25 grader varmt Apple-vand er fint nok til Viborg

Når Apple om et par år står klar med levering af overskudsvarme til Viborgs fjernvarmenet, kan det vise sig, at en omlægning til lavtemperaturfjernvarme er den økonomisk bedste løsning.

I Børsen tirsdag kom det frem, at sådan en omlægning kunne koste op mod 250 mio. Ikke overraskende fik den nyhed en gruppe bekymrede borgere til at plædere for mere åbenhed omkring forhandlingsprocessen.

Det ligger fast, at Apple leverer kølevand med en temperatur på cirka 25 grader. Det niveau er standard for tilsvarende datacentre. For eksempel på Risø, hvor et nyt datacenter leverer fjernvarme til Risøs eget fjernvarmenet. Og i Albertslund, hvor it-virksomheden Jaynet A/S leverer fjernvarme til det offentlige net. Begge steder sørger varmepumper for at hæve de 25 grader til cirka 70 grader.

Læs også: Apples lunkne vand kan blive dyrt for viborgenserne

Men hvis fremløbstemperaturen sænkes fra fra 70 grader til 55 grader, kan varmepumpernes effektivitet, også kaldet COP (Coefficient Of Performance), måske hæves fra 4 til 6. Det siger John Tang Jensen fra Dansk Fjernvarme:

»Dermed vil omkostningen til den mængde strøm, varmepumper bruger, blive fordelt på flere kWh varme,« siger John Tang Jensen. Der vil selvfølgelig også være en investering i varmepumper, som skal betales tilbage:

»Men Viborg står alligevel over for en større investering, når grundbeløbet til fjernvarme bortfalder efter 2018. De skal med andre ord ud at investere i ny grundlastkapacitet,« siger John Tang Jensen og peger på, at alternativet kunne være et biomassefyret kraftvarmeværk:

»Men det er jo også en stor investering. Så hvorfor ikke kigge på en omlægning af fjernvarmesystemet?« siger han.

Læs også: Dansk Fjernvarme: Vi nærmer os en CO2-reduktion på 40 procent

Hvis fremløbstemperaturen sænkes, kan det yderligere betyde investeringer i nye rørledninger og varmevekslere hos en del af forbrugerne.

Hos Viborg Fjernvarme bekræfter administrerende direktør Morten Abildgaard, at der kigges på lavere fremløbstemperatur:

»Det er korrekt, at vi er i gang med at analysere, hvordan vi kan nedbringe kravet til fremløbstemperatur på distributionssiden for at kunne øge varmepumpernes virkningsgrad,« siger han. Men han understreger, at planerne naturligvis skal tænkes ind i de normale udviklings- og renoveringsplaner, så der ikke nødvendigvis bliver tale om en merudgift.

Læs også: Varmepumper kunne have øget værdien af vindstrøm med 1,75 mia. på fem måneder

John Tang Jensen peger også på, at selv om fokus har været på Viborg, så burde det mulige distributionsområde for fjernvarme baseret på Apples datacenter udvides til flere østjyske byer, efter at Viborg har modtaget varme:

»Det kunne for eksempel være Silkeborg, Randers, Skive, Hobro eller Bjerringbro. Med de mængder varme, Apple vil kunne levere, vil det være økonomisk interessant at kigge på et større østjysk fjernvarmenet,« siger han.

Emner : Fjernvarme
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

...at vide, hvilken temperatur på det indgående kolde vand, Apple forlanger.

Derudover er der mange andre ting, man kunne ønske sig undslap de af Apple supplerede mundkurve. F.eks. noget om den økonomiske side af sagen.

Og f.eks. om nødvendigheden af at øge varmepumpernes COP, og dermed være tvunget til at nedsætte fremløbstemperaturen drastisk, med behov for massive investeringer i bl.a. decentrale varmepumper, til følge - om, altså dette er en indikation af at projektet er mere end tæt på at være uholdbart rent økonomisk.

 • 5
 • 2

Hvad er fremløbstemperaturen til Datacenteret? Hvis returløb er 25 grader så må fremløb nødvendigvis være noget koldere. Hvor kommer der noget koldere vand fra? Og hvordan er der blevet så koldt, for Hr. Og Fru Silkeborg køler ikke af til 20 grader.

 • 3
 • 2

Med den lave temperatur som Apple leverer, må man spørge, om det ikke snarere er Fjernvarmen der leverer køling til Apple. Forhåbentlig tager de sig betalt for det, i betragtning af at Apple ellers selv skulle have kølet.

 • 15
 • 1

Med den lave temperatur som Apple leverer, må man spørge, om det ikke snarere er Fjernvarmen der leverer køling til Apple. Forhåbentlig tager de sig betalt for det, i betragtning af at Apple ellers selv skulle have kølet.

Netop, Svend. Hele scenariet ligner jo, at Viborg har påtaget sig opgaven med at levere køling til datacenteret - uden beregning.

Men det lyder jo bedre, at sige, at Apple forærer Viborg varmt vand.

 • 13
 • 1

Man bør vaske op i vand, der er mindst 65 grader varmt, for så bliver de fleste bakterier dræbt. Allerede hvis fjernvarmen leverer 70 grader varmt vand, bliver det svært at få vand, der der varmt nok til at vaske op. Jeg tror, en række forbrugere vil blive nød til at varme vandet yderligere, hvis fjernvarmen kun leverer 55 grader varmt vand.

 • 3
 • 5

Jeg har svært ved at greje den her. Var jeg forbruger i Viborg, og pga. Apple's indtog, nu skal hen og investere i en elvandvarmer for at sikre de 68 grader varmt vand, som man normalt sigter efter i en husinstallation.

Normalt regnes en returtemperatur i en alm. husinstallation på 25 grader for rigtig flot, så Apple bliver nok skuffet. Men så er spørgsmålet jo, om Viborg kommune har garanteret en lavere indgangstemperatur til Apple? Isåfald, hvor vil de skaffe denne køling?

Lyder til at Viborg bliver taget godt ved næsen, og Apple endnu engang løber med guldet.

 • 7
 • 2

Det er vel nærmest et definitionsspørgsmål. Der er tale om en fin synergi mellem afkøling af datacenteret og opvarmning af byen. Hvem der er leverandør og kunde i sådan en konstellation er vel blot noget man skændes om under forhandlingerne for at få skovlen under modparten.

Men det er næsten vigtigere hvilken temperatur vandet skal returneres til Apple med end hvad den kommer ind med. For det er bestemmende for varmepumpens COP.

Det lugter af at vandmængden der skal cirkuleres til Apple bliver flere gange større end mængden af fjernvarmevand, der cirkulerer i byen. (fordi afkølingen i FV nettet typisk vil være 20-40K, hvorimod opvarmningen i datacenteret vil være 5-15K, realistisk set). Det peger imod at placere varmepumpen tæt på Apple, hvorimod varmetab fra ledninger peger i regning af at placere den tættere på byen.

Det lyder til at en ingeniør skal i gange med at løse et antal ligninger med et antal ubekendte ;-)

Som de gode folk fra Dansk Fjernvarme siger, så er der ikke noget hokus-pokus i dette. Det er bare almindelig engineering :-)

 • 6
 • 0

I Skanderborg, hvor jeg bor, er fjervarmefremløb kun garanteret til 50 degC. Det har betydet at jeg nu må opvarme brugsvand med el-vandvarmer. Hvem er det så lige der sparer energi???

Det er rigtig tænkt, at det bliver fjernvarmekunderne i Viborg (eller andre steder) der sikrer koldt vand til Apple køling (fra varmepumpens kondensationskredsløb), for det vand man får "forærende" på 25 degC kommer jo ikke retur med en lavere temperatur helt af sig selv.

 • 6
 • 0

Man bør vaske op i vand, der er mindst 65 grader varmt, for så bliver de fleste bakterier dræbt. Allerede hvis fjernvarmen leverer 70 grader varmt vand, bliver det svært at få vand, der der varmt nok til at vaske op. Jeg tror, en række forbrugere vil blive nød til at varme vandet yderligere, hvis fjernvarmen kun leverer 55 grader varmt vand.

Hvis du kigger her på side 16, så vil du se, at det er planlagt, at placere varmepumper decentralt. Derved kan man jo tilpasse fremløbstemperaturen til de lokale behov, og samtidig sænke returtemperaturen.

Det er jo smart nok, da en meget lav returtemperatur jo naturligvis er ønskelig.

Det spørgsmål, som Apple ikke vil, og Viborg formentlig ikke må besvare, er: Hvad er økonomien i hele arrangementet? Og er det i sidste ende Apple eller Viborg, der profiterer af dette arrangement?

 • 6
 • 0

Man bør vaske op i vand, der er mindst 65 grader varmt, for så bliver de fleste bakterier dræbt. Allerede hvis fjernvarmen leverer 70 grader varmt vand, bliver det svært at få vand, der der varmt nok til at vaske op. Jeg tror, en række forbrugere vil blive nød til at varme vandet yderligere, hvis fjernvarmen kun leverer 55 grader varmt vand.

@Karsten Så er "man" i konflikt med Vandnormen, hvor man skal sikre sig mod at blive skoldet af brugsvandet. Der er ikke nogen der kan have hænderne i "mindst 65 grader varmt vand" Forøvrigt vil det også betyde væsentlig forøget kalkudfældning i din brugsvandsinstallation, at holde så høj temperatur. Det Varme brugsvand ved tappestedet bør ikke komme over ca 50 grader.

 • 8
 • 1

Og hvordan er der blevet så koldt, for Hr. Og Fru Silkeborg køler ikke af til 20 grader.

Hvis en varmepumpe henter varme ud af 25 grader varmt kølevand, hvad sker der så med kølevandets temperatur?

Mon driften i Silkeborg overhovedet har nogen betydning for Viborg ? Det er selvfølgeligt varmepumperne som køler vand fra de 25 grader og ned til det niveau som Apple har behov for men samtidigt tager hensyn til at vandmængden bliver håndterbar fra Apple til Viborg.

 • 3
 • 0

Alle fjernvarmebrugerne slog sig sammen og solgte deres returvand til selskabet. Da det er meget varmere end Apple-vand må det være rigtig meget værd. :-)

 • 1
 • 4

Det varme brugsvand er jo ikke fjernvarmevand, men vandværksvand opvarmet vha fjernvarmevand.

En ting, som kunne medvirke til at sænke retur temperaturen, kunne være udskiftning af alle enheder, som genererer varmt brugsvand, med så lokalt som muligt placerede modstrømsvarmevekslere, da disse i princippet kan levere en retur temperatur på fjernvarmevandet, som nærmer sig temperaturen på det uopvarmede vandværksvand.

Det optimale ville vel være, at placere disse pr husstand, men det vil jo koste...

 • 1
 • 0

Reduceret fremløbstemperatur for fjernvarmevand er trods alt ikke noget de først er begyndt at tænke på da Apple kom på banen.

Der er ret store potentielle energi-besparelser ved at reducere fremløbstemperaturen og dermed reducere varmetabet i ledningsnettet, så forsøg har været i gang i en årrække.

Mit eget hus i Albertslund har for eksempel været designet til reduceret fremløbstemperatur og har haft det fra siden vi flyttede ind for snart 7 år siden uden gener (det er dog kun de sidste ca. 100 meter fra grundejerforeningens varmecentral der fungerer med reduceret temperatur).

Her er et link der beskriver overvejelserne set fra fjernvarmeværkernes synspunkt (mere detaljeret pdf-dokument lidt nede på siden)

http://www.danskfjernvarme.dk/viden-om/f-u...

 • 0
 • 0

En ny varmekilde under alle omstændigheder. Værket deroppe er designet til at køre 5000 timer, men reelt kører værket kun 1500 timer grundet dyr gas og lav el-pris. Det eneste de er sikre på er at de ikke skal blive ved med at lave det de laver i dag, nemlig at være el/varme-producent, men udelukkende at være varmepusher.

Hvis de får et lavtemperaturs fremløbnet, så åbner det yderligere muligheder i fremtiden. Solvarme er en åbenlys ide med lav temperatur i fremløbet.

Hvad jeg ser som den farligste ting i hele dette spil er at Viborg vil investere temmelig mange penge i dette, og det må IKKE slå fejl. De har brugt 160 millioner kr i et geotermisk eventyr som der stadig kører retsager om i dag. Hvis der bliver investeret +250 millioner i dette, og Apple hiver teltpløkkerne om 10 år. Så vil der stå en stor bygning og nogle kæmpe kompressorer ude midt på en mark, og så vil det blive koldt i Viborg.

Det sikre ville være biobrændsel, men miljømæssigt/teknisk ville Apple være fantastisk!! -Hvis jeg var kunde deroppe, ville jeg hellere give lidt mere for varmen, og være sikker på at varmeprisen ikke ville eksplodere, fordi man var nød til at lave et biobrændselværk i tju-haj-vilde-dyr.

Det lyder på debatten at Viborg kommune allerede har lovet Apple at køle deres vand, hvilket jeg tror er forkert. Det er endnu ikke besluttet at Viborg vil den vej, men jeg er sikker på at der er nogle der regner på om det er en rentabel løsning..... For begge parter.

 • 2
 • 0

Alle fjernvarmebrugerne slog sig sammen og solgte deres returvand til selskabet. Da det er meget varmere end Apple-vand må det være rigtig meget værd. :-)

Den går nok ikke, Svend :o)

Men omvendt kunne man vel godt forestille sig, at større enheder, som f.eks. boligselskaber eller større virksomheder kunne motiveres til at investere i, at kunne levere returvand med en lav temperatur, f.eks. ved at installere modstrømsvarmevekslere til brugsvand. Denne motivation skulle jo så bestå i noget med prisen.

 • 0
 • 0

Mon ikke systemet med fordel kunne se sådan her ud? Varmepumpe køler på returvand fra Apple der køles til eks. 10c. Varmen der derved skal væk kan afgives ved 60c og leveres til Viborg, som backup skal der være luftkølere. Så der skal derfor kun være en varmepumpe, det er med andre ord et integreret system, derved opnås en højere COP og et simplere system. For at kunne bruge anlægget som varmekilde kunne man udvide med kulde og varmelagre, f.eks. Kulde f.eks. Som is.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten