50 mio. kr. til forskning i luftforurening og personlig medicin

Professorerne Steffen Loft og Ulrik Gether, begge fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, står bag to forskningsgrupper, som netop har fået tildelt statslige bevillinger på i alt 50 millioner kr.

Pengene skal anvendes i perioden 2004-09 og kommer fra programmet "Større Tværgående Forskergrupper", skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Luftforurening fra foster til grav

Steffen Loft fra Institut for Folkesundhedsvidenskab skal lede projektet "AIRPOLIFE" (Air Pollution in a Lifetime Health Perspective), som får 25 millioner kr. over fem år.

Det anslås, at forureningen alene i Danmark hvert år koster flere tusinde mennesker livet. Derfor giver projektets formål – at undersøge luftforureningens konsekvenser på helbredet – god mening.

Fokus vil især være rettet på forurening fra tung trafik, men forskergruppen vil også undersøge konsekvenserne af den luftforurening, vi får i lungerne derhjemme i form af eksempelvis stegeos, stearinlys og tobaksrøg.

Steffen Lofts forskningsprojekt vil føre til oprettelse af 12 nye forskerstillinger og vil involvere andre 25 forskere fra Københavns Universitet, Rigshospitalet og Amtssygehuset i Gentofte.

Desuden medvirker Kræftens Bekæmpelse, Arbejdsmiljøinstituttet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet samt Danmarks Veterinær- og Fødevareforskning.

Humane gener og effekten af medicin

Professor Ulrik Gether fra Farmakologisk Institut bliver leder af projektet "Pharmacogenomics: From Functional Genomics to Rationalize Therapy", som ligeledes får 25 millioner kr.

Det femårige projekt har deltagelse af forskere fra Københavns Universitet, Syddansk Universitetscenter, Rigshospitalet, Sankt Hans Hospital, Neurosearch og Lundbeck, som sammen skal undersøge og beskrive sammenhængen mellem humane gener og lægemidlers effekt – med særlig fokus på områderne depression og fedme.
Med udgangspunkt i den grundige danske patientregistrering skal projektet kaste lys over medicins forskellige effekt på forskellige individer. Eksempelvis er det velkendt, at forskelle i stofskiftet kan ændre på medicinens virkning fra person til person, mens der stadig mangler viden om genernes betydning for effekten af medicin.

Forskerne håber derfor, at deres nye viden om generne vil gøre det muligt nå frem til en mere "personlig medicin", der kan gøre behandlingen hurtigere og mere effektiv for den enkelte patient.

I forbindelse med Ulrik Gethers forskningsprojekt vil der blive oprettet 10-12 nye forskerstillinger, mens yderligere ca. 30 forskere i eksisterende stillinger vil blive involveret i projektet.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten