100 ton skifergas-kemikalier lækker i Statoil-brand
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
By signing up, you agree to our Terms & Conditions and agree that Teknologiens Mediehus and the IDA Group may occasionally contact you regarding events, analyzes, news, offers, etc. by telephone, SMS and email. Newsletters and emails from Teknologiens Mediehus may contain marketing from marketing partners.

100 ton skifergas-kemikalier lækker i Statoil-brand

Illustration: Monroe County EMA

Hele maskinparken ved Statoils skifergasanlæg i Monroe County, Ohio, brændte ned lørdag den 28. juni, skriver Teknisk Ukeblad. Det resulterede ifølge de amerikanske miljømyndigheder i tonsvis af lækkede kemikalier og omkring 70.000 døde fisk i en nærliggende flod.

Branden på anlægget var synlig på lang afstand, og omkring 30 eksplosioner gjorde slukningsarbejdet til en vanskelig opgave. Det tog flere dage at få slukket branden helt, og anlægget er fortsat lukket ned, mens Statoil er i gang med at udbedre skaderne.

Læs også: Dansk skifergas er en tvivlsom forretning for statskassen

Ingen personer kom til skade i branden, men 25 naboer til området måtte evakueres. Brøndområdet i Ohio er en del af Marcellus-formationen, som rummer en af de rigeste skifergasforekomster i USA.

»Det var en alvorlig ulykke, og Statoil har igangsat en intern undersøgelse for at få klarhed over, hvad der var årsag til branden. Vi skal lære af, hvad der skete, og eventuelt sætte nye tiltag i gang for at forhindre, at det sker igen,« skriver Statoil-talsmand Knut Rostad i en mail til Teknisk Ukeblad.

En foreløbig rapport fra de amerikanske miljømyndigheder beskriver, at nær 100 ton kemikalieblanding, som bruges til at sprække skiferlagene i undergrunden efter den såkaldte hydraulisk frakturerings-metode, var lagret på brøndområdet.

Læs også: Trods skifergas-eventyret stiger USA's CO2-udslip nu igen

Brandslukningen og tilbagestrømning fra en af brøndhovederne fik store mængder vand og ukendte kemikalier til at strømme ud i den omkringliggende natur. Vandprøver herfra indeholdt blandt andet carbonhydrider, acetone, ethyl-benzen og toluen.

Over 11.000 døde fisk blev samlet ind på en strækning på otte kilometer, men ifølge Statoil er årsagen til fiskedøden ikke fastslået.

De foreløbige rapporter tyder på, at branden opstod på grund af en lækage i et hydraulikrør, hvor det varme udstyr skulle have antændt hydraulikvæsken. Det kan Statoil dog ikke bekræfte.

»De igangværende undersøgelser har endnu ikke fastslået brandårsagen andet end, at selve branden begrænsede sig til udstyret på anlægget,« skriver Knut Rostad.

Læs også: Forslag: Stop for sorte energiinvesteringer i ingeniørernes pensionskasse

Statoil har syv brønde i området, som er færdigboret. Ingen af dem er sat i produktion, og et eksperthold fra Wild Well Control har kontrolleret brøndhovederne efter branden. Ifølge rapporten skulle brøndhovederne være intakte på nær det ene, hvorfra der skete udslip.

Statoil har efterfølgende oprettet en hjemmeside om situationen. Den melder i skrivende stund om normal tilstand i området.

Skifergas

Produktprisen 2013 Skal Danmark udnytte skifergassen i undergrunden eller ej? Beslutningen kræver indsigt i tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold. Ingeniøren dækker emnet hele vejen med artikler og debatmøde. Følg hele skifergas-dækningen her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg nåede nærmest lige at skrive det i en kommentar til en anden artikel inden denne blev lagt op. Men som jeg skrev, så er det DETTE der er den største risiko for skiferboringer - ikke hvad der foregår 4 km nede i undergrunden (med mindre der er tale om skaminjicering af spildevand - men det har i princippet ikke noget med skiferboringen at gøre).

Hvis ikke operatøren har styr på håndtering af kemikalier og affald, så kan der ske nogle rigtigt grimme udslip, men det er vel ikke anderledes end andre spild? Hvor tit hører man ikke om at der er sluppet gylle ud i en å, eller at en virksomhed ikke har haft styr på deres spildevand og forurenet et å eller søsystem med industriaffald?

Så der hvor den tilsynsførende myndighed virkelig skal være skarpe her, er på kontrol af hvad der sker på overfladen, ikke i undergrunden.

 • 19
 • 3

Det kan ikke være rigtigt?
Jeg har hørt og læst flere danske eksperter, bla her på ing.dk, at skiferboring med frakturering, er en 100% ok (nærmest økologisk) naturvenlig teknologi?

En eller anden må have fremkommet med en usandhed eller to...
Hvem står frem?

 • 12
 • 13

Skifergas er slet ikke rentabelt på baggrund af en beregning, der kun handler om omkostninger vs. indtægter (Jyllands-Posten d.d.)

Concito har skrevet en rapport, hvori de konkluderer, at skifergas ikke kan skubbe kul af markedet, som det ser ud lige nu. Desuden peger meget på, at det systematiske methanudslip alligevel vil overgå CO2-besparelsen.

Så hvis vi skal opsummere: Det kan ikke betale sig; det er farligt for miljøet; og det kan ikke hjælpe os med at nedbringe drivhusgasser.

Så måske vi skulle have Folketinget til at vedtage et nationalt forbud. På den måde kan Danmark arbejde videre med andre energi-former... og om >10 år kan vi overveje, om vi har brug for vores skifergasreserver.

 • 18
 • 4

Systematisk methanudslip, det må du lige forklare lidt bedre... Det er ret dårlig business at lukke det du sælger ud til fuglene uden at tage dem betalt for det... Desuden er det ikke ønskeligt at have udslip af ekstremt let antændeligt gas lige ved dit produktionsanlæg.

Desuden ser jeg ikke sammenhængen i at begrænse en udvinding for at fremme noget komplet urelateret. Der er ikke mange danskere der kan fyre med vindstrøm i deres naturgasfyr.

 • 7
 • 12

Før de gik i gang skrev jeg at jeg håbet at det ville vise sig at det slet ikke kan betale sig at udvinde skifergas herhjemme og nu ser det heldigvis ud til at det kan det ikke.

Profit driver disse selskaber - ikke fordi der er noget galt i at ville tjene penge - men nogle gange bliver vi nød til at sætte andre hensyn højre end profit og vores miljø er en af de ting som er mere værd end penge.

Så længe der ikke er kan betale lige så længe har vores natur og drikkevand en chance.

Så med håb om at der er knasttørt ....

 • 1
 • 3

Systematisk methanudslip, det må du lige forklare lidt bedre... Det er ret dårlig business at lukke det du sælger ud til fuglene uden at tage dem betalt for det... Desuden er det ikke ønskeligt at have udslip af ekstremt let antændeligt gas lige ved dit produktionsanlæg.

Hej Morten,

Du har ret i at "systematisk" nok ikke er det bedste ord. Det skal dække over det mere statistiske udslip, der er empirisk påvist. Dvs. at man kan betragte en masse boringer og sige, at så og så meget metan siver ud. Du har da ret i, at der eksisterer et incitament for at undgå udslip. Dog ser vi alligevel masser af udslip for både olie- og gas-aktiviteter, både onshore og offshore. For netop skifergasboringer er det særligt relevant, da der er ekstremt mange boringer pr m3 udvunden gas -- så der er med andre ord meget flere kilder til udslip. Jeg vil også gætte på, at transporten af skifergas er langt mere fragmenteret og kompleks end for konventionel naturgas.

Udslip kan ske både ved pludseligt opståede ulykker og ved konstante utætheder. Først-nævnte ville man ikke kalde for systematisk, men jeg er sikker på, at der alligevel findes en slags risikoberegning, som virksomhederne vægter mod prisen for at sikre sig mod diverse ulykker.

Olie/gas-selskaberne har desværre også et dårligt incitament til at registrere og offentliggøre data om udslip, da det giver dem en masse problemer i form af bøder, oprydning og dårlige klima-regnskaber. Det er også i den forbindelse, at det bliver kaldt "systematisk", da det er at anse for indkalkuleret adfærd, at man ikke bruger tilstrækkelige penge på at sikre sit udstyr. Det er sikkert igen cost-benefit ift. gassens værdi.

About 30% of the US anthropogenic methane emissions originate from the oil and natural gas sector. Emissions are partly leaks and partly engineered vents. Almost 30% of methane emissions from onshore oil and natural gas facilities are from leaks

Oversættelse: 30% af amerikansk, menneskeskabt metan-udslip kommer fra olie- og naturgassektoren. Udslippene sker delvist fra utætheder og delvist fra indrettede ventiler. Næsten 30% af metan-udslip fra onshore olie- og naturgas stammer fra lækager.

Se denne rapport for grundig gennemgang: http://catf.us/resources/publications/view...
Men der er ret mange forskellige kilder hvis du googler "systematic methane leaks".

Der findes rigtig meget materiale om det, men som sagt er det svært at sige et præcist tal. Man kan dog godt konkludere, at det er ekstremt omstridt, om skifergas er bedre end kul pga. kombinationen af metan-udslip og metanens drivhus-potentiale, som løbende er blevet opjusteret.

 • 2
 • 0

Ja okay, at forsvare amerikanernes måde at drive udvinding på skal jeg ikke gøre noget forsøg på. Problemet er at der i USA er stor udbredelse af princippet one man, one well. Da man ejer undergrunden under sin jord er man også berettiget til at udnytte ressourcerne. Olien opsamles i en åben tank og gassen ventes af i en cold flare (et rør der løfter gassen væk og så bare lukker den ud uden afbrænding) da infrastrukturen ikke er til stede til at flytte gassen rundt. Jeg tror dog at efterhånden som amerikanerne får øjnene op for metan, så vil udledningen begrænses voldsomt.
Cold flaring er slet ikke tilladt i vores del af verden undtaget i nødstilfælde. Skal du af med gas, skal den brændes.

Ang. Det at tilbageholde information mod bedrevidende, så må det vidst henvises til konspirationskontoen. Jeg vil mene at der er god solid evidens for at olieselskaber generelt er rigtig gode til at rapportere hændelser med påvirkning på miljøet. Desuden er overvågning og kontrol så god at man ikke vil kunne slå en prut på barentshavet uden at der er en satellit der fanger et infrarød signatur af det. Konsekvenserne ved at tilbageholde den slags information er ikke kun store bøder (der er efter min bedste overbevisning ikke bødestraf for at rapportere et utilsigtet udslip, kun omkostninger til oprydning og afgifter), men også inddragelse af udvindingstilladelser samt markant dårligere chancer for at vinde yderligere efterforsknings- og udvindingslicenser. Lande snakker sammen og de udstedende myndigheder læser også aviser.
En sag som den ovenstående giver i forvejen Statoil mere dårlig publicity end de får af positiv på et helt år. Hvis de havde forsøgt at dække over det, så ville de formentlig godt kunne pakke sammen i USA og droppe nye boringer de næste par år.

Og hvis vi så skal til at snakke kul vs. Skifergas, så glemmer du lige et usædvanligt vigtigt faktum: det er ikke uden ulempe at udvinde kul heller. For det første er CO2 udslippet på MJ produceret brændsel (altså ved maskiner, transport og behandling af kullet) væsentligt højere end det tilsvarende for gas, selv skifergas.
I følge det store stygge internet, så er olie/gasudvinding årsag til ca. 4% af den totale metanudledning i USA (igen, husk: dette med udbredt anvendelse af cold flaring). Kuludvinding står til gengæld for ca. 10% af det totale udslip. Og i modsætning til ved olie/gasproduktion, så kan man ikke hot flare her for at brænde dette af.

Der er mange tunger der taler imod skifergas, men jeg tror man glemmer at se på data samlet i stedet for bare isoleret at se på konsekvenserne af den enkelte skiferboring. Uden at have aktier eller økonomisk interesse i skifergas, så vil jeg personligt foretrække skifergas frem for kul der er fragtet hertil fra den anden side af verden. Ideelt skal vi brænde biomasse og lege med vindmøller, men vi er bare slet ikke i en situation hvor det er et realistisk scenarie (ps.: der er ikke elpatroner i gasfyr da det bare vil være et fordyrende produkt uden mening) endnu og derfor er vi afhængige af at forny vores fossile brændselskilder - hvadend det er gas eller kul. Så selvom det måske ikke kan betale sig at udvinde gassen på en varm sommerdag, så kan den volatile geopolitiske situation hurtigt vise sig at gøre det rentabelt i de kolde vintermåneder når Rusland åbner hanerne.

 • 4
 • 2

Vi går lidt ud af et spor, men det er også fint :) Tak for opklaringen ang. cold flaring. Kender du nogen studier ang. hot flaring og CO2-ækvivalens?

At kul er noget lort, kan vi sikkert også godt blive enige om; men jeg ser intet klart bevis for, at skifergas skulle være bedre, snarere er der så tilstrækkeligt mange usikkerheder, at jeg ville kalde det for hasard-spil.

Spørgsmålet er: Hvor meget bedre skal det være, og hvilken garanti kan gives for, at det fortrænger kul fra markedet? Det har vi jo så allerede Concitos studie til at give et godt bud på. Og set i det lys, skal vi lade gassen ligge og fokusere på udvikling af andre energiformer. Concito har sagt, at der er brug for ændringer i CO2-kvotesystemet for, at det kan lade sig gøre, og IPCC har den holdning, at de ikke vil udtale sig med sikkerhed pga. bl.a. metan-udslippet.

http://www.theccc.org.uk/blog/does-the-ipc...

Om skifergas i UK siger IPCC:

There is already sufficient gas-fired capacity to switch from coal to gas generation in the UK power system. However, at the moment the economics are unfavourable, due to low prices of carbon and coal – stronger carbon prices or lower gas prices could drive more switching.

Jeg er uenig i, at man glemmer at kigge på data samlet. Det gør man. Og det er netop i denne opsummering, at det begynder at gå galt. Så pludselig er der cold/hot flaring, etablering, oprydning, risiko for ulykker, udledning ifm. transport, opbevaring / LNG, drikkevandsproblematik, radioaktive stoffer, jordskælv, spildevandshåndtering, metans drivhuspotentiale.. etc... men når økonomerne også siger, at skifergas vil øge udbudet af fossile brændsler, så betyder det jo, at uanset hvor meget bedre end kul, det er, så vil den globale bundlinje blive værre.

Kul skal fortrænges, men det er bedre at fortrænge gennem en kombination af vind, vand, bio, sol, energieffektivisering osv. så vi ikke blot intensiverer forbruget og flytter kullet over i nedslidte, super-forurenende kulkraftværke i fattigere lande.

Ang. Det at tilbageholde information mod bedrevidende, så må det vidst henvises til konspirationskontoen. Jeg vil mene at der er god solid evidens for at olieselskaber generelt er rigtig gode til at rapportere hændelser med påvirkning på miljøet.

Jeg tror du forveksler konspirationsteori med almindelig sund fornuft. Du siger jo selv, at udslip er rigtig dårlig PR for olie/gas-virksomheder. Dertil kommer påvirkning af aktiekurser. Det er gode incitamenter til at hemmeligholde udslip / give estimater i egen favør for risikoer og udslip / kontrollere strømmen af informationer til offentligheden.

Har du fuldt med i Deepwater Horizon? :) BP opførte sig som Saddams irakiske informationsministerie. Vi har vist alle grinet af deres Photoshop-billeder. Men prøv at kigge på alle skandalerne i tidslinjen og prøv at spørge dig selv, om miljøet og de efterfølgende sagsanlæg var noget, der stoppede dem...

http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_t...

Eller mere nærliggende, hvad med Totals kæmpe-gasudslip i Nordsøen 2012..

A senior union official says Total repeatedly assured workers on the Elgin platform that a leak was impossible until just hours before evacuating them.

http://www.theguardian.com/environment/201...

En sag som den ovenstående giver i forvejen Statoil mere dårlig publicity end de får af positiv på et helt år. Hvis de havde forsøgt at dække over det, så ville de formentlig godt kunne pakke sammen i USA og droppe nye boringer de næste par år.

Sorry, men det dér lyder mere som naivt gætværk. Vi kan være enige så langt som, at det er dårlig PR; men jeg tror ikke, det behøver have nogen særlig betydning for Statoils praksis eller myndighedernes attitude overfor Statoil. Alle olie/gas-selskaber har store ulykker på samvittigheden.

I øvrigt mht. din Rusland-teori: Rusland har jo lige tabt en KÆMPE-retssag ang. ulovlig statsovertagelse af Yukos, der bl.a. betyder, at BP har vundet $30 mia. -- sagen er anket; men med store vestlige interesser i at sælge russisk olie/gas er det slet slet ikke sikkert, at Rusland nogensinde kommer til at slukke for noget. Husk, at Gazprom kun er 50% statsejet.

 • 1
 • 1

Prøv dette link: http://www.ens.dk/info/publikationer/danma...

Og læs på side 13-14 om CO2-udledning fra brændstofforbrug pr. mio. t.o.e. og CO2-udledning fra produktionsanlæg i Nordsøen. Det ses bl.a., at bidraget fra gasafbrænding i den danske del af Nordsøen bidrog i 2013 med 250.000 tons af den samlede CO2-udledning på 1.7 mio. tons. Broderparten stammer fra brugen af gas (og dieselolie) til drift af kompressorer, etc. på anlæggene.

 • 1
 • 0

Rettelse: Citatet ovenfor stammer ikke fra IPCC, men fra CCC, som er et uafhængigt statsfinansieret britisk klimapanel. En slags Concito.

 • 0
 • 0

Uheldet har vidst mere at gøre med risikoen ved al menneskelig aktivitet, end lige skifergasudvinding.

Kan godt lide artiklen taler om 'kemikalier'. En noget bred betegnelse.

 • 2
 • 4