Sponseret indhold

Arkitekter og ingeniører under samme tag: ”Det er som at blive efteruddannet hver eneste dag”

Hvorfor opkøber og fusionerer arkitekt- og ingeniørfirmaer i stor stil i disse år? Svaret skal først og fremmest findes hos kunderne, der ønsker integrerede løsninger. Men for medarbejderne bliver det sjovere rent fagligt, og så er der en masse koordinering, som går langt hurtigere, lyder erfaringerne fra kollegaerne Ask Abildgaard, fagleder for integreret rådgivning hos Sweco Architects og Thomas Jahr, projekt- og projekteringsleder i Swecos Byggeri-division.

Af TECH RELATIONS for Sweco
Thomas Jahr (tv.) og Ask Abildgaard (th.) mener ikke bare, at det giver et bedre resultat, når ingeniører og arkitekter arbejder tættere sammen. Det bliver også mere interessant at gå på arbejde. Illustration: Jeppe Carlsen

»Vi optimerer den tid vi bruger på at projektere, når ingeniører og arkitekter sidder i samme lokale,« konstaterer Ask Abildgaard.
Han er fagleder for integreret rådgivning og projekteringsledelse hos Sweco Architects, og sidder dermed midt i den hotteste trend i byggebranchen: Fusioner mellem ingeniør- og arkitektfirmaer.

Det er blandt andet hans opgave at sørge for, at Swecos opkøb af Årstiderne Arkitekter og KANT arkitekter kommer til at give konkrete resultater. Her har optimeringen af tiden samt tværfagligheden vist sig som både det mest synlige og den mest oplagte fordel i hverdagen.

»Vi optimerer den tid vi bruger på at projektere, når ingeniører og arkitekter sidder i samme lokale,« konstaterer Ask Abildgaard, fagleder for integreret rådgivning hos Sweco Architects. Illustration: Jeppe Carlsen

»Spørgsmål som man tidligere ville sende en mail omkring eller tage op på det ugentlige koordineringsmøde mellem arkitekter og ingeniørfirmaerne, kan nu afklares på få minutter ved, at man lige vender sig om, og spørger kollegaen,« siger Ask Abildgaard.

Han understreger, at det gør en utroligt stor forskel, at de ikke bare arbejder sammen, men helt konkret sidder ryg-mod-ryg i samme projektlokale.

Thomas Jahr supplerer: »Det er samtalerne mellem de planlagte møder, ved kaffemaskinen, på gangen eller over skrivebordet, hvor den største gevinst er. Det gælder ikke kun i relation til koordineringen af selve projektet, men netop fordi, at vi opbygger en relation, der gør, at de større problemer bliver lettere at løse«.

Daglig efteruddannelse – bedre beslutninger

En anden konkret fordel ved at arbejde tæt sammen under hele byggeriet er, at det giver en stor indsigt i kollegaernes udfordringer.

»Du får en kæmpe forståelse og respekt for andres fagligheder, når du sidder i samme rum. Det er en helt gratis, daglig efteruddannelse, som du ikke kan få andre steder,« forklarer Ask Abildgaard.
Det er i høj grad en bølge, der er båret frem af kundernes ønske om én rådgiver, fortæller Ask Abildgaard.

»Kunderne efterspørger en samlet løsning, så de ikke skal ud at handle flere steder, og så de får en rådgiver, der tager det fulde ansvar for den samlede løsning, «forklarer han.
Det stiller større krav til de store spillere på markedet – også hos Sweco, hvor man med opkøbet af to arkitektfirmaer nu kan trække på 320 arkitekter.

»Det har enorm værdi at få alle fagligheder på banen fra starten af projekteringen og så fortsætte arbejdet tæt sammen frem imod afleveringen af det samlede byggeri – Vi skal spille hinanden gode fra start til slut,« fortæller Ask Abildgaard.
Han har selv arbejdet på fag-integrerede projekter i over tre år, og er blevet en stor fortaler for metoden. Ikke bare fordi kunderne bliver mere tilfredse, men fordi det er sjovere at gå på arbejde.

Projektets spørgsmål og afklaringer finder en løsning langt hurtigere, når man ikke skal koordinere med folk i et andet firma, men sidder i samme lokale.
Han vurderer også, at de beslutninger der bliver taget, er bedre, når alle faggrupper har været inde tidligt i forløbet.

Lige nu arbejder Sweco sammen med BAM Danmark på at bygge et nyt hovedsæde for Johannes Fog-koncernen, der bl.a. ejer ni større trælasthandler og byggecentre. Det er blevet lidt af et mønsterprojekt for hele tankegangen om integreret projektstyring. Illustration: Jeppe Carlsen

»Vi spiller hinanden ’gode’ på den her måde, og selvom den tidlige koordinering for mange faggrupper tager tid, så vinder vi det ind senere, så VVS-ingeniørerne ikke kommer ind til sidst og oplever, at der er sat 2 x 2 meter af til deres skakter, når de har brug for 4 x 4 meter, for at få plads til alt. Dette er afklaret i de tidligere faser«.

Tværfagligheden og dens potentiale ses når alle faggrupper deltager med minimum 3-4 mand.
Ved at have grupper af fagfolk er der både plads til den tværfaglige koordinering men også den daglige fagspecifikke sparring inden for hver faggruppe.
Det afgørende er, at der bliver opbygget personlige relationer alle fag imellem.

»I de projekter jeg har været med på hidtil, har vi arrangeret mange faglige arrangementer, middage eller fredagsbarer. Når du kender din kollega ud over hans faglighed – og både har drukket øl sammen og udvekslet tips om pasning af ungernes hamstere, så er det også langt nemmere at løse de svære faglige problemer,« siger Ask Abildgaard, der understreger, at det især har værdi, når det lykkes at sætte et team af folk, der kender hinanden fra projekt-til-projekt. Det er relationen og den fælles kultur der gør den store forskel.

Under Corona-pandemien har hovedparten af medarbejderne været sendt hjem i lange perioder, og Ask Abildgaard værdsætter den ro og fordybelse, som det giver plads til.
Samarbejdet med kollegerne sker ofte virtuelt, men det er også blevet klart, hvor meget værdi der er i at sidde i samme lokale som kollegerne.

»Jeg har en arkitekt-kollega, der har sagt, at hun savner den daglige ’flydende’ koordination med ingeniørerne. Hvor tit er det lige du hører en arkitekt sige det?«

Thomas Jahr og Ask Abildgaard er enige i, at det ikke kun bliver sjovere rent fagligt, der er også en masse koordinering, som går langt hurtigere, når arkitekter og ingeniører arbejder sammen. Illustration: Jeppe Carlsen

En trælasthandel og byggecenter med skole og kollegie

Lige nu arbejder Sweco sammen med BAM Danmark på at bygge et nyt hovedsæde for Johannes Fog-koncernen, der bl.a. ejer ni større trælasthandler og byggecentre. Det er blevet lidt af et mønsterprojekt for hele tankegangen om integreret projektstyring.

»Vi vandt faktisk opgaven delvist på grund af vores tilgang med integreret rådgivning,« forklarer Thomas Jahr, der er projektleder hos Sweco.
Byggeriet er alt andet end traditionelt – både i udformning og formål - og det betyder, at der trækkes på mange faggrupper og at koordineringen derved er en meget vigtig og kompleks del af projekteringen.
»Byggeriet skal rumme mange forskellige funktioner – herunder FOG administration, en trælasthandel og byggecenter, en skole med klasselokaler, auditorier, kollegieboliger med fælleskøkkener og en inkubatordel, hvor nye firmaer kan starte,« fortæller Thomas Jahr.

De forskellige dele af byggeriet stiller vidt forskellige krav til både ingeniører og arkitekter.
»I kantine, auditorier samt byggecenter skal der være meget frit gulvareal og dermed kan der ikke være stabiliserende vægge og helst så få søjler som muligt.
Der er ligeledes store krav til indeklimaet i auditorie og klasselokalerne, når mange studerende skal sidde tæt sammen«.

»Det er tillige kompliceret på grund af opbygningen, hvor der ikke er nogen flugtvejstrapper, der går til terrænniveau. Det betyder både, at vores brandrådgivere skal være ekstra grundige – og så betyder det, at konstruktionsingeniøren skal håndtere en del udvekslinger i byggeriet, fordi vi ikke har gennemgående vægge, som ved for eksempel trappetårne, til at stabilisere og føre laster ned gennem byggeriet«.

»Den største gevinst er, at der ikke er fokus på at tørre opgaven – og udgiften - af på andre faggrupper, men i stedet på at finde de bedste løsninger,« siger Thomas Jahr.

Thomas Jahr er projekt- og projekteringsleder i Swecos Byggeri-division. Illustration: Jeppe Carlsen

Kun første af fire faser

Erfaringerne fra Johannes Fog-projektet tager Thomas Jahr og Ask Abildgaard med sig ud i organisationen. Ask Abildgaard understreger, at der er endnu flere gevinster at hente med integreret rådgivning i de kommende år.

»Vi er startet med fase et, hvor vi får det basale på plads med fælles kontrakter, fælles IT-systemer og fælles projektarbejdspladser, hvor vi sidder sammen. Vi skal arbejde videre i tre andre faser med både porteføljestyring, organisationsoptimering, økonomi og ikke mindst faglig udvikling mellem alle fag«.

Hvis Ask Abildgaard skal være lidt kritisk over for Swecos samlede start på integreret rådgivning, så handler det ikke om ulemperne ved integreret rådgivning, men om utålmodighed:

»Det går faktisk lidt for langsomt. Så hvis det stod til mig, så skal vi til at bruge endnu flere kræfter på det tværfaglige samarbejde, fordi vi skal have hele Sweco til at forstå, hvor meget energi og viden der er at hente, når vi arbejder tæt sammen på tværs af alle fag i integreret rådgivning,« slutter Ask Abildgaard.

Læs mere om dine karrieremuligheder i Sweco her.