Over 12.000 tyskere gør indsigelse mod Femern-tunnel

Illustration: Femern A/S

De tyske myndigheder har fået over fire gange så mange indsigelser mod Femern-tunnelen i anden runde af den offentlige høring i forhold til den første.

Pressetalsmand Harald Haase fra transportministeriet i delstaten Slesvig-Holsten oplyser, at antallet af indsigelser ved den seneste optælling har passeret 12.000. De bliver ved med at indløbe til den uafhængige myndighed, LBV i Kiel, som behandler sagen og skal udstede miljøgodkendelsen, selv om klagefristen er udløbet.

Over halvdelen af klagerne bliver sendt med almindelig post, og de kommer ikke kun fra lokale miljøorganisationer, men fra hele Tyskland.

Fire gange så mange som i første runde

Harald Haase tør ikke gætte på, hvor mange klager der ender med at komme i alt, men med godt 12.000 er der allerede tale om fire gange så mange som i første runde af de offentlige høringer. Her kom ca. 3.100 protester. Et antal, som bl.a. den danske transportminister gentagne gange har angivet som forklaring på, at det tager så længe for de tyske myndigheder at godkende tunnelbyggeriet.

Læs også: Flere problemer for Femern-tunnelen: Over 5.000 nye tyske indsigelser

Ifølge Harald Haase er det på ingen måde givet, at de mange flere klager også fører til, at godkendelsen tager længere tid.

»Vi bliver bombarderet med post, men vi ved endnu ikke, hvor vægtige argumenterne er,« siger han.

»Nu må myndighederne have ro til at arbejde sig igennem dem.«

Ingen grund til at tro, at tidsplanen skrider

Så sent som i sidste uge var den danske transportminister Hans Chr. Schmidt (V) på besøg hos sin kollega fra Slesvig-Holsten, Reinhard Meyer (SPD). Her bekræftede ministrene tidsplanen, som forudser, at LBV Kiel udsteder miljøgodkendelse i løbet af 2017.

»Vi har ingen grund til at tro, at den tidsplan skrider,« siger Harald Haase, som dog heller ikke kan love, at den holder.

Mange af protestbevægelserne mod Femern-tunnelen har udarbejdet formularer, som er enkle at indsende til myndighederne. Det forandrer dog ikke, at det er et stort arbejde alene at sætte klagerne i system.

Læs også: Så er anden tyske høringsrunde om Femern-tunnelen i gang

Nogle af protestbevægelserne er allerede begyndt at tale om, at en tredje runde høringer bliver nødvendige. De mener, at materialet fra det danske projektselskab Femern A/S er så mangelfuldt, at det skal ændres igen, når anden runde slutter.

Heller ikke det kan Harald Haase udelukke.

»Men jeg kan ikke huske, at vi nogensinde har haft tre runder med offentlige høringer. På den anden side har vi heller ikke haft et projekt af så gevaldige dimensioner,« som han siger om den 17,6 km lange og 50 milliarder kr. dyre sænketunnel på bunden af Femer Bælt.

Voksende modstand mod mega-projekter

Den mest magtfulde af tunnelmodstanderne, den tyske naturfredningsforening Nabu, finder, at Femern A/S mangler at tage de mange indsigelser mod tunnelen og dens miljøaspekter seriøst. Malte Siegers, som er organisationens ekspert på tunnelen, tror dog ikke på en tredje runde høringer.

»De mange protester viser, at bevidstheden om problemerne med tunnelen vokser i Tyskland. Samtidig er der generelt en voksende modstand mod mega-projekter, fordi vi har set, hvor galt det kan gå,« siger han med henvisning til bl.a. den nye lufthavn i Berlin og banegårdsprojektet i Stuttgart.

Læs også: Tyske ingeniører: Boret tunnel under Femern Bælt er bedre og billigere

Malte Siegert afventer nu høringsmøderne i denne anden runde af processen. Han forventer, at den vil finde sted i løbet af foråret.

»Efter første runde indleverede Femern A/S mere eller mindre samme materiale én gang til,« mener han.

Femern-direktør åbner for byggestart uden tysk godkendelse

Naturfredningsforeningen Nabu har på forhånd svoret at indbringe godkendelsen for en tysk domstol og sørge for, at retssagen får opsættende virkning.

Femern A/S’ administrerende direktør, Claus Baunkjær, skønner over for Lolland-Falsters Folketidende, at 80-90 procent af de tyske indsigelser er printet ud fra miljøorganisationernes hjemmesider og derefter indsendt til myndighederne.

»Det gør det lettere for os at håndtere,« siger han til avisen.

Femern-direktøren lufter også for første gang muligheden for, at Danmark kan starte byggeriet af tunnelen uden en tysk miljøgodkendelse. Det formulerer Lolland-Falsters Folketidende således:

'»Så vil vi få foretaget en juridisk vurdering og fremlægge det for politikerne,« siger Claus Baunkjær om muligheden for at gå i gang med i det mindste dele af byggeriet, inden hele godkendelsen er kommet gennem retsinstansen.’

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det mange naturelskere og Nabu i tyskland egentligt er bekymret for er, at det med at rode rundt i en havbund med gravemaskiner, vil hvirvle så meget op og plumre havvandet og kysterne i flere år og frigøre en masse kvælstof og at økosystemet vil bryde sammen. De vil hellere have en boret tunnel, end det sænkekasse pjat.

 • 4
 • 11

De mange indsigelser er forgæves. For ingen myndighed har tænkt sig at rette sig efter dem, tyskerne er blot mere høflige end danskerne. Høringsrunder og borgernes muligheder for at indsende klager over visse projekter, er kun til pynt, i sidste ende bliver det, som myndighederne vil have det. Hver gang. Men jeg synes det er godt, at de er nogen der klager - har selv gjort det talrige gange - for om ikke andet, så udstiller det hvor ringe vilkår det "borgernære demokrati" har det., og det viser hulheden i politikernes bragesnak om "at vi skam lytter til borgerne".

 • 3
 • 11

Når der nu sandsynligvis skal ventes måske 10-20 år inden en Femern forbindelse kan påbegyndes, eller måske aldrig, kunne man så ikke overveje, i mellemtiden, at igangsætte en Als-Fyn forbindelse, som faktisk ønskes af lokalbefolkningen, en vækstforbindelse som både vil styrke og binde Danmark bedre sammen, aflaste motorvejen fra grænsen og op til trekantsområdet, skabe nye muligheder i et "udkants" hjørne af Danmark og i det hele taget opgradere det sydligste Jylland og Fyns infrastruktur til fremtiden.

Kunne man måske også forestille sig, at man kunne bruge de samme faciliteter & fabrikker til produktionen af f.eks. tunnelelementer, så vil man have et stående og erfarent mandskab og produktion, når Femern en gang om føje år måske bliver besluttet, og man kunne gå i gang fra dag et.

 • 6
 • 7

ENIG

Jernbane og motorvej: Sønderborg - Als - Fåborg - Ringe - Nyborg

Motorvej: Ringsted - Roskilde - Farum - Hørsholm

Jernbane: Roskilde - Helsingør (med kryds stationer på Hillerød og Frederikssund banerne)

Tunnel: Helsingør - Helsingborg

Dermed samlet forbindelser, der kan lede trafik mellem Skandinavien/Nordsjælland og resten af landet samt Vesteuropa med et par yderligere forbindelser, uden om Hovedstaden og Odense og reducere trængsels omkostninger og bidrage til regional vækst.

Det vil flytte pendlere, gods, trængsel, aktivitet og dermed virksomheder fra tilstoppede storbyregioner til steder, hvor der er plads og brug for aktivitet.

De forbigåede kunne få følgende motorveje: Ringsted - Næstved - E45 Maribo til Svendborg (inkl. bro). Hobro - Viborg - Herning + Give - Billund -Kolding

Det ville gavne det meste af Danmark.

 • 1
 • 7

Når der nu sandsynligvis skal ventes måske 10-20 år inden en Femern forbindelse kan påbegyndes, eller måske aldrig, kunne man så ikke overveje, i mellemtiden, at igangsætte en Als-Fyn forbindelse, som faktisk ønskes af lokalbefolkningen, en vækstforbindelse som både vil styrke og binde Danmark bedre sammen, aflaste motorvejen fra grænsen og op til trekantsområdet, skabe nye muligheder i et "udkants" hjørne af Danmark og i det hele taget opgradere det sydligste Jylland og Fyns infrastruktur til fremtiden.

@ Per Hansen

Femern sparar folk og interskandinaviske godstog for 160 km. omvej mellem kraftcentrene København og Hamborg. Lillebælt Syd forbindelsen sparer bilister for 30 km. omvej mellem lilleputbyen Odense og tyndtbefolkede Nordtyskland.

Forbindelserne er cirka samme størrelse og længde, dermed koster de det samme.

Der er ikke potentiale for en jernbane over Lillebælt Syd, da hele jernbaneinfrastrukturen helt fra Odense til Sønderborg ikke eksisterer i dag. For dyrt for kun at spare 30 km.

Hele Lillebælt Syd skal således betales af de få bilister.

Det er ikke selvfinansierende, og kan derfor på ingen måde sammenlignes med Femern, som er et internationalt projekt med stort potentiale.

Lillebælt Syd er en lokal forbindelse med lokale interesser. Hvis regionen selv vil betale så byg den gerne.

Men den kan ikke sammenlignes med Femern, som gavner den halve befolkning og finansieres 100% af brugerne selv.

 • 4
 • 3

Hvis en person råber "ulven kommer" 11.999 gange, hører du så efter den 12.000. gang han råber?

De 11.999 klager som blot er kopieringsarbejde, risikerer at få den ene klage som rent faktisk kan have ret, til at drukne. Det muliggør, at forbindelsen godkendes.

Uanset hvad jeg synes om et projekt, hvis jeg skal sidde og sortere 11.999 useriøse klager, så mister jeg helt sikkert konsentrationen når jeg kommer til nummer 12.000.

Hvad er mest seriøst? At indsende 7 gennemarbejdede klager. Eller at sende 12.000 stort set identiske klager, med små variationer, ofte kun underskriften.

Det er chikane af myndighederne, det har intet med demokrati at gøre.

 • 6
 • 3

Jo, men man kunne jo så også i stedet droppe Femern, hvilket måske sker uanset pga. Div. Forhindringer, og så i stedet satse på denne indenlandske forbindelse, som ville kommer mange flere i Danmark tilgode.

Det er igen den sammen diskution, hvad skal komme først, hønen eller ægget, men vist man ikke investere andre steder end København/ Sjælland, så vil det også være der, at væksten klumper sig sammen i fremtiden, og det tror jeg faktisk ikke resten af landet vil finde sig i efterhånden.

 • 2
 • 4

Nedlæg Rødby- Puttgarten og lav færge forbindelser til Polen og Holland og kræv visum af alle tyskere der vil nordpå og hold op med at købe tyske varer. VW, Siemens (De flytter alligevel snart) Bosch. De vil os jo alligevel ikke.

Men hvis tyskerne ikke vil have en tunnel, så sig det så højt at vi kan høre det. Deres indvendinger er så søgte, når man tænker på al den sennepsgas de har droppet i Østersøen og deres fortsatte anvendelse af brunkul hvor de ødelægger 2-300 gange så meget natur pr. måned som Fehmarn tunnellen kan forårsage i hele bygningsperioden

 • 0
 • 7

"lav færge forbindelser til Polen og Holland???" Esbjerg - Vlissingen, eller hvilken rute kunne du tænke dig?

"al den sennepsgas de har droppet i Østersøen" det var vist ikke tyskerne men nærmere de allierede efter krigen

Men jeg må give dig ret mht. brunkul.

Bent.

 • 3
 • 1

Østdanmark, Sjælland, Lolland-Falster har vitale forbindelser til Vestdanmark, Sverige og Tyskland, men øst-vest forbindelsen er langt den vigtigste. Storebæltsforbindelsen benyttes dagligt af 30.000 biler og 20.000 togpassagerer. De tilsvarende tal for Rødby-Puttgarden er ca. 6.000 biler og ca. 1.200 togpassagerer. En afbrydelse af Storebæltsforbindelsen på grund af påsejling eller sabotage vil det tage år at retablere, med uoverskuelige konsekvense for det danske samfund. Alligevel har Folketinget valgt at investere 70-80 milliarder i et økonomisk yderst risikabelt projekt, som skal konkurrere mod de talrige østersøruterne. En Kattegatforbindelse vil være dyr, men pengene kan betragtes som en forsikringspræmie, som tilmed giver gevinst i form af hurtigere og kortere transport mellem Hovedstadsområdet og Jylland nord for Horsens.

 • 2
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten