11 godkendte pesticider risikerer at sive ned i grundvandet

Illustration: www.naturinformation.dk

Efter dyrkning af landbrugsmarker som led i et eksperiment har danske forskere fastslået, at 11 af de mest brugte pesticider i Danmark risikerer at sive ned til grundvandet.

Forskerne fra blandt andet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) har siden maj 1999 dyrket en række marker med de højest tilladte doser af pesticider som led i programmet Varslingssystemet for udvaskning Af pesticider til Grundvandet (VAP).

Ud af 31 godkendte pesticider viste 11 pesticider og nedbrydningsprodukter tegn på at udvaskes gennem den øverste del af marken i koncentrationer, der overstiger de 0,1 mikrogram per liter, som er Miljøstyrelsens kriterium for at kigge nærmere på stofferne.

»Det er det røde advarselsflag, vi har rejst. Man kan sammenligne udvaskningen med, at det drypper stille og roligt med pesticider fra det øverste jordlag,« siger seniorforsker, Jeanne Kjær Geus.

Koncentrationer stiger i grundvandsmålinger

Rapporten fra VAP gennemgår udviklingen fra 1999 til 2006 og fremhæver især et nedbrydningsprodukt fra stoffet rimsulfurons, der indgår i ukrudtsmidlet Titus, som bruges af danske kartoffelavlere.

Tre år efter stoffet er sprøjtet på markerne, udvaskes det stadig i koncentrationer på mellem 0,1 og 0,14 mikrogram per liter. Det står i stærk modsætning til de fleste pesticider, der bindes i de øverste jordlag og nedbrydes.

»Stoffet er allerede begyndt at vise sig i de dybereliggende grundvandsmålinger, og koncentrationen stiger hele tiden,« siger Jeanne Kjær.

Opmærksomheden omkring nedbrydningsproduktet fra rimsulfurons skyldes især, at det udvaskes på samme måde som stoffet Metribuzin, der tidligere er blevet forbudt. Men nu er det op til Miljøstyrelsen at afgøre, om der er grund til flere forbud mod pesticider.

Ingen risiko for sundhedsskadelige effekter

Miljøstyrelsens "grænseværdi" på 0,1 mikrogram per liter er dog ikke udtryk for, at koncentrationer over dette niveau er farligt.

»Niveauet er et politisk fastsat niveau ud fra et argument om, at man bare ikke vil have pesticider i grundvandet. Det har intet at gøre med, hvorvidt stofferne har toksikologiske effekter i de koncentrationer. Langt de fleste stoffer er overhovedet ikke skadelige, hvis de optræder i koncentrationer et stykke over miljøstyrelsens niveau,« siger agronom og ekspert i toksikologiske effekter af pesticider i DHI Merethe Styczen.

Miljøstyrelsen skal undersøge stofferne nærmere

Allerede for to år siden begyndte forskerne bag VAP at være opmærksomme på de 11 pesticider, der nu skal undersøges nærmere, men først nu har datagrundlaget være godt nok, mener Jeanne Kjær.

Blandt de andre pesticider kan nævnes stofferne ethofumesat, bentazon, pendimethalin, propyzamid, metamitron, og dets nedbrydningsprodukt metamitron-desamino, azoxystrobin og dets nedbrydningsprodukt CyPM samt nedbrydningsprodukter fra pirimicarb, der er fundet i årlige gennemsnits-koncentrationer mellem 0,12 og 3,1 mikrogram pr. liter.

Det er nu op til Miljøstyrelsen at foretage en nærmere vurdering af, om stofferne skal forbydes eller brugen af dem skal begrænses.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Pesticider skal forbydes. Hvorfor har vi så travlt med at udrydde naturlige planter med giftstoffer? Vi mennesker har så travlt (tror vi), at vi forgifter os selv og gør os syge. Stop nu med at fremstille og bruge disse giftstoffer. Stop ligeledes med at fremstille giftstofferne til de fjerne lande, hvor de gør lige så stor skade. Og vi importerer deres afgrøder. Giftstofferne sidder i afgrøderne og kan SLET IKKE vaskes eller skrælles af, inden vi spiser dem, giften sidder i HELE afgrøden. Lav hele Danmark til økologisk dyrkning, giv dyrkningspræmier til de avlere, der kommer først, og afvikl kunstgødning og spesticidsprøjtning i løbet af 3 år. Ingen moms på økologisk grønt og frugt. Sæt 50% moms på sprøjtede afgrøder og også på importerede sprøjtede afgrøder.

Danmark vil blomstre.............. Det vil gøre os sunde, nedbringe sygdomstilfælde og dødelighed, standse udgifterne til hospitaler, psykiske hjem, plejehjem og hjemmepleje. Og meget mere. Skrevet i kærlighed til menneskeheden.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten