ikke måler korrekt, skal de selv betale for at få udskiftet til en retvisende måler.
Artiklen er ældre end 30 dage

Alle nye fjernaflæste elmålere skal være af typen summationsmålere. Det slår en ny bekendtgørelse nu fast.

Dermed har Energistyrelsen endelig truffet afgørelse i en speget sag om afregning af el fra solceller, hvor det i 2016 kom frem, at der findes to forskellige typer elmålere, som afregner forskelligt for kunder med solceller.

Læs også: Udbredt elmåler giver solcelleejere ekstraregning

Bekendtgørelsen bygger på anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Energistyrelsen, der i 2018 konkluderede, at omkring 53.000 egenproducenter - cirka halvdelen af alle solcelleejere på dette tidspunkt - har en såkaldt fasemåler, som ikke måler korrekt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor oplever de en årlig afregningsforskel på 100-400 kroner gennemsnitligt i forhold til en egenproducent med en summationsmåler.

Forbrugerne skal selv betale

En summationsmåler kan godt finde ud af at fratrække solcellernes elproduktionen fra husstandens elforbrug og derefter sende nettoresultatet hen til netselskabet.

Læs også: Solcelleejere vil gemme strømmen

Selvom det nu er afgjort, at fasemåleren måler forkert, så skal forbrugerne selv betale for at få skiftet elmåleren til en summationsmåler, fremgår det af bekendtgørelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dog er netselskabet forpligtet til at foretage denne udskiftning mod betaling, hvis forbrugeren ønsker det og til at stille en ny summationsmåler til rådighed.

Vi mødes i retten

Formand for danske Energiforbrugere, Denfo, Michael Hvitfeldt, er stærkt utilfreds med bekendtgørelsen.

Læs også: Solcelleejere truer energiminister med stævning i målersag

Han mener, at det er netselskaberne, der skal betale for udskiftningen, og at målerne burde have være skiftet for længe siden:

»Målersagen er ét af de områder, hvor vi mener, at Energiministeriets praksis er ulovlig, og hvor vi som forbrugere har stævnet og anlagt en retssag mod ministeriet. Vi vil ikke blive ved med at finde os i lovsjusk på det her område,« siger han.

Læs også: Solcelleejere får grønt lys til at slæbe minister i retten

Michael Hvitfeldt henviser en retssag mod ministeren og ministeriet, som er berammet til behandling i byretten den 22 og 23. august 2019.

Ukendt pris for udskiftningen

Hos netselskabernes brancheforening Dansk Energi kalder konsulent Henrik Hornum det positivt, at der nu er kommet klarhed over, hvordan selskaberne skal administrere reglerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Branchedirektør: Decentralisering vil vende op og ned på energisektoren

Hornum oplyser, at man er i dialog med Forsyningstilsynet om, hvor meget elnetselskaberne skal tage sig betalt for at skifte en fasemåler med en summationsmåler:

»Prisen for udskiftningen kan netkunderne først få at vide, når der kommer en afklaring fra Forsyningstilsynet på, hvor stort gebyret er,« siger Henrik Hornum.

Ingeniøren har spurgt Energistyrelsen, hvorfor egenproducenterne selv skal betale for udskiftningen.

Kontorchef Lars Nielsen fra Energistyrelsen skriver i sit svar, at solcelleejeren eller egenproducenten ikke skal betale for den nye summationsmåler, men kun for nettilslutningen:

»For netselskabet vil en anmodning om opsætning af en summationsmåler betyde, at netselskabet skal fremskynde deres investering i en ny summationsmåler. Det betyder også, at den eksisterende måler ikke afskrives fuldt ud. Denne restafskrivning, samt øvrige dokumenterbare omkostninger, skal egenproducenten derfor selv afholde. Det præcise beløb vil variere, idet det bl.a. afhænger af, hvor gammel den eksisterende fasemåler er.«

Aflæser individuelt på tre faser

Problemet med en fasemåler er, at den afregner forbrug/produktion individuelt på hver af de tre faser.

På fase 1 findes typisk solcellernes elproduktion og noget af husets elforbrug, mens kraftforbrug til tørretumbler eller vaskemaskine aflæses på fase 2 og 3.

Læs også: Nu skal 85.000 solcelleejere afregnes efter omstridt model

Hermed kan solcelleejeren for eksempel blive afregnet for et 2 kW effektforbrug, samtidig med at solcellerne producerer 3 kW.

Forskellen har fået større betydning de seneste år, hvor solcellestrømmen afregnes på timebasis, og hvor netselskaberne kan vælge at lade solcelleejerne betale nettarif af den solcelle-el, som har været ude at vende på elnettet, og som de senere selv forbruger.

Læs også: Solcelle-ejere kan se frem til årlig ekstraregning på 500-1.500 kroner

Nettariffen, som er forskellig fra netselskab til netselskab, ligger typisk mellem 30 og 40 øre pr. kWh.

Samtidig skal nogle solcelleejerne også betale elafgifter og PSO af forskellen, hvilket udgør hovedparten af den potentielle ekstraregning, som en solcelleejer med en fasemåler kan få.

66 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
66
26. september 2022 kl. 22:06

Udskiftningen af el måleren er vel fradragsberettiget for os i gruppe 6?

Det er jo fastslået at en summationsmåler er den korrekte måde at blive afregnet på. Derfor er også en direkte kobling mellem udgiften for udskiftningen og "virksomheden" der har udgiften. Eller vendt rundt. Uden solcellerne ville man ikke have haft udgiften til udskiftningen. Men i sidste ende er kræver det jo et bindende forhåndstilsagn fra Skat hvis man er i tvivl om man på efter den regnskabsmæssige metode kan medtage udskiftningen som en udgift.

Men hvorfor det dukker op nu - Måske fordi en forskel på få hundrede kWh/året i opgørelsen ikke gjordet de store da strømmen kostede 20øre/kWh. Men med de aktuelle elpriser er der også kommet fokus på dette igen.

Godt hjulpet på vej af tarifmodel 3.0 der indfører indfødningstariffer for nye små solcelleanlæg (der er de gamle fortsat fredet noget endnu)

65
22. september 2022 kl. 16:36

Hvorfor dukker denne artikel op nu mere end 3½ år efter den oprindelige??? Selvfølgelig skal man ikke betale en ny måler, når det er elselskabet, der har monteret en forkert. Sådan gør vi ikke i Danmark!!!

63
22. september 2022 kl. 15:03

Udskiftningen af el måleren er vel fradragsberettiget for os i gruppe 6?

62
16. maj 2019 kl. 19:09

Og så var det måske på tide at tage en gammel traver igen - fortolkning af el måler bekentgørelsen og hvad det betyder at

§ 7. Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne standarder at tilkoble eksterne enheder til den fjernaflæste elmåler og løbende udtage forbrugsrelevante data, jf. § 5. .... Stk. 3. Tilkobling af eksterne enheder skal kunne foretages af lægmand uden at bryde plomber eller lignende.

https://ing.dk/blog/elmaalere-bekendtgoerelsen-121026#comment-911410

61
27. april 2019 kl. 00:49

Jeg spurgte til, hvordan lovgivningen fungerer.

Decideret Lovgivning er det vel ikke, men her kan du se, hvordan de fem afregningsgrupper skal/bør afregnes: https://energinet.dk/-/media/Energinet/El-RGD/El-CSI/Dokumenter/Data/Retningslinjer-for-nettoafregning-af-egenproducenter-under-Engrosmodellen-juni-2016.pdf

DENFO - Danske Energiforbrugere - har imidlertid lagt sag an mod Energi- og Klimaministeriet efter i flere år at have påpeget adskillige problemer med afregning af el for egenproducenter. Et af de tre anmklagepunkter går netop på elmålingen:https://magasinet.denfo.dk/2019/04/05/vil-du-have-flere-penge-ud-af-dit-solcelleanlaeg-saa-laes-her/

Du har en pointe, Allan, i at selv en fasemålers værdier kan summeres og time-nettoficeres, men det gør netselskaberne og Datahub ikke. Så derfor anklagepunktet.

60
26. april 2019 kl. 07:22

Sådan ville jeg også gerne læse det, men produktionstælleren og forbrugstælleren gøres op hver for sig inden for timen og sendes begge til Datahub. Og der opkræves nettarif for forbrugsmåleren, uanset hvad produktionstælleren siger.

Jeg spurgte til, hvordan lovgivningen fungerer.

Du svarer på, hvordan elmålerne og opgørelsen fungerer. Det er noget andet.

Nu vil du måske indvende, at lovgivningen ikke hjælper noget, hvis der er en begrænsning i elmålerne, så de ikke kan understøtte lovgivningens intentioner. Og det leder jo netop til min pointe:

Hvis lovgivningen fungerer sådan, som det i sin tid fremgik i pressen, så kan enhver elmåler faktisk levere den nødvendige information til en korrekt opgørelse, hvis blot den kan levere data på timebasis. Det behøver ikke være en summationsmåler.

Så jeg spørger igen: Hvordan fungerer lovgivningen?

Eller for at præcisere forudsætningerne for spørgsmålet: Hvis lovgivningen kræver kontinuert nettoafregning (altså sekund for sekund), er en summationsmåler nødvendig. Hvis lovgivningen kræver timebaseret nettoafregning, er en summationsmåler ikke nødvendig. Den skal blot kunne levere timeværdier.

59
25. april 2019 kl. 22:48

Flemming skriver: "Resultatet kunne være at egenproduceret el enten ikke tillades eller pålægges en eller anden afgift." I så fald skal solcellejerne pålægges at skrive produktionen på selvangivelsen! Det gør vi/jeg allerede nu for både solceller og vindmølle-anparter (med virksomhedsordningen). Så de nævnte afgifter kan sagtens indføres, hvis vi skal straffes yderligere! PS. Og nu ansættes der så mange i SKAT, at der sagtens kan sættes et hold kontrol-agenter til at aflæse folks invertere.

58
25. april 2019 kl. 21:57

Jeg er helt med på at det er lovligt som det foregår i dag.
Det jeg tror kan ske, er at undtagelserne kommer under pres.
Resultatet kunne være at egenproduceret el enten ikke tillades eller pålægges en eller anden afgift.
Den situation kunne opstå hvis solcellerne falder meget i pris og batterierne også falder meget.

Vi har set poltikernes svar på faldende priser for solceller og batterier: De sænker elafgifterne for at holde den privat økonomiske rentabilitet på disse ting så lang som mulig.

Det kan de blive ved med indtil afgiften er 0.

57
25. april 2019 kl. 21:45

Michael: Flere har været i tvivl om, om artiklens tekst er FUP. Der står: "En summationsmåler kan godt finde ud af at fratrække solcellernes elproduktionen fra husstandens elforbrug og derefter sende nettoresultatet hen til netselskabet." Du og jeg og flere andre har forstået, at dette er umuligt, men når en trænet journalist (eller hvem...??) skriver, at de fantastiske målere kan det, så kunne der vel være en forklaring, som vi kloge hoveder ikke kunne se. PS. Faktisk har flere jo - tilsyneladende seriøst - leveret forklaringer på, hvordan man kan...... ")

55
25. april 2019 kl. 21:11

Har dd. talt med SEAS NVE, som oplyser, at de målere de har monteret for 5-7 år siden er fasemålere :-(

54
25. april 2019 kl. 20:37

Her tager du (for en gangs skyld) fejl ;) Jeg respekterer din holdning til, at vi burde betale afgift af al elektricitet, men sådan er loven bare ikke!

Jeg er helt med på at det er lovligt som det foregår i dag. Det jeg tror kan ske, er at undtagelserne kommer under pres. Resultatet kunne være at egenproduceret el enten ikke tillades eller pålægges en eller anden afgift. Den situation kunne opstå hvis solcellerne falder meget i pris og batterierne også falder meget.

53
25. april 2019 kl. 14:10

Hej Flemming,

Men det er der (elafgift) på forbrug.
Derfor kunne krav om måling føre til at lov om elafgifter blev fulgt op, også overfor solcelleejere.

Her tager du (for en gangs skyld) fejl ;) Jeg respekterer din holdning til, at vi burde betale afgift af al elektricitet, men sådan er loven bare ikke! Det står allerførst i §2 Litra c, at direkte egenproduceret el er undtaget fra Elafgiftloven! Ref: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=188249

§ 2. Undtaget fra afgiften er elektricitet, som:
c. fremstilles på elproduktionsanlæg ved anvendelse af vedvarende energikilder i form af vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi og geotermisk varme, og som direkte forbruges af elproducenten eller af en lejer i en udlejningsejendom, når anlægget er placeret i forbindelse med udlejningsejendommen og den udlejede ejendom udlejes af elproducenten,

Det er i øvrigt helt i overensstemmelse med både VE Direktivet og EUs Vinterpakke, at der ikke må lægges hverken unødige tekniske eller afgiftsmæssige hindringer i vejen for egen produktion og forbrug af el. Det ville i øvrigt også være dumt i betragtning af, at folk så i endnu højere grad ville begynde at tænke i off-grid systemer, hvilket sjældent er samfundsmæssigt tjenstligt. Særligt ikke når vi har sådan et fint net.

51
25. april 2019 kl. 09:50

Måling af produktion fra solceller kan levere data, så egetforbrug kan beregnes (nemligt den forskel, der er mellem producerede kWh og leverede kWh til nettet) og afgiftsbelægges. forudsat som nævnt det besluttes politisk.

Hvilket vil være ligeså idiotisk som at afgiftsbelægge de gulerødder folk producerer i haven. El som folk forbruger direkte fra deres solceller er kultveiltefrit, og belaster ingen offentlig infrastruktur.

50
25. april 2019 kl. 09:28

Hvorfor?
Jeg tænker du godt er klar over at folk i så fald, bare vil montere solcellerne efter monopolskillepunktet og ikke sende deres overskudsstrøm ud til samfundet, men i stedet købe batterier og smide en elpatron i ungernes pool.

Det bliver i sidse ende en politisk beslutning. Måling af produktion fra solceller kan levere data, så egetforbrug kan beregnes (nemligt den forskel, der er mellem producerede kWh og leverede kWh til nettet) og afgiftsbelægges. forudsat som nævnt det besluttes politisk.

49
25. april 2019 kl. 08:34

Ja, men problemet vi bruger en meget lille del af de kWh vi producerer her og nu. Vores tidligere undersøgelse viste vi kun brugte fra 8% til 22% af produktionen ( med mindre der var jordvarme, elbiler, batteri eller daginstitution)

45
24. april 2019 kl. 23:35

Det har vi nu læst flere gange, men en selv nok så avanceret elmåler kan IKKE se produktionen fra solcellerne, hvis der samtidig bages pandekager! - Og det bekræftede Mads Aa højere oppe.
Hvis du virkelig mener, den kan, så må du forklare hvordan???

Jeg er helt enig med dig og Mads, elmåleren registrerer kun den strøm der løber igennem den. Den kan ikke se hvad solcellerne producerer, den kan ikke se om du har sat en dynamo på din træningscykel... Jeg troede faktisk at det punkt var uddebatteret, så jeg har slet ikke forholdt mig til det...

44
24. april 2019 kl. 23:06

Er et problem, hvis at faserne ikke bruges ligeligt, og at solcellerne leverer strømmen ligeligt til de tre faser?

43
24. april 2019 kl. 22:35

Michael skriver: "Elmåleren består at to (4 hvis vi også medtager registrene for MVAr) registre. Et der tæller op på forbruget og et der tæller op på produktionen. Det er disse registre der er gældende i forbindelse med afregning. Det har vi nu læst flere gange, men en selv nok så avanceret elmåler kan IKKE se produktionen fra solcellerne, hvis der samtidig bages pandekager! - Og det bekræftede Mads Aa højere oppe. Hvis du virkelig mener, den kan, så må du forklare hvordan??? Jeg mener: Det kan kun en elmåler ved selve solcellerne. - Og så kan man naturligvis aflæse det på inverteren, men den ses jo ikke af "Big Brother Ørsted" !!!

42
24. april 2019 kl. 19:25

Michael, eller andre: nøjagtigt hvad er det som målerne sender op (hver time?) OG er der forskelle mellem netselskabernes rapportering (til HUBen, som det kaldes) ?

Jeg er på ingen måde specialist i hjemtagning af data fra elmålerne. Der kan derfor være unøjagtigheder i dette...

Elmåleren består at to (4 hvis vi også medtager registrene for MVAr) registre. Et der tæller op på forbruget og et der tæller op på produktionen. Det er disse registre der er gældende i forbindelse med afregning.

Der ud over bliver værdierne i de to afregningsregistre hver time kopieret over i en log i måleren sammen med en tidsstempling (der er også målere der logger hver kvarter). Denne log overskrives efter en periode. Typisk to til fire gange i døgnet hjemtager netslskabet logfilen for at overfører timeforbruget. Hvis der er forskel på de data der er i time-loggen og i afregningsregistret, er det afregningsregistret der er gældende og netselskabet må estimerer timeværdierne. Hvis netselskabet i en længere periode ikke har haft kontakt til måleren, kan loggen være overskrevt og timeforbruget bliver estimeret.

Det er både værdierne i registerne og i logfilerne der overføres til DataHubben. For skabelonkunder (almindelige forbrugere uden timeafregning) behøver netselskabet ikke at estimerer et timeforbrug endnu. Der kan derfor være huller i den dataserie der er i DataHubben, men da der afregnes efter registret er dette mindre betydende. For øvrige kunder skal netselskabet inden for 3-5 dage have hjemtaget timeværdierne eller have estimeret forbruget/produktionen og uploaded værdierne i DataHubben. Jeg mener at der er en maks grænse på at de maksimalt må have estimeret værdier i 1-2% af målepunkterne.

Der ud over kan måleren registrerer en masse andre informatione (frekvens, spænding, strøm, overharmonisk støj, afbrud osv.). Disse værdier kan netselskabet hjemtage og anvende til netberegninger, forskning m.m. De sendes ikke til DataHubben.

41
24. april 2019 kl. 18:35

@Holger S: Jeg siger heller ikke at din måler IKKE er en summationsmåler. Det fremgår også af Energinets notat at der findes begge typer. Men som Mads også forsøger at forklare så hjælper der ikke altid bare at have sådan en måler da den “kun” jævner forbruget mellem faserne. Derefter kan man så lave den matematiske regnearksøvelse med at nettoficere, men det er bare ikke det der står i lovgivningen at man skal. Der står tværtimod som der lige er afsagt skattekendelse om at man skal opgøre køb og salg individuelt for at man kan afregne skat, moms og afgifter korrekt. For det skal ikke bare foregår som ren nettoafregning (uanset om opgørelsen så sker årlig, kvartalsvis, månedlig, daglig, Timeligt eller hvert sekund for den sags skyld.). Men det er så lige netop her at solcelleforeningen har en pointe idet der jo netop bliver udøvet forskelsbehandling/afregning alt efter hvilken type måler forsyningsselskabet nu tilfældigvis kunne få billigst i et udbud. For set med deres øjne er det egentlig ligemeget. Der er heller ikke nogen af dem der har opponeret imod valget af en målertype - fremover. Men skal de skifte den der var OK på monteringstidspunktet kan man diskutere om det er rimeligt det er kunden der skal afholde udgiften for deres manglende omhu og forudsigelighed.

40
24. april 2019 kl. 17:35

Det lyder ikke rigtigt. Timeafregningen måler forbruget for hver time, så det er vel bare at lægge de tre faser sammen før man begynder at udregne produktion/forbrug.
Om det foregår i måleren eller et andet sted burde være lige meget.

Jeg mener du kan hente dataene. Så kan du regne ud efter sumationsmodellen i et regneark, se hvor meget du sparer ved at skifte måler, og beslutte om du vil betale for det.

Hvis elselskaberne ikke ønskede at snyde forbrugerne, vil de naturligvis regne det ud på den måde.

38
24. april 2019 kl. 14:07

Tak Mads! - Så er jeg ikke helt dum!!!! - Men så er artiklens beskrivelse af de fantastiske målere: FUP! Svend: Hvordan vil du montere to målere? - De fleste målerskabe har kun plads til en, og der skulle trækkes et ekstra kabel fra måler 2 til inverteren. Nej, hvis det skulle virke perfekt, skulle der være krav om en særskilt måler til solcellerne (og husstandsvindmøllen!). Det ville ovenikøbet være den simpleste løsning. - Og så får "big brother" præcis viden om, hvad vi leverer, og hvad vi forbruger.

37
24. april 2019 kl. 14:04

Mads Aa: Tak for div. forklaringer, men du svarede ikke på mit spørgsmål 4, som jeg gentager her:
4. Som uddannet elektroingeniør fatter jeg ikke, at måleren skulle kunne se, hvor stor end el af solcelle-produktionen, jeg selv bruger.

