4.000 sider ingeniørbøger klar i arkivet

Illustration: Nanna Skytte
Den første fortegnelse over de ca. 1.300 kandidater fra Den Polytekniske Læreanstalt, der dimitterede fra 1829 til 1902 bærer lidt præg af de mange år i vores kælder Illustration: Ingeniøren

Ingeniørens åbne digitale arkiv, der i forvejen rummer ca. 325.000 sider ingeniørtidsskrifter fra perioden 1892 til og med 2006, er nu udvidet med godt 4.000 sider ‘ingeniørhistoriske’ publikationer: 10 bøger, der tilsammen fortæller ingeniørfagets og dets organisationers historie fra 1829 frem til midt i 1990’erne.

Nu kan enhver således bladre og søge i fortegnelser og biografier over de 14.831 ingeniører, der dimitterede fra Den Polytekniske Læreanstalt (senere kaldet Danmarks Tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi, nu DTU) fra 1829 til 1971. Det samme gælder personoplysninger om de ca. 1.800 ingeniører, der blev dimitteret fra de danske teknika i perioden 1881 til 1930.

Digitaliseringen af disse gamle fortegnelser har længe været efterlyst af både faghistorikere og slægtsforskere.

Ingeniørforeningens jubilæumsbog fra 1967 rummer en lille historie fra hvert af de 75 år siden 1892. Genudgives digital med tilladelse fra forfatteren Mogens Boman Illustration: Ingeniøren
Her er biografier om ca. 3.000 kandidater fra teknika fra 1891 til 1931, og uddannelsens historie fortælles Illustration: Ingeniøren

Som Ingeniørens øvrige historiske arkiv findes ingeniørbøgerne på ing.dk/danmarkshistorie/browse. Gruppen ‘Ingeniørbøger’, der er placeret nederst på søgesiden, rummer foruden kandidatfortegnelserne også digitaliserede udgaver af Jørgen Tvergaards ‘Ingeniørkrøniken’, om teknikumingeniørernes og deres foreninger fra 1895 til 1995, og Torkil Morsings bog ‘De ansete Mænds Fagforening’ om Dansk Ingeniørforenings historie fra 1892 til 1992.

Andre historiske værker er et jubilæumsskrift om landsdelens industrihistorie, der i 1942 blev udgivet af DIF’s afdeling for Nordjylland, Poul Vindings ‘Dansk Teknik gennem 100 Aar belyst i 10 levnedsskildringer’ fra 1939 og bogen ‘75 år med dansk teknik’ som DIF udgav i 1967.

Sammen med tidsskrifterne

Som med tidsskrifterne er bøgernes tekster søgbare på ordniveau, og man kan enten søge separat i bøgerne eller søge i sammenhæng med alle tidsskrifterne.

Teknikumingeniørerne og deres organisationers historie fra 1995. Genudgives med tilladelse fra forfatteren Jørgen Tvergaards enke, Bente Tvergaard. Illustration: Ingeniøren

Det betyder bl.a., at man somme tider kan finde både en omtale af en ingeniør i en artikel i et af bladene og finde biografiske oplysninger om personen i samme søgning. Bøgernes sider er i øvrigt dateret med bogens udgivelsesår, og søgeresultaterne optræder derfor i tidsmæssig ‘rigtig’ rækkefølge sammen med resultaterne fra tidsskrifterne, hvis man søger i hele arkivet under et.

De eksterne tekniske udgifter ved digitalisering af bøgerne på godt 9.000 kr. er afholdt via en bevilling fra IDA til Ingeniørforeningens Selskab for Historisk Teknologi, HITEK, som vi samarbejder med om udbredelsen af kendskabet til projektet.
Læs mere om Ingeniørernes danmarkshistorie på ing.dk/danmarkshistorie

Emner : Uddannelse
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Selvom dette forslag muligvis falder uden for nærværende fokus, skal det ikke undlades at henlede opmærksomheden på, at enkelte ingeniører, af den gamle skole vel at mærke, også kunne andet end det dér med teknik, nemlig vise deres poetiske side.

De kunne også forfatte og digte i egne bogudgivelser, som f.eks. Mogens Balslev (Pierre Fausser), ud over at skrive i Ingeniøren.

Mit bibliotek huser fem sjældenheder, som passende kunne blive scannede i dette forum inden de i tidens fylde uvægerligt risikerer at ende deres dage som – unika - omme på affaldsforbrændingen –

En jubilæumsbog, 1964 Jubilæumssnak, 1967 Frøer og andre væsener, 1972 Tak for i dag, 1979 Natbordet, 1981.

Bare et beskedent bidrag til de unge ingeniørers almendannelse ... :-)

  • 2
  • 0

Tak for ideerne, Jan Weis! Der er allede indløbet en række andre forslag til 'ingeniørhistoriske' værker, der med fordel kan indgå i samlingen, men ganske ofte er det næsten uoverstigelige problemer med afklaring af rettighederne før et digitalt genoptryk kan ske. I 70 år efter ophavsretshaverens død, bestemmer arvingerne over genudgivelser, og hvad de skal koste, og desuden skal udgiveren naturligvis give grønt lys.

Hvis du sender mig data om de bøger du nævner direkte til elp@ing.dk, ser jeg på sagen. Jeg skal have udgiver, forfatter(e), årstal for udgivelsen (gerne en kopi af titelbladet) Vh. Erik

  • 3
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten