27 bud på DTU's fremtid

  • Jeg vil karakterisere antallet som meget tilfredsstillende, siger Niels Tovborg Jensen, der er chef for Teknisk Forvaltning, DTU. Han tilføjer, at der muligvis kan dukke et eller flere yderligere forslag op i de kommende dage, da fristen for rettidig indlevering til posthuset var i onsdags.

Bedømmelsen af de indkomne forslag ventes afsluttet i næste måned, altså i marts 2003. Den samlede præmiesum er på 750.000 kr. med en førstepræmie på mindst 250.000 kr. Resten af præmiesummen bliver fordelt af juryen, sådan at ingen præmie bliver på mindre end 50.000 kr.

Juryen består af DTU's bestyrelsesformand Mogens Bundgaard-Nielsen (formand), rektor Lars Pallesen, DTU, prorektor Knud Conradsen, DTU, universitetesdirektør Jørgen Honoré, DTU, samt borgmester Rolf Aagaard-Svendsen, Lyngby-Taarbæk kommune, plus tre fagdommere, nemlig arkitekt Erik Bystrup, arkitekt Thomas Wiesner og landskabsarkitekt Hanne Bat Finke.