160.000 ton – Så meget CO2 kan Hærvejsmotorvejen udlede

»Ved en foreløbig udbygning af midtjysk motorvej skønnes vejtransportens CO2-udledning at blive forøget med 110.000 – 160.000 tons årligt.«

Sådan svarer Vejdirektoratet på et spørgsmål fra Ordfører for Mobilitet og Infrastruktur ved Alternativet, Roger Matthisen.

Motorvejens præcise rute er ikke helt fastlagt endnu, men den vil komme til at gå fra Kolding til Hobro med det formål at aflaste Østjyske Motorvej E45, som på visse tidspunkter på dagen lider af meget tung og til tider ufremkommelig trafik.

Blot et skøn

Det skal slås fast, at skønnet fra Vejdirektoratet blot er et skøn. Der er endnu ikke endeligt fastlagt en prognose for, hvor meget CO2-udledningen vil præcist stige. Der er eksempelvis ikke taget højde for, at samfundet kan bevæge sig i en mere klimavenlig transportretning med flere el- og hybridbiler på vejene.

Til sammenligning udledte transportsektoren i 2016 i alt 11,6 mio. ton CO2, viste en statistik fra brancheforeningen Energi- og Olieforum i maj. Dermed kan Hærvejsmotorvejen alene øge transportens CO2-udledning med op mod 1,4%.

For at perspektivere tallene lidt, kom det, som faste læsere nok er klar over, frem i sidste uge, at en regnefejl betød, at København skal reducere CO2-udledningen på transportområdet med 136.000 ton CO2 på otte år fremfor de 78.000 ton, som oprindeligt var beregnet.

Hertil kommer en del af spørgsmålet fra ordføreren, som endnu ikke kunne besvares – nemlig hvor meget Hillerødmotorvejens forlængelse vil betyde for udledningen af CO2. Der vil blive forarbejdet en VVM-redegørelse (vurdering af virkninger på miljøet), som vil lægge klar medio 2018.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis ellers Venstre og LA ikke helt formøbler registreringsafgiften så kører vi vel alle i elbiler når denne motorvej ser dages lys?

Og på strøm der kommer overvejene fra vindmøller og solceller, jævnført samme forudsætning som ovenstående. :-)

 • 0
 • 0

"160.000 ton – Så meget CO2 kan Hærvejsmotorvejen udlede"

Åh gudskelov det er motorvejen som udleder CO2, og det ikke er bilisternes skyld. Det vil jo betyde de 80% af befolkningen som dagligt bruger bilen har ansvaret, men nu er det altså asfaltens skyld. Ja, og Venstres, naturligvis. Har de virkelig 80% af stemmerne?

Min onkel er kommunist. Han har også en bil, men det er også Venstres skyld.

Her kommer en tanke: Hvis der ikke var så mange bilister på E45, ville Venstre så foreslå en Hærvejsmotorvej? Ja naturligvis ville de det, ren ondskab.

 • 0
 • 0

Det ville også være så meget bedre at de eksisterende veje omkring den planlagte udvidelse udledte mere CO2 ved at holde i kø. Uanset er dette jo ikke et forslag fra den rigtige side af det politiske skel og dermed er den jo truffet på basis af ondskab, bestikkelse og rendyrket had og absolut ikke fordi de hellige miljø-elskende danskere kører mere i bil end tidligere.

 • 0
 • 0

Et virkeligt besynderligt spørgsmål, som kræver en helt alternativ hjerne at stille.

 1. Hvis man udvider motorvejen til Hirtshals med et ekstra spor i hver retning, hvor meget vil det så øge CO₂ udslippet? Svar: 0 (nul) ton pr. år.

 2. Hvis man udvider Køgebugt-motorvejen med et ekstra spor i hver retning, hvor meget vil det så øge CO₂ udslippet? Svar: 5 ton pr. år. (mit gæt)

Når så en Alternativ politiker står med de to valg, vælger høn selvfølgelig det første.

Kære Roger Matthisen. Når man udvider en vej, hvor der er behov for den, så vil den blive brugt. Og omvendt. Alle dem der har kørt forbi Vejle kl 8 om morgnen, ville bruge denne Hærvejsvej, hvis de havde muligheden for det. Billister med lav tærskel for hvor meget kø de vil accepterer, vil begynde at køre i bil, hvis der er mindre trafik. De vil tage et arbejde i den retning, hvis der er mere trafik. Som det er nu, gider de ikke tage et arbejde i den retning, og de bidrager så med mindre CO₂ udslip. Vi bør belønne dem for det - eller hvad?

Læsere der har stemt på Alternativet, kan give mig en thumbs down.

 • 0
 • 0

Man taler om det, men ingen gør noget ved det.

Få mere gods over på jernbanen, og der er mere plads på vejene, samt det er godt for miljøet.

Gør den offentlige transport attraktiv, så folk vælger den frem for bilen.

Bedre ordninger i børnehaver og andre instituoner

 • 0
 • 0

Reserver hærvejmotorvejen udelukkende for eldreven biler. Når man alligevel har pløjet Midtjylland op og gjort det grimt. Så anbring for hver 250 m. en vindmølle der laver strøm til en spole i vejen som lader bilerne op under kørselen. Ved alle til kørsler laver man et tunnelrør hvor man anbringer en af de mange Magnetroner som er blevet til overs efter de lukkede radarstationer. Derved virker til-kørslen som en mikrobølge ovn, og benzinbiler som uretmæssigt sniger sig ind vil bryde i Brand (efterfølges af en skumslukker) desværre vil det nok medføre et større tilfælde af lymfekræft hos de, der benytter vejen, men so what ser jævnligt dødsannoncer blandt mine tidligere kolleger der arbejdede med radar.

 • 0
 • 0

Ja men det kræver investeringer. Transportcenteret nord for Aarhus blev placeret så der let kunne lægges et spor ind. Det blev forhindret af Lastbil-lobbyen. Der er spor til Containerhavnen i Århus som er næsten umulig at komme til med lastbiler. En tunnel hertil kunne spares. Varene lades i forvejen om på centeret. En Shuntbane over Årslev Eng-sø ville forbedre Nord Syd gående trafik væsentlig. Et lille stykke banestrækning ved Lystrup nord om Århus ville gøre at Grenå dybvandhavn kunne benyttes igen og endda med eltransport.

 • 0
 • 0

Som enhver spin doctor vil vide kan en historie altid spindes to veje. Her er mit spin på en øget udledning af CO2 og ikke mindst baggrunden for den forøgede udledning:

Udledningen må være en funktion af antal kørte kilometre. Hærvejsmotorvejen vil forkorte transportruten for mange danskere og meget fragt. Det vil sige at mængden af kørte km må stige, og den stiger ikke uden grund. Så hvis hærvejsmotorvejen i sandhed forøger udledningen må det komme af at mere gods og flere mennesker vælger at køre flere km. Det kan vel kun komme af at man får nye vækstområder, nye arbejdspladser, mere produktion og øget vækst. For ikke at snakke om de arbejdspladser som konstruktionen i sig selv vil bidrage med.

Så i stedet for at et udpræget Københavner parti brokker sig over CO2 udledningen på en motorvej de ikke forstår sig på (Eller noget andet for den sags skyld), så skulle de hellere bifalde den vækst som en hærvejsmotorvej vil bibringe og så i stedet arbejde for at afgifter på hybrider og elbiler gøres mere spiselige så de kan konkurrere i et dansk marked der er som skabt til at fremme brugen af elbiler - bare se hvad Norge har opnået med incitamenter og fordelagtige afgiftsprogrammer.

 • 0
 • 0
 • Det kan vel kun komme af at man får nye vækstområder, nye arbejdspladser, mere produktion og øget vækst. For ikke at snakke om de arbejdspladser som konstruktionen i sig selv vil bidrage med. *

Da dette jo i sig selv ikke skaber velstand men kun arbejde kunne man lige så godt sætte dem til at slå skærver.

Kun produktion skaber merværdi ikke cirkulation og reproduktion.

 • 0
 • 0

Det lyder til at du har en fast holdning imod, når du nævner 3 så tåbelige ting, det burde du selv kunne gennemskue. Nej jeg har ingen eksempler, arbejder ikke i et speditionsfirma eller skanner lastbiler ved grænsen. Men mange kørsler på de Tyske motorveje viser at jeg overhaler bunkevis af danske lastbiler eller lastvogne på vej til Danmark. Nogle af dem ved jeg endda at de er hjemmehørende i det nordlige Jylland om de har varer med hertil ved jeg dog ej men det er sansynligt . Altså varer sydfra der kører lange stækninger med lastbil er et oplagt emne. Det ville aflaste landevejene og skære ned på capotagekørselen i DK. Men den går du vel også ind for. Slutte her.

 • 0
 • 0

Hvad er det for transporter der skal flyttes fra lastbil til godsbane? Kom bare med tre konkrete eksempler på lavthængende frugter, hvor det er relevant at flytte gods fra lastbil til godsbane.

Jeg kunne godt byde ind på den:

 • al landsdelstransport af gods. I flere lande køres lasbil vogne direkte ombord i togvogne uden omladning. Det ville spare motorvejene for 90+% af slidtagen og kraftigt reducere trafikbelastningen

 • exportgods fra Tyskland til Norge der i stor stil køres fra sydligere lande til Hirtshals, Grenå, Frederikshagn, over storebælt og øresund. Jeg har arbejdet på en færge der hver anden dag blev fyldt med 30-40 lastbiltrailere fra Tyskland eller andre lande og som blev sejlet til Stavanger eller Bergen. Yderligere 100+ trailere blev fragtet med et konkurrerende rederi til Kristianssand på daglig basis.

 • al importgods som ikke køres direkte fra producenten til forhandleren. Det er da bundnaivt at tro at gods som shampoo og alt andet forbrugsgods i Danmark køres direkte fra producent til forhandler. Alle danske supermarkedskæder har distributionscentraler hvor der modtages store mængder af forbrugervarer på daglig basis.

 • landsdelstransport af post. Så slåvt som postnord er i deres omdeling kunne denne transport snildt flyttes (tilbage) til jernbanen.

 • råvarer og halvfabrikata fra udlandet til danske producenter.

Listen er uendelig, men den som ikke har viljen til at se vejen ser selvfølgelig kun udfordringer. Og glem argumentet om mistede danske arbejdspladser i transporterhvervene, for den transport der vil fjernes fra vejene er alligevel hovedsageligt kabotagetransport udført af udenlandsk arbejdskraft. De fleste danske chauffører er alligevel optaget i nær- eller regionaltransport.

 • 0
 • 0

Fordi der intet gøres for at flytte transporten væk fra vejene, fordi der ikke er fleksibilitet nok i intermodal transport hvor gods skal omladed ( Danmark har ikke jernbaneudstyret til at lave transporten) og fordi transportlobbyen i Danmark er meget aktiv på begge sider af midten.

Rent økonomisk er der ingen gevinst i jernbanetransport, hverken gods- eller passagertransport, men kun fordi vejbenyttelsesafgifterne er skruet helt forkert sammen. Skulle udenlandsk gods afgiftsbelægges så indtægten dækker den slidtage som godstransport påfører vejene (vejslidtage stiger i 4. Potens med vægten) ville det uden tvivl se helt anderledes ud.

 • 0
 • 0

Jeg tror nok jeg er enig med Bent Johansen at den mere udledning der er tale om skyldes at der er brug for motorvejen, så det er vel ikke så galt endda.

For at forholde mig til tallet måtte jeg lige regne ud hvad så mange tons egentlig svarer til i volumen. Jeg fordelte det over Danmarks areal og fik at det svarer til et luftlag på 2 millimeter med CO2, så det er da absolut en synlig størrelse som jeg helst skulle have været foruden ... men hvis CO2 udledningen i DK stiger 10% pga. flere kørte kilometer, så må vi jo bare se at få skiftet bilerne ud med nogle som forurener mindre.

Godsbanen taler folk om, men der sker ikke noget, fordi der er et par praktiske problemer i det. Den ene er nok manglende direkte levering til døren (som kan løses med en lastbil) og den anden er at man skal have rigtig god tid, for at det er en god ide at sende noget den vej, og med længere leveringstid osv skal pris og kvalitet jo hænge sammen. Sluttelig er spørgsmålet om togtrafik i praksis (p.t. pga. togenes konstruktion) overhovedet vil reducere CO2 udledningen eller måske snarere vil resultere i større udledning, med det materiel vi har i dag?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten