5.000 bier med RFID-chips skal give mere viden og honning

Limet fast til rygskjoldet skal 5.000 bier i Tasmanien flyve rundt med en RFID-chip for at give forskerne mere viden og biavlerne mere honning.

Undersøgelsen bliver udført af CSIRO (Commenwealth Scientific and Industrial Research Organisation), og forskerne vil opbygge en 3D-model af biernes bevægelser på baggrund af informationerne fra de mange RFID-chips.

Det er ikke første gang, at forskere limer RFID-chips fast til bier, men det er usædvanligt at bruge et så stort antal bier, at det svarer til omkring hver syvende bi i et stade om sommeren.

Illustration: csiro

Undersøgelsen giver forskerne en nøjagtig gengivelse af biernes bevægelse, og det kan blandt andet fortælle, om bestemte afgrøder og pesticider får bierne til at dø.

Et andet resultat bliver en nøjagtig beskrivelse af, hvornår bierne henter pollen fra bestemte planter og skifter til nye arter. Den viden er afgørende for, at biavlerne kan planlægge, hvornår de bør flytte deres bistader til nye områder for at maksimere produktionen af honning.

»Vi prøver at bruge informationen til at hjælpe industrien, biavlerne, foderproducenterne og frøavlerne til bedre at forstå bierne, så de kan bevare virkelig sunde bier, men også øge produktiviteten,« siger projektleder Paulo de Souza.

Hver chip vejer cirka fem milligram, hvilket svarer til 20 procent af den vægt, som en bi kan flyve med. Før chippene bliver anbragt, placerer forskerne bierne i et køleskab, hvor de går i dvale. Ude af køleskabet har forskerne et par minutter til at lime sensorerne på deres ryg, før de bliver sluppet fri.

Omkring 20 bier med chips bliver sluppet fri i det sydlige Tasmanien hver dag, hvor de flyver op til 700 meter væk og samler pollen, vand, nektar og information.