1.000.000 m3 sand forvandlet til strandparadis

Det ligner en rigtig kyst. Det er også en rigtig kyst. Men ingeniører og geologer har skabt den kystlinje, som Amagers nye strandpark udgør. Selv om den ikke er helt færdig og vil blive ved at ligne et ørkenlandskab resten af sommeren, åbner strandparken i morgen, lørdag.

Den nye strandpark byder denne sommer på halvanden km kyst i 55 meters bredde, der lokker med solopvarmet sand og vand så friskt som på f.eks. nordkysten. De sidste 500 meter af den to km lange strand er indtil videre lukket land i lighed med strandpromenaden, lagunen og alle faciliteter, for områderne er afspærret som byggeplads.

Siden anlægget blev igangsat i maj i fjor, har strandparkens officielle åbning været planlagt til 18. august. Indtil da er stranden stadig arbejdsplads for mellem 70 og 75 mand. Når Amager Strandpark I/S har besluttet at åbne nu, sker det i erkendelse af, at badende er umulige at holde væk, når først sommervejret rammer landet.

Strandparkens modelberegninger viser, at der på en varm sommerdag var op til 40.000 badegæster på den gamle Amager Strand – og op til 90.000, når der var koncert på Femøren eller Tiøren, som er grønne områder i umiddelbar forbindelse med stranden. Med den nye strand bliver der plads til 25 pct. flere gæster.

Så bygherrens projektchef Tove Frederiksen håber, at badegæsterne vil respektere, at det stadig er en byggeplads, der er i fuld sving.

Medarbejderne er nu i gang med at anlæg-ge infrastruktur, dvs. lægge rør og installere el, vand, kloak og vejkasser til de fremtidige veje, planere terrænet til parkering og forme klitter. Andre arbejder med regulering af kystprofilen, så bunden skråner, som den skal.

Den nye strandpark er anlagt som en ø, der er skabt af en million m3 sand pumpet op fra Kriegers Flak i Østersøen ud for Møn. Strukturen i det hvide sand er en smule grovere end på strandene i f.eks. Dueodde og Tisvildeleje. Men sandtypen passer til den bølgepåvirkning, som netop denne kyststrækning får, og sandet er ikke mærkbart grovere.

Broer sparet væk

Ligesom den snævre tidsplan holder budgettet også, fastslår Tove Frederiksen:

»Vi har et stramt budget og får brugt hver en øre, men vi kommer ikke til at bede om flere penge. Projektet kommer til at koste 200 mio. kroner i 2000-priser, dvs. at prisen efter en indeksregulering bliver en lille kvart milliard.«

Til gengæld har projektchefen og politikerne i bestyrelsen konstant måttet finde besparelser i projektet for at holde budgettet. Det er, mener Tove Frederiksen, sket uden funktionelle ændringer og væsentlige forringelser i stranden.

Sparebestræbelserne er især gået ud over broerne. Den midterste bro, der oprindelig var tænkt med et større spænd, så den kunne anvendes til kajak- og kanokonkurrencer, er blevet en almindelig stibro uden spænd. Man kan sagtens sejle under, men den opfylder ikke internationale krav til et konkurrencestadion. En anden bro er forkortet og en tredje erstattet af et landanlæg. Besparelserne betyder også, at der i stedet for rigtige moler er lavet stenkastninger, hvor der senere kan bygges broer. Derudover er sandmængderne skåret ned, og der bliver ikke bygget fem, men fire toiletbygninger.

Venter på efterårsstormene

Fra starten har hensigten været at skabe en kystlinje, hvor det i modsætning til den gamle strand bliver jævnt og relativt hurtigt dybt, så det er en meter dybt 35 meter fra kysten. Men der har dannet sig revler, som entreprenøren arbejder med at udbedre.

»Som det ser ud nu, skråner det lidt mindre ind mod kysten og bliver stejlere, når man kommer lidt længere ud. Vi vidste imidlertid godt, at det ville tage tid, inden bølgerne har glattet overfladen ud, så strandens profil er jævn. Det gør de ikke på én gang. Det sker sikkert først om et halvt år, når der har været et par efterårsstorme,« siger Tove Frederiksen.

Med den nye sandø har ingeniørerne skabt en lagune mellem øen og den tidligere kyststrækning. Vandet i lagunen bliver udskiftet fuldstændigt en gang i døgnet, men badegæsterne behøves ikke frygte for stærke strømme, forsikre Tove Frederiksen.

DHI Vand & Miljø beregnede, hvor og hvordan Amager Strandpark skulle anlægges. Firmaet har skabt sig et internationalt ry som succesrige planlæggere af kunstige kyster, og adskillige hjemlige og udenlandske delegationer har allerede aflagt amagerkanernes nye strand et besøg for at se, hvordan de har båret sig ad.

Fra i morgen kan besøgende indtage strandene enten via broen ved den lille havn ud for Femøren eller ad den nordlige stibro ud for Italiensvej.