3D-model sikrer ombygning af Nordhavn Station i tæt trafik

Kloakledninger, højspændingsledninger på 10 og 132 kV og gasledninger i et stort virvar er, hvad der møder entreprenøren, når han skal i gang med at grave i området omkring Nordhavn Station i København for at give bedre adgang til den ny bydel, Nordhavn. Derfor har det rådgivende ingeniørfirma Niras været i gang med at samle alle informationer om ledningsføring i jorden i en 3D-model, som entreprenøren, Aarsleff, kan navigere efter.

Aarsleff skal efter planen i gang med arbejdet i januar 2014, hvor hele øvelsen går ud på at opretholde persontrafikken på sporene, mens arbejdet foregår.

»Det har vi masser af erfaring med, men det er ikke så tit, man bygger en station om i et tæt bebygget område som Nordhavn, hvor de givne forhold er meget låste,« fortæller bygningskonstruktør Anja Sehmann Kristensen, som står bag 3D-modellen.

3D giver overblik

Den første etape af projektet er den sydlige del af banen, og der skal både etableres en gangtunnel under jernbanesporene og en fodgængerrampe, ligesom to rangerspor skal løftes over gangtunnelen.

Den kommende gangtunnel ligger lige ud for Nordre Frihavnsgade, som er en ‘motorvej’, hvad ledninger i jorden angår.

På grund af den komplekse ledningsføring i området valgte Niras derfor for første gang at arbejde med 3D i arbejdet med at finde den rette løsning til entreprenøren.

»3D-teknologien har givet os et rigtig godt overblik over forholdene i tunnelens konstruktion. Jeg har indhentet alle oplysninger via gamle tegninger, og nogle havde vi i forvejen. Og så har jeg lagt de interessante ledninger ind i en 3D-model,« fortæller Anja Sehmann Kristensen:

»Det gjorde, at man hurtigt kunne se, hvor konstruktionen ville karambolere med ledninger, og hvad der kunne lægges om.«

Op, ned, ud, ind

I samarbejde med en gruppe ingeniører i Niras har Anja Sehmann Kristensen drøftet løsningsmuligheder for, hvordan man kunne designe en kommende gangtunnel, og bygningskonstruktøren har udarbejdet tegninger over, hvor rampen og alle de nye elementer skal bygges.

De forskellige løsninger, der er blevet skitseret igennem projektet, er endt med én, som gik videre i udbuddet.

»Løsningen viser, hvordan hele stykket fra Østbanegade skal gå ned under den eksisterende banedæmning og op igen i en rampekonstruktion parallelt med Kalkbrænderihavnsgade for så at ende på cykelstiniveau,« beskriver Anja Sehmann Kristensen.

Rampekonstruktion skal etableres i den eksisterende fodgængertunnel, hvor dybdepunktet kommer under de eksisterende udtræksspor (rangerspor), der skal føres over en ny sporbærende stålbro. Alt sammen skitseret i 3D-modellen.

Sluser mod ekstremt vejr

Ud over at skulle omlægge store ledninger som kloak-, gas- og højspændingsledninger, har Københavns Energi også bedt om at kunne lægge nye ledninger ned, når jorden alligevel skal graves op, ligesom en ny spildevandsledning, en ny gasledning og en række småledninger også skal tænkes ind i rampekonstruktionen.

Desuden er den kommende tunnel blevet forberedt til ekstremregnskyl ved, at der er planlægges særlige sluser bygget ind i rampevæggen. På den måde bliver vandet ledt videre i kloakken, som løber 100 meter mod nord og krydser Kalkbrænderihavnsgade og videre ud i havnebassinet.

Når den sydlige del af stationen er færdig, går arbejdet i gang på den nordlige del, som Anja Sehmann Kristensen og hendes ingeniørkolleger lige nu sidder og forbereder.

Indtil videre kan Niras dog ikke fortælle andet, end at opgaven blandt andet indebærer, at perronen skal udvides mod nord, et S-togsspor skal flyttes, og at der skal etableres nye adgangsforhold med trappe og elevator til perronen.

Fakta: Nordhavnudvidelsen

Arbejdet ved Nordhavn Station er en del af Nordhavnsudvidelsen. Over de næste 40-50 år skal Nordhavn udvikles til et nyt byområde med plads til 40.000 beboere og tilsvarende antal arbejdspladser.

I Indre Nordhavn omkring Århusgade er de første grunde solgt til erhvervs- og boligbyggerier, og udbygningen forventes at vare ti år og give plads til 3.000 beboere og 6-7.000 arbejdspladser. De første boliger forventes at blive opført i 2014.

For at binde bydelen sammen med resten af byen skal metroen i fremtiden køre til Nordhavn, og adgangsforholdene til Nordhavn S-togsstation skal forbedres.

Landvindingsprojektet er den største enkeltstående opfyldning i Københavns historie, og den vil samlet set gøre København én procent større.

Kilde: Københavns Kommune og Niras