Måleren kan ikke se produktionen fra dine solceller! Solcelleinverteren og dens produktion sidder jo inden for måleren, så måleren kan hverken se din husstands forbrug eller din inverters produktion. Kun forskellen mellem de to. Differencen hedder "det direkte egetforbrug". Måske skyldes din tvivl, at det hedder en produktionsmåler i fagsproget - et lævn fra den gang, der ikke var noget, der hed Prosumer ...

36
24. april 2019 kl. 13:58

Lars J: du må lige forklare, hvorfor min 6 år gamle fjernaflæste måler IKKE er en summationsmåler! - Den har jo hele tiden opsummeret det, jeg købte og det jeg solgte. Ligesom min gode, gamle måler (med roterende Al-skive) opsummerede køb minus salg. (Den levede nogle måneder sammen med solcellerne og kørte baglæns, når Solen skinnede mere end mit forbrug). Det kunne man da forstå!!!

35
24. april 2019 kl. 13:51

Næsten pr automatik er afregning af husholdninger med solceller blevet syltet ind i politik og manglende viden kundskab hos alle aktører. Da den store udskiftning af målere til de timeaflæste målere skete, skulle man have trukket en streg i sandet og sagt at måling af forbrug og produktion skilles helt ad med hver sin måler. (Man kan jo lave nettoordning alligevel over timer elller andet). Det ville ikke være urimeligt at man havde opgørelser af hvad husholdningerne henholdsvis brugte og producerede. I stedet fik man et kludetæppe af regler og metoder, der gør alting svært gennemskueligt og selvfølgelig giver en masse klager.

34
24. april 2019 kl. 13:49

Mads Aa: Tak for div. forklaringer, men du svarede ikke på mit spørgsmål 4, som jeg gentager her: 4. Som uddannet elektroingeniør fatter jeg ikke, at måleren skulle kunne se, hvor stor end el af solcelle-produktionen, jeg selv bruger. - Min inverter sender effekten ud på nettet fordelt på tre faser, og der går kun et fem-leder-kabel fra måleren op til mine sikringer + solcellerne. Så det må være plat-umuligt (???) at se, om jeg bager pandekager, samtidig med at solen skinner! 5. Jeg vil meget gerne forstå det!!! (;-) - Du får et "+" for en god forklaring!

33
24. april 2019 kl. 13:41

og i forlængelse af "Lidt tydeliggørelse og anden info" så hersker der en udbredt misforsåelse om "Timeafregning" og af hvad. Da den tidligere årsbaserede nettoordning (gr.6) blev afskaffet og erstattet af andre ordninger er det rent faktisk kun gr. 2 som har ægte Timeafregning. De øvrige er "Forsimplet" Timeafregning (gr. 4), Straksafregning (gr.5) , Flexafregning (nu gr. 6 for selve strømmen/tarifferne ) eller hvad man nu kalder det. Der er IKKE tale om en ægte Netto Timeafregning. Og igen så er det jo heller ikke alt som skal "nettoafregnes" bare fordi sådan var det engang. Hvis reglerne var "ulovlige" så skal de selvfølgelig tilpasses så de bliver "lovlige" (og måske endda retfærdige). Der er ikke nogen der skal stilles ringere eller bedre end andre. Man kan godt komme på ægte timeafregning, så skal man bare i gr. 2. ja så mister man sin årsafregning men sådan er det jo. Man kan ikke få både i pose og sæk. Dem der er i gr. 5 kan også "forbedre" deres muligheder ved at vælge gr. 2, men de kan aldrig komme i gr. 6. Det har så bare en omkostning ved at være i gr. 2 som kan spise fortjenesten op. Og igen at lave et 100% retfærdigt sytstem er der kun 1 til at betale nemlig brugeren/kunderne. Og man har tilsynelade lavet den kost benefit beregning at hvis der skulle laves IT ændringer i datahub´n for at "sikre" forholdene for de 86.000 solcelleejere, ja så var det jo dem der skulle betale de mange milioner, og det er heller ikke en populær beslutning. Så derfor er en "lade stå til" og så afvente udløb af ordningerne nok en bedre ide (rent samfunds/total økonomisk). Jeg har selv lavet en beregning på hvad jeg mister på min fasemåler ikke er summation og ægte timeafregnet og her kan jeg måske hente/tjene 4-600 kr. om året, men (målerafgift) omkostningerne på at være i gr. 2 er på det dobbelte.

32
24. april 2019 kl. 13:24

Ja men det bliver de ikke trætte af. De siger bare : Her er et interface efter IEC xyz og norm/protokol kina. Så må du selv klare resten. Så opfylder de deres forpligtelse i at give dig adgang til data. At du så ikke har kompetancerne til at udlæse data er ikke deres problem. Se blot eksemplet tidligere i tråden havd der er muligt at hente ud.

30
24. april 2019 kl. 11:32

Der er lidt sprogforvirring, som kan føre til misforståelser, ovenfor. Og det kombineres med uklar teknisk beskrivelse.

  1. Som omtalt, blandt andet af Michael Rangård, og Leif Neland, så har - nogle (?) - målere et antal registre til registrering (akkumulering) af forskellige målte værdier.
  2. Dette skal ikke blandes sammen med hvilke værdier som rapporteres (for tiden) og hvor ofte dette sker. I Radius forsyningsområde rapporteres hver time. Der er altså forskel på måling og rapportering ! For ikke-el-producerende kunder (uden solceller altså) kan dette samlede forbrug på time, og aggregerede perioder, ses på eloverblik.dk. Interessant nok, og genstand for diskussion både med Energinet.dk OG min el-leverandør (som ikke er netselskabet Radius), så kan målerstanden IKKE ses. Det har den konsekvens, at jeg ikke kan sammenholde en aflæsning af min måler med hverken eloverblik.dk (pt. - ændres måske) eller min el-regning (kan ændres, men de er stejle; kan være anderledes hos andre elleverandører). I henhold til gældende Bekendtgørelse kan jeg så KRÆVE målerstand oplyst; de skal nok blive trætte af mine krav om oplysning for to målere fire gange årligt.
  3. Og så er der solcelle-ejerne: øjensynligt registrerer målerne hvad man kan ønske eller der er behov for. Ud fra de foreliggende oplysninger kan det IKKE afgøres hvad der rapporteres. Derfor kan det heller ikke afgøres, om der rapporteres sådanne rådata, jfr. Michael Rangård, at en beregning - hvordan den så end skal udformes - kan laves.

MEN: Michael, eller andre: nøjagtigt hvad er det som målerne sender op (hver time?) OG er der forskelle mellem netselskabernes rapportering (til HUBen, som det kaldes) ?

27
24. april 2019 kl. 10:15

årsbaseret nettoafregning. Her summerede man alt forbrug og produktion inden for samme år, uanset om forbrug og produktion var tidsforskudt inden for året.

Ja. Indtil 1. april 2016 betalte solcelleejere på gammel ordning kun nettarif af årsnettoforbruget. Siden 1. april 2016 har vi betalt nettarif af bruttoforbruget, dvs al indgående el, uanset om det er "hjemmelavet el tidligere gemt på nettet" eller årsnettokøbt el. Elafgift, PSO og Moms er stadig årsnetto.

Jeg antog helt naturligt, at det dermed var meningen, at man inden for den enkelte time skulle summere alt forbrug og produktion

Yes, netop sådan gør summationsmåleren sine to tællere op over alle tre faser.

uanset om forbrug og produktion var tidsforskudt inden for denne time

Sådan ville jeg også gerne læse det, men produktionstælleren og forbrugstælleren gøres op hver for sig inden for timen og sendes begge til Datahub. Og der opkræves nettarif for forbrugsmåleren, uanset hvad produktionstælleren siger.

26
24. april 2019 kl. 09:01

Hvis du bare havde lagt alle tallene sammen, ville det give en produktion på 3kWh og intet forbrug.

Jamen, var det ikke netop det, der var meningen, da man lavede ordningen om?

Den gamle ordning blev kaldt en årsbaseret nettoafregning. Her summerede man alt forbrug og produktion inden for samme år, uanset om forbrug og produktion var tidsforskudt inden for året.

Da den nye ordning kom, blev den omtalt som en timebaseret nettoafregning. Jeg antog helt naturligt, at det dermed var meningen, at man inden for den enkelte time skulle summere alt forbrug og produktion, uanset om forbrug og produktion var tidsforskudt inden for denne time. Ellers burde den vel have været kaldt "kontinuert nettoafregning" eller noget lignende.

Men indrømmet, jeg kender ikke regelsættet. Måske er det bare pressens omtale, der har været sjusket.

25
24. april 2019 kl. 08:49

Hvorfor skal det gøres så indviklet i forhold til den gamle mekaniske faraday-måler.

Summationsmåleren gør som den gode gammeldags Ferrari-måler (ikke Faraday;).

Jamen er det så ikke bare 6 tælleværker der skal aflæses og lægges sammen/subtraheres.

Nej, for selv en summationsmåler nettoficerer ikke inden for timen. Så hvis du forbruger 3kW mere end solcellerne producerer i 20 min og producerer 6kW ud på nettet i de resterende 40 min, så tæller måleren 1kWh på forbrugstælleren og 4kWh på produktionstælleren. Og det er disse to tal, der ender i Energinets Datahub, og du kommer til at betale (helt rimeligt) nettarif for den indgående ene kWh, mens de 4kWh registreres som sendt til nettet. Hvis du bare havde lagt alle tallene sammen, ville det give en produktion på 3kWh og intet forbrug.

24
23. april 2019 kl. 23:03

Salg bliver registert i register D06, køb bliver registreret i register D07. Det er beskrevet nærmere på side 3-4 i linket:
<a href="https://www.danskenergi.dk/sites/danskener..">https://www.danskenergi.d…;.

Jamen er det så ikke bare 6 tælleværker der skal aflæses og lægges sammen/subtraheres. Række 4 i eksemplet undrer mig. Hvorfor skal det gøres så indviklet i forhold til den gamle mekaniske faraday-måler. Den løb frem og tilbage relativt til forbrug/produktion uden hensyn til hvilken fase det skete på. Det er som om leverandørerne i deres måleiver har glemt at forbrugerne vil have en reel afregning af forbrug og produktion i de vedtagne tidsintervaller uanset hvilke faser det sker på. Som ren forbruger uden produktion, får jeg en opgørelse af hvad jeg totalt har brugt uanset hvilke faser der har leveret det og hvornår. Der er måske nogle faser der næsten intet har leveret og andre faser kan have leveret store og kortvarige effekter. Hvis jeg havde solceller, så ville nogle faser have et negativt forbrug af og til, men det er jo bare at regne det sammen. At leverandøren vil måle ud/ind på hver fase for sig bør ikke vedrøre forbrugeren.

23
23. april 2019 kl. 22:42

Jeg vil lige tilføje, at det var en fornøjelse at se ham fra Radius (det var han!) skifte måleren: Plomberne af. Tre lus ind i boksen under måleren. Ud med den gamle og ind med den nye. Ud med lusene og plombering igen. Farvel og tak. Det tog 5-7 minutter, fordi jeg forstyrrede ham! Trist at jeg ikke selv kan sætte tre lus ind i boksen! (((Til "ikke-el-folk": Lusene sender strømmen uden om måleren de 4 minutter udskiftningen tager))).

22
23. april 2019 kl. 22:29

Vi læser bl.a.:

  1. En summationsmåler kan godt finde ud af at fratrække solcellernes elproduktionen fra husstandens elforbrug og derefter sende nettoresultatet hen til netselskabet.
  2. Den måler, jeg (vi) fik i 2012 var også en summationsmåler, da den opsummerer de kWh, der købes og dem, der sælges.
  3. Jeg fik den forleden udskiftet med en, der kan vise lidt flere ting (både effekt og energi). Og jeg mener, at jeg IKKE skal betale den (måske over elregningen?). montøren sagde, at selskabet betaler 1800 kr for den (+ moms???)
  4. Som uddannet elektroingeniør fatter jeg ikke, at måleren skulle kunne se, hvor stor end el af solcelle-produktionen, jeg selv bruger. - Min inverter sender effekten ud på nettet fordelt på tre faser, og der går kun et fem-leder-kabel fra måleren til mine sikringer + solcellerne. Så det må være plat-umuligt at se, om jeg bager pandekager, samtidig med at solen skinner!
  5. Kan en kvalificeret el-måler-mand forklare (her), hvad der menes med pkt. 1 og svare på pkt. 4 ???
21
23. april 2019 kl. 21:58

Hvis man regnearks summerer: Køb 3, Salg 4 ender man med Salg 1
Hvor svært kan det være ?

Sværere end som så! Man kan ikke nettoficere på den måde, idet også en summantionsmåler kan måle import og eksport i samme time. Se afsnit 2.2 nederst på side 3 i Dansk Energis notat, som Michael Rangård linker til https://www.danskenergi.dk/sites/danskenergi.dk/files/media/dokumenter/2018-05/Konsekvensvurdering_vedr_maaleprincipper_nettoafregnede_elkunder.pdf

19
23. april 2019 kl. 20:00

Hvis man regnearks summerer: Køb 3, Salg 4 ender man med Salg 1
Hvor svært kan det være ?

Problemet er at der både kan være køb og salg inden for den samme time. Målerne består af to tælværk, ikke et som i det tænkte eksempel.

Salg bliver registert i register D06, køb bliver registreret i register D07. Det er beskrevet nærmere på side 3-4 i linket:https://www.danskenergi.dk/sites/danskenergi.dk/files/media/dokumenter/2018-05/Konsekvensvurdering_vedr_maaleprincipper_nettoafregnede_elkunder.pdf

18
23. april 2019 kl. 19:53

Det var en imponerende oversigt som jeg overhovedet ikke kan finde hoved og hale i.

17
23. april 2019 kl. 19:45

Jeg kan hente disse tal fra min måler (Landis+Gyr E350) mens solen skinner og elkedlen kører.

Både indgående (1.8.0) og udgående (2.8.0) tæller samtidig, fordi elkedlen åbenbart sidder på en anden fase end de to, solcellerne sidder på.

Så jeg skal nok have en ny måler (vi er stadig på gammel ordning lidt endnu)

1.8.0(024130.118 kWh) 2.8.0(008398.903 kWh) 3.8.0(000466.468 kvarh) 4.8.0(008142.970 kvarh) 16.8.0(015731.119 kWh) 21.8.0(010489.123 kWh) 41.8.0(007392.991 kWh) 61.8.0(006248.003 kWh) 32.7(227 V) 52.7(232V) 72.7(233 V) 31.7(009.18 A) 51.7(004.77 A) 71.7(005.56 A) 13.7(-0.56) 16.7(-000.30 kW) 131.7(000.46 kVAr) C.1.0(37817227) 0.0(37817227 ) C.1.1( ) 0.2.0(M29) 82.8.1(0000) 82.8.2(0000) 82.8.3(0000) C.7.0(0003) C.7.1(0003) C.7.2(0002) C.7.3(0002) C.5.0(0401)

16
23. april 2019 kl. 19:38

Jeg mailede til Radius da de ville skifte vores nuværende til den nye Kamstrup måler. De har udtrykkeligt lovet mig at den nye måler er en summationsmåler. Svaret i mailen er: *Hej Jens

Tak for din e-mail.

Jeg kan oplyse, at vi kun opsætter summationsmålere.

Du ønskes en god dag.

Med venlig hilsenxxx yyyyyKundekoordinatorKundesupportDet spændende bliver om jeg kommer til at kunne aflæse denne måler gennem ir porten til min Rpi. Jeg synes at have læst at der er noget med adgangen til at læse data på disse Kamstrup målere. Vi må se når den nye måler kommer. Den er forsinket fordi ham der skulle opsætte den blev syg og vi endnu ikke har fået en ny tid til udskiftningen.

13
23. april 2019 kl. 19:04

Som et tænkt eksempel, producerer dine solceller 6 kW på 3 faser. 2 kW pr. fase. Du bruger 5 kW på fase 1 og har ikke forbrug på fase 2 og 3.

Fasemåling : Fase 1, køb 3 kW Fase 2, salg 2 kW Fase 3, salg 2 kW Sum, køb 3 kW. Salg, 4 kW

Summationsmåling : Produktion 6 kW, køb, 0 kW , salg 1 kW.

Så hvis du har en fasemåler, bliver din solcelle investering, malket godt og grundigt af stat og elselskab.

12
23. april 2019 kl. 18:29

Det virker grundlæggende som om øvelsen for Dansk Energi er at gøre det så urentabelt og vanskeligt for prosumers at ingen orker eller ønsker at have solceller.

Desværre er diverse styrelser på området uanset organisations- og navneskift mv ikke videre tilbøjelige til at udfordre påstandene fra Dansk Energi.

Jeg kunne fx godt udfordre:

  • Påstanden om solcelleejernes "slid" på forsyningsnettet. Hvorfor skal solcelleejerne betale fuld tarif for for at lægge el ud på nettet? Den el solcelleejerne producerer som de ikke selv forbruger løber rigtigt nok ud på nettet, men ikke hele vejen tilbage til transformatorstationen. Den løber ind til naboen eller naboens nabo. Ud fra Dansk Energi forsimplede betragtning om at elektronerne belaster nettet må det at elektronen løber far den ene nabo til den anden være en aflastning i forhold til at elektronerne alternativt skulle løbe helt fra transformatorstationen og hen til naboen. Ergo burde solcelleejerne skulle betales for aflastning af 230V nettet når solcellerne producerer.

  • Hvorfor skal solcelleejerne betale for ekstra afgift af elmåleren? Det blev oprindeligt begrundet med at det var en administrativ omkostning for elleverandøren at aflæse produktion på måleren. Denne aflæsning sker nu automatisk og ikke manuelt. Der er således ikke nogen omkostning ved aflæsning af måleren. Alligevel skal solcelleejeren (i Radius område) betale ekstra for samme elmåer som den naboen har.

Med en lidt negativ tilgang kan man sige at Dansk Energi med hjælp fra de forskellige regelsættende styrelse over tid har gjort det så vanskelligt at have solceller at næsten ingen orker investere.

I dag er den eneste måde at lave rentable solcelleløsninger på at kombinere dem med et baterilager. Den løsning er Dansk Energi også ved at ødelægge ved at stille krav om godkendelse ikke bare til inverteren men også til selve batterierne. Jeg kender ikke begrundelsen for dette, da batterierne i sig selv- så vidt jeg kan se - ikke har nogen betydning for den side af installationen som Dansk Energi kan se/mærke/styrer.

11
23. april 2019 kl. 13:44

Ændrer produktionen og forbruget sig hele tiden, så vil være nødvendigt med en summationsmåler. Vil tro, at det er årsagen til, at der kræves en summationsmåler, og ikke kan klares med regneark.

Det lyder ikke rigtigt. Timeafregningen måler forbruget for hver time, så det er vel bare at lægge de tre faser sammen før man begynder at udregne produktion/forbrug. Om det foregår i måleren eller et andet sted burde være lige meget.

10
23. april 2019 kl. 10:32

Det undrer mig at det ikke kan håndteres med lidt simpel regnearks gymnastik ?</p>
<p>Nuværende målere leverer data for alle 3 faser, der skal kun et lille script til og der er summeret helt automatisk.

De fleste elektroniske målere afleverer data til elselskabet på timebasis - og du kan downloade data på nettet. Du kan jo så downloade data til et regneark og regne på dit forbrug efter regnearksmetoden, og se om du får samme resultat som elselskabet.

Da data kun afleveres på timebasis, så kan det ikke blive helt præcist - men hvis forbruget er konstant over en time, burde det ikke give problemer.

Ændrer produktionen og forbruget sig hele tiden, så vil være nødvendigt med en summationsmåler. Vil tro, at det er årsagen til, at der kræves en summationsmåler, og ikke kan klares med regneark.

9
23. april 2019 kl. 10:06

Jeg har da altid regne tmed at vi afregnes efter summationsprincippet. Vil nogen venligst forklare dette vås? Desuden blev i pålagt at måle KVA pga af fasefejl/belastning. Det skreven giver da ikke nogen mening? Man kan vel også sige at udviklingen er gået i den gale retning. Tidligere havde vi mange trefase apparater, nu er næsten alt blevet til en fase, og der skal trækkes ekstra kabler til hver eneste storforbruger?

7
23. april 2019 kl. 09:21

Da de skiftet min måler sagde udskifteren at det "gammel" slags fra 2013 kunne ikke snakke sammen med den nye slags. Er det det samme som fase kontra summation?