254.000 kubikmeter slam smides i Lillebælt for at gøre plads til Baltic Pipe

25. juni 2020 kl. 12:5511
254.000 kubikmeter slam smides i Lillebælt for at gøre plads til Baltic Pipe
Illustration: MI grafik.
Syddansk Universitet og Danmarks Naturfredningsforening protesterer mod beslutningen om fortsat at dumpe slam i vandet, da det blandt andet kan skade området muslingestand.
Artiklen er ældre end 30 dage

254.000 kubikmeter slam skal fjernes fra Fænøsund for at kunne gøre plads til Baltic Pipe-gasledningen, der skal transportere gas fra Norge, gennem Danmark og videre til Polen. Og Energinet, der står for gravearbejdet, smider i denne tid den store mængde slam i klappladsen ved Trelde Næs i den sydøstlige munding af Vejle Fjord.

Det har allerede resulteret i kraftige protester fra Danmarks Naturfredningsforening i Vejle og Syddansk Universitet. Energinet har fået lov til at dumpe de første 154.000 kubikmeter, mens man fortsat venter på tilladelse for de resterende mængder.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Man vurderer, at dumpningen af slammen blandt andet kan føre til iltsvind i Lillebælt, der kan skade bestanden af muslinger, søstjerner og snegle, og det kan have stor indflydelse på fødekæden for både havfugle og fisk. Derudover vil dumpningen ifølge Danmarks Naturfredningsforening i Vejle modarbejde de miljømæssige tiltag, der ellers er sat i værk i kommunen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Trods målsætning om CO2-reduktion på 70 procent: Ny regering giver grønt lys til milliarddyr naturgasledning

I et svar til ministerspørgssmålet om, hvorvidt dumpningen vil få omfattende konsekvenser i forhold til førnævnte iltsvind, svarer Miljø- og Fødevareminister Lea Wermelin (S), at man løbende er i gang med at vurdere, om man kan fortsætte med at dumpe slam.

»Miljøstyrelsen vil i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, i hvilket omfang klapningen vil have betydning for iltforholdene i vandet. Tilladelse til klapning forudsætter, at det er natur- og miljømæssigt forsvarligt. Da klapning foregår fra skibstransporter, som klapper med timers mellemrum og typisk fordelt over flere uger eller måneder, vil forbruget af ilt i nedbrydningen af det organiske materiale ikke have vedvarende effekt uden for selve klappladsen, idet den del af materialet, som ikke synker til bunds med det samme, driver med vandstrømmen som sedimentskyer,« skriver Lea Wermelin i ministersvaret.

11 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
11
9. juli 2020 kl. 10:06

Den med grusgraven er nok en uheldig løsning, når man overvejer hvilken indflydelse, det kan have på grundvandet deromkring. Hvorimod ideen om at gøre en løsning af problemet ved at anvende det i forbindelse med et opfyldningsprojekt, lyder meget smartere. Det skal nok være et sted, hvor der er den tilstrækkelige tid til at den organiske del kan omsættes, og de deraf følgende sætninger kan ske.

10
26. juni 2020 kl. 15:30

Er der sket en rokade i regeringen? I artiklen er Lea Wermelin nu også fødevareminister. Det skulle ikke undre, med den lukkethed der er om regeringen, er det svært at være opdateret.

9
26. juni 2020 kl. 15:26

For ikke at nævne alle de "klapninger" fra havneudløb i tidens løb. Alle ud for rensningsanlæg, der jo jævnligt udleder slam dog på et mindre niveau end for 30 år siden. Kolding havde planer om at fylde noget af fjorden op for at bygge højhuse. Med den konsekvens at bundslam (mørkebrunt) skulle dumpes i lillebælt. Ved endnu ikke om de planer er opgivet.

Det virker mest som om iltsvind partout skal fremprovokeres i lillebælt. Har nogen charlatan/profet forudsagt iltsvind i lillebælt? Bønder er nogle svin og grådige byboere er megasvin. Det er ikke første gang myndigheder er blinde når der er udsigt til arbejdspladser eller penge i statskassen. Syndebukke er allerede udpeget.

8
25. juni 2020 kl. 22:05

Der er også nogen der stadig tror på julemanden. Selv Dan Jørgensen har opdaget øvelsen med at tænke på et tal og angive et et årstal virker fint i opposition, men er ugennemførligt uden Akraft....kom igang makker...det tager kun 6 år at opføre et Akraftværk....hvis man vil....på enenergiø langt fra kommunalt fnidder .

7
25. juni 2020 kl. 20:27

Vi forøger lige netop ikke vor co2 ved at brænde affald. Det erstatter bare andre energikilder som olie, kul,, gas og flis. Til gengæld havner affaldet ikke i havet, som vi efterhåndem har set talrige eksempler på. Nå men det er jo snart slut når regeringen har fået lukket affaldforbrændingsanlæggene...

6
25. juni 2020 kl. 18:46

.......er det da kun kun bønderne og dem alene der sviner miljøet ! Hofors udledninger tæller jo ikke med for de er jo kommunale og det samme gælder også alle andre rensningsværkers overløb...og selvfølgeligt er det da smart at forøge vort CO2 udslip ved at brænde kinesisk, australsk og brazilliansk affald....jøsses!

5
25. juni 2020 kl. 17:39

JJ - synes det største problem er at Lillebælt i forvejen lider under kollapset af en 5.000 t kvælstof lagertank i 2016

4
25. juni 2020 kl. 17:00

....at man ikke må. For hiver man det op afvandet er det sikkert råstofudvinding, og så skal staten vel betale afgift til staten.

3
25. juni 2020 kl. 15:35

Smid det dog i en tom og forladt grusgrav i stedet, så er det med til at dække hullet .

I det hele taget, hvorfor vil det ikke kunne bruges som opfyldning eller havindvinding det ene eller det andet sted?

2
25. juni 2020 kl. 14:29

Det største problem er nok at der bliver rørt om i slammet/sandet/leret, således at næringsstoffer bliver fritlagt.

1
25. juni 2020 kl. 13:58

254.000 kubikmeter slam smides i Lillebælt, slam der er opgravet fra bunden af Lillebælt. Altså materiale der flyttes, ikke noget der tilføres .

Største delen af slamme består af ler og sand. Dertil kommer en andel af organisk materiale, som forbruger ilt ved yderligere nedbrydning, der fremmes ved opgravningen. Endelig kan der være forskellige næringsstoffer (nitrogen, phosfor mm).

Indholdet af organisk materiale og næringsstoffer, omtales ikke i artiklen, det er eller langt mere interesant end den totale mængde, men 254.000 m³ er en bedre overskrift !