200 meter dybe boringer skal give danske byboere jordvarme

Illustration: Energi Horsens

Ingeniører i Horsens vil starte 100 til 200 meter dybe, lodrette boringer i undergrunden til oktober for at blive klogere på, hvordan jordvarmeanlæg kan udbredes i Danmark.

VIA University College er klar med boreudstyret, samt slanger og dataudstyr og har fået foreningen Energi Horsens til at bruge 750.000 kroner på de første boringer, der sker i samarbejde med Franck Geotek og Rambøll.

Målet er at optimere boreteknikken og foringerne omkring boringen og udvikle et produkt, der kan blive til en salgssucces blandt virksomheder og institutioner.

Holdet bag prøveboringerne er (fra venstre)Dorthe Neergaard Holm, Civilingeniør i Indeklima og Energiøkonomi, Lotte Thøgersen, udviklingsleder i geoteknik og miljø ved VIA UC, Ulrik Kragh, bestyrelsesformand i Foreningen Energi Horsens og Claus Köser, Ph.d.-studerende og cand.scient i geologi. (Foto: Energi Horsens) Illustration: Energi Horsens

Ingeniørerne har bevidst satset på at lade rørene løbe lodret og ikke vandret som i mindre jordvarmeanlæg. Årsagen er, at de lodrette boringer gør det muligt at anlægge jordvarmeanlæggene i byområder.

Sand og ler skaber udfordringer med foringer

I Danmark er kendskabet til jordvarmeanlæg i større skala meget begrænset. Et nyt hotel på Amager i forbindelse med klimatopmødet er dog bygget med jordvarme, hvor lodrette boringer går 100 meter ned. Men ellers er det mest Sverige og Norge, der har ekspertisen. Eksempelvis har Ikea koblet jordvarmeanlæg til flere af sine varehuse.

Vores nordlige naboers klippegrund giver dog nogle helt andre forudsætninger for jordvarme. Eksempelvis behøver nordmændene ikke bruge store kræfter til foring, fordi klippen ikke falder sammen på samme måde som sand og ler i Danmark.

»Vi er nødt til at få bedre viden om, hvilke materialer vi skal bruge i Danmark. Skal rørene eksempelvis laves af plast eller aluminium? Og hvilken frostvæske skal vi blande i vandet i rørene for at gøre mindst mulig skade på miljøet, hvis en lækage skulle opstå,« siger Lotte Thøgersen, udviklingsleder hos geoteknik og miljø på VIA University College.

Komprimeret damp bliver til varme

Ifølge Lotte Thøgersen er planen at arbejde med et lukket slangesystem, hvor væske cirkulerer fra bunden og op til overfladen, hvor det passerer en varmepumpe.

Omsætningen af varmeenergien fra et lavt til et højere temperaturniveau sker i en kredsproces i selve varmepumpen og svarer i princippet til processen i et køleskab.

I et rørsystem cirkulerer et kølemiddel med et ekstremt lavt kogepunkt. Varmen fra jordslangekredsløbet får kølemidlet til at fordampe. Varmepumpen komprimerer dampen ved hjælp af elektrisk strøm. Det får trykket og dermed temperaturen til at stige.

Ifølge Lotte Thøgersen bliver der formodentlig tale om to eller tre boringer for at sammenligne forskellige materialer og metoder. På længere sigt drømmer ingeniørerne om at få solceller eller vindmøller til at drive varmepumperne.

Tre grader varmere for hver 100 meter

Boringerne bliver udført i Horsens-Vejle-Hedensted-området, hvor kalk er dækket af et tykt lag fedt, også kaldet marint ler. Ovenpå leret er aflejret glimmersand og kvartssand med moræne- og smeltevandsaflejringer øverst.

Fra cirka 20 meters dybde og nedad stiger temperaturen med 2,5 til 3 grader for hver 100 meter på grund af den naturlige radioaktive nedbrydning i jordens indre.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

at varmen skal komme fra i længden, som man måske kan regne ud giver en gradient på 0,03 K/m ikke det store varmestrømning fra jordens indre til boringen.

Langt størstedelen af varmen til vandrette jordslanger kommer som bekendt fra solindstråling, der jo også er langt den

Er der strømmende grundvand i undergrunden, eller regner de med at kunne hive specielt meget varme ud af 200 meter rør?

 • 0
 • 0

Ideen med den lodrette boring er egentlig meget god ...

Dog ligger der en større udfordring med at sikre vores grundvand mod forurening. Måske ikke så meget ved lækage af systemet, men mere ved kortslutning af regnvandes vej ned gennem de forskellige (filter)lag i jorden.

Regnvandet er jo rigtig mange år om at nå ned til der hvor vi pumper vores grundvand op fra. På regnvandets tur ned gennem jorden bliver det filtreret/renset, men ved at gennembryde alle jordlagene med den lodrette boring, så opstår der mulighed for at regnvand kan nå ned til grundvandet på under feks 1 år. De fleste kan vel så forestille sig, at vores grundvand ikke bliver ved med at have den renhed vi alle går at praler af !

Der bliver godt nok talt om en foring af hullerne, men kan den udføres med tilstrækkelig sikkerhed mod ovennævnte kortslutning. Der er jo ingen idé i at foretage en boring og installation af anlæg for derefter at finde ud af "upss - det blev ikke helt tæt - men næsten ...". Grundvandet kommer til at lide under det i rigtig mange år.

Alt andet lige ville jeg nok vægle en anden form for konstant energi tilførelse end den med særdeles stor risiko for forurening af vores allesammens grundvand.

 • 0
 • 0

Fra cirka 20 meters dybde og nedad stiger temperaturen med 2,5 til 3 grader for hver 100 meter på grund af den naturlige radioaktive nedbrydning i jordens indre.

Læser jeg det rigigt, så vil det sige, at den varmeenergi, sådan et anlæg får overført fra jorden, ikke får den omkringliggende jords temperatur til at falde konstant, idet der tilføres energi fra radioaktive processer (kerneprocesser). Jamen herligt, så er vi endelig allesammen enige om, at atomkraft er det grønneste hippie-energi, man kan forestille sig! :)

 • 0
 • 0

Nu er der jo forskel på naturlig nedbrydning i jordens indre hvor man så udnytter temperaturforskelle til at lave ren forurenings og affaldsfri energi, istedet for den forurenende affaldsproducerende atomkraft der tvangsbinder kommende generationer til konstant overvågning af affald og radioaktiv stråling.

Men ellers en glimrende retorisk formuleret "pust til ilden" kommentar :)

Det eneste grønne der er i atomkraft, er farven på de dollarsedler der puttes i lommen på dens udbydere, på bekostning af alle vi andre og komende generationer.

 • 0
 • 0

Var det ikke en bedre idé at pumpe grundvand op fra så stor dybde, som det nu kan betale sig, køle det ned med en varmepumpe og så sende det ned i en anden boring et stykke derfra -- altså egentlig samme princip som det geotermiske anlæg, der blev omtalt her på siden for nogen tid siden, men med den forskel, at man bruger en varmepumpe til at hæve temperaturen til noget brugbart? Teknikken med at pumpe vand op af en boring er jo velkendt, og det er vel heller ikke højteknologi der skal til for at pumpe det ned i en boring? Vandkvaliteten er jo heller ikke så vigtig, hvis bare man undgår at pumpe drikkevand op og sende det ned til noget forurenet grundvand eller omvendt.

 • 0
 • 0

Teknikken med at pumpe vand op af en boring er jo velkendt, og det er vel heller ikke højteknologi der skal til for at pumpe det ned i en boring?

It certainly gives a bigger area for the heat transfer to occur.

Otherwise, is the heat transfer limited to through the pipe wall? - if so, would there not be a bit of a 'traffic' congestion?

 • 0
 • 0

Den slags vil "fjernvarmemafiaen" garanteret forsøge at forhindre.

vh Mogens Bülow

 • 0
 • 0

Går vi 2 meter syd for den dansk tyske grænse vælter vi over leverandører af lodretstående jordvarmeanlæg. Enhver VVS er med respekt for sig selv har gennemført projekter med huller ned til 100 - 200 m. Hvorfor ikke spørge dem istedet for endnu engang starte ved adam og eva.

 • 0
 • 0

Mon ikke det har noget at gøre med, at Rambøll er orienteret mod Sverige og Norge? De har ikke nævneværdig repræsentation i Tyskland.

For du har jo ret, Tyskland ligner DK meget mere og ville være et logisk sted at indhente oplysninger.

 • 0
 • 0

Søg efter "bergvärme" eller på godt dansk, bjergvarme. I Skåne går den ikke, Men længere nordpå, der bores de lige ned i bjerget. Er der jord/muld for oven, så bores 5-20 meter ned gennem mulden og der placeres et stålrør. Stålrøret bores også et kort stykke ned i bjerget og cementeres fast. Ellers så bores der bare ned i bjerget, typisk 100-150m.

Der løber brine i slanger i rørene, altså ikke direkte fordampning. Brine er vand og sprit og forårsager ikke skade ved en lækage. Havde det været direkte fordampning, så havde sagen været en anden, da der ofte er olie i drivgassen... ellers ville direkte fordampning i lodrette boringer give den vildeste COP!

Alt vi ser nu er forhåbentligt bare de indledende øvelser indtil der kommer en drivgas, som er ufarlig ved lækage, og som ikke kræver iblandet olie for kompressorens skyld. Med sådan en drivgas kan der laves ufarlige "direkte fordampning" i lodrette boringer. Med bare lidt bevægelse i grundvandet vil jorden blive varmet op (eller kulden flytter sig videre) og man kan hive masser af energi ud år efter år. Direkte fordampning i en sø (masser af vand) eller en bæk/ å (rindende vand) må være vildt billigt at etablere og samtidigt være en uendelig energikilde. - bæk/å kan måske fryse... sø (dyb) er nok bedre.

 • 0
 • 0

Som varm tilhænger af elbiler, varmepumper, kernekraft og sund fornuft, er jeg interesseret i disse lodrette "varmeboringer", som vist ikke generelt er godkendt i Danmark??? - Eller....? Og så en kommentar til Peter Hjorth, der (morsomt) skrev: "Det eneste grønne der er i atomkraft, er farven på de dollarsedler der puttes i lommen på dens udbydere, på bekostning af alle vi andre og komende generationer". Pudsig kommentar, for jeg har måttet "putte flest dollarsedler" i vindkraft-industrien! Næsten alle modstandere af kernekraft påstår, at produktion af strøm på kk-værker er dyrere end fra f.eks. vindmøller, og at kk-værker derfor skal have tilskud for at kunne konkurrere.... Til dem vil jeg henvise til den seneste energi-rapport fra OECD/IEA (marts 2010), der viser, at strøm fra vindkraft er mellem to og tre gange dyrere end fra kul-, olie- og gas-kraftværker. Disse tal stemmer med dem, vi kender fra svensk og finsk kernekraft og fra danske havvindmøller. KK-pris: 15-30 øre/kWh og vindpris: 70-105 øre/kWh (Rødsand og Anholt). Ja, faktisk er kk så billig, at kk-værker i Sverige, Tyskland og nu også Holland er blevet pålagt at skyde milliarder af kroner i energiforskning, bl.a. i vedvarende energi. - I Sverige vist 12-15 øre/kWh? Men det var blot et sidespring!

 • 0
 • 0

Måske ikke vigtigt, men jeg glemte ordet kk-værker ...... Der skulle stå: "....den seneste energi-rapport fra OECD/IEA (marts 2010), viser, at strøm fra vindkraft er mellem to og tre gange dyrere end fra kul-, olie-, gas- og kernekraftværker. Rapporten hedder "Cost of electricity produktion", og den kan bl.a. ses på www.reo.dk under "Svar på spørgsmål". Og husk, at strøm fra havvindmøller er 50-60% dyrere end fra land-møller!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten