1.000 boliger i Albertslund bør rives ned

Riv 1.000 huse ned i Albertslund Syd og byg nye i stedet. Sådan lyder den usædvanlige opfordring fra ingeniørfirmaet Niras og arkitektfirmaet Nova5 i en teknisk undersøgelses af, hvordan 1.000 såkaldte gårdhuse på Københavns vestegn bedst og billigst kan renoveres.

»Totaløkonomisk er der ingen tvivl om, at det bedst kan betale sig at rive husene ned og bygge nye,« siger civilingeniør Pernille Hedehus, Niras.

Ifølge rådgiverne vil det koste 1,5 mio. kr. at renovere hvert af de cirka 100 kvm store huse til dagens standard for indeklima og energiforbrug. Den høje pris skyldes, at tagkonstruktionerne er angrebet af skimmelsvamp, og at der er stor risiko for trænedbrydende svampe. Derfor skal taget totaludskiftes.

Fundamentet er det eneste der kan genbruges, hvis de 1000 gårdhuse i Albertslund skal renoveres. Illustration: LARS BERTELSEN
Skimmelsvamp stortrives på tagene. Illustration: LARS BERTELSEN
Beklædningen på ydermuren er asbestholdige plader. Illustration: LARS BERTELSEN
Gårdhaverne er nedslidte. Illustration: LARS BERTELSEN

Skimmelsvampene er også dukket op i krybekældrene, fordi der ikke er ordentligt isoleret ned mod jorden.

Hvis gårdhusene skal leve op til dagens energistandarder, betyder det, at alle indre vægge samt køkken og bad skal rives ud, og at der skal støbes et isoleret terrændæk mellem kantfundamenterne, som husene hviler på.

Derefter skal hele indmaden bygges op igen. Hele processen vil tage godt ni måneder, og i mellemtiden skal tusindvis af beboere genhuses.

Men det kan altså slet ikke betale sig. I stedet bør man rive alle husene ned og erstatte dem med nye, fabriksbyggede lavenergiboliger, hvor energiforbruget er halvt så stort som dagens mindstekrav. Så kan beboerne flytte tilbage i boliger med bedre indeklima, bedre lys og markant lavere energi­regninger efter kun tre måneder.

I Albertslund er beboerne enige i, at nedrivning er den bedste løsning:

»Selvfølgelig er det kedeligt, at alt det vi har lavet, skal rives ned. Men hvis vi får et hurtigere projekt og en lavere varmeregning, så tror jeg, at alle foretrækker en nedrivning,« siger medlem af afdelingsbestyrelsen, Tove Meyling.

Prisen for en ny bolig inklusiv nedrivning er cirka 1,7 millioner kroner. Det ved man af erfaringer fra bl.a. Boligforeningen Ringgården i Århus. De 200.000 kroner mere i forhold til renoveringsprisen opvejes ifølge Pernille Hedehus af lavere vedligeholdelsesudgifter, bedre indeklima og lavere energiregning.

Må ikke støtte billigste løsning

Selv om beregningerne klart dokumenterer fornuften i at bygge nyt, står lovgivningen i vejen for det. Landsbyggefonden, der formidler støtte til at renovere almennyttigt byggeri, må nemlig ikke give støtte til nybyggeri, selv om det erstatter eksisterende, almene boliger, forklarer Jesper Rasmussen, byggechef i Bo-Vest:

»Men, når nu renoveringsudgifterne er så eksorbitant høje, så håber vi, at vi kan få en undtagelse eller, at reglerne bliver lavet om.«

I Albertslund Kommune mener direktør for miljø- og teknikforvaltningen, Niels Carsten Bluhme, at det er vanvittigt at bruge langt over en milliard på at renovere.

»Det giver jo ingen mening at renovere til en energistandard, der vil være forældet, før byggeriet står færdigt,« siger han.

Ifølge seniorforsker Niels Haldor Bertelsen fra Statens Byggeforskningsinstitut er der mange andre almene byggerier, hvor det også bedre kan betale sig at rive ned og bygge nyt i stedet for at renovere.

Emner : Huse