3D-model af menneskekroppen skal give sundhedsvæsenet en hånd

På tværs af Atlanten arbejder en række forskergrupper i disse år på en 3D-simulator af menneskekroppen, der skal gøre det muligt at operere og dosere medicin langt mere præcist – samt ikke mindst at forske og teste på ‘virtuelle mennesker’ uden bekymring for f.eks. bivirkninger og infektioner.

Forskere fra både USA, Canada og EU deltager i det såkaldte Parametric Human Project (PHP) med de tre nonprofitorganisationer PHP USA, PHP Canada og PHP Danmark i centrum.

I spidsen for projektet sidder danskeren Steen Schledermann, der er uddannet civilingeniør og har en master i it og strategi. Han forklarer, at PHP består af to primære aspekter:

»For det første skal der udvikles en global forsknings- og samarbejdsplatform, der skal give forskningen et ordentligt boost, i og med at vi ikke længere behøver at teste på dyr. Derudover kan vi på 3D-modellen køre en masse simuleringer, der gør medicinering og operationer mere præcise.«

Interaktionen skal beskrives

Steen Schledermann forklarer, at PHP ikke vil nøjes med en beskrivelse af de enkelte komponenter i menneskets krop, som man kender dem i dag, men også beskrive, hvordan komponenterne interagerer med hinanden:

»Ved at se på, hvordan for eksempel knogler interagerer med hinanden, kan vi modellere og simulere kroppens bevægelsesproces. På knoglerne bygger vi så muskel­fibre, blodårer og så videre, så vi til sidst har et komplet menneske,« fortæller Steen Schledermann, der tidligere har arbejdet med medical devices og datasikkerhed.

Når projektet har kortlagt kroppen, skal den digitaliseres, og med hjælp fra en supercomputer vil en simulator lynhurtigt kunne udregne alle tænkelige scenarier for den pågældende patient.

»Vi bygger modellen på baggrund af rigtige sundhedsdata fra rigtige mennesker, raske såvel som syge. På den måde får vi realistiske data at arbejde med, når computeren skal simulere et muligt scenarie,« forklarer Steen Schledermann.

Fælles sprog er nødvendigt

For at simulatoren skal fungere optimalt, skal der etableres en sammenhængende anatomisk ontologi for hele menneskekroppen. Det vil sige en samlet beskrivelse af kroppen, hvilket i dag kun findes i brudstykker inden for forskellige specialer, hvor der ikke er ensartede standarder for navnekonventioner og graden af detaljer.

»Ved at lave en standard for anatomisk onotologi for hele menneskekroppen skabes grundlaget for at udvikle et skalerbart aggregeret; data repository, til indsamling af alle relevante menneskelige data i digitaliseret form,« forklarer Steen Schledermann.

Et big data repository kan ifølge Steen Schledermann anvendes til modellering og simulering af specifikke individer på mange forskellige områder.

Accelereret diagnosticering

Modellen vil blandt andet være i stand til at accelerere diagnosticeringen af en persons helbredsmæssige tilstand.

»Baseret på et sæt kendte parametre for en person kan den aggregerede datamodel bidrage med de manglende informationer, og jo flere parametre, modellen fødes med, desto mere præcis bliver den virtuelle model af personen,« fortæller Steen Schledermann.

»Modellen skal være tilgængelig gennem en dokumenteret API (Application Programming Interface eller softwaregrænseflade, red.), så enhver berettiget aktør kan koble den ind i sin egen simuleringskontekst og både agere som bruger af modellen og bidrage til dens udvikling,« siger han.

På et tidligt stadie

Det visionære projekt er stadig på et tidligt stadie, og det er svært for Steen Schledermann at spå om, hvor det ender. Der er lignende projekter i EU, som de på sigt håber, at de kan slå sig sammen med.

Strategien for PHP har indtil nu været en traditionel forsknings- og udviklingstilgang, hvor de samarbejder med en række universiteter – her er IT-Universitetet i København blandt andet tænkt ind som mulig samarbejdspartner.

»Vi har en række forskere siddende rundt om i verden, og via vores nonprofitorganisationer søger vi at rejse funding til alle de forskere, der arbejder med forskellige dele af projektet. På nuværende tidspunkt har vi ca. 30 forskellige partnere,« fortæller Steen Schledermann – partnere, der bl.a. tæller softwarefirmaet Autodesk samt en lang række universiteter og forskningsinstitutioner som Københavns Universitet og University of Toronto.

Ikke uden udfordringer

Steen Schledermann forklarer, at projektet står over for en række udfordringer blandt andet i forhold til dataindsamling og regler for databeskyttelse og privacy.

»Vi står helt klart over for nogle udfordringer her. Hvis vi skal scanne hundredtusindvis af sundhedsdata ind i vores model, kræver det ud over samtykke fra personerne, der leverer data, også, at vi passer ordentligt på deres data,« siger han og tilføjer, at andre udfordringer bliver f.eks. ansvarsplacering, hvis noget går galt, samt at indlæse alle sundhedsdata på en effektiv måde:

»Det kommer til at kræve en scanningsteknologi, der er væsentligt bedre end den, vi kender i dag, og så bliver det vores job at opføre nogle stationer rundt omkring i verden, hvor folk nemt kan blive scannet,« siger Steen Schledermann.