2 år mere med sprøjtegift-rester i drikkevand på sjællandsk vandværk

Illustration: ersler / Bigstock

Munke Bjergby Vandværk uden for Sorø var et af de uheldige vandværker, der fik opdaget DMS-værdier op til 2,4 gange grænseværdien. Alligevel får vandværket lov til fortsat at levere vand til sine forbrugere to år frem.

Det står i et brev med svar til vandværket fra Sorø Kommune.

»Vi ved jo ikke, hvor længe vi er blevet udsat for det her stof, fordi Miljøstyrelsen tidligere har besluttet, vi ikke skulle undersøge for det,« siger Christian Holt, der som miljøsagsbehandler har stået for at udarbejde dispensationen til vandværket.

DMS er et restprodukt fra nedbrydningen af pesticiden tolylfluanid, der blev forbudt i Danmark allerede tilbage i 2007, netop fordi det kan sive ned i grundvandet.

»Jeg er overbevist om, at DMS-resterne i det her tilfælde stammer fra maling og andre produkter og ikke landbruget, for boringen ligger relativt langt fra landbrug,« siger Christian Holt.

Sparsom evidens

Miljøstyrelsen har i en risikovurdering beskrevet, hvor farligt stoffet er ved forskellige koncentrationer. Ifølge styrelsen er stoffet sundhedsskadeligt ved 10 mikrogram for børn, så derfor er grænseværdien for indhold i drikkevand sat ved 0,1 mikrogram per liter.

Men på sidste side står der en interessant detalje.

»Evidensen er yderst sparsom, specielt med hensyn til kronisk eksponering,« står der i Miljøstyrelsens risikovurdering.

Siden der blev fundet DMS i Munke Bjergby Vandværks vand, har man søgt om tilladelse til at blive ved med at levere drikkevand til de 226 ejendomme, det lille vandværk har som kunder.

Denne artikel er forkortet. Læs resten på WaterTech

WaterTech er til professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Mediet henvender sig til virksomheder, kommuner, rådgivere og forsyninger, og journalisterne på WaterTech skriver om emner som drikkevand, spildevand og klimasikring. Bestil et gratis prøveabonnement her.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er med artikler som disse at jeg føler mig angrebet som bruger/abbonent på Ingeniøren efter at der er kommet de nye medier til. Jeg ved godt at denne artikel ikke er beskyttet af bruger log-in, men den er stadigvæk en del af sitet Ingeniøren. Jeg er ret så træt af at disse nye medier får plads blandt alle de andre artikler som alle IDA-medlemmer og andre betalene brugere har fuld adgang til.

For at komme med en kommentart til den ellers meget relevante artikel: Jeg syntes det er lettere foruroligende at vandværker for lov til at levere forurenet drikkevand til forbrugerne, især når foruregningskilden ikke er kendt. At det videnskabelige grundlag er sparsomt er vel egentligt et godt tegn, der er ikke lavet studier hvor folk har været udsat for disse stoffer i længere tid.

 • 3
 • 1

Billeder, tusinde ord, fakta eller følelser. Er vi som mennesker, så tunge at danse med, at vi skal manipuleres lidt med billeder, hver gang et svært emne skal vendes? Hvad nu hvis man viste en flot smilende kvinde i sammenhæng med en ny teknologi til f.eks racersporten, eller en nuttet pattegris i sammenhæng med MRSA? Er det fortænkt?

 • 5
 • 0

Jeg syntes det er lettere foruroligende at vandværker for lov til at levere forurenet drikkevand til forbrugerne, især når foruregningskilden ikke er kendt.

Jeg synes det er lettere foruroligende, at et medie som INGENIØREN ikke checker fakta.

WHO grænseværdi for DMS , er 10 microgram pr liter for børn med en vægt under 5kg. For voksne er den 60microgram pr liter. Da vi i DK ikke acceptere pesticider eller nedbrydningsstoffer derfra, og har en nultolerance derfor, er grænseværdien sat til under 0, 1 microgram pr liter, så artiklen er lige en factor 10 galt.

Så inden man fare i flint over at Munke Bjergby Vandværk har fået en dispensation, så skal man lige bemærke, at drikker man vandet fra Munke Bjergby Vandværk, så er man stadig under WHO´s grænseværdi med i omegn af faktor 300 hvis man er voksen, og faktor 50 hvis man er et lille barn.

Når man bare læser overskriften, så kan man se journalisten groft fordrejede vinkel. Jeg vil i dem anledning, vende vinklingen 360˚.

Kan det være meningen, at vi i DK skal lukke måske op til 20% af vores vandboringer, fordi vi har en politisk bestemt grænseværdi, som ikke er sat efter noget videnskabeligt grundlag. Som jeg er informeret, så findes der meget større koncentrationer af pesticiderester, i de frugter og grundsager vi spiser.

På grund af de fund der blev gjort i starten af 2018, så er man begyndt på at tage prøver på ca 35 nye stoffer, som man med de målemetoder man har i dag kan detektere ned til 0,01 microgram pr liter. Grænseværdierne på alle disse stoffer er politisk sat til 0,1 microgram pr liter. findes bare et stof over grænseværdien, står boringen til at blive lukket, og hvis det er et lille vandværk, så står vandværket måske også til at miste livet. Det kan sagtens tage et pr år at få en ny boring godkendt og op at køre.

Jeg er ikke fortaler for at man ikke skal måle for de pågældende stoffer, og jeg mener også man skal gøre alt hvad man kan for ikke a t få disse stoffer i vores drikkevand, men jeg synes, propationerne taget i betragtning, at vi er ude på et sidespor, når vi lukker ellers velfungerende boringer på så løst et grundlag

En fejlbehæftet, og også groft vinklet artikel som denne gør det ikke bedre.

Jeg må indrømme at jeg havde forventet lidt mere af INGENIØREN.

Nu er jeg bare spændt på om jeg kan læse samme artikel i papirudgaven i morgen, og om jeg kommer til at høre DR eller TV2 refererer til samme artikel med samme foragelse og harme over at der er blevet givet dispensation.

 • 9
 • 1

Forsigtighedsprincippet Det drejer sig grundlæggende om forsigtighedsprincippet. Lige præcis DMS har den egenskab, at hvis vi først har fået det i grundvandet, så er det ret svært at slippe af med det igen. Historien er fyldt med eksempler på, at ny viden har flyttet på grænseværdier - ind i mellem også ganske betydeligt. Så det handler jo om, hvor meget vi kan gå på kompromis med forsigtighedsprincippet før vi ikke længere er forsigtige.

 • 1
 • 4

Hej Dan, tak for opmærksomheden. Værdierne i artiklen er taget fra den vurdering, Miljøstyrelsen har givet. Så vidt jeg kan se er grænseværdierne rigtige - Hvad WHO anbefaler har ikke været med i mine overvejelser, da der allerede forelå en vurdering og grænseværdi fra styrelsen, der nu engang bestemmer, hvad vi gør og bør i Danmark.

Når det er sagt, synes jeg diskussionen om grænseværdier er interessant, men her er der tale om en nyhed om en dispensation, ikke en debat om grænseværdier - den har vi til gode til det nye år :-)

Mvh

 • 3
 • 1

Hvad WHO anbefaler har ikke været med i mine overvejelser, da der allerede forelå en vurdering og grænseværdi fra styrelsen, der nu engang bestemmer, hvad vi gør og bør i Danmark.

Nej, men det burde det måske have været.

Fra artiklen: Miljøstyrelsen har i en risikovurdering beskrevet, hvor farligt stoffet er ved forskellige koncentrationer. Ifølge styrelsen er stoffet sundhedsskadeligt ved 10 mikrogram for børn, så derfor er grænseværdien for indhold i drikkevand sat ved 0,1 mikrogram per liter.

Det er fint at du fik rette den danske grænseværdi fra 1 microgram pr liter til 0,1 microgram pr liter, men kan du ikke lige dokumentere at sundhedstyrelsen mener at 10 microgram pr liter er sundhedsskadeligt for børn.

10 microgram pr liter, er jo netop den grænseværdi som WHO sat som værende sundhedsfagligt forsvarligt. At vi i DK så har sat en grænseværdig der er 100 gange lavere fordi vi har en nultollerance politik, ændre ikke på dette. Iøvrigt er de ca 35 "nye" stoffer som vandværkerne skal checke for, alle sat til en grænseværdi på 0,1 microgram pr liter. Det nye test regime er derudover lige startet, og der er rigtigt mange vandværker der endnu ikke har fået testet deres vand for disse stoffer

Du må undskylde, men jeg synes din artikel er fyldt med fejl og manglende indsigt, og det er en skam, når nu emnet er så vigtigt.

https://www.hofor.dk/wp-content/uploads/20...

 • 4
 • 0

Når man bare læser overskriften, så kan man se journalisten groft fordrejede vinkel.

Der er måske en fordrejet vinkel hist og her i kommentar sporet men jeg kan ikke finde det i artiklen. Præciser venligst den groft fordrejede vinkel!

Jeg vil i dem anledning, vende vinklingen 360˚.

Efter en 360˚ rotation ser overskriften nøjagtig ud som før rotationen indledtes! Prøv med et andet metafor, eller endnu bedre, kom tilbage fra Munke Bjergby med en underskriftindsamling der viser at flertallet fortsat gerne vil drikke vand med giftrester der overskrider grænseværdien.

jeg synes, propationerne taget i betragtning, at vi er ude på et sidespor, når vi lukker ellers velfungerende boringer på så løst et grundlag

Det er ikke nødvendigt at tage proportionerne i betragtning! Mange vandværker sender allerede vand ud til forbrugerne der er lige under grænseværdien. Det foregår ved at hælde rent vand sammen med vand fra boringer med for meget kemi.

P.S. Salg af udstyr til vandrensning i private boliger går strygende. Efter 24 års erfaring med vandværksledelse er undertegnede ikke det mindste overrasket.

 • 1
 • 3

Der er måske en fordrejet vinkel hist og her i kommentar sporet men jeg kan ikke finde det i artiklen. Præciser venligst den groft fordrejede vinkel!

Med udgangspunkt i at man på MB Vandværk, har fundet et nedbrydningsstof, som man først er blevet opmærksom på her i 2018, og som er et stof som mange vandværker endnu ikke engang har undersøgt for. Med udgangspunkt i at den sundhedsfaglige grænseværdi ligger på 10microgram/ liter, og den koncentration der er fundet på MB Vandværk er 0,18 microgram på liter.

Så finder jeg overskriften, skrevet med fed skrift i stor overstørrelse med teksten.

"2 år mere med sprøjtegift-rester i drikkevand på sjællandsk vandværk" som ikke neutral. Når man samtidig viser et stort flot billede af en lille pige drikke af et glas foran en køkkenvask, så finder jeg opstillingen manipulerene. Lægger man dertil at der er faktuelle fejl i artiklen, der gør problemet på MB vandværk meget værre end det er, så synes jeg det er groft vinklet.

De 360˚ skulle selvfølgelig have være 180˚, desværre gik det op for mig forsent til at jeg kunne nå at rette det. Jeg beklager.

Nu kender jeg ikke forholdene på MB vandværk men forholder mig kun til de tal der bliver oplyst. Hvis forbrugerne er blevet oplyst om, at der er fundet et nedbrydningsprodukt af 1 pesticid ud af en palette af 35 pesticider og at dette er fundet i meget små mængde ca 50 gange under den sundsfaglige grænseværdi. Ja så må borgene jo tage stilling til om man vil drikke vandet. Har man en spæd, der får sutteflaske, ja så kan det da godt tænkes at man vil bruge flaske vand til dette, hvis man ellers tror på at dette vand er helt rent.

Alternativet er at vandværket skal lukkes, og vandet til vandværket fragtes med tanke biler fra et nabovandværk de næste 1-2 år som det tager at få en ny boring op at køre.

Som du skriver, så er der mange vandværker der fortynder sig ud af problemerne, og alle er glade, men er det den rigtige vej at gå?

Jeg kende til et eksempel på et vandværk med ca 100 brugere, hvor man lige har fået taget prøver, og der er ingen pesticider overhovedet, på nær den i artiklen omtalte DMS. Den målte værdi er 0,12 microgram pr liter, hvor nultolerance værdien er 0,10microgram. Overnævnte vandværk har en målt Nitrat værdi under 1mg/l hvor grænseværdien er 50mg/liter. Undersøgleser idag sætter dog Nitrat i forbindelse med kræft, og man overvejer om grænseværdien for Nitrat skal ned på 10mg/l

Et nabo vandværk har ikke fundet noget DMS, men har til gengæld et Nitrat indhold på 14mg/l

Det DMS ramte vandværk har 2 muligheder. 1. Luk deres egen boring, og grave en forbindelse til nabo vandværket. Pris ca 300.000kr. 2. Grave en forbindelse til nabo vandværket, og lave et system så man blander vandet til den ønskede værdi for DMS, Pris ca. 500.000kr.

Punkt 1 giver ingen DMS, men man må leve med en høj Nitrat værdi, der kan vise sig at være tæt på sundhedsskadeligt.

Punkt 2 giver både DMS og Nitrat, men under danske grænseværdier.

Så er det jeg spørger.

Man har et ellers velfungerende vandværk, hvor man finder koncentrationer af et stof der ligger mere end 80gange under den sundhedsfaglige grænseværdi.

Dette vandværk tvinges nu til at bruge mindst 300.000k = 3000kr pr bruger, for at få Nitrat i deres drikkevand der ender med at ligge tæt på den grænseværdi som nyere forskning viser skulle gælde.

Er der noget fornuft i det? Var der ikke andre områder i samfundet, hvor 300.000kr ville gøre mere gavn?

 • 5
 • 0

Den sundhedsfaglige grænseværdi er fiktiv og uønsket. Flertallet vil, ved et oplyst valg, nægte at skulle bytte rent vand til en besparelse og giftholdigt vand.

Og dog findes sådanne grænseværdier.

Jeg er som sådan ikke ude efter at afskaffe nultolerence politikken på vores drikkevand, men stiller bare spørgsmålet, om det i grunden er velovervejet.

Såvidt jeg er orienteret, så er de ca 35 nye stoffer som vi tester for her i efterår/ vinter, og som kun er toppen af isbjerget af måske over 400 stoffer, som vi først for alvor er blevet opmærksom på her i 2018.

Jeg er med på at vi ikke kender virkningen på mange af disse stoffer, og slet ikke cocktaileffekten af dem, og der for har et forsigtighedsprincip.

Men hvis en vandprøver viser 0,12 microgram/l af et givent stof, ud af 35 forskellige stoffer, så bliver boringen lukket. Er der 0,09microgram/l af 10 af de 35 foskellige stoffer, så kører boringen videre uden problemer.

Når vi nu er derhenne, at grænseværdierne af sat udelukkende ud fra et politisk bestemt forsigtighedsprincip, hvorfor lukker man så den boring med det reneste vand?

Det som fik mig til tasterne, var en artikle, som var fuld af fejl, og var vinklet på en sådan måde, at en 2årige dispensation for en lille overskridelse af en nultolerance grænseværdi af DMS, skulle opfattes som et problem. En dispensation som forøvrigt kun er givet, efter vandværket har forelagt tilsynsmyndigheden en plan for hvordan vandkvaliteten bliver bragt iorden.

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten