1,3 millioner asbesttage i Danmark: Sådan kan du sikre dig, hvis der er asbest i dit tag

Illustration: bildlove / Bigstock

På mere end en million bygninger i Danmark ligger der asbesttage, og forskere kan ikke afvise, at tagene i sig selv udgør en sundhedsmæssig risiko. Løse asbestfibre bliver frigjort til luften i takt med at tagene ældes, og indånding af disse fibre kan føre til den alvorlige sygdom lungehindekræft.

På trods af at der ikke er klare forskningsmæssige svar på området endnu, er der forskellige måder at beskytte sig mod eksponering, hvis man bor i et byggeri med asbesttag. Sådan lyder det fra seniorforsker Torben Valbjørn Rasmussen fra Statens Byggeforskningsinsitut (SBi) ved Aalborg Universitet.

»Først og fremmest er det ikke en god ide, at man gør asbesttage rent ved at afrense dem. Det er en behandling, som kan give skader og som faktisk nedbryder mere end det gavner. Det hårde vandtryk eller mekanisk påvirkning kan være med til at frigive yderligere fibre,« siger han.

Han uddyber, at afrensningen kan presse vand med asbest gennem tagfladen og ind i loftsrummet på boligen. Desuden kan asbestpladerne knække eller blive beskadiget af, at man bevæger sig rundt på tagene.

Livsforlængende produkter virker ikke

Flere virksomheder tilbyder produkter, der lover at forlænge asbesttagenes levetid og stoppe forvitringsprocessen. Men ifølge BYG-ERFA-bladet om asbest er der ringe eller ligefrem ingen effekt ved at anvende overfladebehandling og malerbehandling til vedligeholdelse af tagene.

»Dem, der sælger livsforlængende services til asbestholdige eternittage kan ikke bruge BYG-ERFA-bladet til at underbygge deres teser i hvert fald. Det har udelukkende æstetisk effekt, siger Torben Valdbjørn Rasmussen

Beskyttelse ved arbejde

Det er netop asbesten, som har gjort de asbestholdige eternittages levetid så lang, at de stadig findes i stort omfang på danske byggerier. Men det er dog vigtigt at være opmærksom på, om tagpladerne begynder at revne, smuldre eller knække af, lyder det fra seniorforskeren fra SBi.

»Det er klare tegn på, at taget er ved at miste sin funktionalitet, og særligt i den forbindelse kan der frigives fibre. Så kan der være god grund til at udskifte taget,« siger Torben Valdbjørn Rasmussen.

Hvis man vælger at udskifte taget, er der flere forhold, som man skal rette sig efter. Hos Arbejdstilsynet henviser man til, at langt de fleste punkter i bekendtgørelsen for asbest gælder for både ansatte og private.

Ved udendørs arbejde med asbest skal man give melding til arbejdstilsynet, før arbejdet begynder, så længe der ikke er tale om kortvarige arbejdsopgaver. Desuden skal man altid anmelde indendørs asbestarbejde, og til disse opgaver skal man samtidig have gennemgået uddannelsen for asbesthåndtering.

Manglende gør-det-selv-viden

Hos Nedrivning- og Miljøsanering, som er en del brancheorganisationen Dansk Byggeri, påpeger man, at der sjældent udføres renoverings- eller nedrivningsarbejde uden fund af asbest i højere eller mindre grad.

Derfor er det problematisk, hvis privatpersoner kaster sig ud i asbestarbejde uden at have den nødvendige viden på området, lyder det for afdelingens formand, Thomas Kingo.

»Der er mange, som kommer galt afsted og handler forkert i forbindelse med asbestsanering. Vi oplever jævnligt, at der er en del gør-det-selv-folk, som ikke er klædt på til at udføre opgaverne. De udsætter sig selv for alvorlige farer,« siger formand for Nedrivning- og Miljøsanering, Thomas Kingo.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Asbest er skadeligt og vi bruger det ikke mere, men det forårsager nogle få dødsfald om året, måske? Det må vi gøre noget ved og bruge en masse penge og resourcer på?

Tobak dræber mindst 14.000 hvert år og 270.000 har sygdommen KOL, men tobaksrygning er lovligt, og staten tjener penge på det! 5500 dør af alkohol og 300.000 har leverskader og kræft pga alkohol.

Hvad fanden er der galt med vores prioriteringer her i landet

 • 12
 • 3

Jeg ser din point og er delvist enig, men forskellen er jo nok at både med alkohol og tobak har folk selv valgt det, asbest er efterhånden en så gammel sang så mange folk ikke længere tænker over det, jeg har selv asbesttag, og må erkende vi har en del ting opbevaret i loftrummet og jeg tænker ikke nærmere over at jeg potentielt udsætter mig selv for risiko hver gang jeg går op og henter eller sætter ting op..

 • 6
 • 0

"og indånding af disse fibre kan føre til den alvorlige sygdom lungehindekræft."

"Vi oplever jævnligt, at der er en del gør-det-selv-folk, som ikke er klædt på til at udføre opgaverne. De udsætter sig selv for alvorlige farer,« siger formand for Nedrivning- og Miljøsanering, Thomas Kingo."

Alvorlig farer? kan føre til? Hvor meget skal inddåndes, før det nævneværdigt øger risikoen for kræft? Det lyder næsten som om man dør, hvis bare man kigger på en aspestplade. Så galt er det vel ikke?

Udsætter man sig selv for nævneværdig riskio, hvis man forsigtigt skruer sine tagplader løs og hejser dem stille ned uden at ødelægge dem?

Øger man sin risiko nævneværdig for lungehindekræft, hvis man kommer til at inhallere støvet fra en plade der tabes ned fra taget og knækker?

Øges naboernes risiko for lungehindekræft nævneværdigt når der flyver støv i luften, i forbindelse med nedtagning af plader? Hvis de droppes fra taget og smadres i bunden af en kontainer, med deraf følgende skyer af støv?

Eller er de her rigide regler kun en sikring af de arbejdere, der arbejder med aspest hver dag, år ud og år ind?

Jeg har umiddeelbart lidt svært ved at forestille mig, at en kortvarig og begrænset eksponering skulle betyde at jeg udsætter mig selv for "alvorlige farer".

 • 2
 • 4

Jeg har umiddeelbart lidt svært ved at forestille mig, at en kortvarig og begrænset eksponering skulle betyde at jeg udsætter mig selv for "alvorlige farer".

Min far var snedker. Ind imellem udførte han også tømrerarbejde på tage, hvoraf nogle var dækket med asbestplader. Han fik den lungehindekræft som er relateret til asbest, til trods for at han på ingen måde var udsat dagligt, og i øvrigt ikke bearbejdede pladerne.

Dækker det din definition af alvorlig fare?

 • 2
 • 2

Dækker det din definition af alvorlig fare?

Med al respekt for din far, så er jeg ikke sikker på at et enkelt eksempel siger noget generelt om faren ved aspest. Og der ud over kan "ind imellem" være mange ting, så det er lidt svært at svare på.

Jeg anerkender gerne at aspest er farligt. Mit spørgsmålet er hvor farligt det er. Hvor meget og hvor ofte skal man indånde aspeststøv, for at man udsættes for en nævneværdig risiko?

 • 3
 • 2

Mit spørgsmålet er hvor farligt det er.

400 dødsfald årligt. Som kunne undgås ved at udfase asbest effektivt. Er det nok, eller skal der flere lig på bordet?

Dertil kommer prisen på behandling på hospitalerne og prisen for arbejdsskadeerstatningerne. Asbest er den eneste kendte årsag til lungehindekræft, derfor tilkendes der arbejdsskadeerstatning i 100% af tilfældene.

 • 1
 • 3

400 dødsfald årligt. Som kunne undgås ved at udfase asbest effektivt. Er det nok, eller skal der flere lig på bordet?

Er aspest ikke udfaset? Det troede jeg det blev for flere årtier siden. Jo, selvfølgelig skal aspest udfases. Og selvfølgelig skulle vi også fjerne opløsningsmidler fra maling - men der er jo ingen der har fået malerhjerne af at rense en pensel i terpentin. Det er den langvarige, gentagne påvirkning der er farlig.

Mine ret konkrete spørgsmål står stadig ubesvarede. Hvor meget (eller lidt) skal man udsættes for, for at det udgør en nævneværdig risiko? (Jeg må dog sige, at 400 dødsfald lyder af meget. )

 • 1
 • 2

Er aspest ikke udfaset? Det troede jeg det blev for flere årtier siden.

Nej da. Det findes stadig på mere end en million bygninger.

Jeg bider også mærke i at det er langvarig påvirkning der omtales som risikoårsager.

Det er næppe korrekt. En overlæge på Gentofte Amtssygehus fortalte os om studerende som lige tog et par ugers sommerferiejob på asbestfabrikken i Ålborg. Det var en dødsdom, ganske vist med 20-40 års forsinkelse.

 • 1
 • 0

I asbestbekendtgørelsen er nævnt seks specifikke asbest fibre:

Actinolit, asbestgrunerit (amosit), anthophyllit, chrysotil, crocidolit og tremolit.

Chrysotil kaldes også hvid asbest og er det mest anvendte fibre. Dette fibre anvendtes til asbestcement. Crocidolit kaldes også blå asbest og amosit som kaldes brun asbest, de to fibre er i mindre grad anvendte. I perioden 1928-1984 har Dansk Eternit Fabrik a/s, Aalborg anvendt ca. 620.000 tons asbest.

Udover lungehindekræft og bughindekræft kan følgende sygdomme tilredes, pga. eksponering af asbestfibre, lungekræft, strubekræft, asbestose (stenlunge), fortykkelser i lungehinde samt andre mere sjældne tilfælde af sygdomme.

Billedligt kan man sammenligne asbestfibre med et kosteskaft (som selve fibret) og fejekosten med de mange hår er så det op spaltede fibre. Det er asbest fibernes evne til at spaltes (til en størrelse på få mikrometer) der gør dem så farlig i lungevævet og når de først har sat sig fast i vævet kommer de ikke ud igen.

Se også flg. link (som er anvendt som kilder):

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710...

https://sbi.dk/anvisninger/Pages/229-Bygge...

https://www.aalborg.dk/media/769153/patien...

https://www.bolius.dk/asbest-i-boliger-17967/

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 7
 • 0

Det kalder jeg "tomgang" på redaktionen på trods af, at agurketiden er overstået. Hvorfor skal den gamle krikke trækkes ud af stalden med den "revolutionerende" indgangsvinkel, at "det kan ikke afvises".

 • 1
 • 6

.....polske arbejdere generelt. Jeg arbejder fortiden for et Dansk/ Kinesisk firma der anvender polske arbejdere fordi de er billigst.....men.....men.....ingen dansk håndværker , selv den værste klamphugger ville hav e lavet sådan noget lort som de har lavet. Alt har skulle laves om. Det har taget rigtigt meget tid og ingen planer har overholt tidplanen.

 • 2
 • 2

Sålænge det giver mening. Eternity betyder evighed og deraf navnet Eternit. Hvis det males jævnligt, kan det holde i utroligt mange år. Mit tag er 45 år og bestemt ikke tjenligt til udskiftning endnu, Det holder formodentligt min tid ud, så det bliver den næste ejer, eller måske den næste igen, der skal tage stilling til udskiftning. Men når det så sker skal det foretages forsvarligt.

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten