481 kilo affald fra hver af os: Genanvendelse af affald stagnerer i EU
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

481 kilo affald fra hver af os: Genanvendelse af affald stagnerer i EU

For første gang siden 1995 er EU-landenes genanvendelse af husholdningsaffald i 2013 stagneret. Til gengæld voksede andelen af affaldet, der forbrændes, mens affaldsmængden til deponi falder. Den samlede mængde husholdningsaffald pr. person er dog faldet en anelse.

Det viser den nyeste Eurostat Statistik over, hvordan de 28 EU-lande behandler deres husholdningsaffald.

2013-tallene viser således, at hver EU-borger i gennemsnit producerede 481 kg affald. Heraf gik 28 pct. til genanvendelse, 15 pct. blev komposteret, 26 pct. blev forbrændt og 31 pct. blev deponeret.

I 2012 blev der til sammenligning afbrændt 24 pct. og deponeret 34 pct., mens resten blev komposteret og genanvendt. I 2012 producerede en EU-borger i gennemsnit 492 kg husholdningsaffald pr. person.

EU-kravet til landene er, at 50 pct. af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2020.

Danmark producerer mest affald

Statistikken dækker naturligt nok over meget store variationer mellem landene.

For eksempel er Danmark suverænt det land, som producerede mest affald i 2013 med hele 747 kg pr. person (668 kg i 2012) – mens Rumænien er i bund med 272 kg pr. indbygger.

Eurostat skriver dog selv, at der er stor forskel på, hvad man medregner til husholdningsaffald landene imellem, hvorfor man ikke umiddelbart kan sammenligne affaldsproduktionen landene imellem. I de danske tal er for eksempel medregnet have- og parkaffald.

De bedste lande til genanvendelse er Slovenien (55 pct.) , Tyskland (47 pct.), Belgien og Irland (34 pct.) samt Sverige (33 pct.) – herhjemme genanvender vi blot 28 pct.

Estland mester i forbrænding

Til gengæld har Danmark og Sverige i 2013 mistet deres rolle som Europa-mestre i forbrænding, som nu tilhører Estland.

Læs også: Danmark er europamester i affaldsforbrænding

Estland har netop fået bygget et nyt forbrændingsanlæg, som bringer dem op på at brænde 64 pct. af husholdningsaffaldet i 2013, mens Danmark forbrænder 54 pct. af affaldet og Sverige bare 50 pct. Sidste år forbrændte begge lande 52 pct.

Ifølge den europæiske miljøbevægelse Zero Waste afbrænder Estland nu affald, som kunne genanvendes.

Organisationen, som har kigget nærmere på Eurostat-tallene, mener samtidig, at 2013-tallene bekræfter en bekymrende tendens; nemlig at det affald, som forsvinder fra deponierne i stedet bliver brændt- mens det burde blive genanvendt.

»Vi har i årtier hævdet, at forbrænding konkurrerer med genanvendelse om at få affaldet ud af bunden af affaldshierarkiet, og at den nuværende lovgivning mangler værktøjer til at flytte affald op i affaldshierarkiet med,« hedder det i en meddelelse fra Zero Waste-netværket.

Tallene diskuteres

Hos Danmarks Naturfredningsforening peger klima- og miljøpolitisk rådgiver Sine Beuse Fauerby på, at Eurostats affaldstal vedvarende er genstand for stor diskussion, fordi tallene ikke opgøres på samme måde i alle lande, og fordi det generelt er utrolig svært at kortlægge genanvendelse:

»Vi mener, at det eneste, vi med sikkerhed kan måle og veje, er, hvor meget affald, der forbrændes, og hvor meget der går til deponi – resten er jo genanvendelse. Derfor skal vi holde øje med mængderne til forbrænding og deponi, og at der for eksempel ikke bliver bygget nye forbrændingsanlæg,« siger hun og erkender, at der kan være en fidus i at brænde affald fra gamle deponier. Men ikke hvis der tale om farligt affald, der forbrændes på anlæg, der ikke er egnet til det..

Også i Danmark har der været diskussion om affaldsdata og deres validitet - senest i forbindelse med offentliggørelse af en række rådata fra det såkaldte Affaldsdatasystem.

Læs også: Affaldsbranchen og miljøstyrelsen i strid om offentliggørelse af affaldsdata

EU-Kommissionen har tidligere foreslået en betydelig skærpelse af genanvendelsesmålene i EU.

Læs også: Slut med at brænde affaldet af: 70 procent skal genanvendes

Denne skærpelse er dog blevet droppet af den nye kommission, der har lovet at komme tilbage med et bedre forslag om genanvendelse.

Den seneste officielle danske affaldsstatistik er fra 2012, som udkom i oktober 2014.

.. på tværs af lande, da der er meget stor forskel på hvor meget, og hvor godt, talmateriale der er til rådighed for statistikken (så er det sagt meget diplomatisk).

@Svend
Forbrænding anses for nyttiggørelse, ikke genanvendelse - men forbrænding kan sagtens give rigtig god mening, der hvor affaldet er så ringe, at en oparbejdning ikke er mulig uden det enten er meget bekosteligt, eller der er store ulemper forbundet med det, både for det eksterne miljø, og for arbejdsmiljøet.

Eksempelvis har der jo været en del debat på det seneste omkring mikro plastik, og det er ikke utænkeligt at forsøg på at genanvende slidt plastik er med til at øge denne forurening - så er det bedre at omdanne plastikken til energi under kontrollerede forhold.

  • 5
  • 0

Der gå til deponering? Er det fx byggeaffald vi taler om her? Ellers er det da et overraskende højt tal pr borger (ikke EU borter!), det er da ikke 1/3 af mit almindelige affald...

I øvrigt kunne man (producenterne) med fordel spare på emballagen, det irriterer altid mig, hvor meget overflødig pap/plast, der bare smides ud. Hvis jeg køber tandpasta fx- er det i pap udover selve tuben (plast), hvorfor kan man ikke sælge det som tubemayonnaise (her er tuben så godt nok af metal).

Eller rulletobak! I dag får man i en stor dåse, hvad der var i en lille for 25 år siden, og de små er under halvt fyldte. Hvorfor kan industrien ikke bare gå ned i mål? Der er da endelig mindre tobak i dåserne? Og de fylder og er svære at mase sammen. Okay, det er et rygerproblem, men ellers forsøger jeg at genanvende, om muligt.
Mælkekartoner kan laves til såbakker, eller man kan støbe fuglefrø med fedt i dem (det samme gælder kød- og æggebakker (dog ikke til fuglefoder). Men tobaksdåserne? Jeg har éen til mine strikkepinde (beklædt med rødt printerpapir og nogen pailletstjerner).

Mvh
Tine- God påske!

  • 1
  • 0