19.000 km ledninger uden debat: Derfor er gassen gået under radaren

Plus6. september 2019 kl. 11:2016
19.000 km ledninger uden debat: Derfor er gassen gået under radaren
Illustration: Gasfakta.dk.
Ingen har debatteret, om det er rationelt at opret­holde 19.000 km ledninger, selv om de hovedsageligt distribuerer fossil gas. Nu opfordrer forskere til et opgør med gassen.
Artiklen er ældre end 30 dage

Energi Mens vi venter på en gasstrategi

mbr@ing.dk

Tirsdag, da det meste af denne artikel blev til, sendte statens eget energiselskab, Energi­net, sin årsberetning på gaden. Den lister selskabets egne succeskriterier for gasforretningen. »En effektiv og sikker gasdistribution« med »mål for soliditeten og afkast­graden«, lyder nøgleordene.

Ikke ét ord om grøn omstilling som målet for at drive 19.000 km gasledning kommer selskabet med.

Gratis adgang i 30 dage

Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger.

Alternativt kan du købe et abonnement
remove_circle
Har du allerede et PLUS-abonnement eller klip?
close

Velkommen til PLUS

Da du er ved at tilmelde dig en gratis prøve beder vi dig hjælpe os med at gøre vores indhold mere relevant for dig, ved at vælge et eller flere emner der interesserer dig.

Vælg mindst et emne *
Du skal vælge en adgangskode til når du fremover skal logge ind på din brugerkonto.
visibility
Dit medlemskab giver adgang
Som medlem af IDA har du gratis adgang til PLUS-indhold, som en del af dit medlemskab. Fortsæt med MitIDA for at aktivere din adgang til indholdet.
Oplever du problemer med login, så skriv til os på websupport@ing.dk
Abonnementsfordele
vpn_key
Fuld adgang til Ing.dk, Version2 og Radar
Fuld digital adgang til PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, tilgængeligt på din computer, tablet og mobil.
drafts
Kuraterede nyhedsbreve
Det seneste nye fra branchen, leveret til din indbakke.
Adgang til andre medier
Hver måned får du 6 klip, som kan bruges til permanent at låse op for indhold på vores andre medier.
thumb_up
Adgang til debatten
Deltag i debatten med andre kloge læsere.
16 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
16
10. september 2019 kl. 20:50

En grøn omstilling, der primært er baseret på sol og vind, bundet sammen af biogas baseret på dansk affald fra by og land, er både meget transportgunstig, vedvarende og meget grøn, sammenlignet med f. eks. flis og træpiller fra skove på den anden side af jorden.

@Anker Nu stopper du lige inden du kommer for godt omgang med skåltalerne !
Bionaturgas udleder CO2 på samme niveau som “naturgas”
Der er ingen mulighed for regenerering og/eller opsamling som ved biomasse. Der er ingen mulighed for næsten CO2 fri produktion, som ved sol, vind og vandkraft. Hvis vi ikke havde den store animalske produktion fra landbruget, så var det ikke nødvendigt med afgasning af husdyrgødning til at reducerer udledningen af drivhusgasser fra landbrugets husdyrhold. På den negative side er også at der kan forekomme end og meget stor udledning af metan fra selve biogasanlæggene og fra de opgraderingsanlæg, der opgraderer biogassen til naturgaskvalitet. Så vel kan biogas erstatte fossil gas. Men biogasanlægs “miljøvenlighed” afhænger af de fysiske forhold på anlægget herunder opholdstiden og energiproduktionen, samt om anlægget er tæt. I det samlede regnskab skal desuden indgå, om der er metantab i forbindelse med opgradering eller anden anvendelse af gassen. Samtidig vil biogas forventelig i 2030 modtage 54 % af støtten til VE– altså mere end alle vindmøller og solceller tilsammen - men kun levere ca 13% af energien fra VE.

15
10. september 2019 kl. 20:06

vil det ikke vare mange år, før gassen i vores rørsystem er procentvis mere grøn end elektriciteten, og den vil indenfor en overskuelig årrække kunne gøres helt grøn.

@Anker.

Det rækker bare ikke til det nuværende gasforbrug. Vi bliver nødt til at nedlægge den individuelle forsyning med gas, og lade disse områder overgå til enten fjernvarme eller til individuelle varmepumper. Opgraderet biogas er nok den dyreste form for VE vi i dag udnytter i større skala. Den skal ikke ødes væk til at holde huse varme, men reserveres transport, industri og som en del af backup på elproduktion.

Bliver spændende at se hvordan Dan Jørgensen vil forholde sig dertil.

Uden en kraftig reduktion af naturgasforbruget, når vi ikke en reduktion på 70% i CO2 udslip.

14
10. september 2019 kl. 13:42

Naturgasnettet fantastisk for grøn omstilling

Det danske naturgasnet blev bygget i skyggen af energikrisen, for at sikre Danmark en stabil energiforsyning. Ud over fortsat at tilgodese dette formål, er det nu på vej til at sikre Danmark en helt unik mulighed for en grøn omstilling af den danske energisektor.

Når vi når frem til årsskiftet vil ca. 20 % af det danske gasforbrug komme fra grøn dansk opgraderet biogas. Denne omstilling til grøn energi er gået langt hurtigere end hvad vi har set i elsektoren. Fastholder regering og folketing støtten til oprettelsen af nye biogasanlæg, vil det ikke vare mange år, før gassen i vores rørsystem er procentvis mere grøn end elektriciteten, og den vil indenfor en overskuelig årrække kunne gøres helt grøn.

En grøn gas er ikke alene en god og miljørigtig energikilde i sig selv, men det faktum, at denne gas kan lagres, og hurtigt flyttes rundt i hele landet, gør den helt unik og uundværlig, hvis vi vil videre med den grønne omstilling generelt. Opgraderet grøn biogas vil således være den mørtel, der kan binde vindmølle- og solcelle strøm sammen til et en konstant og stabil grøn forsyning af energi over hele landet.

Allerede i dag er det muligt, via certifikater, at købe ren grøn gas, fra naturgasnettet over hele landet, og da anvendelsen af denne energikilde samtidig er meget renlig, og kan ske med små tab, bør uforklarlige restriktioner mod smarte anvendelser af gassen naturligvis fjernes, så det f. eks. vil være muligt at anvende gasdrevne varmepumper alle steder, og dermed 2-3 doble gassens varmepotentiale.

I fortællingen om vor fremtidige brug af gasnettet til biogas hører, at der ved fremstillingen af gassen samtidig sker en kilde-opsamling og behandling af affald fra by og land, der i forhold til hidtil praksis, fjerner store emissioner af drivhusgasser, samt sikrer en optimal returføring af affaldets plantenærringsstoffer til landbrugsjorden. ( og i øvrigt skaber en masse arbejdspladser i yderområderne)

En grøn omstilling, der primært er baseret på sol og vind, bundet sammen af biogas baseret på dansk affald fra by og land, er både meget transportgunstig, vedvarende og meget grøn, sammenlignet med f. eks. flis og træpiller fra skove på den anden side af jorden.

Anker Jacobsen Dir. civ. Ing. Bjergbakkevej 45, Glostrup

12
7. september 2019 kl. 15:04

Hvorfor kalder man det 'natur'gas... så kan vi da også kalde kul for naturkul eller olie for naturolie.

Det er vist bare for at pynte sig lidt med lånte fjer... naturfjer

11
6. september 2019 kl. 21:32

Fremtiden er ikke kun elektrisk - den er også cirkulær. Recirkulering af især fosfor er afgørende for en bæredygtig fødevareproduktion.

Frank.

Biogas er jo en kompliceret størrelse. Men et er sikkert den er alt for dyr at bruge blot som opvarmning. Og der er ikke gylle mv. som kan dække hele det nuværende gasforbrug. Derfor er det jo oplagt at reducere gasforbruget der hvor alternativerne ikke koster det blege.

10
6. september 2019 kl. 21:27

Naaah. Skal vi nu udbygge? Gasnettet har sin berettigelse hvis der kan indgå tilstrækkelig biogas, syngas, brint eller lignende. Men dette sker så først efter 2023 kan jeg forstå på dig. Faktisk er elektricitet den letteste må at transportere energi på, så derfor bør man ikke udbygge gasnet ud til de små forbrugere. Her kan varmepumper meget mere økonomisk klare opvarmningen. Biogas m. fl. kan fint bruges i større (decentrale) anlæg, men der er der gasnet idag. Så der skal nok ikke udbygges ret mange steder. Måske nok snarre reducere nettet hos villa og enkelthuse og så beholde nettet hos de større forbrugere. Men der skal stadig være frit valg hos kunden til at vælge den billigste løsning. Ingen tilslutningspligt. Kun derved bevares en sund konkurrence.

9
6. september 2019 kl. 17:14

Det skal vel også bemærkes at energistyrelsen nye basisfremskrivning viser at biogas udgør 20 % af gassen i 2023 med de anlæg der er under etablering. Der er potentiale i husholdningsaffald husdyrgødning og halm til at dække 100 % .

Fremtiden er ikke kun elektrisk - den er også cirkulær. Recirkulering af især fosfor er afgørende for en bæredygtig fødevareproduktion.

8
6. september 2019 kl. 17:03

Det skal vel også bemærkes at energistyrelsen nye basisfremskrivning viser at biogas udgør 20 % af gassen i 2023 med de anlæg der er under etablering. Der er potentiale i husholdningsaffald husdyrgødning og halm til at dække 100 % .

Fremtiden er ikke kun elektrisk - den er også cirkulær. Recirkulering af især fosfor er afgørende for en bæredygtig fødevareproduktion.

7
6. september 2019 kl. 15:50

Tværtimod. Gas skal afvikles som almindelig varmeproduktion i individuelle anlæg
Ellers rækker den grønne gas ikke.

Spørgsmålet er så om den grønne el vil række? Så vidt jeg kan se svarer det danske gasforbrug til 3,4GW i middel. Det dobbelte om vinteren og det halve om sommeren. Middelforbruget ligger altså tæt på middelforbruget af el. Selv med varmepumper vil det give en væsentlig forøgelse af elforbruget.

6
6. september 2019 kl. 13:59

Jeg har nu læst artiklen flere gange uden helt at kunne få fat i hvad den egentlig handler om. Søsterartiklen omhandler nogle "blokvarmecentraler", som er bundet til naturgas. Det er naturligvis en anakronisme, som både bør og skal rettes. Til gengæld forekommer problemets omfang, dvs. gasforbruget i disse centraler, meget løst anslået. At det ikke er aktuelt over alt kan f.eks. ses på udbredelsen af solfangere m.m. ved de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker. Ligeledes er det heller ikke nævnt at en større eller mindre del af den leverede gas vil være opgraderet biogas.

Men at der eksisterer et afgiftsteknisk problem er hævet over enhver tvivl. F.eks. ville vi aldrig have fået de tocifrede milliard-investeringer på de centrale værker uden afgiftsfritagelsen på træpiller & -flis. Her ligger en velvoksen skandale og rumler - men den kan nok køre under radaren i et godt stykke tid. Her drejer det sig nemlig om forsyningen af de STORE byer...

5
6. september 2019 kl. 13:35

Brug overskudsstrømmen til at lave brint (ilten slippes bare ud i atmosfæren) og enten afbrænd den eller brug den i store brændselscelleanlæg.

3
6. september 2019 kl. 12:40

Vi skal bevarer og udbygge vores gasnet fordi det ender med at blive løsningen på problemet omkring lagring af grøn energi. Vi skal udbygge vind- og solenergi og konverterer overskudsstrøm til gas som ledes ind i gasnettet.

1
6. september 2019 kl. 12:02

Byg en atomreaktor eller to, og vi kan skifte al gassen til opvarmning ud med individuelle varmepumper, sammen med alle de små og mellemstore biomasse fyr og brændeovne, der både spyer co2 og livsfarlig luftforurening ud.

Det kan også bruges til at levere strøm til varmepumper i de større fjernvarmeanlæg, mens at de mindre uøkonomiske anlæg helt kan droppes til fordel for individuelle varmpumper, så man undgår de 20-30% i tab plus driftsomkostninger.

De kan også levere fjernvarme direkte til de store byer. Og el til elbilerne. Selv på en vindstille vinterdag.

/Troels