22 fjernsynsfabrikker blev til enB&O har som den eneste danske fabrik

produceret fjernsyn i et halvt århundrede nid@ing.dk I 1949 kunne man se en annonce i det danske blad "Populær Radio", hvor fjernsynsfabrikken Ruhe falbød sin første fjernsynsmodel og næsten samtidig kom fabrikkerne Linnet & Laursen (L&L) og Eltra med egne modeller. Fabrikkerne er forlængst uddøde, så det blev B&O, der som den eneste overlevende forleden kunne skrive historien om 50 år som fjernsynsproducent siden 1952.

Allerede i 1948 havde 100.000 besøgende i Tivoli set billeder, der blev sendt med 25 watt fra Dansetten til 14 modtagere i restaurant Nimb. Bagefter tilbød de engelske leverandører Statsradiofonien at købe 405-linjers udstyret for en halv million kroner, men det blev afvist. Statsradiofonien havde få måneder forinden bestilt et sort/hvid 567-linjers ikonoskopkamera, en filmskanner, kon-troludstyr og vandkølede sceneprojektører hos hollandske Philips for 110.000 kroner, og i foråret 1949 blev der indrettet en interimistisk fjernsynsstation på 40 m2 i Radiohuset. Civilingeniør Peter Hansen blev teknisk ansvarlig for fjernsynsprojektet og siden hen teknisk direktør for hele Danmarks Radio, som Statsradiofonien hed fra 1959. Københavner-fænomen Det var ikke noget tilfælde, at det var de københavnske fabrikker, der kom først med modtagere. Senderen i Radiohuset sendte fra sommeren 1949 elektronisk genererede testmønstre, fotografier og en film om skoleskibet Danmark med 100 watt på 63,25 MHz. Den var landets eneste fjernsynssender helt frem til 1955. Rækkevidden var begrænset og mangel på egnede testgeneratorer gjorde, at man skulle have adgang til udsendelser fra luften, hvis man skulle udvikle nye fjernsynsmodtagere. Det havde man ikke i Struer, hvor Bang & Olufsen (B&O) boede, men alligevel spillede B&O en afgørende rolle for udviklingen af den første danske fjernsynskonstruktion. Det var nemlig den tidligere B&O-ansatte Hermann Høedholt, der konstruerede den første stabile linjeafbøjning til fjernsyn for de to B&O-udbrydere Linnet og Laursen. Tidlige fjernsyn havde stort besvær med væltede billeder ved svage eller støjfyldte signaler, men det fik Høedholt løst med sin "thyratronoscillator". Hos selve B&O måtte man sende civilingeniør Jens Christian Thorsen, som senere blev fabrikkens tekniske direktør, til København i begyndelsen af august 1950 for at få fremstillet 10 prototyper, hvoraf et par stykker kom til at virke. Senere sendte B&O sine udviklingsingeniører i campingvogn til Sønderjylland inden for rækkevidde af de nordtyske sendere. Det fik gang i udviklingen af de apparater til landets eneste nulevende fjernsynsfabrik, der omsider kom med sine første produkter i 1952 men der skulle dog gå helt frem til 1957, før B&O også fik en lokal fjernsynssender fra Danmarks Radio i Holstebro. Udstillingen i Forum Det var den store radioudstilling i Forum 12.-20. august 1950, der markerede Statsradiofoniens 25-års jubilæum, som for alvor satte fjernsynet på dagsordenen i Danmark. Her udstillede B&O, Eltra, L&L, Ruhe, TO-R og Unica danskbyggede modtagere, mens hollandske Philips, engelske HMV og General Electric viste udenlandske modeller. Apparaterne var store, klodsede og for de fleste fabrikkers vedkommende prototyper, og skærmene var kun på 10-12 tommer. På udstillingen opbyggede man en kopi af den lille fjernsynsstation i Radiohuset, og flyttede udstyret - der var ombygget til de nuværende 625 linjer - herover. Desuden var der anskaffet endnu et kamera og bygget en betjeningspult til klipning og overblænding. Fjernsynsstudiet var hævet halvanden meter over gulv og forsynet med en glasvæg i den ene side, så gæsterne på udstillingen kunne følge med i optagelserne. I alt sendte man 33 timer fordelt over 10 dage med blot et enkelt teknisk uheld på syv minutter, og det var endda kun interferens fra en politiradio. Udsendelserne kunne følges på 50 modtagere i Forum og desuden ses i København op til 10 km væk fra Radiohuset - og i Malmø på den anden side af Øresund. Efter udstillingen fortsatte prøveudsendelserne, og 2. oktober 1951 kunne radiorådsformand og senere kulturminister Julius Bomholt officielt indvie "Statsradiofoniens Offentlige Fjernsynsforsøg", det nuværende DR1. Det tog dog to år at passere 800 licensbetalere, og først i sommeren 1960 nåede fjernsynet omsider øst om Malmø og kom helt til Bornholm. I alt blev der bygget otte store VHF-sendere for at dække hele landet med fjernsyn i perioden 1955-1960. j m Bjarne D. Nielsen fra Ringsted Radiomuseum viser den første seriefremstillede fjernsynsmodtager fra B&O - en konsolmodel, der kom i 1952. Den fik det lidet flatterende øgenavn "Trillebøren" på grund af, at man kunne trække to stænger ud i hver side af fronten, som sammen med hjul i bagkanten gjorde det muligt at skubbe skrumlet rundt i stuen. Prisen på trillebøren var en bagatel af 3.980 kroner, eller næsten en årsløn før skat. Nutidens B&O er en ren slagvare i sammenligning. (Fotos: Casper Dalhoff) . Kulisserne til den nye DR-fjernsynsserie "Krøniken", der kommer på skærmen ved årsskiftet 2003/04. (Foto: Ring sted Ra diomuseum) b Den første fjernsynsmodtager fra Linnet & Laursen (L&L) blev vist på radioens jubilæumsudstilling i Forum 1950. Den var "opbygget med Thyratronoscillatorer" i billed- og linjetidsbasis, og modtageren var "indbygget i konsol". b Den udskårne camembert-form på denne Philips-modtager fra 1949 gav den omgående tilnavnet "Den kvarte ost". Det var en af de første fjernsynsmodtagere, som blev taget i brug til Danmarks Radios forsøg. Modellen blev produceret til 1951. b Eltra var en af de første danske producenter af fjernsynsmodtagere og viste en hel serie på radioens jubilæumsudstilling i Forum 1950. Den første laboratoriemodel er stadigvæk bevaret.