50 mio. kr. til cykelparkering skal lokke flere i sadlen

Illustration: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Landets cyklister kan se frem til bedre cykelparkering ved S-tog og letbaner, som skal styrke koblingen mellem cykel og offentlig transport. Det et fremgår af en politisk aftale, som er indgået mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

»Det er sundt for os alle hver især og for CO2-udledningen, når vi lader bilen stå og vælger cyklen til. Derfor er jeg naturligvis meget glad for, at vi med denne aftale kan være med til at fremme cyklisme og samspillet med den kollektive transport,« siger transportminister Benny Engelbrecht (S) ifølge en pressemeddelelse fra Transportministeriet.

Cykelpuljen er på 50 mio. kroner. Pengene er primært sat af til bedre faciliteter for cykelparkering for såvel el-cykler som for almindelige cykler. Det gælder især i nærheden af offentlig transport, hvor parkeringsfaciliteterne skal være med til at lette overgangen mellem cykel og tog eller letbane.

I aftalen er der desuden et krav om at kommunerne skal stå for 50 procent af anlægsudgifterne til projekterne, der får tilskud.

Ros fra cyklistforbund

Aftalen bliver blandt andet rost af Dansk Cyklistforbund. På Twitter skriver cyklistforbundet:

»Bedre integration af kollektiv trafik + cykling er stærkt klimatiltag. Flot udnyttelse af cykelpulje. Vi skal bruge pedalkraft til grønomstilling. Godt set.«

Emner : cykler
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Aftale teksten er kun på 1 side " Pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik

Parterne ønsker at forbedre cykelparkeringsfaciliteterne ved stationer på statsbanenettet og langs de planlagte letbaner for at fremme integrationen mellem den kollektive trafik og cykling, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform. Med finansloven for 2020 er der afsat 50 mio. kr. til en pulje til fremme af cyklisme. Puljen målrettes kommunale cykelprojekter, og der forudsættes kommunal medfinansiering på 50 pct. af anlægsudgiften. Puljen udmøntes til projekter, som i høj grad afspejler følgende kriterier: -At projektet forøger kapaciteten og generelt forbedrer cykelparkeringsforholdene -At projektet bidrager til større tryghed omkring cykelparkering -At projektet fremmer brugen af el-cykler og el-ladcykler bl.a. gennem bedre og sikrere parkeringsforhold -At flest muligt får gavn af projektet -At projektet styrker integrationen mellem den kollektive trafik og cykling -At projektet koordineres med relevante aktører -At de relevante kommuner indtænker projektet i en sammenhængende cykelplan for kommunen, som indgår i ansøgningen. Transport- og Boligministeriet vil fremlægge forslag til konkret udmøntning i 2020 med henblik på partiernes stillingtagen. " Så kommunerne kan godt begynde at finde projekter frem ...

 • 3
 • 0

Helt fint at lave bedre cykelparkering ved stationerne. Det kan nok være tiltrængt. Men om det øger antallet af cyklister kan jeg være i tvivl om. Jeg har endnu aldrig droppet at cykle til en station fordi det var svært at stille cyklen. Det finder man altid en løsning på. Derimod kan bedre cykelparkering være til glæde for stationens nærmiljø, når færre cykler fylder op på fortovene.

 • 6
 • 0

Efter dit billede at dømme, så er jeg sikker på, at du finder en løsning. Mange kviwr sig nok ved bare at slænge cyklen, som det ses.

Jeg tror der er mest sandhed idin sidste sætning. Det er almen anerkendt, at orden og renhed fremmer orden og renhed - og de store knudepunkter flyder med cykler.

Hvem siger iøvrigt, at ny cykelparkering ikke skal være underjordisk, eller en overjordisk silo, med robotter, og dermed sikret ? Gode, moderne, cykler er som bekendt kostbare, så en tyverisikret, robot-betjent, cykelparkering synes at have en fremtid. Måske inkluderet i rejsekort-prisen som en "bonus" - ville det ikke værre smart ?

 • 5
 • 3

Jeg kan godt se det smarte i det. Men lad os være realistiske. Store komplicerede systemer har en tendens til at bryde sammen i tide og utide. Hvis en travl tidspresset pendler med cykel ankommer til en robot-parkeringsanlæg og den er ude af drift, mon han kommer til at bruge den fremover, især hvis det ikke er første gang det sker?

Simple parkeringsanlæg evt med flere niveauer, overvågning og aflåste områder må vel være fint. Man bør uanset aldrig efterlade en cykel til 10000+ ude i det offentlige rum.

 • 3
 • 0

»Den, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod.«

Er der nogen, der er blevet dræbt, fordi de ikke kunne finde et sted at stille deres cykel ved en statsjernbanestation? Sidste år belv syv cyklister i løbet af syv måneder drævt ved påkørsel bagfra på landeveje uden cykelstier.

Der skrives så flot i pressemeddelsen, at regeringen,RV, SF, Ø og Å er enige om at bruge midlerne i cykelpuljen fra finanslovsaftalen til kommunale projekter, som skal være med til at fremme cyklisme over hele landet.

Over hele landet? I hvor mange kommuner er der planlagt letbanestationer eller som har stationer ved statsjernebanenettet, hvor der er problemer med cykelparkering?

Hvorfor kalde det en cykelpulje, når det reelt drejer sig om at skabe bedre faciliteter for parkering af cykler i København, Odense og Aarhus? Bemærk lige at administrationen af parkeringspuljen kommer til at ligge hos Bygningsstyrelsen.

At kalde det en cykelpulje er en hån mod de borgere, der end ikke har et busstoppested at stille cyklen ved, og som derfor må risikere livet ved at cykle på landeveje uden cykelsti.

I landsbyen Værum vil mange gerne cykle til Randers eller X-busser, der kører til Aarhus. Men der mangler 3 km cykelsti kun de færreste tør cykle på Hammelvej, hvor bilister ikke giver megen plads til cyklister.

Bemærk lige “stationer ved statsjernbanenettet” - stationer ved lokalbanerne, der har haft større stigning i passagerantal end statsjernbanen, kan øjensynlig ikke får del i puljen!

Jens Peter Hansen medlem af Randers Byråd (V)

 • 15
 • 0

Kr 50 mio - det svarer ca til hvad det koster at etablere 100 P-pladser i København. Det er ALT for uambitiøst! Hvis vi virkelig vil prioritere cyklismen, så afsæt det samme beløb, som der bruges på biltrafikken. Der mangler nogle nuller efter beløbet.

 • 4
 • 1

Dejligt for dem i KBH, de skal selvfølgelig have et sted at parkere deres cykler når de skal bruge offentlig transport.

Jeg savner at se nogle forslag til hvordan vi får flyttet os andre ud af bilerne og over på cyklen. Jeg har selv 30 km på arbejde og ville egentlig gerne cykle det, men som det er i dag, skal jeg så cykle på en landevej uden cykelsti og det tør jeg simpelthen ikke.

Kunne man ikke bruge nogle kræfter og penge på at etablere supercykelstier fra de andre store byer (Aalborg, Århus, Odense m.m.) og ud til de nærmeste byer - 30-40 km væk. På den måde er jeg sikker på at man kan flytte en stor del af traffiken fra bil til cykel.

 • 8
 • 0

Hej Jens Peter Hansen

Er der nogen, der er blevet dræbt, fordi de ikke kunne finde et sted at stille deres cykel ved en statsjernbanestation? Sidste år belv syv cyklister i løbet af syv måneder drævt ved påkørsel bagfra på landeveje uden cykelstier.

I stedet for at spilde tiden med frikadeller, kan I jo bare bygge nogen cykelstier. I har trods alt et ansvar i byrådet, det kan ikke kun være København og ikkeflæskespisende børnehavebørns skyld.

 • 1
 • 2

Niels Peter Jensen - desværre er der nok en sammenhæng så byråd, der går vældig op i hvad der bliver serveret af mad i kommunale institutioner, ikke interesserer sig for at højne sundhed, nedbringe trængsel og forbedre klima og miljø ved at få flere til at cykle mere. Derfor har det en afgørende betydning, at cykelinfrastruktur kan fås til halv pris via statslige puljer.

 • 1
 • 0

Niels Peter Jensen - jeg nævner specifikt København, Odense og Aarhus, fordi de har metro/letbanestationer - og fordi nævnte byer ikke er ramt af den nedgang i cykling, som ellers ses i resten af landet.

Den forrige regerings infrastruktur plan: Hvis du anstrenger dig en smule, finder du nok et sted, hvor jeg har tilkendegivet, at der bør sættes et ekstra 0 på den ene milliard, der var afsat.

 • 1
 • 0

Hej Jens Peter Hansen

jeg nævner specifikt København, Odense og Aarhus, fordi de har metro/letbanestationer - og fordi nævnte byer ikke er ramt af den nedgang i cykling, som ellers ses i resten af landet.

Lad os sige at man pendler fra Randers til Århus, hvor tænker du så man har det største behov for forbedret cykelparkering? Jeg bor i København og har pudsigt nok ikke behov for cykelparkering; enten cykler jeg eller jeg tager cyklen med toget. Jeg tror, at cykelparkering har størst værdi for dem der kommer udefra.

 • 0
 • 1

Man bør uanset aldrig efterlade en cykel til 10000+ ude i det offentlige rum.

Det går jo nogenlunde fint at parkere motorcykler og biler med væsenligt højere værdi.

Hvis man skal have nogen flere til at (el) cykle til stationerne skal risikoen bringes ned så man kan parkere en 10.000kr cykel sikkeret der.

Men det løse ikke problemet i den anden ende af togrejsen. Der kan være lige så store trafikale udfordringer. F.eks ved de mange arbejdspladser der ligger i omegnen af københavn men alligevel relativt tæt på s-bane nettet.

Hvis der for alvor skal flytte noget skal cykel pendleren kunne tage cyklen med toget - så de får løst transportbehovet i begge ender. Det flytter så blot p-risikoen til arbejdspladsen

 • 2
 • 0

Den simple og effektive løsning er, at have god cykleparkering i begge ender af togrejsen.

Ja nogle overdækket kvadratmeter med cykestativer, evt et modulært design så det kan udvides hvis behovet opstår. Og det allervigtigste total sikkerhed for ens dyre el-cykel som flere og flere vil blive ejere af. Og i 2020 må det være nemt og billigt. Alle der går ud af cykel parken bliver ansigts scannet og en kunstig intelligens pare dette ansigt med den cykel der bliver afleveret og hentet. Nu kan man let bo flere kilometer fra stationen og benytte toget hvis resten af turen giver tidsmæssigt og komfortabel mening.

 • 0
 • 1

At kalde det en cykelpulje er en hån mod de borgere, der end ikke har et busstoppested at stille cyklen ved, og som derfor må risikere livet ved at cykle på landeveje uden cykelsti.

De mest farlige landeveje er netop kendetegnet ved at der ikke er cykelsti eller bred rabat. I mange tilfælde, er en bred rabat bedre end en cykelsti ud fra at sikkerhedssynspunkt.

Her hvor jeg bor, er den eneste forbindelse en landevej uden cykelsti og uden bred rabat. Der er mange ulykker - og hverken gående eller cykelister tør færdes der! I løbet af de sidste få år, er der forulykket to busser, lastbiler, og flere personbiler. Det kan have noget med den manglende rabat at gøre, og at cykelister og gående skal færdes på vejen - som er smal, og har overhalning forbudt på store lange strækninger. I praksis skal man ofte bremse helt ned og holde sig bag en cykelist eller knallert, eller gående, da der er mange kørende, og kun et smalt spor. Alle befærdede landeveje med kun et spor i begge retninger, bør enten have en bred rabat, eller cykelstier.

 • 1
 • 0

Jeg tror sku du må forklare mig hvorledes kunstig intelligens kan disrupte cykelstativ og tag.

Jeg hentyder til den befæstnings tankegang vi har brugt alt den tid vi har skullet beskytte vores værdier mod tyveknægte og røver bander. Det er et dyrt og ressource krævende våben kapløb. Se f.eks her i Hamborg første billede.(boxen bagerst) https://www.eimsbuetteler-nachrichten.de/f... De kan indeholde 20-40 cykler og koster 350kr i kvartalet. Det sender samtidigt et signal om at man ikke kan parkere sin dyre cykel udenfor, og derfor enten må bygge flere aflåste befæstninger, eller benytte en dårlig uinspirerende cykel. Hvis hele cykel parkeringen var ai sikret så kan jeg som tilfældig gæst i området benytte parkeringen uden at skulle tilmelde mig. Og med et effektivt polizei er det ikke en gang sikkert at min cykel ville være væk i mere end max en time, før den stod tilbage i stativet.

 • 0
 • 0

Hej René Low

Jeg hentyder til den befæstnings tankegang vi har brugt alt den tid vi har skullet beskytte vores værdier mod tyveknægte og røver bander. Det er et dyrt og ressource krævende våben kapløb. Se f.eks her i Hamborg første billede.(boxen bagerst) https://www.eimsbuetteler-nachrichten.de/f...

For mit vedkommende vil jeg være glad for en cykelstativ og et tag, hvilket der ikke er i tilstækkelig grad ved en del stationer. Og jeg tænker, at man kunne starte der.

Hvis hele cykel parkeringen var ai sikret så kan jeg som tilfældig gæst i området benytte parkeringen uden at skulle tilmelde mig.

AI kombineret med video kameraer og andet overvågning kan løse al kriminialitet og uhensigmæssig adfærd.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten