3D-briller til afsløring af forurening samler støv

Er det en høstak? Er det et hul i jorden? Er det højt eller lavt?

At finde detaljer om en jordforurening eksempelvis fra lossepladser kan være lidt af en gættekonkurrence, når regionerne kigger på gamle flyfotos over et bestemt område.

Derfor begyndte regionerne og i særdeleshed Region Syddanmark for otte år siden at tage 3D-briller på og se på både historiske og nye flyfotos i 3D skabt via software.

»Det er som at se forskel på et sort-hvidt billede og et farvebillede. Billedet indeholder de samme ting, men hjernen opfatter mange flere detaljer, når der er farve på. Så behøver man ikke at tolke ud fra skygger eller andet på billedet « forklarede en af ophavsmændene til softwaren bag 3D-programmet, Adrian Swiatecki fra it-firmaet I-GIS:

Læs også: Danske lossepladser bliver afsløret med 3D-teknologi

Niels Just, der er geolog i afdelingen for jordforurening i Region Syddanmark, udtrykte dengang begejstring for muligheden.

»Man får en helt anden erkendelse af, hvad der sker i terrænet, fordi man kan se det i 3D - som om man selv flyver hen over det,« lød det fra ham til Ingeniøren i 2012.

Fotos: Cowi
På med dine henlagte 3D-briller på og se forskellen på flyfoto i 2D og 3D. Det afslører mange detaljer i terrænet, som Region Syddanmark får med, når medarbejderne skal kortlægge jordforurening. Her er det et spildevandsanlæg med tanke, du ser i mono, når du trækker slideren til højre. Trækker du slideren til venstre ser du billedet i stereo.

Høje forventninger

I-GIS har alle rettigheder til 3D-visningsteknologien, så kommuner og andre, der kunne have brug for det, skal betale for adgang. I dag otte år senere er I·GIS vokset med endnu flere geofysikere og matematikere, der bygger bro mellem forskning og industri samt leverer services og produkter.

Men væksten kan de ej takke 3D-brillerne i kombination med software og de gamle flyfotos for.

»De historiske fotos bliver forsat brugt i stor stil, og anvendelsen stiger løbende. Men udbredelsen af 3D-delen er ikke forløbet, som vi havde håbet. Lige nu er der mest region Syddanmark, der benytter sig af dette,« siger Niels-Peter Jensen, geofysiker og direktør for I-GIS.

»Der er dog løbende lidt interesse for det. Vi bruger ikke meget tid på at markedsføre flyfotos længere, men lader det blot ske fra mund til mund.«.

Forhåbningerne var omvendt høje for otte år siden, hvor regionerne håbede at spare tid med 3D-teknologien.

For brugen af flyfotos har igennem en del år udgjort en del af først amterne og dernæst regionernes metode ved undersøgelse af forurenede grunde, såvel industrigrunde som lossepladser. Metoden bygger på, at billederne er taget, så de kan ses i stereo. Det vil sige, at der er taget ét flyfoto, som det er set med højre øje, og ét for venstre øje. På den måde har man kunnet vurdere højdeforskelle.

I amternes tid foregik denne visuelle kortlægning ved hjælp af kontaktkopier på papir, som blev lagt under et stereoskop, der dels viste et forstørret billede af de udvalgte udsnit, dels muliggjorde at man kunne se flyfotos i 3D. En kende besværligt. Men hvad hvis man automatisk kunne danne 3D-effekten direkte på skærmen?

Konturerne af sådan en løsning tegnede sig i horisonten. I forbindelse med at amterne blev nedlagt og opgaverne med jordforurening blev spredt ud på kommuner, regioner og staten, opstod der et behov for, at de flyfotosamlinger, som de enkelte amter i tidens løb havde anskaffet, kunne gøres tilgængelige for alle de tre såkaldte arvtagere.

Fotos: Cowi
En skov i mono og i stereo. Træk slideren henholdsvis til venstre og højre for at se forskellene.

Drager fordel af store datamængder

Da udviklingen indenfor EDB og navnlig lagring af store datamængder gjorde det teknisk og økonomisk muligt, besluttede mange amter at skanne deres flyfotos, så de blev tilgængelige i 2D for de fremtidige myndigheder.

Kommunerne i region Syddanmark, to statscentre i henholdsvis Ribe og Odense samt Region Syddanmark indgik i en fællesfinansieret aftale med I-Gis om hosting hos I-Gis af de mange flyfotos. Med i aftalen indgik, at offentligheden også skulle have mulighed for at se de samme flyfotos som myndighederne fik, dels så borgerne også kunne få glæde af dem, dels så det derved blev muligt at orientere sig nærmere om grundlaget for nogle af de afgørelser, der blev truffet af de pågældende myndigheder.

I 2009 indledte Region Syddanmark og I-Gis et samarbejde om muligheden for at kunne betragte flyfotos i 3D på computerskærmen. En løsning, der i givet fald ville bevirke, at det fremover kunne muliggøres, at man ikke længere skulle have fat i papir-kontaktkopierne og stereoskopet for at se billederne i 3D.

Læs også: Danmark har over 1.000 forurenede grunde, og ingen rydder op

Efter at have undersøgt mulighederne kom I-Gis i 2009 op med en løsning, som dannede grundlag for an aftale med regionen, så 3D-teknikken blev implementeret i regionen i 2010, således at billederne i en såkaldt wms-løsning blev et lag i den Gis-løsning, Mapinfo, som regionen benytter.

Grundlæggende var der tale om en simpel løsning for at opnå samme effekt som brugen af papir-kontaktkopierne og stereoskopet.

»Det har vi så gjort ved at lægge et blåt filter på billedet til det højre øje og et rødt på billedet til det venstre øje,« sagde Adrian Swiatecki fra I-Gis til Ingeniøren i 2012.

Han fortalte, at firmaet også har givet moderne flyfotos samme effekt, og forventer, at det i løbet af få år vil blive helt almindeligt at bruge stereo-3D-billeder i den daglige arbejdsgang de steder, hvor man nu udelukkende anvender almindelige ortofotos, som er korrigerede for misvisning som følge af højdeforskelle i terræn, optisk forvrængning og hældning af kameraet.

Men sådan er det desværre ingenlunde gået. Region Syddanmark er den eneste kommune som anvender briller og 3D-effekten til at afdække jordforurening .

»Både ved opsporingen, afgrænsningen og kortlægning af tidligere fyld- og lossepladser har 3D-visningen vist sig at være særdeles nyttig. Vi sparer megen tid og mange udgifter til eksempelvis udførelse af boringer og gravninger til afgrænsning af opfyldningerne, og de kan foretages mere præcist ved hjælp af flyfotos,« siger Niels Just , geolog hos regionens afdeling for Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer.

Fotos: Cowi
En losseplads i en tidligere råstofgrav i mono og stereo.

At der er tale om en enlig regional succeshistorie og forventningerne til udbredelsen ikke er blevet indfriet, forekommer for Niels-Peter Jensen, direktør for I-GIS, at være svært at gøre det store ved.

»Teknisk set ligger det stadig lige for at gøre teknologien tilgængelig for alle. Men igen så kræver det en større interesse, og så er der et logistisk problem omkring briller, der skal til for at udnytte billederne«, siger han.