200 mio. kr. uddelt til brint, vind, sol og andre energiideer

Næste generation af vindmølletårne, en højeffektiv biomasseovn, solenergitage og boligventilation med fugtstyring.

Det er bare nogle af de projekter, der står på EUDP's netop offentliggjorte liste over, hvem der får støtte i den første ansøgningsrunde i år.

EUDP - Energistyrelsens Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, har i alt besluttet at give godt 200 mio. kr. i støtte til 26 projekter. To af projekterne afventer dog en nærmere afklaring, inden endeligt tilsagn kan gives.

Der er kun to projekter, der omhandler biomasse og bioethanol, mens der blandt andet er seks projekter inden for brint og brændselsceller, fire inden for energieffektivitet og seks inden for vindkraft.

El og gas skal integreres

Haldor Topsøe skal eksempelvis demonstrere muligheden for at integrere el- og gassystemet ved at lagre overskydende vindmølle-el og CO2 som syntetisk fremstillet naturgas ved hjælp af fastoxid-elektrolyse. Projektet, der får næsten 13 mio. kr., vil udvikle nøglekomponenter til et tovejs-brændselscelle-elektrolysesystem.

Et andet projekt med IRD Fuel Cells i spidsen får 10,6 mio. kr. til at udvikle fjerde generation af et brintbaseret lav­temperatur PEM-mikrokraftvarmeanlæg. Projektet bygger videre på erfaringerne, der er opnået i 'Dansk Mikrokraftvarme', og anlægget skal forberedes til at kunne sammenbygges med et mikro­elektrolyseanlæg, så det kan anvendes i områder uden fjernvarme- og naturgas­forsyning.

Årets opfinder får 9 mio. kr.

EUDP har også valgt at støtte Jens Dall Bentzen, der netop er blevet kåret til 'årets opfinder' af EU's patentkontor, med 9 mio. kr. De penge skal bruges til at demonstrere en højeffektiv biomasseovn til både el- og varmeproduktion i fuld-skala i Rudkøbing. Ovnen skal kombineres med teknologier, der gør det muligt at genvinde varmen fra røggaskondensering.

Haldor Topsøe har også fået 9 mio. kr. til at stå i spidsen for et projekt, der vil indkøbe, modificere og opstille en standard lastbil-dieselmotor, der skal køre 1.000 timer på bioethanol og trække en elgenerator. Hovedaktiviteten er at kontrollere effektiviteten af processen og måle på forbrændingsprodukterne samt dokumentere slitage m.v. på motoren efter forsøget. Målet er, at dette pilotanlæg kan vise, om den udviklede teknologi er kommercielt attraktiv.

Dokumentation

Se hele EUDP's liste her