45.000 naboer med i unik dansk undersøgelse af støj fra vindmøller
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

45.000 naboer med i unik dansk undersøgelse af støj fra vindmøller

Detaljerede beregninger af det daglige støjniveau hos naboer til danske vindmøller fra 1980 og frem til i dag.

Det bliver del af den hidtil mest ambitiøse undersøgelse af sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredsgener, som Kræftens Bekæmpelse i øjeblikket udfører for Sundhedsministeriet, Miljøministeriet samt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Det fremgår af et nyt notat til Sundhedsudvalget og Miljøudvalget, hvor detaljerne i projektet beskrives.

Læs også: Regering lover årelang kulegravning af vindmøllestøj

Ifølge seniorforsker Aslak Poulsen fra Kræftens Bekæmpelse ligger det enestående i, at Danmark har så mange og så gode registre, at vi kan finde folk og følge deres helbredsmæssige udvikling:

»I andre lande skal folk selv deltage aktivt i en undersøgelse, hvilket altid påvirker resultatet. Her kan vi gå tilbage i tiden og følge naboerne, uden at de selv ved, at de deltager, og det giver et meget mere objektivt resultat,« siger han og tilføjer, at også studiets størrelse er unik og følges med interesse fra hele verden.

Dag til dag-beregningerne bygger på Energistyrelsens og Energinet.dk’s register over alle danske vindmøller siden 1980 og på registre over samtlige boliger i Danmark. På grundlag af dem regner forskerne med at identificere de 15.000 naboer, der bor tættest på vindmøllerne eller har været udsat for markant vindmøllestøj.

Herefter bruger man deres patientdata fra forskellige registre og sammenligner dem med data fra en kontrolgruppe på 30.000 personer, der bor lidt længere væk fra møllerne.

Registre sørger for objektivitet

Undersøgelsen skal klarlægge, om der er en sammenhæng mellem akut udsættelse for vindmøllestøj og risiko for blodprop i hjertet og hjernen. Her kigger man på landspatientregistret og på personer, som har haft hospitalskontakt med diagnosen blodprop i hjerte eller hjerne.

Når det gælder langtidsudsættelse for vindmøllestøj, kigger man på, om det forøger risikoen for hjertekarsygdomme, diabetes og lav fødselsvægt, samt om mølle-naboerne tager mere medicin for forhøjet blodtryk, søvnproblemer og depression end kontrolgruppen.

Undersøgelsen er en såkaldt registerundersøgelse, hvor man alene anvender data fra forskellige registre og således ikke risikerer, at resultatet bliver farvet af, at personerne ved, at de bliver undersøgt.

Tilrettelæggelse af undersøgelsen, som løber frem til april 2017, er blåstemplet af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed og en svensk ekspert i støjmiljø.

Modellering af støjniveauet for alle relevante mølletyper sker i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og DTU Vindenergi, og man bruger en fællesnordisk beregningsmodel, Nord2000, til at bestemme det eksakte støjniveau time for time for alle husstande, der ligger så tæt på vindmøller, at de kan være udsat for vindmøllestøj.

Vindmølle industrien og politkerne har jo fortalt os der ingen sammenhæng er og at vindmøller skam ikke støjer og det fortæller os da sandheden eller...

Hvis denne undersøgelse falder ud til fordel for vindmøllerskal den nok blive markedsført sker det modsatte så vilden hurtigt blive kuet ned af både industrien og politikerne da den jo ikke fortæller det de vil have vi høre.

  • 6
  • 15

...til at bo op ad en vindmølle, burde betyde at det skal de heller ikke. Enhver ejendomsmægler kan da bekræfte, at en vindmølle i baghaven saver af værdien af boligen.

Der er jo heller ingen af de store fortalere for vindmøller blandt politikere eller industri, der selv bor i et område med vindmøller.

Vil man så sige til folk: "hold nu op, I får jo ikke diabetes af den her nye vindmølle vi stiller op - så derfor kan I heller ikke klage"?

  • 6
  • 12

Jesper og Peter.
Hvis ellers i har læst og forstået hele artiklen så er der ikke den store sammenhæng til Jeres indlæg, synes jeg.
Den afgørende styrke i projekter er at det er en objektiv undersøgelse af hvad der faktisk er sket og registreret.
Ser frem til at høre om resultaterne.

  • 13
  • 1