200 mølleejere risikerer vinge haveri.

(Uddrag)
Omkring 200 danske ejere af ældre vindmøller, hvis møllevinger er af mærket Aerostar 7,5 meter, må se i øjnene at deres møller er teknisk forældede.Vingerne bør renoveres, da der er problemer med luftbremsen, der er udformet som en drejelig vingetip, der
stilles på tværs ved høje vindhastigheder og automatisk går på plads ved normal drift.Det har vist sig, at vingetippen ikke altid drejer helt ud, hvilket medfører risiko for haveri.

Et andet problem er, at vingeroden ikke er stiv nok, hvilket kan give materialetræthed og revnedannelse ved roden.I forbindelse med en kraftig storm og fejl i luftbremsen kan det i værste fald betyde, at den flere hundrede kilo tunge vinge brækker
af og styrter ned.
Mølleejernes organisation, Danske Vindkraftværker, har forhandlet med vingefabrikanten, Alternegy, om at slå halv skade om at bringe de ældre vinger i en tidssvarende stand.
Møllevingekonstruktøren Erik Grove Nielsen, som er ansat som konsulent hos Alternegy, har foreslået virksomheden at gå ind på at forbedre de ældre vinger til en 'favorabel pris'.Virksomheden har dog ikke taget stilling i sagen, men formanden for Danske
Vindkraftværker, Flemming Tranæs, forventer en goodwill fra vingefabrikanten.