29 år, nyuddannet og ansvarlig for Rambølls indiske jernbaneoffshoring

Bacheloren førte ham til Berlin, kandidaten læste han i Singapore, og nu arbejder han i Indien, hvor han har ansvaret for rådgiveren Rambølls offshoring på jernbaneområdet. Den kun 29-årige civilingeniør Torsten Nielsen vil - i bogstaveligste forstand - fremad i verden.

»Jeg har altid været lidt rastløs og haft lyst til at opleve verden. Derfor besluttede jeg mig for at rejse ud allerede under mit studie, så vejen til en karriere i udlandet var banet,« fortæller Torsten Nielsen fra sit kontor i Indiens svar på Silicon Valley, Bangalore.

Herfra har han ansvaret for at oplære indiske ingeniører til at arbejde efter danske standarder, så de kan udfylde den mangel på arbejdskraft, som Rambøll og mange andre ingeniørfirmaer oplever herhjemme i forbindelse med realiseringen af et væld af danske jernbaneprojekter de kommende år. Hos Rambøll har man blandt andet ansvaret for store projekter som Ringsted-Femern Banen, sporfornyelse af en del af S-togsbanen og en ny jernbaneforbindelse over Vejle Fjord.

Det er mindre end halvandet år siden, at Torsten Nielsen færdiggjorde sin uddannelse som civilingeniør med speciale i transport og logistik og blev fastansat jernbaneingeniør i Rambøll. På trods af det var virksomhedens direktører ikke i tvivl, da de skulle finde den rette mand til opgaven i Indien.

»De må jo åbenbart have synes, at jeg var kvalificeret,« griner Torsten Nielsen, der rejste til Indien i juni og bliver der frem til årsskiftet.

Helt grøn var han dog ikke. På studierne i Singapore havde Torsten Nielsen læst med en del indere, og allerede efter ti måneders ansættelse i Rambøll var han blevet sendt på en kortere tur til landet for at lære fra sig.

When in India

Derfor kendte Torsten Nielsen også godt til indisk kultur og skikke, da han for knap to måneder siden ankom til Bangalore. Alligevel har det været lidt af en omvæltning, og særligt det hierarkiske system har han skullet vænne sig til.

»Jeg er 29-år gammel, har været uddannet i mindre end havlandet år, og så kalder de mig “sir”. Det er altså lidt underligt,« siger Torsten Nielsen, der i starten prøvede at vænne dem af med det, men nu har givet slip.

Generelt er de indiske medarbejdere meget høflige og forsigtige, og små ting som at huske at give hånd om morgenen er vigtige.

For øjeblikket har Rambøll en lille håndfuld indiske ingeniører ansat. Generelt er der rigtig mange jernbaneingeniører i Bangalore, og en stor del af dem har kendskab til den software, som Rambøll arbejder med på sine baneprojekter - en forudsætning for at de kan blive ansat.

Normalt tager det 3-4 uger at lære en indisk ingeniør op til at kunne udføre opgaver efter danske standarder. Men det kræver en specifik arbejdsbeskrivelse, når de skal udføre en opgave.

»Inderne løser opgaver bedst, hvis slutresultatet på forhånd er meget veldefineret. Så gør de det til gengæld også godt,« siger Torsten Nielsen, der understreger, at inderne er særdeles effektive, når de først bliver sat på en opgave.

Danmark tømt for jernbaneingeniører

Når Torsten Nielsens kontrakt i Indien udløber til årsskiftet, vender han tilbage til Rambølls danske lokaler. Inden da er det målsætningen, at han skal øge antallet af arbejdstimer, som sendes fra Danmark til Indien i forhold til sidste år.

Samme målsætning kommer til at lyde de næste mange år frem. Det er ganske enkelt nødvendigt, for i Danmark har vi langt fra tilstrækkeligt med jernbaneingeniører.

»På den måde undgår vi, at opgaverne ryger helt ud af det danske marked,« siger Torsten Nielsen, der efter nytår bliver afløst af en anden dansk kollega.

Selv afviser han absolut ikke at tage tilbage til Indien på et andet tidspunkt. Eller et helt andet sted hen:

»Jeg er ikke færdig med at rejse ud, så kommer der tilbud af andre slags…«

Engineer the future er en alliance af organisationer, virksomheder og uddannelsessteder, der vil synliggøre den værdi, teknologi skaber for Danmark. Ingeniøren er mediepartner, og artiklen er udarbejdet i samarbejde med ETF. Læs andre artikler om danske ingeniører og teknologieksperter på ing.dk/etf