33.200 patienter berørt af fejl: Respiratorer risikerer at udlede sundhedsskadelige dampe

Illustration: Kanokpol P/Bigstock

Landets regioner er kommet på overarbejde i kampen om at finde alternativer til en række respirations- og søvnapparater fra Philips Respironics.

Producenten oplyser nemlig, at der er risiko for, at det lydreducerende skum, der anvendes som materiale i flere af Philips Respironics’ apparater, kan nedbrydes og dermed udlede dampe og små partikler.

Primært hos apparater, der benyttes i patienternes eget hjem.

Det gælder producentens CPAP-apparater, som bruges til behandling af patienter med søvnapnø, Respiratorer og BiPAP-apparater, som bruges til vejrtrækningsstøtte, og Bi Level PAP, som bruges til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.

Læs også: Ultralyd bliver hverdagsteknologi: Nyfødte får scannet hofterne

Lille risiko for bivrikninger

Fejlen berører i alt 33.200 patienter på tværs af landets regioner, hvor der nu arbejdes på en løsning:

»Vi gør alt, hvad vi kan for at finde en løsning for de patienter, der bruger apparaterne. Vi håber at have en løsning på plads inden for et par måneder. Indtil da er det vores anbefaling, at patienterne fortsætter deres behandling med apparaterne som hidtil, medmindre de hører andet fra deres læge,« udtaler Per Jørgensen, der er lægefaglig vicedirektør på Rigshospitalet, i en pressemeddelelse på vegne af den tværregionale arbejdsgruppe, der er nedsat til at håndtere situationen.

Ifølge Philips Respironics har man indtil videre kun modtaget ganske få henvendelser om potentiel påvirkning af brugere som følge af nedbrydelse af det lydreducerende skum, som blandt andet kan skyldes høj varme, høj luftfugtighed og brugen af ozongas til rengøring.

Per Jørgensen understreger ligeledes, at mange patienter har levet med apparaterne i mange år, ligesom risikoen for bivirkninger ved brug af apparaterne er meget lille.

»Vi har heldigvis heller ikke oplevet, at patienterne er blevet syge, men med den nye og begrænsede viden, vi har nu, skal vi selvfølgelig sørge for at håndtere alle patientsikkerhedsmæssige risici,« siger Per Jørgensen.

Læs også: Øget brug af magneter iPhone 12 kan kortslutte pacemakere

Regionerne trodser producents anbefaling

Philips Respironics anbefaler, at alle brugere af apparaterne til søvnbehandling afbryder behandlingen med producentens produkter. Regionerne maner imidlertid til besindighed og oplyser, at den behandlende afdeling skal kontaktes først, før behandlingen afbrydes.

»Vi følger de europæiske anbefalinger. Samtidig er vi i fuld gang med at kontakte alle patienterne og undersøger tidshorisonten for udskiftning af skum eller apparater. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget endeligt om, hvornår udskiftningen vil ske, men vi informerer patienterne løbende, når vi ved mere,« siger Per Jørgensen.

Både regionerne og Philips Respironics anbefaler, at patienter, der benytter sig af respiratorapparater, opretholder behandlingen med producentens apparater.

Læs også: Nødrespirator fra Aalborg Universitet er klar til produktion

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"...Til dato har Philips Respironics modtaget adskillige klager over tilstedeværelsen af sorte rester/partikler i luftkredsløbet (fra enhedens udgang, luftfugteren, slangen og masken). Philips har også modtaget indberetninger om hovedpine, irritation af de øvre luftveje, hoste, trykken i brystet og sinusinfektion..." (altså i udlandet)

Philips Respironics udsender advarsler og tilbagekalder apparaterne.

Danske brændeovne er kendt for at give bl.a. irritation af de øvre luftveje, hoste, trykken i brystet, sinusinfektion og det, der er værre - hos et udvalg af naboerne, bla. via ventilationsanlæg.

Vi venter dog fortsat på advarsler og tilbagetrækninger af disse livsstilsprodukter fra de ansvarlige producenter og myndigheders side.

 • 9
 • 22

Vi venter dog fortsat på advarsler og tilbagetrækninger af disse livsstilsprodukter fra de ansvarlige producenter og myndigheders side.

Så vidt jeg kan se, kan man stadig købe "energikoks" (herligt ord for brændværdi-forstærkede koks i 100 liter sække) i DK. Det er noget billigere at fyre med end træ og det er næppe uvæsentligt i brændeovnsdebatten.

mindre-off-topic: Kan Philips have valgt et for billigt "skumfidusprodukt"?

 • 1
 • 6

Re: Overdrage ansvaret for visse andre anlæg til …

Danske brændeovne …  

Whataboutism.

Ja, reaktionen kom jo ikke bag på mig, heller ikke de mange nedtomler. Brændeovns-industri og -superbrugere har altid været særdeles velrepræsenteret på Ing-tråden. (Hvad må man egentlig komme ind på af emner under denne artikel, efter jeres mening?)

Der er ikke oplyst om den præcise sammensætning af de pågældende partikler og gasser, men uden yderligere oplysninger må man antage, at de med hensyn til sundhedseffekter er i samme liga som forbrændingspartikler fra træ. Som, kan jeg forsikre jer, kan være voldsomt generende og sygdomsfremkaldende for en del mennesker, hvilket passiv rygning jo også er.

De 33.200 patienter, der bruger disse apparater, må alle være udsatte borgere mht. åndedrættet. Og der er mange, mange flere derude med åndedrætslidelser oa. Ikke desto mindre har Miljøministeriet i deres vejledninger pointeret, at man fx i sagsbehandlingen af klagesager over brænderøg ikke må inddrage hensyn til syge folk.

Jeg synes selv, at det er på sin plads at gøre opmærksom på, at der er iøjenfaldende uoverensstemmelser imellem medicinalindustrien+behandlingssystemets hensynstagen til udsatte borgere i form af beskyttelse mod partikler og gasser i behandlingsmiljøet, hhv. miljøreguleringens årelange demonstrative tilsidesættelse af samme i boligkvartererne.

 • 6
 • 17

@Lone

Som bruger af en af disse apperater tror jeg du lige skal læse op på hvad disse apperater hjælper med .

Jeg tager til en hver tid den meget lille risiko der er ved dette phillips produkt. Hvis ikke jeg bruger dette apparat kan jeg få jeg ikke fungere i min hverdag og få udstedt kørselsforbud pg.a af søvnabnø.

De imin omgangskreds som jeg har kendkab til anvender CPAP lider ikke af øvrige dårligdomme på lungesystmmet.

Så ja at bringe brændovne ind i denne debat er skudt helt ved siden af.

 • 13
 • 1

Hvad må man egentlig komme ind på af emner under denne artikel, efter jeres mening?

Hvad med:

Respiratorer,

Philips,

Medicinaludstyr og -industri,

Det danske sundhedsvæsen og deres reaktion på denne nyhed,

Relevant medicinsk viden,

etc. indenfor emnet. 

hej Troels M.

Jeg tænkte da selv lidt efter, inden jeg skrev: er det her nu et upassende 'wha-mæ?'-indlæg. Forinden gravede jeg forgæves lidt dybere efter evt. analyser af partiklerne og gasserne. Det kunne være nogle helt andre typer af forbindelser, og dermed mindre baggrund for sammenligning med mere udbredte typer røg.

Nu er det jo specifikt uønskede, sundhedsskadelige partikler og gasser fra et teknologisk produkt, samt producentens tilbagetrækning, der er hovedement og baggrund for artiklen. Og ikke andre ting og sager omkring sundhedsvæsenet. Altså uden partikler var artiklen slet ikke blevet skrevet. Partiklerne beskrives som sorte, så man kan antage, at der er tale om forbrændingspartikler. Sådanne består typisk af tjærestoffer og kulstoffer, evt. med påklistret tungmetal, og opstår under forbrændingen.

Dine forslag til acceptable emner er ganske repræsentative for en udtalt dobbelttænkning inden for sundhed & miljø. Hvor man meget gerne må, ja forventes, at reagere tidligt, når en mindre, afgrænsbar sårbar gruppe udsættes for ultralokal luftforening. Hvor kilderne er afgrænsbare og stammer fra få, sjældnere og gerne højteknologiske anlæg/apparater, der bruges i professionelt højvidens-regi.

Men når store befolkningsgrupper, inkl. de samme sårbare patientgrupper, 3/4 af året udsættes for en-masse for forbrændingspartikler og -gasser, nu fra nogle vidt udbredte lavteknologiske hyggekasser med skorsten, der primært gavner producenterne og de afgiftsfrie ejere i fritiden, så falder censur-hammeren i debattråden.

Lige et spørgsmål: har du selv brændeovn eller samarbejder du med/er leverandør for brændeovnsindustrien? Jeg mener før at have mødt dig i tråde, hvis brændeovnenes røgforurening kritiseres.

 • 4
 • 17

Som bruger af en af disse apperater tror jeg du lige skal læse op på hvad disse apperater hjælper med .

Det kunne andre med fordel nok også gøre. Evt. blot læse den sætning i artiklen, der begynder med "..Det gælder producentens CPAP-apparater,.." til ende.

Jeg tager til en hver tid den meget lille risiko der er ved dette phillips produkt. Hvis ikke jeg bruger dette apparat kan jeg få jeg ikke fungere i min hverdag og få udstedt kørselsforbud pg.a af søvnabnø.

Ja søvnabnø kan være særdeles invaliderende, og det er storartet, at der er apparater til behandling deraf. (Søvnabnø rammer især mænd).

Både Phillips Respironics, sundhedsvæsenet og medierne mener korrekt, at risikoen ved behandlingsudstyrs produktfejl ikke er patientens personlige ansvar at håndtere, men producentens og myndighedernes, og har derfor grebet ind og advaret offentligheden.

Selv får jeg hyperreaktive luftveje, hoste, høfeber, kvalme, generel utilpashed og udtalt dyspnø af brænderøg. Behandlingsmulighederne består i astma- og høfeber medicin med meget begrænset effekt, bl.a. fordi der er grænser for, hvor hyppigt man kan tage dem, og fordi de ikke kan kurere reaktioner fra hjerne og centralnervesystem. (Hvoraf en del især rammer kvinder).

De imin omgangskreds som jeg har kendkab til anvender CPAP lider ikke af øvrige dårligdomme på lungesystmmet.

Nej, men artiklen nævner i samme sætning som CPAP også apparater til behandling af KOL, kronisk obstruktiv lungesygdom (x), der er en rædselsfuldt invaliderende lungesygdom, der i den grad har med luftforurening at gøre...

Så ja at bringe brændovne ind i denne debat er skudt helt ved siden af.

...tværtom, sammenligning med de manglende indgreb over for brænderøg er lige i denne sag ganske relevant.

 • 5
 • 14

Hvad må man egentlig komme ind på af emner under denne artikel, efter jeres mening?

Hvad med:

Respiratorer,

Philips,

Medicinaludstyr og -industri,

Det danske sundhedsvæsen og deres reaktion på denne nyhed,

Relevant medicinsk viden,

etc. indenfor emnet. 

Venter fortsat spændt på de mange, dybsindige indlæg om disse for tråden acceptable emner fra de interesserede. Og ved nu, hvad man ikke må skrive om. Fx at sammenligne den rettidige omhu fra Phillips R med den kiksede håndtering af livsstilsindustriens partikeludledere.

 • 4
 • 14

Jeg vil ikke afvise at du har en pointe et sted i din brændeovnsvendetta - men den måde du forsøger at kommunikere den på er 110% kontraproduktiv overfor dit budskab.

mjah; egentlig undrer udviklingen i denne tråd mig. Jeg dømmer selv af og til 'wha-mæ-alt-dæ-ant' på andre tråde. Havde egentlig forventet et enkelt afslappet modgrynt fra afbrændingssegmentet, og så at folk straks begyndte at drøfte det, der i deres øjne er mere relevant og interessant ved artiklen. Så var jeg nok passiviseret.

Kan ikke lade være at tænke på fodbold (uden at være afhængig deraf): det ene hold har én spiller (resten er nok taget til stranden).

3 timer og 46 minutter(!) efter af bolden er givet op, puffer den enlige spiller først lidt tøvende til bolden og dribler den så entusiatisk frem og tilbage på en lidt selvvingsagtig måde lige på kanten af "wha-mæ-all-dæ-annt" sidelinjen. (Ingen dommere, ingen linjevogtere).

De øvrige flertallige spillere, alle fra det andet hold, stiller sig op i et art råbekor og protesterer intensivt. Og bliver ved og ved. I stedet for initiativrigt og kompetent at erobre bolden og drible den i deres øjne det rette sted hen.

Hvis der var en dommer til stede, hvem skulle han da give det gule kort til?

 • 1
 • 8

Det var godt nok et stort offerkort du trak der. Prøv med en tur i den ( friske ) luft - der er nok ikke så mange der fyrer i brændeovnen i dag.

Artiklen er nu mere end 2 døgn gammel. Og flertallet af debattørernes indsats består i aggressiv-passiv dovenskab. Hvis interesse for selve artiklens indhold og diverse perspektiver synes at ligge på et ret lille sted. For ellers havde I da skrevet om andet og artikelrelevant.

Men når der så er én, der tillader sig at perspektivere ved at sammenligne den rettidige indsats over for relativt få, og meget mindre lokale partikel-kilder, som artiklen gør opmærksom på, med håndteringen af visse andre partikelanlæg. SÅ kommer feltet op af stolen. Men uden iøvrigt at skrive noget artikelrelevant. Burde give det gule kort.

I minder mere om visse industriers og brugeres specialtrænede vagthunde fremfor egentlige debattører. Smid nu nogle medrivende og interessante indlæg over artikelemnet og overbevis om andet.

Mht. årstiden, så er ganske rigtigt ikke nu, at brænderøg er udtalt. Det varer så til temperaturen falder ned under 15-20 grader. Ikke mindst i sommerhusområderne og omkring kolonihavehusene, hvor brændeovne kan være dominerende varmekilde.

 • 3
 • 8

Og det skræmmende er, at du åbenbart ikke evner at forstå at det var dig der afsporede en eventuel debat i det første indlæg.

hvilken debat dog og om hvad? Det eneste 'debatten' pt. har omhandlet er, hvad man (altså jeg) ikke må komme ind på. Hvad er det dog for tænksomme og relevante indlæg, en hel perlekæde af mandfolk brænder så meget inde med, at en gammel allergisk kones pippen lammer dem?

 • 3
 • 9

fordi jeg gør grin med dovne debattører...

Glem det Lone.

Nej, det har jeg ikke tænkt mig...

Du er oppe imod gamle ronkedorer, der alle har brændeovn.

...ja, og sådanne har der i årevis været alt for mange trompeterende eksemplarer af i seriøse maneger. Der bør de slet ikke være længere jf. lovgivningen, men i stedet nyde deres otium i Knuthenborg Safariparks udmærkede tilbud.

Det bør man vedholdende gøre opmærksom på, indtil ansvarlige gør det fornødne.

 • 4
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten